URBAN, Jan. Personální strategie podniku její východiska součástí a nástroje. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 38-47. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Personální strategie podniku její východiska součástí a nástroje
Název anglicky Personnel Strategy: Its Starting Points, Components and Instruments
Autoři URBAN, Jan.
Vydání Auspicia, České Budějovice, VŠERS, 2018, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60201 General language studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky řízení organizací, podniková strategie, personální strategie, personální SWOT analýza, nástroje personální strategie, řízení lidských zdrojů
Klíčová slova anglicky organizations management, business strategy, HR strategy, personal SWOT analysis, HR strategy tools, HR management
Štítky ERIH, PRM
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 19. 12. 2018 09:19.
Anotace
Strategie podniku v oblasti lidských zdrojů je integrální součástí jeho celkové strategie. Jejím úkolem je stanovit střednědobé cíle podniku v oblasti personálního řízení a rozvoje a nastínit hlavní opatření vedoucí k jejich dosažení. Personální cíle, které tato strategie vytyčí, by se měly vázat na strategické cíle podniku a s předstihem reagovat na jeho dlouhodobější personální potřeby diktované vnitřními i vnějšími faktory. Stanovená personální opatření by měla být účinná (ve smyslu dosažení strategických cílů) i efektivní co do relace jejich nákladů a přínosů. Článek vycházející z rozboru praktických případových studií se zabývá předpoklady a metodikou tvorby personálních strategií - jejich východisky, hlavními kroky a součástmi i stěžejními nástroji. Pozornost je věnována návaznosti personální strategie na celkovou strategii podniku, ilustrací její tvorby na konkrétních příkladech i nejčastějšími slabinami konkrétních personálních strategií.
Anotace anglicky
The company's HR strategy is an integral part of the overall company strategy. Its task is to define the medium-term objectives of the company in the area of personnel management and development and to define the main measures leading to their achievement. Personnel goals should be linked to the company's strategic objectives and respond to the staff longer-term needs determined by both internal and external factors. The article deals with the methodology of creating a company's personal strategy, its starting points, main steps and components as well as its main tools. Attention is paid to linking the HR strategy to the overall strategy of the company, to the illustration of its creation on concrete examples as well as to the most common weak points of specific HR strategies.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Urban_PERSONALNI_STRATEGIE_PODNIKU_JEJI_VYCHODISKA_.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 19. 12. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 13:50