VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 s. ISBN 978-80-7468-119-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přehled metod komplexního hodnocení podniků
Název anglicky Overview of methods of comprehensive business evaluation
Autoři VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 247 s. 2017.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-119-6
Klíčová slova česky metody komplexního hodnocení podniků; finanční analýza; vícenásobná diskriminační analýza; umělé neuronové sítě; oceňování; benchmarking
Klíčová slova anglicky methods of comprehensive business evaluation; financial analysis; multiple discriminant analysis; artificial neural networks; valuation; benchmarking
Štítky FIP_2
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 19. 12. 2017 09:45.
Anotace
Vysokoškolská učebnice se zabývá přehledem jednotlivých metod komplexního hodnocení podniků. Je uveden přehled všech důležitějších metod pro komplexní hodnocení podniků včetně poměrně podrobného popisu nových metod - konkrétně pak umělých neuronových sítí. Publikace obsahuje také praktické řešené příklady, které jsou tematicky zařazeny k daným kapitolám. Učebnice je rozdělena celkem na 7 kapitol.
Anotace anglicky
The university textbook deals with an overview of individual methods for comprehensive business evaluation. An overview of all the most important methods for comprehensive enterprise evaluation is provided, including a relatively detailed description of new methods - specifically, artificial neural networks. The publication also contains practical examples, which are thematically included in the chapters. The textbook is divided into 7 chapters.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 11:20