KABOURKOVÁ, Kristina. Půda jako nedoceněné bohatství společnosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 55-63. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Půda jako nedoceněné bohatství společnosti
Název anglicky THE SOIL AS AN UNFULLY WEALTH OF THE SOCIETY
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky půda; zemědělský půdní fond; ceny zemědělské půdy; zábor zemědělské půdy; odvody za zábor
Klíčová slova anglicky soil; agricultural land resource; price of agricultural land; confiscation of agricultural land; contribution for confiscation
Štítky ERIH, FUC
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:47.
Anotace
Článek se zabývá hospodařením s půdou v České republice. V úvodní části je charakterizován zemědělský půdní fond a tento majetek je rozebírán z ekonomického a účetního hlediska. V další části autorka komparuje vývoj rozlohy lesních pozemků, vodních ploch, zastavěných ploch a ostatních ploch a vývoj jednotlivých kategorií zemědělské půdy v letech 1999 až 2014. Dále jsou porovnávány průměrné ceny zemědělské půdy ve vybraných státech Evropské unie. Je zjištěno, že rozloha zemědělské půdy v České republice, zejména pak půdy orné, se značným tempem snižuje. Naopak narůstá plocha, na které jsou stavby, silnice, dálnice atd. Autorka upozorňuje na velmi nízké odvody za zábor zemědělské půdy a na nevratné škody, které společnosti tímto záborem vznikají.
Anotace anglicky
The article is occupied in farming of the soil in Czech Republic. In the first part there is described agricultural land resource and this property is analysed from the economics and accountancy. In the other part the author compares progress of area of forest estates, body of water, built-up surface and the other surface and progress of individual categories of agricultural land in 1999 – 2014. Then there are compared average prices of agricultural land in chosen states of European Union. It is a fact that the expanse of agricultural land in Czech Republic especially arable land is decreasing. On the other hand surface like constructions, roads, motorways are increasing. The author is aware of very low confiscation of agricultural land and unreturnable damages which are arising because of the society.
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2021 00:25