VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Jan URBAN, Simona HAŠKOVÁ a Lucie ŠVEHLOVÁ. Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru
Název anglicky Stabilization and development of small and medium-sized enterprises in rural areas
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí), Zdeněk CAHA (203 Česká republika, domácí), Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petra PÁRTLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Iveta KMECOVÁ (703 Slovensko, domácí), Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jakub HORÁK (203 Česká republika, domácí), Veronika MACHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lukáš POLANECKÝ (203 Česká republika, domácí), Michal RUSCHAK (203 Česká republika, domácí), Jan URBAN (203 Česká republika, domácí), Simona HAŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lucie ŠVEHLOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001451
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Malé a střední podniky; venkovský prostor; finanční řízení; strategické řízení a rozhodování; inovační potenciál; personalistika MSP; legislativa a administrativa MSP
Klíčová slova anglicky Small and medium enterprises; rural area; financial management; strategic management and decision making; innovation potential; human resources of SME; legislation and administration of SME
Štítky RIV19
Návaznosti TL01000349, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 16. 4. 2020 13:33.
Anotace
"Konference bude zaměřena na prezentaci dílčích výsledků z řešení za jednotlivé oblasti, která bude pořádána řešiteli projektu ve spolupráci s aplikačními garanty za účasti zástupců MSP zastupujících jak jednotlivé sektory, tak i velikostní kategorie."
Anotace anglicky
The conference will be focused on the presentation of partial results from the solutions for individual areas, which will be organized by the project solvers in cooperation with application guarantors with the participation of SME representatives representing both individual sectors and size categories.
VytisknoutZobrazeno: 20. 6. 2021 14:51