VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metody komplexního hodnocení podniku
Název česky Metody komplexního hodnocení podniku
Název anglicky Methods of comprehensive evaluation of the company
Autoři VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK.
Vydání 2. aktualizované. Praha, Česká republika, 479 s. Finanční řízení, 2020.
Nakladatel Grada Publishing, a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-271-1701-7
Klíčová slova česky hodnocení podniku; finanční analýza; bonitní a bankrotní modely; benchmarking; ekonomická přidaná hodnota; umělé neuronové sítě; oceňování podniku
Klíčová slova anglicky company evaluation; financial analysis; creditworthiness and bankruptcy models; benchmarking; economic value added; artificial neural networks; company valuation
Štítky FIP_1, FIP_2
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 8. 12. 2020 16:16.
Anotace
Publikace velmi přehledně představuje a analyzuje metody komplexního hodnocení podniku. V knize čtenáři najdou nejčastěji používané metody, informace o jejich konstrukci a vzniku. Kniha se zabývá celkovým podnikovým prostředím, shrnuje cíle podniku a primárně se zabývá hlavním cílem podniku – růst hodnoty pro akcionáře. Dále odkazuje na Management by Objectives. Zabývá se dále finanční analýzou podle Schmallenbachovy společnosti, modely jednofaktorové analýzy, risk index modely, vícerozměrnou diskriminační analýzou, modely podmíněné pravděpodobnosti a modely benchmarkingové. Dále zahrne modely založené na využití umělých neuronových sítí s učitelem a umělých neuronových sítí bez učitele.
Anotace anglicky
The publication very clearly presents and analyzes the methods of comprehensive evaluation of the company. In the book, readers will find the most commonly used methods, information about their construction and origin. The book deals with the overall corporate environment, summarizes the goals of the company and primarily deals with the main goal of the company - the growth of value for shareholders. It also refers to Management by Objectives. It also deals with financial analysis according to Schmallenbach's company, models of one-factor analysis, risk index models, multidimensional discriminant analysis, conditional probability models and benchmarking models. It will also include models based on the use of artificial neural networks with a teacher and artificial neural networks without a teacher.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Metody_komplexniho_hodnoceni_podniku.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 8. 12. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD., učo 10761
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
  • osoba Mgr. Petr Šuleř, PhD., učo 24786
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c., učo 4017
  • osoba Ing. Veronika Machová, MBA, učo 5222
  • osoba Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., učo 5309
  • osoba Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
  • osoba Ing. Tomáš Krulický, MBA, učo 8873
  • osoba Ing. Jakub Horák, MBA, učo 8913
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 17. 9. 2021 12:05