HAŠKOVÁ, Simona a Marek VOCHOZKA. Finance podniku I. 2. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7468-142-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finance podniku I.
Název anglicky Company finance I.
Autoři HAŠKOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant, domácí) a Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2. vyd. České Budějovice, Czech Republic, 2019.
Nakladatel Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001674
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-142-4
Klíčová slova česky finance podniku; financování; dlouhodobý majetek; pohledávky; zásoby; hotovost; management; finanční rozhodování
Klíčová slova anglicky company finance; financing; long-term assets; receivables; inventory; cash; management; financial decision-making
Štítky FIP_1, RIV19
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 21. 4. 2020 10:47.
Anotace
Autoři zde předkládají témata, která přímo korespondují s tématy studijních okruhů předmětu Finance podniku I. vyučovaného v bakalářském studiu na VŠTE v Českých Budějovicích. Jde o 13 témat, která sumarizují vše podstatné z povinné a doporučené literatury k tomuto předmětu a jiné odborné literatury, která s tématy předmětu úzce souvisí.
Anotace anglicky
The authors present topics that correspond directly to the themes of study areas of the subject of Company finance I. taught in bachelor study at VŠTE in České Budějovice. There are 13 themes that summarize all the essentials of the compulsory and recommended literature on this subject and other professional literature which closely relates the themes of the subject.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Finance_podniku_I._2.vyd_.pdf   Verze souboru Palokha, A. 30. 1. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Simona Hašková, Ph.D., učo 15367
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 6. 2021 02:40