LIŽBETINOVÁ, Lenka. Possibility of increasing the quality of communication in public administration. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 40-48. ISSN 1805-9112.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Possibility of increasing the quality of communication in public administration
Název česky Možnost zvýšení kvality komunikace ve veřejné správě
Autoři LIŽBETINOVÁ, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 1805-9112.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000490
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky komunikace; kvalita; veřejná správa; strategická komunikace; zapojení veřejnosti
Klíčová slova anglicky communication; quality; public administration; public participation; communication strategies
Štítky KCRM6, RIV15, SEZNAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 1. 7. 2015 09:51.
Anotace
The aim of this paper is a proposal for an effective selection of communication toolkit within public involvement in the process of improving the quality of public sector activities. The proposal is aimed at optimizing the selection of communication tools depending on the weighting of the criteria required quality in the planning of strategic communication in the public administration. This proposal builds on the recommendations of the Ministry of the Interior of the Czech Republic, aimed at involving the public in the preparation of government documents. Application of the recommendations in practice is associated with risks of miscalculation suitability of communications tools to the communications context. Application of that proposal would lead to a reduction or complete elimination of this risk.
Anotace česky
Cílem příspěvku je návrh pro efektivní volbu skladby komunikačních nástrojů v rámci zapojení veřejnosti v procesu zvyšování kvality činnosti veřejného sektora. Návrh je zaměřen na optimalizaci výběru skladby komunikačních nástrojů v závislosti od váhy kritérií požadované kvality při plánování strategické komunikace ve veřejné správě. Tento návrh navazuje na doporučení Ministerstva vnitra ČR, zaměřených na zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Aplikace doporučení je v praxi spojena s riziky špatného odhadu vhodnosti komunikačních nástrojů s ohledem na komunikační kontext. Uplatnění uvedeného návrhu by vedlo ke snížení, případně úplné eliminaci tohoto rizika.
VytisknoutZobrazeno: 23. 11. 2020 17:11