NÁHLÍK, Tomáš. VYUŽITÍ INFORMAČNÍ ENTROPIE PŘI ANALÝZE VIDEA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 137-142. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VYUŽITÍ INFORMAČNÍ ENTROPIE PŘI ANALÝZE VIDEA
Název anglicky ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY
Autoři NÁHLÍK, Tomáš.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Informatika
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Rényiho entropie; Shannonova Entropie; Analýza obrazu; Analýza videa
Klíčová slova anglicky Rényi Entropy; Shannon Entropy; Image analysis; Video-file analysis
Štítky ERIH, INF_2
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:07.
Anotace
Výstupem mnoha dlouhodobých experiment, zvláště biologických, je velké množství dat různého typu, obvykle obrázky a videa. Biologické experimenty nemohou být opakovány za úplně stejných podmínek, protože biologie znamená zkoumání živých objektů. Můžeme zajistit téměř totožné vnější podmínky, ale buňky budou pokaždé trochu jiné. V tomto případě je potřeba vytěžit všechna možná data a informace pokud experiment již jednou proběhl a nějaká data byla získána. Někdy se také stane, že kvalita získaných dat není příliš dobrá nebo se kvalita liší v průběhu experimentu. Pak je nutné nějakým způsobem sjednotit případně zlepšit kvalitu těchto dat. Jedním ze způsobů je využití informační entropie.
Anotace anglicky
Output of the many long term experiments, especially biological, contains huge amount of data of different type, e.g. images, video-files. Biological experiments cannot be repeated under exactly the same condition because biology means living objects. We can provide at least almost the same outer condition but the cells are always slightly different. In this case is needed to mine all possible data and information once the experiment is done and data obtained. Sometimes it can happen that quality of data is not good at all or the quality varies through the experiment. Then it is necessary to somehow unified the quality or enhance or improve these data. One of these methods is information entropy.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2022 15:14