VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Michal RUSCHAK a Daniel LAJČIN. Praktická konference "Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru 2020". 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Praktická konference "Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru 2020"
Název česky Praktická konference "Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru 2020"
Název anglicky Practical conference "Stabilization and development of small and medium-sized enterprises in rural areas 2020"
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VÁCHAL (203 Česká republika, domácí), Zdeněk CAHA (203 Česká republika, domácí), Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petra PÁRTLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Iveta KMECOVÁ (703 Slovensko, domácí), Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal RUSCHAK (203 Česká republika, domácí) a Daniel LAJČIN (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001985
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky "Malé a střední podniky; venkovský prostor; finanční řízení; strategické řízení a rozhodování; inovační potenciál; personalistika MSP; legislativa a administrativa MSP"
Klíčová slova anglicky "Small and medium enterprises; rural area; financial management; strategic management and decision making; innovation potential; human resources of SME; legislation and administration of SME"
Štítky RIV20
Návaznosti TL01000349, projekt VaV.
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 8. 1. 2021 11:00.
Anotace
"Náplní konference bude prezentace praktických výstupů z řešení projektu, způsobů, metod a postupů zavádění nových poznatků do uživatelské praxe a současně i výměna názorů a připomínek k prezentovaným výsledkům z řešení a způsobům jejich implementace. Dále budou předneseny příspěvky týkající se tématu stabilizace a rozvoje MSP ve venkovském prostoru a podpory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů."
Anotace anglicky
"The content of the conference will be the presentation of practical outputs from the project solution, methods, methods and procedures of implementation new knowledge into user practice and at the same time the exchange of opinions and comments on the presented results of the solution and ways of their implementation. Furthermore, contributions will be presented on the topic of stabilization and development of SMEs in rural areas and support competitiveness of business entities."
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 03:07