KABOURKOVÁ, Kristina. Půda jako nedoceněné bohatství společnosti (THE SOIL AS AN UNFULLY WEALTH OF THE SOCIETY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 55-63. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Půda jako nedoceněné bohatství společnosti
Name (in English) THE SOIL AS AN UNFULLY WEALTH OF THE SOCIETY
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) půda; zemědělský půdní fond; ceny zemědělské půdy; zábor zemědělské půdy; odvody za zábor
Keywords in English soil; agricultural land resource; price of agricultural land; confiscation of agricultural land; contribution for confiscation
Tags ERIH, FUC
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17/4/2018 11:47.
Abstract
Článek se zabývá hospodařením s půdou v České republice. V úvodní části je charakterizován zemědělský půdní fond a tento majetek je rozebírán z ekonomického a účetního hlediska. V další části autorka komparuje vývoj rozlohy lesních pozemků, vodních ploch, zastavěných ploch a ostatních ploch a vývoj jednotlivých kategorií zemědělské půdy v letech 1999 až 2014. Dále jsou porovnávány průměrné ceny zemědělské půdy ve vybraných státech Evropské unie. Je zjištěno, že rozloha zemědělské půdy v České republice, zejména pak půdy orné, se značným tempem snižuje. Naopak narůstá plocha, na které jsou stavby, silnice, dálnice atd. Autorka upozorňuje na velmi nízké odvody za zábor zemědělské půdy a na nevratné škody, které společnosti tímto záborem vznikají.
Abstract (in English)
The article is occupied in farming of the soil in Czech Republic. In the first part there is described agricultural land resource and this property is analysed from the economics and accountancy. In the other part the author compares progress of area of forest estates, body of water, built-up surface and the other surface and progress of individual categories of agricultural land in 1999 – 2014. Then there are compared average prices of agricultural land in chosen states of European Union. It is a fact that the expanse of agricultural land in Czech Republic especially arable land is decreasing. On the other hand surface like constructions, roads, motorways are increasing. The author is aware of very low confiscation of agricultural land and unreturnable damages which are arising because of the society.
PrintDisplayed: 22/10/2021 17:16