STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Prediction of institutional sector development and analysis of enterprises active in agriculture. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 4, s. 103-118. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prediction of institutional sector development and analysis of enterprises active in agriculture
Název česky Odhadvývoje institucionálního sektoru a analýza podniků působících v zemědělství
Autoři STEHEL, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub HORÁK (203 Česká republika, domácí) a Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2019, 1212-3609.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001669
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2019-4-007
UT WoS 000500931600007
Klíčová slova česky zemědělské podniky; vývoj institucionálních sektorů; predikce; umělé neuronové sítě; hodnota podniku
Klíčová slova anglicky agriculture enterprises; institutional sector development; prediction; artifi cial neural networks; value of the business
Štítky FIP_1, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:09.
Anotace
The objective of the contribution is an analysis of companies active in agriculture of the Czech Republic using Kohonen network and the subsequent prediction of their development. Subsequently, the individual clusters are subjected to analysis of absolute and selected indicators and the results are interpreted. It can be stated that the agriculture companies show very favorable values – optimal assets level, acceptable fi nancing structure and adequate economic result.
Anotace česky
Cílem příspěvku je analýza společností působících v zemědělství České republiky pomocí Kohonenových sítí a následná predikce jejich vývoje. Následně jsou jednotlivé klastry podrobeny analýze absolutních a vybraných ukazatelů a výsledky jsou interpretovány. Lze konstatovat, že zemědělské společnosti vykazují velmi příznivé hodnoty - optimální úroveň aktiv, přijatelnou strukturu financování a odpovídající ekonomický výsledek.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Prediction_of_institutional_sector_development_and_analysis_of_enterpris.._.pdf   Verze souboru Palokha, A. 20. 1. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., učo 5309
  • osoba Ing. Jakub Horák, MBA, učo 8913
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 6. 2021 02:45