PÍCHOVÁ, Romana. Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 119-127. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu
Název anglicky USE OF SYSTEM APPROACH IN THE REALIZATION OF THE MANAGEMENT AUDIT
Autoři PÍCHOVÁ, Romana.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky manažerský audit; systémový přístup; standardizovaný postup; fáze auditu
Klíčová slova anglicky management audit; system approach; standardized procedure; audit phase
Štítky ERIH, PEK_1
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 14:21.
Anotace
"Článek „Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu“ navazuje na řadu již publikovaných článků ohledně problematiky manažerského auditu, kdy nyní je podnikům předložen návrh na využívání systémového přístupu a standardizovaného postupu při realizaci a zpracování manažerského auditu, což je i cílem tohoto příspěvku. Průzkumu se účastnilo 580 podniků, kdy osloveny byly malé a střední podniky působící na území České republiky. Z celkového počtu zúčastněných podniků pouhých 67 podniků manažerský audit vykonává, avšak nevyužívají ani systémový přístup, ani standardizovaný postup, jak vyplynulo z dotazníkového šetření a dále z vyhodnocení stanovených podmínek pro vyhodnocení hypotéz."
Anotace anglicky
"The article ""Using System Approach to Managemet Audit"" is a follow-up to a number of previously published articles on management audit issues, when enterprises are now presented with a proposal to use a system approach and a standardized procedure for the implementation and processing of managerial audits, which is the purpose of this paper. The survey was attended by 580 enterprises, which were addressed to small and medium-sized enterprises operating in the Czech Republic. Out of the total number of enterprises involved, only 67 enterprises perform the managerial audit, but they do not use either the system approach or the standardized procedure, as it emerged from the questionnaire survey and from the evaluation of the defined hypothesis evaluation conditions."
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2021 02:17