HROMADA, Eduard, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Petr DLASK, Daniel MACEK, Václav TATÝREK, Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK, Jaromír VRBKA, Veronika MACHOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marek VOCHOZKA. Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí
Název česky Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí
Název anglicky Method of determining the value of non-residential buildings in the government sector.
Autoři HROMADA, Eduard, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Petr DLASK, Daniel MACEK, Václav TATÝREK, Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK, Jaromír VRBKA, Veronika MACHOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marek VOCHOZKA.
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky nebytové budovy; metoda oceňování; sektor vládních isntitucí
Klíčová slova anglicky non-residential buildings; valuation method; government institutions sector
Technické parametry Údaje budou využívány pracovníky Odboru národních účtů ČSÚ k sestavování bilancí nefinančních aktiv (pro aktivum AN. 112 Ostatní budovy a stavby). Konkrétně se jedná hlavně o sestavení modelu, resp. zpřesnění a kalibraci stávajícího modelu pro odhad hrubých a čistých stavů a spotřeby fixního kapitálu. Tyto modelové propočty jsou vyžadovány podle ESA 2010. Metoda bude použita ke kalibraci a úpravám používaného software PIM (Perpetual Inventory Method) pro modelování hrubých a čistých stavů a spotřeby fixního kapitálu v sektoru vládních institucí. Na základě získaných výsledků jsou upraveny některé vstupní parametry modelu a revidovány a zpřesněny stávající výstupy.
Štítky FIP_1
Návaznosti TITACSU920, projekt VaV.
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 29. 4. 2021 08:57.
Anotace
Cílem projektu TAČR – TITACSU920 „Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí“ je vývoj metody pro kvalifikované ocenění hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí s ohledem na NACE, druh, stáří a stav budovy. Podkladem pro toto vyčíslení jsou údaje získané při mimořádném šetření, které probíhá ve 2.-3. čtvrtletí roku 2018. Navržená metoda je aplikována na vyčíslení stavů nebytových budov v reprodukčních cenách v členění podle stáří, NACE a způsobu využití budovy ve vybraném roce. Při návrhu byla v maximální míře zohledněna vysoká vnitřní heterogenita souboru oceňovaných nemovitostí, která plyne z jejich dislokace v rámci celého území České republiky, široké škále využití, rozdílnému stáří i vlastní velikosti objektů. byly tak zohledněny jak kvalitativní tak kvantitativních charakteristiky předmětu posouzení.
Anotace anglicky
The aim of the project TAČR - TITACSU920 "Methodology of determining the value of non-residential buildings in the general government sector" is to develop a method for qualified valuation of non-residential buildings in the general government sector with respect to NACE, type, age and condition of buildings. The basis for this quantification is the data obtained during the extraordinary survey, which takes place in 2-3. quarter of 2018. The proposed method is applied to quantify the stock of non-residential buildings at reproduction prices broken down by age, NACE and use of the building in the selected year. The design took into account to the maximum extent the high internal heterogeneity of the set of valued properties, which results from their location within the entire territory of the Czech Republic, a wide range of uses, different ages and the actual size of the buildings, both the qualitative and quantitative characteristics of the subject of the assessment were taken into account.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
TITACSU920_-_Metodika_vycisleni_hodnoty_nebytovych_budov_v_sektoru_vladnich_instituci.pdf   Verze souboru Šanderová, M. 8. 4. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD., učo 10761
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Veronika Machová, MBA, učo 5222
  • osoba Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
  • osoba doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., učo 7670
  • osoba Ing. Tomáš Krulický, MBA, učo 8873
  • osoba Ing. Jakub Horák, MBA, učo 8913
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 18. 6. 2021 17:33