KASYCH, Alla a Marek VOCHOZKA. The choice of methodological approaches to the estimation of enterprise value in terms of management system goals. Calitatea. Bucuresti, Romania: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2019, roč. 20, č. 169, s. 3-9. ISSN 1582-2559.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The choice of methodological approaches to the estimation of enterprise value in terms of management system goals
Název česky Volba metodických přístupů k odhadu hodnoty podniku z hlediska cílů systému managementu
Autoři KASYCH, Alla (804 Ukrajina, garant) a Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Calitatea, Bucuresti, Romania, SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2019, 1582-2559.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001419
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000459203500001
Klíčová slova česky hodnota; hodnoty; cena; metodické přístupy; systém řízení; tržní kapitalizace; účetní hodnota; celková aktiva
Klíčová slova anglicky value; values; price; methodological approaches; management system; market capitalization; book value; total assets
Štítky CTR_a, RIV18, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 26. 3. 2019 09:27.
Anotace
The purpose of this article is to study the existing methodological approaches to the evaluation of the enterprise in terms of their advantages and disadvantages in practical use and the addition of new quantitative indicators that will increase the level of information support of administrative decisions on the questions of value. There has been conducted the comparison of the current methodological approaches to the analysis of the enterprise value based on the generalization of scientific works. There has been defined the role of the evaluation of enterprises in the general system of the value characteristics management of the enterprise.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je prostudovat existující metodické přístupy k hodnocení podniku z hlediska jejich výhod a nevýhod v praktickém využití a doplnění nových kvantitativních ukazatelů, které zvýší úroveň informační podpory správních rozhodnutí o problematice hodnot. Bylo provedeno srovnání současných metodických přístupů k analýze podnikové hodnoty založené na zobecnění vědeckých prací. Byla definována role hodnocení podniků v obecném systému řízení hodnoty podniku.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
The_Choice_of_Methodological_Approaches_to_the_Estimation.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 26. 3. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 18. 6. 2021 16:56