Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
 2. 2020

 3. MAROUŠEK, Josef, Otakar STRUNECKÝ, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Marek KOPECKÝ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jana BATT, Milos POLIAK, Miloslav SOCH, Petr BARTOŠ, Tomáš KLIEŠTIK, Martin FILIP, Petr KONVALINKA, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Karel SUCHÝ, Tomáš ZOUBEK a Edmond CERA. Advances in nutrient management make it possible to accelerate biogas production and thus improve the economy of food waste processing. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. Philadelphia: Taylor and Francis Inc., 2020, neuveden, Jun 2020, s. 1-10, 11 s. ISSN 1556-7036.
 4. MAROUŠEK, Josef, Petr BARTOŠ, Martin FILIP, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Jiří ŠÁL, Miloslav ŠOCH, Vojtěch STEHEL, Otakar STRUNECKÝ, Karel SUCHÝ, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA a Tomáš ZOUBEK. Advances in the agrochemical utilization of fermentation residues reduce the cost of purpose-grown phytomass for biogas production. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, Neuveden, March, s. 1 - 11. ISSN 1556-7036.
 5. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Advantages and disadvantages of automated control systems (ACS). In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Switzerland: Springer, 2020. s. 416-421. ISBN 978-3-030-27014-8. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_50.
 6. SHENG, Pengfei, Yaowu DONG a Marek VOCHOZKA. Analysis of cost-effective methods to reduce industrial wastewater emissions in China. Water. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 6, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12061600.
 7. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Bankruptcy or success? The effective prediction of a company's financial development using LSTM. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 18, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12187529.
 8. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Mirko DOHNAL. Indikátory finanční výkonnosti pro malé a střední podniky. 2020.
 9. DAVIS, Ruth, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA a Octav NEGURIȚĂ. Industrial artificial intelligence, smart connected sensors, and big data-driven decision-making processes in internet of things-based real-time production logistics. Economics, Management, and Financial Markets. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 15, č. 3, s. 9-15. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM15320201.
 10. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Innovations in management forecast: Time development of stock prices with neural networks. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukrajina: Sumy State University, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 324-339. ISSN 2218-4511.
 11. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
 12. HROMADA, Eduard, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Petr DLASK, Daniel MACEK, Václav TATÝREK, Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK, Jaromír VRBKA, Veronika MACHOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marek VOCHOZKA. Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí. 2020.
 13. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
 14. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK, Tomáš KRULICKÝ a Pedro PARDAL. Predicting future Brent oil price on global markets. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technical University of Košice, 2020, roč. 25, č. 3, s. 375-392. ISSN 1335-1788. doi:10.46544/AMS.v25i3.10.
 15. DIAS, Rui, Nuno TEIXEIRA, Veronika MACHOVÁ, Pedro PARDAL, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Random walks and market efficiency tests: Evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Polsko: INST BADAN GOSPODARCZYCH, 2020, roč. 11, č. 4, s. 585-608. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.024.
 16. VOCHOZKA, Marek. Řízení hodnoty podniku pro vlastníka jako základního cíle podnikání. 2020.
 17. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Josef MAROUŠEK. The influence of the international price of oil on the value of the EUR/USD exchange rate. Journal of Competitiveness. Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 2, s. 167-190. ISSN 1804-171X.
 18. KABOURKOVÁ, Kristina, Marek VOCHOZKA a Jaroslav STUCHLÝ. Use of agricultural land categories in EU countries. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 165 - 169. ISSN 1804-7890.
 19. VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 163 s.
 20. 2019

 21. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. A review of the report on relations between the controlling and controlled party and between the controlled party and parties controlled by the same controlling party. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 321-325. ISSN 1804-7890.
 22. KASYCH, Alla O., Svitlana KOZHEMIAKINA, Marek VOCHOZKA, Olesia ROMANENKO a Valentyna GLUKHOVA. A world model of social entrepreneurship in a crisis. Journal of Entrepreneurship Education. London, United Kingdom: Allied Business Academies, 2019, roč. 22, Special Issue, s. 1-6. ISSN 1098-8394.
 23. MACHOVÁ, Veronika a Marek VOCHOZKA. Analysis of business companies based on artificial neural networks. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101013.
 24. ROUSEK, Pavel, Marek VOCHOZKA a Marianna PSÁRSKA. Analysis of the consumption on the goods and services market in the cybernetic model of the 15 older EU member states. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 252-254. ISSN 1804-7890.
 25. ROWLAND, Zuzana, Petr ŠULEŘ a Marek VOCHOZKA. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the Czech Republic and China trade balance. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101023.
 26. VOCHOZKA, Marek a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series when estimating the copper price development. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 169-181. ISBN 978-3-030-11753-5.
 27. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Zuzana ROWLAND. Determining development of business value over time with the identification of factors. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 358-363. ISSN 1804-7890.
 28. KASYCH, Alla O., Marek VOCHOZKA a Yaroslava YAKOVENKO. Diagnostics of the stability states of enterprises and the limits of their tolerance. Quality Access to Success. Romania: Romanian society for quality assurance, Bucharest, Romania, 2019, roč. 20, č. 172, s. 3-12. ISSN 1582-2559.
 29. STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Tomáš KLIEŠTIK a Vladimír BAKEŠ. Economic analysis of implementing VMI model using game theory. Oeconomia Copernicana. Torun, Poland: Nicolaus Copernicus University in Torun, 2019, roč. 10, č. 2, s. 253-272. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2019.013.
 30. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Petr ŠULEŘ. Equalizing seasonal time series using artificial neural networks in predicting the Euro-Yuan exchange rate. Journal of Risk and Financial Management. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 12, č. 2, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm12020076.
 31. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Estimation of the development of the Euro to Chinese Yuan exchange rate using artificial neural networks. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101030.
 32. MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Ladislav KOLÁŘ, Anna MAROUŠKOVÁ, Otakar STRUNECKÝ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ a Sowmya SHREEDHAR. Ferrous sludge from water clarification: Changes in waste management practices advisable. Journal of Cleaner Production. England: Elsevier Ltd, 2019, roč. 218, 01.05.2019, s. 459-464. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2019.02.037.
 33. HAŠKOVÁ, Simona a Marek VOCHOZKA. Finance podniku I. 2. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7468-142-4.
 34. KASYCH, Alla O. a Marek VOCHOZKA. Modernization processes in the modern world: Methodology, evolution, tendencies. Espacios. Caracas, Venezuela: Revista Espacios, 2019, roč. 40, č. 24, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 0798-1015.
 35. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Neuronové sítě pro predikci cen akcií v odvětví dopravy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 133 s. ISBN 978-80-7468-150-9.
 36. STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Prediction of institutional sector development and analysis of enterprises active in agriculture. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 4, s. 103-118. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-007.
 37. ŠKAPA, Stanislav a Marek VOCHOZKA. Techno-economic considerations: turning fermentation residues into lightweight concrete. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2019, roč. 41, č. 9, s. 1041-1048. ISSN 1556-7230.
 38. KEARNEY, Harvey, Tomáš KLIEŠTIK, Mária KOVACOVÁ a Marek VOCHOZKA. The embedding of smart digital technologies within urban infrastructures: Governance networks, real-time data sustainability, and the cognitive internet of things. Geopolitics, History, and International Relations. New York, United States: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 11, č. 1, s. 98-103. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR11120195.
 39. KASYCH, Alla a Marek VOCHOZKA. The choice of methodological approaches to the estimation of enterprise value in terms of management system goals. Calitatea. Bucuresti, Romania: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2019, roč. 20, č. 169, s. 3-9. ISSN 1582-2559.
 40. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. The specifics of valuating a business with a limited lifespan. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 339-345. ISSN 1804-7890.
 41. ŠKAPA, Stanislav a Marek VOCHOZKA. Towards Higher Moral and Economic Goals in Renewable Energy. Science and Engineering Ethics. Nizozemsko: Springer Netherlands, 2019, roč. 2019, neuvedeno, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-019-00109-z.
 42. STEHEL, Vojtěch, Jan HEJDA a Marek VOCHOZKA. Use of objectivized value in business valuation. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 333-338. ISSN 1804-7890.
 43. MACHOVÁ, Veronika a Marek VOCHOZKA. Using artificial intelligence in analysing and predicting the development of stock prices of a subject company. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 235-245. ISBN 978-3-030-11753-5.
 44. 2018

 45. VOCHOZKA, Marek. Analysis of enterprises operating in the construction industry based on Kohonen networks. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. neoznačeno. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. s. 1874-1883. ISBN 978-80-87990-14-8.
 46. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 195-208. ISSN 1339-3189.
 47. MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ a Ladislav KOLÁŘ. Biochar reduces nitrate level in red beet. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Germany: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018, 2018, roč. 25, č. 18, s. 18200-18203. ISSN 1614-7499.
 48. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural network and regression time series in the prediction the development of the afternoon platinum price on the New York stock exchange. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 216-228. ISSN 1339-3189.
 49. KHASAEV, Gabibulla, Marek VOCHOZKA a Jaromír VRBKA. Creating a comprehensive enterprise evaluation method. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018. 174 s. ISBN 978-80-7468-136-3.
 50. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Determination of value drivers for transport companies in the Czech Republic. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 197-201. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/4SI.6.
 51. HAŠKOVÁ, Simona a Marek VOCHOZKA. Duality in cyclical trends in European Union confirmed. SAGE Open. London, UK: SAGE Publications Inc., 2018, roč. 8, č. 1, s. 1-7. ISSN 2158-2440.
 52. HAŠKOVÁ, Simona a Marek VOCHOZKA. Finance podniku I. In Hašková Simona. Finance podniku I. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. s. 1-204, 205 s. ISBN 978-80-7468-128-8.
 53. VOCHOZKA, Marek. Formation of complex company evaluation method through neural networks based on the example of construction companies collection. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2018, roč. 7, č. 2, s. 232-239. ISSN 2464-6733.
 54. STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jiří ŠÁL a Ladislav KOLÁŘ. Charred fermentation residues accelerate methanogenesis and sorb air pollutants. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, PA 19106 USA, 2018, roč. 40, č. 3, s. 301-305. ISSN 1556-7036.
 55. VOCHOZKA, Marek, Gabibulla KHASAEV, Jan MAREČEK, Jaromír VRBKA a Veronika MACHOVÁ. Inventory management in manufacturing company. 1st. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 142 s. ISBN 978-80-7468-123-3.
 56. KASYCH, Alla Oleksandrivna a Marek VOCHOZKA. Methodical support of the enterprise sustainable development management. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State University, 2018, Neuveden, č. 1, s. 371-381. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2018.1-29.
 57. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 229-236. ISSN 1339-3189.
 58. VOCHOZKA, Marek, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Gratiela SION. Participating in a highly automated society: How artificial intelligence disrupts the job market. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 13, č. 4, s. 57-62. ISSN 1842-3191.
 59. MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ a Ladislav KOLÁŘ. Postponing of the intracellular disintegration step improves efficiency of phytomass processing. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 39, č. 31, s. 173-176. ISSN 0959-6526.
 60. KLIEŠTIK, Tomáš, Jana KLIEŠTIKOVÁ, Mária KOVÁČOVÁ, Lucia ŠVÁBOVÁ, Katarína VALÁŠKOVÁ, Marek VOCHOZKA a Judit OLÁH. Prediction of financial health of business entities in transition economies. 1. vyd. New York: Addleton Academic Publishers, 2018. 479 s. ISBN 978-1-942585-39-8.
 61. POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA a Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století. RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany, 2018. 140 s. ISBN 978-3-942303-75-0.
 62. ASHMARINA, Svetlana, Elena KANDRASHINA, Anna ZOTOVA, Marek VOCHOZKA, Zuzana ROWLAND, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 132 s. ISBN 978-80-7468-129-5.
 63. GROUCUTT, Cheryl, Marek VOCHOZKA, Pavol KRÁL a Wlodzimierz SROKA. The #metoo social media campaign, sexualized forms of male control, and the failure of current law to curb gendered harassment and misconduct in the workplace. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 86-92. ISSN 1948-9137.
 64. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Filip KŮST, Petr BLÁHA, Václav ROTHBAUER a Tomáš KŮS. Tlačný rám pro spojení páky brzdového pedálu s posilovačem brzd. 2018. Patent. Číslo: 307340. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, České Budějovice 4. Datum registrace: 18. 4. 2017. Datum přijetí: 2. 5. 2018.
 65. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Uncovering a New Moral Dilemma of Economic Optimization in Biotechnological Processing. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2018, roč. 24, č. 4, s. 1331-1338. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-017-9925-z.
 66. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Filip KŮST, Petr BLÁHA, Václav ROTHBAUER a Tomáš KŮS. Ustavovací pouzdro pro odpružení lichobežníkové polonápravy automobilu s trubkovým rámem. 2018. Patent. Číslo: 307296. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, České Budějovice 4. Datum registrace: 24. 4. 2017. Datum přijetí: 4. 4. 2018.
 67. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of New Inhibitors Detection Method. Waste and Biomass Valorization. Netherlands: SPRINGER, 2018, roč. 9, č. 7, s. 1243-1246. ISSN 1877-2641.
 68. 2017

 69. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ a Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, roč. 39, č. 17, s. 1875-1878. ISSN 1556-7230.
 70. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Assessment of shockwave pretreatment in biomass processing. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, roč. 39, č. 11, s. 1195-1197. ISSN 1556-7230. doi:10.1080/15567036.2017.1302522.
 71. VOCHOZKA, Marek. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of palladium on the New York Stock Exchange. Trends Economics and Management. Brno: Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017, roč. 30, č. 3, s. 73-83. ISSN 1802-8527.
 72. KASYCH, Alla Oleksandrivna a Marek VOCHOZKA. Conceptual provisions of the development of Ukrainian national innovation system. Scientific Bulletin of Polissia. Ukrajina: Chernihiv National University of Technology, 2017, roč. 10, č. 2, s. 16-23. ISSN 2225-5508.
 73. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Daphnia magna demonstrated sufficient sensitivity in techno-economic optimization of lignocellulose bioethanol production. Journal Citation Reports. Německo: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 7, č. 162, s. 1-4. ISSN 2190-572X. doi:10.1007/s13205-017-0839-x.
 74. PSÁRSKA, Marianna, Marek VOCHOZKA a Pengfei SHENG. Determining discount rate and investment evaluation in small and medium companies within Czech and Slovak conditions within the context of possible macroeconomic risks. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 28-47. ISSN 2533-6258.
 75. VOCHOZKA, Marek a Petr ŠULEŘ. Determining the company value using free cash flow to the equity. Vestnik of Astrakhan State University - Series: Economics. Rusko: Astrakhan State University, 2017, Neuveden, č. 1, s. 93-96. ISSN 2073-5537.
 76. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Economic aspects of carbon management in sewage sludge treatment. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2017, roč. 39, č. 5, s. 485-489. ISSN 1556-7230.
 77. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULÉŘ. Economic, environmental and moral acceptance of renewable energy: A case study - the agricultural biogas plant at Pěčín. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, roč. 24, č. 1, s. 299-305. ISSN 1353-3452.
 78. VOCHOZKA, Marek. Effect of the economic outturn on the cost of debt of an industrial enterprise. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901028.
 79. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Enterprise value generators in the building industry. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901029.
 80. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. s. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 81. KASYCH, Alla, Maryna VYSHNEVSKA a Marek VOCHOZKA. External experience to provide economic security of universities development in modern conditions. In Grishchenko, Ivan Mikhailovič. VII International Scientific & Practical Conference Effectiveness of Organisational and Economic Mechanism of Higher Education Innovation Development. VII. Kyjev, Ukrajina: Kyjevská národní univerzita technologie a designu, 2017. s. 334-343. ISSN 2413-0117.
 82. VOCHOZKA, Marek. Inventory management using artificial neural networks in a concrete case. In Dvouletý, O.; Lukeš, M.; Mísař, J. Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017). 1. vyd. Praha: Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, Czech Republic, 2017. s. 1084-1094. ISBN 978-80-245-2216-6.
 83. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 131-143. ISSN 1339-3189.
 84. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen platiny na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 141-154. ISSN 1339-3189.
 85. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULEŘ. Moral Polemics of Far-Reaching Economic Consequences of Antibiotics Overuse. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 23, č. 4, s. 1035-1039. ISSN 1353-3452.
 86. VOCHOZKA, Marek. Neural network regression and linear regression in the estimate of the price of gold on the New York Stock Exchange. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2017. s. 1780-1789. ISBN 978-80-87990-12-4.
 87. MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Novel method for cultivating beetroot reduces nitrate content. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 168, 25. August 2017, s. 60-62. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.08.233.
 88. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULÉŘ. Obsolete Laws: Economic and Moral Aspects, Case Study - Composting Standards. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, roč. 23, č. 6, s. 1667-1672. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-016-9831-9.
 89. YAPING, He, Sheng PENGFEI a Marek VOCHOZKA. Pollution caused by finance and the relative policy analysis in China. Energy & Environment. London: Sage Publications, 2017, roč. 28, č. 7, s. 808-823. ISSN 2048-4070. doi:10.1177/0958305X17729782.
 90. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 s. ISBN 978-80-7468-119-6.
 91. VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Jaromír VRBKA a Svetlana ASCHMARINA. Specific performance evaluation of medium-sized enterprise operating in the automotive industry using modern methods of evaluation on concrete example in the conditions of the Slovak Republic. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 9-27. ISSN 2533-6258.
 92. VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 128-136. ISSN 1339-3189.
 93. VOCHOZKA, Marek, Gabibulla KHASAEV a Mariya GUSEVA. Sustainable development. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2017. 156 s. ISBN 978-80-7468-116-5.
 94. KASYCH, Alla a Marek VOCHOZKA. Theoretical and methodical principles of managing enterprise sustainable development. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State University, Department of Marketing a MIA, 2017, Neuveden, č. 2, s. 298-304. ISSN 2218-4511.
 95. DVOŘÁK, Jaroslav, Zdeňka WITTLINGEROVÁ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Updated energy policy of the Czech Republic may result in instability of the electricity grid in Central Europe. Clean Technologies and Environmental Policy. Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2017, roč. 20, č. 1, s. 41-52. ISSN 1618-9558. doi:10.1007/s10098-017-1451-9.
 96. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of fermentation residues from biogas stations. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, vol. 39, issue 9, s. 905-909. ISSN 1556-7036.
 97. VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. 234 s. ISBN 978-80-7400-642-5.
 98. VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 90-105. ISSN 1339-3189.
 99. 2016

 100. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Advances in economically driven optimization of processing of biosolids from sewage sludge. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, vol. 38, no. 16, s. 2413-2417. ISSN 1556-7036.
 101. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. APPRAISAL OF CHANGES IN SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT. International Journal of Environmental Science and Technology. Berlin: Springer, 2016, Volume 13, č. 6, s. 1607-1614. ISSN 1735-1472.
 102. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. BIOCHAR PRICING HAMPERS BIOCHAR FARMING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1225-1231. ISSN 1618-954X.
 103. PODAŘIL, Martin, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ, Štefan HUSÁR, Jiří CECH, Marek VOCHOZKA a Jan VÁCHAL. Centrální pružící a tlumící jednotka přední vidlice bicyklu. 2016. Patent. Číslo: 305922. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, I.T.B. Bike s.r.o. České Budějovice. Datum registrace: 28. 11. 2014. Datum přijetí: 23. 3. 2016.
 104. VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Vojtěch STEHEL a Pavel ROUSEK. Controlling. 2. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7468-110-3.
 105. VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA a Vojtěch STEHEL. Controlling. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 190 s. ISBN 978-80-7468-100-4.
 106. VOCHOZKA, Marek. Decomposition of a main objective of an international company set with the help of artificial neural networks into daily plans. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2016. s. 2383-2390. ISBN 978-80-8154-191-9.
 107. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Economic and environmental aspects of steam-explosion pretreatment. Waste and Biomass Valorization. Netherlands: SPRINGER, 2016, Volume 7, Issue 6, s. 1549-1552. ISSN 1877-2641.
 108. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Energy recovery and economy aspects of steam-explosion pretreatment in waste phytomass management. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 22, s. 3332-3337. ISSN 1556-7036.
 109. VOCHOZKA, Marek. Enterprise evaluation determination by neural networks using of an example of a concrete company. In Iveta Simberova, Frantisek Milichovsky, Ondrej Zizlavsky. International Scientific Conference Economics and Management. 1st. Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2016. s. 737-746. ISBN 978-80-214-5413-2.
 110. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. EVALUATION OF SOLVENCY OF POTENTIAL CUSTOMERS OF A COMPANY. Matematyčne modeljuvannja v ekonomici. Kyjiv: Nacional’na akademija nauk Ukrajiny, 2016, roč. 5, č. 1, s. 5-18. ISSN 2409-8876.
 111. VOCHOZKA, Marek a Marianna PSÁRSKA. Factors supporting growth of added value, performance and competitivness of SMEs and selected EU countries. In M. Lukeš, J. Mísař, J. Mareš, O. Dvouletý, M. Špaček, I. Svobodová. Innovation Management Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 756-767. ISBN 978-80-245-2153-4.
 112. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. FINANCIAL ANALYSIS OF AN AVERAGE TRANSPORT COMPANY IN THE CZECH REPUBLIC. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 227-236. ISSN 0469-6255.
 113. VOCHOZKA, Marek. Finanční analýza exportních firem. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 115-152. ISBN 978-80-86277-82-0.
 114. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
 115. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
 116. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
 117. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST, Václav ROTHBAUER a Martin PODAŘIL. Frames for Buggy. 2016.
 118. MAROUŠEK, Josef, Marek VOCHOZKA, Jan PLACHÝ a Jaroslav ŽÁK. Glory and misery of biochar. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2016, roč. 19, č. 2, s. 311-315. ISSN 1618-9558.
 119. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Implications of the EU green energy policy on financial performance of crop produstion and water management of topsoil. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2016, roč. 19, č. 2, s. 603-608. ISSN 1618-954X.
 120. KOLÁŘOVÁ, Helena, Robert ZEMAN, Ladislav ROLÍNEK, Marek VOCHOZKA, Růžena KRNÍNSKÁ a Cláudia AFONSO. Important Values for Life on the Isle of Madeira in Portugal. In 2016 2nd International Conference on Humanity and Social Science. USA: DEStech Publications, Inc., 2016. s. 236-240. ISBN 978-1-60595-388-5.
 121. NOVÁK, Václav, Marek VOKOUN, František STELLNER a Marek VOCHOZKA. INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY REGIONAL LABOUR MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016, volume 19, č. 3, s. 4-15. ISSN 1212-3609.
 122. HAŠKOVÁ, Simona, Eduard BABULAK a Marek VOCHOZKA. Intellectual Capital Optimisation in Microeconomic Sphere. In Carlo Bagnoli, Chiara Mio, Andrea Garlatti, Maurizio Massaro. Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital. 1. vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 112-118. ISBN 978-1-910810-89-7.
 123. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Malé a střední podnikání. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 40-55. ISBN 978-80-86277-82-0.
 124. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí. První vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2016. 114 s. ISBN 978-80-7468-112-7.
 125. PETRÁCH, Filip a Marek VOCHOZKA. Optimization of a company´s capital structure: Global problem of the corporate finance and its possible solutions. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic Consequences. Zilina: University of Zilina, 2016. s. 1696-1702. ISBN 978-80-8154-191-9.
 126. ASHMARINA, Svetlana I., Aleksey V. STRELTSOV, Evgenij M. DOROZHKIN, Marek VOCHOZKA a Airat M. IZMAILOV. Organizational and economic directions of competitive recovery of Russian pharmaceutical enterprises. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11/2016, č. 7, s. 2581-2591. ISSN 2468-4945.
 127. VOCHOZKA, Marek. Practical Comparison of Results of Statistic Regression Analysis and Neural Network Regression Analysis. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 156-168. ISSN 1805-9112.
 128. PODAŘIL, Martin, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ, Miloslav PILEČEK, Vladimír KOCOUREK, Milan TIMKO, Marek VOCHOZKA a Jan VÁCHAL. Rám jízdniho kola. 2016. Patent. Číslo: 305864. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, I.T.B. Bike s.r.o. České Budějovice. Datum registrace: 25. 9. 2014. Datum přijetí: 2. 3. 2016.
 129. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Reengineering the paper mill waste management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2016, vol. 18, č. 1, s. 323-329. ISSN 1618-954X.
 130. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Techno-economic analysis of waste paper energy utilization. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 23, s. 3459-3463. ISSN 1556-7036.
 131. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. TECHNO-ECONOMIC APPRAISAL OF WASTE CELLULOSE PROCESSING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1233-1237. ISSN 1618-954X.
 132. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. THE ANALYSIS OF THE ECONOMICAL VALUE ADDED IN TRANSPORT. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 185-188. ISSN 0469-6255.
 133. VOCHOZKA, Marek a Penfei SHENG. The application of artificial neural networks on the prediction of the future financial development of transport companies. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, č. 2, s. 62-67. ISSN 1335-4205.
 134. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. The economic impact of biochar use in Central Europe. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, vol. 38, no. 16, s. 2390-2396. ISSN 1556-7036.
 135. SHI, Lei, Pengfei SHENG a Marek VOCHOZKA. THE REDUCTION COST OF NONPERFORMING LOAN: EVIDENCE FROM CHINA´S COMMERCIAL BANK. Applied Economics Letters. Great Britain: Routledge, 2016, volume 24, issue 7, s. 456-459. ISSN 1350-4851. doi:10.1080/13504851.2016.1203052.
 136. NOVÁK, Václav, Marek VOKOUN, František STELLNER, Marek VOCHOZKA a Robert ZEMAN. Trhy práce v České republice po roce 1989 : regionální komparace politik zaměstnanosti. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. 287 s. ISBN 978-80-86277-81-3.
 137. VOCHOZKA, Marek. Usage of Multiple Perceptron Neural Networks in Determination of the Financial Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 141-153. ISSN 1805-9112.
 138. VOCHOZKA, Marek. Using neural networks to determine the financial plan. In M. Lukeš, J. Mísař, J. Mareš, O. Dvouletý, M. Špaček, I. Svobodová. Innovation Management Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 742-755. ISBN 978-80-245-2153-4.
 139. VOCHOZKA, Marek. Using the Radial Basic Function Neural Network for Determining the Financial Plan of a Company. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). Management 2016: International business and management, domestic particularites and emerging markets in the light of research. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. s. 331-337. ISBN 978-80-8165-155-7.
 140. VOCHOZKA, Marek. Ústav znalectví a oceňování. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016. s. 122-125. ISBN 978-80-86277-83-7.
 141. VOCHOZKA, Marek. Úvodní slovo. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016. s. 6-8. ISBN 978-80-86277-83-7.
 142. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Způsob měření penetračního odporu půdy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. 2016. Patent. Číslo: 306096. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Datum registrace: 9. 10. 2013. Datum přijetí: 22. 6. 2016.
 143. 2015

 144. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. Evaluation of credibility of civil construction companies in South bohemia. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 145-161. ISSN 2464-6369.
 145. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Anna MAROUŠKOVÁ, Kateřina MYŠKOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Robert ZEMAN a Jaroslav ŽÁK. Financial and Biotechnological Assessment of New Oil Extraction Technology. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2015, Vol. 37, č. 16, s. 1723-1728. ISSN 1556-7036. doi:10.1080/15567036.2015.1048391.
 146. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. Inspection and Evolutionary Game Theory. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 111-125. ISSN 2464-6369.
 147. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Measuring technical efficiency using the example of construction companies. Ekonomika a management. Praha: Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015, Neuveden, č. 2, s. Nestránkováno, 17 s. ISSN 1802-8934.
 148. VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Model to predict survival of transportation and shipping companies. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special issue, s. 109-113. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI4.
 149. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. Prognozovannja rozvytku budivel’nych kompanij za dopomogoju nejronnych merež na osnovi dannych Čes’koji Respubliky. Matematyčne modeljuvannja v ekonomici. Kijev: Nacional’na akademija nauk Ukrajiny Kijiv, 2015, Neuveden, č. 3, s. 62-76, 17 s. ISSN 2409-8876.
 150. ROUSEK, Pavel a Marek VOCHOZKA. Public Production of Private and Public Goods in the Czech Republic in 2013. In 7th international conference Economic Challenges in Enlarged Europe. 1. vyd. Tallinn (Estonsko): Tallinn University of Technology, 2015. s. 1-9. ISSN 2382-6797.
 151. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. SMART, SWOT and Gantt Charts within the Management of an Organization. Učenyje zapiski. Petrozavodsk: Petrozavodskij gosudarstvenyj universitet, 2015, Neuveden, č. 3, s. 102-106. ISSN 1998-5053.
 152. MAROUŠEK, Josef, Anna MAROUŠKOVÁ, Kateřina MYŠKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA a Jaroslav ŽÁK. Techno-economic assessment of collagen casings waste management. International Journal of Environmental Science and Technology. New York (USA): Springer, 2015, vol. 12, č. 10, s. 3385-3390. ISSN 1735-1472. doi:10.1007/s13762-015-0840-z.
 153. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. The Applicaton of Game Theory to Forecasting Orders. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 2, s. 93-102. ISSN 1805-9112.
 154. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. The Evaluation and Prediction of the Viability of Construction Enterprises. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 60-75. ISSN 1805-9112.
 155. VOCHOZKA, Marek. The Prediction of the Development of the Czech Economy in Relation to the Future Development of the Construction Industry. In 7th international conference Economic Challenges in Enlarged Europe. 1. vyd. Tallinn (Estonsko): Tallinn University of Technology, 2015. s. 1-12. ISSN 2382-6797.
 156. VOCHOZKA, Marek, Petra PÁRTLOVÁ a Zdeněk MAYER. Traffic Service Solution for Rural Settlements by Means of Tertiary Country Roads. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special Issue, s. 158-164. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI13.
 157. ZEMAN, Robert, Marek VOCHOZKA, Evgenia ZAMBRZHITSKIA, Natalia IVANOVA, Romana PÍCHOVÁ, Markéta POPÍLKOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Upravlenčenskij učet. 1. vyd. Magnitogorsk: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Nosov Magnitogorsk state technical university, 2015. 223 s. ISBN 978-5-9967-0634-1.
 158. VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA. Utilization of bankruptcy and credit-worthy models for the determination of a credit framework. In Eva Malichová, Gabriel Koman, Michal Mokryš. Transcom proceedings 2015. Žilina: University of Žilina, 2015. s. 277-282. ISBN 978-80-554-1044-9.
 159. DVOŘÁKOVÁ, Lenka a Marek VOCHOZKA. Vykorystannja nejronnych merež dlja prognozuvannja rozvytku kompaniji. Matematyčne modeljuvannja v ekonomici. Kijev: Nacional’na akademija nauk Ukrajiny Kijiv, 2015, Neuveden, č. 3, s. 5-12. ISSN 2409-8876.
 160. STELLNER, František, Radek SOBĚHART, Pavel SZOBI, Marek VOCHOZKA a Marek VOKOUN. Vývoj českého vysokého ekonomického školství v letech 1945-1953. 1. vyd. Praha: Setoutbooks.cz, s. r. o., 2015. 252 s. ISBN 978-80-86277-80-6.
 161. VOCHOZKA, Marek. Vyznačennja vyrobnyčych kryvych dlja budivel’noji galuzi v Čes’kij Respublici. Matematyčne modeljuvannja v ekonomici. Kijev: Nacional’na akademija nauk Ukrajiny Kijiv, 2015, Neuveden, č. 1, s. 1-16. ISSN 2409-8876.
 162. 2014

 163. STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. Company Management by Using INFA Method. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 1132-1144. ISBN 978-80-87927-04-5.
 164. KAMPF, Rudolf, Marek VOCHOZKA, Pavla LEJSKOVÁ a Tomáš CMIRÁL. Dependencies of Personal Vehicle Sales on the Financial Support of their Sales. In ITELMS´ 2014. 1. vyd. Kaunas (Lithuania): Kaunas University of Technology, 2014. s. 141-150. ISSN 2345-0088.
 165. VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA. Evaluation of the effectiveness of management at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 1340-1350. ISBN 978-80-87927-04-5.
 166. VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL. Finansovoje i učetno-analitičeskoje obecpečenije dejatel’nosti chozjajstvujuščich sub’jektov. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, č. 3, s. 67-74. ISSN 2073-5537.
 167. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Petra PÁRTLOVÁ. Measuring of efficiency of activities of administrative bodies on an example of hygienic stations. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 379-390. ISSN 0039-7660.
 168. VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Model to evaluate and predict survival of agricultural businesses. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 392-407. ISSN 0039-7660.
 169. DVOŘÁKOVÁ, Lenka a Marek VOCHOZKA. Possibilities of using method evaluation of companies Harry Pollak in practice. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 353-360. ISBN 978-80-87927-04-5.
 170. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol. 2014.
 171. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 172. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jakub HOLICKÝ. Rámy jízdních kol. 2014.
 173. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Martin TONCAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 174. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol. 2014.
 175. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Tomáš SHÁNĚL. Rámy jízdních kol. 2014.
 176. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 177. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 178. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jan FORMÁNEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 179. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol. 2014.
 180. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol. 2014.
 181. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 182. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jiří CECH. Rámy jízdních kol. 2014.
 183. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky. 2014. Patent. Číslo: 304705. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Novotný Petr Ing. Ph.D. Datum registrace: 21. 12. 2012. Datum přijetí: 23. 7. 2014.
 184. 2013

 185. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere Techničesko-ekonomičeskogo instituta v Češskich Budejovicach. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, Neuveden, č. 2, s. 8-22. ISSN 2307-180X.
 186. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere TEI v Češskich Budejovicach. In Sovremennaja ekonomika: koncepcii i modeli innovacionnogo razvitija. Moskva: FGBOU VPO "REU im. G.V. Plechanova" : Kniga 1, 2013. s. 300-305. ISBN 978-5-7307-0895-2.
 187. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Inteligentní okružní křižovatka se světelným naváděcím a výstražným systémem. 2013.
 188. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s detekcí přijíždějících vozidel. 2013.
 189. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením. 2013. Patent. Číslo: 304271. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Novotný Petr Ing. Ph.D. Datum registrace: 19. 12. 2012. Datum přijetí: 27. 12. 2013.
 190. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka s výstražným světelným zařízením. 2013.
 191. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Okružní křižovatka se světelným naváděcím prvkem. 2013.
 192. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 193. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. Professionally oriented education as a new element in the system of tertiary education in the Czech Republic. In Global co-operation in business education: Pan-European initiative : ECBE’s 18th annual conference. 1. vyd. Vídeň: European Council for Business Education, 2013. s. 86-95, 14 s. ISSN 1534-9373.
 194. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Přenosné zařízení pro měření půdního odporu. 2013.
 195. NOVOTNÝ, Petr, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Středový ostrov kruhového objezdu okružní křižovatky. 2013.
 196. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jiří HLADÍK, Radka VÁCHALOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Pavel ONDR a Miroslav DUMBROVSKÝ. Zařízení pro měření penetračního odporu půdy a sestava zařízení pro měření penetračního odporu půdy a kolového nebo pásového vozidla. 2013.
 197. KOVÁŘ, Stanislav, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro tepelnou výměnu mezi teplou odpadní vodou z alespoň jednoho domácího spotřebiče a vodou z řadu. 2013.
 198. 2012

 199. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Biznes-ekonomika I : osnovy učebnoj programmy dlja studentov kombinirovannoj formy obučenija (přel. z čes. orig.). 1-oje izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 114 s. ISBN 978-80-7468-034-2.
 200. VOCHOZKA, Marek. Ekonomičeskaja dobavlennaja stoimost‘ i jeje informacionnaja značimost‘ dlja akcionerov predprijatija. Učenyje zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta : Obščestvennyje i gumanitarnyje nauki. Petrozavodsk: Petrozavodskij gosudarst. universitet, 2012, Neuveden, č. 5, s. 84-87. ISSN 1998-5053.
 201. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Finanční řízení. In Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 202. VOCHOZKA, Marek. Idea reformy vzdělávání na neuniverzitních vysokých školách v ČR. In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 64-72. ISBN 978-80-7468-055-7.
 203. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 165 s. ISBN 978-80-7468-027-4.
 204. VOCHOZKA, Marek, Jana KREJSOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Organizace veřejné správy : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 95 s. ISBN 978-80-7468-019-9.
 205. VOCHOZKA, Marek. Ověřování výstupu z učení v předmětech Finanční řízení podniku I a Finanční řízení podniku II. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 206. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 207. VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL. Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 187-202. ISSN 1802-503X.
 208. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Systém pro efektivní manažerské řízení vzdělávací a/nebo výzkumné jednotky, zejména vysoké školy. 2012.
 209. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí. 2012. Patent. Číslo: 303066. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 28. 7. 2009. Datum přijetí: 8. 2. 2012.
 210. 2011

 211. MULAČ, Petr a Marek VOCHOZKA. Advantages od Schmalenbach’s Company Evaluation Method. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 7 s. ISBN 978-80-87278-65-9.
 212. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Bankrotní modely v podmínkách České republiky. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 121-130. ISSN 1802-503X.
 213. VOCHOZKA, Marek. Ekonomičeskaja dobavlennaja stoimost‘ i jeje informacionnaja stoimost‘ dlja akcionerov predprijatija. In Innovacii v otrasljach narodnogo chozjajstva, kak faktor rešenija social‘no-ekonomičeskich problem sovremennosti. Moskva: Institut nepreryvnogo obrazovanija, 2011. s. 206-209. ISBN 978-5-905248-07-8.
 214. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Finanční řízení podniku I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 171 s. ISBN 978-80-87278-81-9.
 215. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Finanční řízení podniku II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 135 s. ISBN 978-80-87278-82-6.
 216. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 246 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.
 217. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku a jejich nedostatky. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 50-55. ISSN 1214-4967.
 218. VOCHOZKA, Marek a Marie PADRTOVÁ. The Deficiencies in the Construction of Methods of Complex Evaluation of Enterprises. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 8 s. ISBN 978-80-87278-65-9.
 219. PADRTOVÁ, Marie a Marek VOCHOZKA. The Value Statements According to IFRS in Comparison with the Financial Statements in Accordance with Accounting Standards. In 16th International Conference "Economics and Management" : Reviewed Abstract Book. 2011. ISBN 978-80-214-4279-5.
 220. PADRTOVÁ, Marie a Marek VOCHOZKA. The Value Statements According to IFRS in Comparison with the Financial Statements in Accordance with Czech Accounting Standards. Economics & Management. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, Neuveden, č. 16, s. 80-85. ISSN 1822-6515.
 221. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Use of Coefficient of Scale Efficiency in the Management of Public Authorities. Economics & Management. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, Neuveden, č. 16, s. 1006-1012. ISSN 1822-6515.
 222. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Use of Coefficient of Scale Efficiency in the Management of Public Authorities. In Economics and Management 2011 : Programme and Collected Abstracts of International Scientific Conference. 2011. ISBN 978-80-214-4279-5.
 223. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Vypovídací hodnota alternativních nákladů na vlastní kapitál. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 45-49. ISSN 1214-4967.
 224. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci. 2011. Patent. Číslo: 302872. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 28. 7. 2009. Datum přijetí: 21. 11. 2011.
 225. 2010

 226. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Altmanův index, Index IN05 a jejich srovnání. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 26-36. ISSN 1802-503X.
 227. VOCHOZKA, Marek. Ekonomická recese její predikce z úrovně podniku. In Sborník 2. mezinárodní slovensko-české konference Sociální,ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2010. s. 558-563. ISBN 978-80-86744-84-1.
 228. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Hodnocení hospodaření Vodafone Czech Republic a.s. v letech 2003-2006. In Konkurence-Teoretické a praktické aspekty. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. s. 199-215, 16 s. ISBN 978-80-87035-30-6.
 229. VOCHOZKA, Marek. Chyby v konstrukci metod komplexního hodnocení podniku. In E-CON, Hradec Králové. MEK 2010 Firemní procesy a požadavky trhů. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2010. 6 s. ISBN 80-86703-34-7.
 230. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika I : studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 102 s. ISBN 978-80-87278-52-9.
 231. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika II : studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 110 s. ISBN 978-80-87278-56-7.
 232. ROUSEK, Pavel, Marek VOCHOZKA, Jan VÁCHAL a Lenka BEJLKOVÁ. Psaní seminárních a kvalifikačních prací na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 88 s.
 233. VOCHOZKA, Marek a Hana EZROVÁ. Vybrané bankrotní modely v aplikaci na podnik nacházející se v insolvenčním řízení. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 11 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 234. VOCHOZKA, Marek. Vývoj metod komplexního hodnocení výkonnosti podniku. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2010, roč. 58, č. 5, s. 675-688. ISSN 0032-3233.
 235. 2009

 236. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Application of credibility and bankruptcy models on the example of T-mobile,Inc.in the years 2003-2007. In Sborník příspěvků z konference " Podniková výkonnost a její faktory". Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. s. 114-121. ISBN 978-80-87035-28-3.
 237. MÁČE, Miroslav, Ludmila OPEKAROVÁ a Marek VOCHOZKA. DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí 2. díl. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 13-26. ISSN 1802-503X.
 238. VOCHOZKA, Marek. Efficiency and its calculation in connection with public authorities. Zeszyty Naukowe. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Bankowej, 2009, roč. 2009, č. 11, 18 s. ISSN 1643-7772.
 239. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Efficiency and Management of Public Authorities. In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2009. 17 s. ISBN 978-9949-430-28-4.
 240. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Ekonomická přidaná hodnota a její interpretace. In Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 10 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
 241. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Ekonomické versus finanční metody hodnocení investic. In Revitalizace Orlické nádrže 2009. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 13 s. ISBN 978-80-87278-29-1.
 242. VOCHOZKA, Marek, Petr MULAČ a Miroslav MÁČE. Elektronický obchod : forma globalizace společnosti. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 87-93. ISSN 1802-503X.
 243. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Dana WALTEROVÁ. Financování terciárního vzdělávání v ČR v kontextu evropského vývoje. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 43-52. ISSN 1802-503X.
 244. VOCHOZKA, Marek. Hodnocení finanční situace společnostiI EVRAZ Vítkovice steel a.s. prostřednictvím ukazatele EVA. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 245. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Ludmila OPEKAROVÁ. Kvalita českých vysokých škol v systému financování. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, 12 s. ISSN 1802-503X.
 246. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika. České Budějovice, 2009. 228 s. ISBN 978-80-87278-14-7.
 247. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 176 s. ISBN 978-80-87278-25-3.
 248. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika : sbírka příkladů. 1. vyd. České Budějovice, 2009. 179 s. ISBN 978-80-87278-26-0.
 249. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Predikce vývoje společnosti Bernard,a.s. na základě výsledků vybraných bankrotních a bonitních modelů. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 8 s. ISSN 1214-4967.
 250. MULAČ, Petr a Marek VOCHOZKA. Problémyaplikace ekonomické přidané hodnoty při oceňování podniků. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 6 s. ISSN 1214-4967.
 251. VOCHOZKA, Marek. Profesní vysoká škola versus klasická univerzita. Poradce - Auditor 3/2009. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 2-4. ISSN 1803-5213.
 252. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Rating of the national corporation Budweiser Budvar in the years 2003 - 2006. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, 15 s. ISSN 1802-503X.
 253. WALTEROVÁ, Dana, Marek VOCHOZKA a Šárka BENDOVÁ. The Subprime Mortgage and Bank Crisis in the Financial Market. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 95-108. ISSN 1802-503X.
 254. TUČEK, Jiří, Marek VOCHOZKA a Kristina KABOURKOVÁ. Využití dotací z fondu EAFRD Program rozvoje venkova jako zdroje financování a podpory rozvoje regionu. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č.1, 7 s. ISSN 1802-503X.
 255. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Využití koeficientu fixní technické efektivnosti při finanční analýze organizační složek státu. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7318-812-2.
 256. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Využití koeficientu fixní technické efektivnosti při finanční analýze organizační složek státu. In Recenzované CD abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. 2009. ISBN 978-80-7318-811-5.
 257. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí. Užitný vzor č. 20298. 2009.
 258. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci. Užitný vzor č. 20259. 2009.
 259. VOCHOZKA, Marek. Značka na spotřebitelském trhu potravin. In Regionální trh potravin. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství JIH, 2009. s. 170-186, 16 s. Jednota, spotřební družstvo. ISBN 978-80-86266-18-3.
 260. 2008

 261. WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ a Marek VOCHOZKA. Basel Capital Accords. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 2, č. 1, 9 s. ISSN 1802-503X.
 262. VOCHOZKA, Marek. Data Envelopment Analysis a efektivnost poskytování veřejných statků. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Oeconomica, 2008. 9 s. ISBN 978-80-245-1403-1.
 263. MÁČE, Miroslav, Ludmila OPEKAROVÁ a Marek VOCHOZKA. DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí 1. díl. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 2, 15 s. ISSN 1802-503X.
 264. VOCHOZKA, Marek. Fixní technická efektivnost jako možnost motivace managementu státních organizací. In Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2008. 6 s. ISBN 978-80-8070-964-8.
 265. VOCHOZKA, Marek. Měření efektivnosti činnosti správních úřadů. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: UTB ve Zlíně, 2008. 11 s. ISBN 978-80-7318-664-7.
 266. VOCHOZKA, Marek. Měření efektivnosti správních úřadů. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2008. 158 s. ISBN 978-80-87278-02-4.
 267. VOCHOZKA, Marek. Měření efektivnosti správních úřadů. In Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. 2008. ISBN 978-80-7318-663-0.
 268. VOCHOZKA, Marek. Obsahová analýza marketingové komunikace krajské hygienické stanice. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 2, č. 1, 11 s. ISSN 1802-503X.
 269. VOCHOZKA, Marek, Jana KREJSOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Organizace veřejné správy v České republice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2008. 111 s. ISBN 978-80-87278-00-0.
 270. VOCHOZKA, Marek. Pojem efektivnosti v ekonomické literatuře. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 1, 11 s. ISSN 1802-503X.
 271. SKOŘEPA, Ladislav a Marek VOCHOZKA. Several notes about food e-commerce in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008, LVI, č. 6, 14 s. ISSN 1211-8516.
 272. VOCHOZKA, Marek. Správní úřady a měření jejich efektivnosti. In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. Liberec: TU Liberec, 2008. 6 s. ISBN 978-80-7372-335-4.
 273. VOCHOZKA, Marek. Správní úřady a měření jejich efektivnosti. In Sborník abstraktů z VIII.mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. 2008. ISBN 978-80-7372-331-6.
 274. VOCHOZKA, Marek a Kristina KABOURKOVÁ. Srovnání účtování dlouhodobého majetku organizační složky státu a účetnictví podnikatelů. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 2, 11 s. ISSN 1802-503X.
 275. VOCHOZKA, Marek. Veřejné statky a jejich poskytování v ČR. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. 9 s. ISBN 978-80-7248-504-8.
 276. SKOŘEPA, Ladislav a Marek VOCHOZKA. Základy marketingu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2008. 101 s. ISBN 978-80-87278-01-7.
 277. VOCHOZKA, Marek. Zvyšování kvality v oblasti veřejného stravování, jako specifické formě distribuce potravin. In Sto let cesty k zákazníkům. České Budějovice: Jednota, spotřební družstvo, 2008. 6 s. ISBN 978-80-86266-21-3.
 278. 2007

 279. VOCHOZKA, Marek. Lze měřit efektivnost činnosti hygienických stanic? Finanční management 09. Praha, 2007, roč. 4, č. 9, s. 44-47. ISSN 1214-9292.
 280. 2006

 281. VOCHOZKA, Marek. Informační vstupy pro finanční analýzu krajských hygienických stanic. In XII. Diskusní fórum doktorandů FPH. Praha, 2006. 8 s. ISBN 80-245-1138-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 5. 2021 19:23