STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. Inspection and Evolutionary Game Theory. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 111-125. ISSN 2464-6369.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inspection and Evolutionary Game Theory
Název česky Kontrola a evoluční teorie her
Autoři STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Innovative Economic Symposium 2015, od s. 111-125, 15 s. 2015.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 2464-6369
Klíčová slova česky Kontrola; Evoluční teorie her; Více kolové hry
Klíčová slova anglicky Inspection; Evolutionary game theory; Multi-round games
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 4. 2. 2016 10:31.
Anotace
This article analyses the decision making process of an employee in an institution. This situation lies in the decision to obey the rules or break the rules and thus to illegally become rich. This decision is closely related to the inspection provided by the owner or manager in order to prevent a situation where the employee decides to break the rules. However, this inspection itself often entails a number of of hidden costs. It is necessary to be familiar with and aware of all of the costs that are associated with the inspection so as to achieve an optimal result, that is to avoid the excessive inspection costs in a system where the employees will behave honestly.
Anotace česky
Článek analyzuje rozhodovací process zaměstnance v instituci. Rozhodovací situace spočívá v rozhodnutí doržet pravidla nebo pravidla porušit a tím se neoprávněně obohatit. S tímto rozhodnutím úsce souvisí i kontrola, kterou zajišťuje vlastník, nebo manažer, aby předešel situaci, že se zaměstnanec rozhodne pravidla porušit. Samotná kontrola však sebou nese řadu nákladů, které jsou navíc často skrité. Je nutné znát a uvědomovat si veškeré náklady spojené s kontrolou tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku, tedy aby nebyly příliš vysoké náklady na kontrolu v systému, kde zaměstnanci chovají podstivě.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 18:02