DOBIÁŠ, Václav. Vznik digitálního rozdělení (Arising of digital divide). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 38-43. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vznik digitálního rozdělení
Name (in English) Arising of digital divide
Authors DOBIÁŠ, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000518
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) digitální rozdělení; dosažené vzdělání rodičů; digitální gramotnost; ICILS 2013
Keywords in English digital divide; parental educational level; digital literacy; ICILS 2013
Tags KPV3, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 21/9/2015 11:54.
Abstract
Příspěvek předkládá první analýzu dat českých žáků získaných z mezinárodního šetření ICILS 2013. Hlavním cílem článku je poodhalit důvody vzniku druhé formy digitálního rozdělení v České republice. Výsledky dotazníkového šetření z ICILS 2013 jsou zpracovány formou kontingenčních tabulek. Mezi hlavní zjištění patří: Žáci se počítačové aktivity vedoucí k zábavě učí hlavně sami (facebook, on-line hry apod.). Rodiče s vyšším dosaženým vzděláním učí své děti více práci na počítači, díky čemuž mají lépe socioekonomicky situovaní žáci vyšší šanci, že budou znát základní pracovní počítačové aktivity ještě před započetím výuky informatiky
Abstract (in English)
The article presents analysis of the international survey ICILS 2013. The main aim of this article is to reveal reasons of rise second level digital divide in the Czech Republic. Results of the questionnaire part of survey ICILS 2013 are presented in the form of contingency tables. The main findings is: Students learn themselves leisure computer activities. At activities leading to work with computers, parents with higher educational attainment more teach their children these activities, so better socioeconomically situated students have higher chance to know the basics working computer activities before starting the learning ICT at school.
PrintDisplayed: 17/8/2022 03:54