VOCHOZKA, Marek a Kristina KABOURKOVÁ. Srovnání účtování dlouhodobého majetku organizační složky státu a účetnictví podnikatelů. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 2, 11 s. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Srovnání účtování dlouhodobého majetku organizační složky státu a účetnictví podnikatelů
Název česky Srovnání účtování dlouhodobého majetku organizační složky státu a účetnictví podnikatelů
Název anglicky Comparison of long-term assets accounting of budget organizations and entrepreneurs
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant) a Kristina KABOURKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/08:00000087
Klíčová slova anglicky budget organizations; accounting; accounting standards; long-term assets
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 24. 9. 2010 15:35.
Anotace
Příspěvek se zabývá účtováním dlouhodobého majetku v organizačních složkách státu. Organizační složka státu (dříve rozpočtová organizace) se výrazně odlišuje svým účetnictvím od jiných subjektů. Situace je dána vztahy těchto organizací se státním rozpočtem České republiky. Specifická organizace a zvláštní způsob jejího financování vyžaduje i vyhraněný přístup k samotnému účetnictví. Nejprve je vymezen statut a funkce organizační složky státu ve vztahu k národnímu hospodářství a systému poskytování veřejných statků. Další část se zabývá vztahem organizační složky státu a majetku České republiky. Ve třetí části se řeší konkrétní způsob účtování dlouhodobého majetku dle zákona o účetnictví, vyhlášky Ministerstva financí, kterou se provádí zákon o účetnictví pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a územně samosprávné celky, a účetních standardů. V příspěvku následuje pasáž věnovaná účtování dlouhodobého majetku u podnikatelských subjektů. V závěru článek hodnotí rozdíly obou účetních
Anotace anglicky
The contribution concentrates on accounting of long-term assets from the point of view of a special organization - budget organization. It has direct relation to national budget of the Czech Republic. Special organization and special way of its financing requires its own way of accounting. Firstly status and functions of budget organizations in connection to national economy and system of public goods provision are defined. Further part is interested in relation between budget organization and property of the Czech Republic. The third part solves way of long-term assets accounting according to the rule of accounting, decree No. 505/2002 Coll. and accounting standards. Further follows a part that pays attention to long-term assets accounting of entrepreneurs. The conclusion values differences of both the accounting systems and offers a certain possibility how solve it in the case of budget organizations.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 18:35