VOCHOZKA, Marek. Obsahová analýza marketingové komunikace krajské hygienické stanice. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 2, č. 1, 11 s. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obsahová analýza marketingové komunikace krajské hygienické stanice
Název česky Obsahová analýza marketingové komunikace krajské hygienické stanice
Název anglicky Content analysis of marketing communication of a Public Health Authority
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/08:00000037
Klíčová slova anglicky marketing; communication; plan; needs; public
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 24. 9. 2010 15:33.
Anotace
Příspěvek se zabývá teorií marketingu, marketingovou komunikací a marketingovým mixem v neziskových organizacích. Jako příklad byly vybrány krajské hygienické stanice. Tyto organizace jsou správními úřady v oblasti ochrany veřejného zdraví. Byly založeny zákonem v roce 2003. Funkci zřizovatele vůči nim plní Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Praktická část textu analyzuje formy komunikace užívané krajskými hygienickými stanicemi. Jsou jimi písemné, verbální a elektronické způsoby komunikace. V textu jsou popsány možnosti jejich použití, smysl jejich použití, frekvence jejich použití a jejich výsledky. Správní úřady jsou ze zákona velmi limitovány. Komunikace je však jednou z oblastí, které mohou být aktivně ovlivňovány managementem krajské hygienické stanice. S komunikací úzce souvisí skutečnost, že dobré jméno správního úřadu je jistě velmi důležitou součástí jejich existence. A dobrá komunikační strategie vůči všem zájmovým skupinám je způsob, jak toho dosáhnout.
Anotace anglicky
This work describes theory of marketing, communication and communication mix in connection with non-profit organizations. Regional Health Authorities were given as an example. These organizations are public authorities in the sphere of public health protection. It was founded in 2003 by the law. However Ministry of Health of the Czech Republic was set as an official founder. The practical part of the work analyzes forms of communication used by the Regional Public Health Authorities. They are written, verbal and electronic communication. I explored when these forms are used, why are used, frequency of their use and their results. The public authorities are limited by the law very much (logically). Communication is one of the spheres that can be modified by the management of the Regional hygiene station. I think that goodwill (which building is connected with communication) of administrative authority is very important part of its existence. A good strategy of communication with the public is one of
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 17:21