PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání "Manažerského modelu rozhodování" při zpracování manažerského auditu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 64-80. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Princip využívání "Manažerského modelu rozhodování" při zpracování manažerského auditu
Název anglicky THE POSSIBILITY OF USING THE MODEL 7S PROCESSING MANAGEMENT AUDIT
Autoři PÍCHOVÁ, Romana.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky manažerský audit; model 7S; IFE matice; zdroje
Klíčová slova anglicky management audit; model 7S; IFE matrix; resources
Štítky ERIH, PEK_1
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:43.
Anotace
Článek je věnován vývoji modelu pro zpracování a realizaci manažerského auditu. Cílem příspěvku je nabídnout manažerům v podnicích a auditorům, kteří se specializují na realizaci a vykonávání manažerského auditu, metodiku jak zpracovat a vyhodnotit získané informace z této oblasti. Jelikož doposud nebyla nikde metodika zpracována, proto je nyní manažerům a auditorům předložen „Manažerský model rozhodování“ kterého mohou pro realizaci a vyhodnocení manažerského auditu využít. „Manažerský model rozhodování“ je vytvořen z několika samostatných úrovní, tudíž ho mohou využívat jak malé podniky, kteří pro zpracování manažerského auditu nepotřebují hloubkové zhodnocení současného stavu řízení, z důvodu vyšší znalosti podniku manažery, tak též střední či případně velké podniky, které naopak vyžadují důkladné zhodnocení současného stavu řízení.
Anotace anglicky
The article is devoted to the development of a model for the processing and implementation of the management audit. The paper´s objective is to offer managers in enterprises and auditors who specialize in the implementation and performance of management audit a methodology to process and evaluate the information obtained in this area. As the methodology has not been developed so far, managers' and auditors are now presented with a ""Management Model of Decision-Making"" that they can use for the implementation and evaluation of the management audit. The ""Management Model of Decision-Making"" is made up of several separate levels, so it can be used by small businesses who do not need an depth assessment of the current state of management for the management audit, because of the higher knowledge of the enterprise managers as well as the medium or large enterprises, a thorough assessment of the current state of the proceedings.
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2021 03:16