MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ a Ladislav KOLÁŘ. Biochar reduces nitrate level in red beet. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Germany: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018, 2018, roč. 25, č. 18, s. 18200-18203. ISSN 1614-7499.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biochar reduces nitrate level in red beet
Název česky Biochar redukuje hladinu dusičnanů v červené řepě
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Vojtěch STEHEL (203 Česká republika, domácí), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí) a Ladislav KOLÁŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Germany, Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018, 2018, 1614-7499.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20801 Environmental biotechnology
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001346
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Biochar; Úrovně dusičnanů; Dusičnany; Řízení výroby; červená řepa
Klíčová slova anglicky Biochar; Nitrate levels; Nitrates; Production management; Red beet
Štítky CHS_n, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 12. 2018 09:07.
Anotace
Impacts of red beet consumption both on human and animal health are subject of intense research. In particular, products that are not heat-processed contain plethora of bioactive compounds that hold promise against numerous degenerative and aging-associated diseases. However, high level of nitrates (typically more than 2 g NO3- kg(-1)) whose health effects are perceived with reasoned objections counterbalance these benefits. Following the above, from a certain level, the increased consumption of red beet has contrary impacts, creating a limiting factor not only from the economic point of view but also in terms of beneficial compounds intake. Reduction of NO3- levels (-35%) has been achieved by soil amendment via increased doses of biochar. The data obtained indicates that the mechanism can be explained as follows. The soil improvement reduces soil density, increases soil temperature, improves water retention, and other prerequisites for increased activity of soil microorganisms. Accelerated metabolism of soil biota turned more nitrogen from fertilizers into organic forms. Hence, less mineral nitrogen is left for red beet intake.
Anotace česky
Vliv spotřeby červené řepy jak na lidské zdraví, tak na zdraví zvířat je předmětem intenzivního výzkumu. Výrobky, které nejsou tepelně zpracovány, obsahují převážně množství bioaktivních sloučenin, které slibují proti četným degenerativním a onemocněním souvisejícím s stárnutím. Nicméně vysoká hladina dusičnanů (typicky více než 2 g NO3-kg (-1)), jejichž účinky na zdraví jsou vnímány s odůvodněnými námitkami, vyvažují tyto přínosy. V návaznosti na výše uvedenou skutečnost má zvýšená konzumace červené řepy z určité úrovně nepříznivý dopad a vytváří omezující faktor nejen z ekonomického hlediska, ale také z hlediska příjmu užitečných látek. Snížení hladin NO3 (-35%) bylo dosaženo změnou půdy prostřednictvím zvýšených dávek bioplynu. Získané údaje naznačují, že mechanismus lze vysvětlit následovně. Zlepšení půdy snižuje hustotu půdy, zvyšuje teplotu půdy, zlepšuje zadržování vody a další předpoklady pro zvýšení aktivity půdních mikroorganismů. Zrychlený metabolismus půdní bioty změnil více dusíku z hnojiv na organické formy. Z tohoto důvodu méně minerálního dusíku ponechá na příjem červené řepy.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
biochar.....pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 17. 12. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D., učo 15579
  • osoba Ing. Anna Maroušková, učo 17836
  • osoba prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc., učo 22152
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., učo 5309
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 18. 6. 2021 17:11