VOCHOZKA, Marek. Data Envelopment Analysis a efektivnost poskytování veřejných statků. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Oeconomica, 2008. 9 s. ISBN 978-80-245-1403-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Data Envelopment Analysis a efektivnost poskytování veřejných statků
Název česky Data Envelopment Analysis a efektivnost poskytování veřejných statků
Název anglicky Data Envelopment Analysis and efficiency of providing public goods
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, Nová teorie ekonomiky a managementu organizací, 9 s. 2008.
Nakladatel Oeconomica
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/08:00000099
ISBN 978-80-245-1403-1
Klíčová slova anglicky Efficiency; governmental non-profit organizations; Data Envelopment Analysis
Návaznosti MSM6138439905, záměr.
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 24. 9. 2010 14:10.
Anotace
Příspěvek se věnuje měření efektivnosti státních neziskových organizací, tj. státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu. Efektivnost pojímá ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je efektivnost systému poskytování veřejných statků, tzn. zda se státu ekonomicky vyplatí. Druhým hlediskem je efektivnost na úrovni koncepčního řízení, tzn. na úrovni řízení organizací poskytujících veřejné statky. Další text se pak zaměřuje pouze na koncepční úroveň řízení. Zabývá se možností užití již definovaných metod Data Envelopment Analysis. Na základě hodnocení stávajících metod předkládá metodu aplikovatelnou v prostředí státních neziskových organizací. Na závěr řeší možnosti užití navržené metody v praxi.
Anotace anglicky
The contribution concentrates on calculation of efficiency of state non-profit organizations, i.e. state allowance organizations and state budget organizations. Efficiency is taken from two points of view. The first view concentrates on the system of providing public good. That means whether it is worth of providing public goods - Kaldor - Hick's Efficiency. The second concept is focused on efficiency of conceptual management, i.e. management of organizations providing public goods - Scale Efficiency. Following text is interested only in conceptual management. It explores possibilities of calculation of Scale Efficiency coefficient by means of the present day defined methods of the Data Envelopment Analysis. Thanks to it the new method of Data Envelopment Analysis is suggested. The conclusion slightly solves application of Data Envelopment Analysis transformed for the environment of governmental non-profit organizations in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 17:56