VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 163 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích
Název česky Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích
Název anglicky Research Report for the Scientific-Research Work of the Students at the Institute of Technology and Business in České Budějovice
Autoři VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 163 s. 2020.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky odborný článek; renomované světové databáze; techniky formátování; citační politika; úvod a literární rešerše; abstrakt; metodika práce; výsledky a diskuse výsledků; závěr
Klíčová slova anglicky professional article; renowned world databases; formatting techniques; citation policy; introduction and literature research; abstract; methodology; results and discussion of results; conclusion
Štítky BPE_MOP
Návaznosti SVV202007, projekt VaV.
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 22. 2. 2021 11:31.
Anotace
Tato výzkumná zpráva si klade za cíl seznámit čtenáře s průběhem psaní odborného článku, včetně ukázky vybraných nástrojů, manuálů a technik, které je možno graficky zobrazit, a tím prohloubit ve čtenáři zájem o danou problematiku a pomoci mu daný problém lépe pochopit. Tato zpráva obsahuje také ukázky jednotlivých databází, jejich procházení, ale také velké množství správných a špatných příkladů k jednotlivým kapitolám a tématům. Výzkumná zpráva je vytvořena s ohledem na znalosti začínajících vysokoškolských studentů, objevují se v ní tudíž i základní techniky formátování či tvorby citací.
Anotace anglicky
The objective of this research report is to introduce the reader to the process of academic writing including examples of chosen tools, manuals and techniques that can be graphically displayed and thus deepen the reader´s interest in the given issue and help them understand the given issue better. This report also contains examples of individual databases, their browsing, but also a great amount of correct and incorrect examples to follow individual chapters and topics. The methodological manual is created with regard to the knowledge of university freshmen; thus, it also presents the basic techniques of formatting or citations creating.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vyzkumna_zprava_pro_vedecko-vyzkumnou_cinnost_studentu_na_Vysoke_skole_technicke_a_ekonomicke_v_Ceskych_Budejovicich.pdf   Verze souboru Šanderová, M. 22. 2. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Milada Šanderová, učo 25742
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Veronika Machová, MBA, učo 5222
  • osoba Ing. Jakub Horák, MBA, učo 8913
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 6. 2021 01:39