VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 165 s. ISBN 978-80-7468-027-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta
Autoři VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 165 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-027-4
Štítky KEM5, MOP, OBC
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 19. 10. 2012 14:29.
Anotace
Tento učební text je určen studentům ekonomických a stavebních oborů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, před kterými stojí na závěr studia jeden z nejnáročnějších úkolů, současně však úkol tvůrčí, završující studium, a to sepsání a obhajoba bakalářské práce. Naprostá většina studentů nemá přirozeně pro splnění tohoto úkolu potřebné teoretické znalosti a odpovídající praktické dovednosti. Vydání těchto učebních textů je nutno chápat jako reakci na aktuální potřebu školy, pedagogických pracovníků, ale především samotných studentů. Základní premisou při jejich koncipování byla snaha autorů podat uživatelům maximálně možné penzum informací srozumitelnou a snadno použitelnou formou. Proto byl kladen důraz na komplexnost zpracování a systémový přístup ke struktuře textu se zvýšeným důrazem na praktickou implementaci uvedených zásad při vlastním zpracování práce. Z tohoto důvodu jsou mezi přílohy zařazeny i elektronické šablony s cílem předcházení a eliminace často se vyskytujících formálních nedostatků ve zpracování. Autoři metodiky však předpokládají její širší využití, a to již v průběhu studia, např. při zpracování seminárních prací, projektů, studií a dalších studentských písemných aktivit.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 17:25