VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Ekonomická přidaná hodnota a její interpretace. In Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 10 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ekonomická přidaná hodnota a její interpretace
Název anglicky Economic Value Added and its interpretation
Autoři VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ.
Vydání České Budějovice, Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry managementu a marketingu, 10 s. 2009.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-07-9
Klíčová slova česky ekonomická přidaná hodnota; vážené průměrné náklady na kapitál; zisk
Klíčová slova anglicky economic value added; weighted average cost of capital; profit
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 13:19.
Anotace
Ekonomickou přidanou hodnotu (dále jen EVA) považujeme v současné době za jeden ze základních indikátorů hodnocení úspěšnosti podniku na trhu. Nicméně literatura však uvádí několik jeho forem. Problémem je skutečnost, že výsledná interpretace zcela odlišných metod výpočtu EVA je vždy víceméně totožná bez ohledu na použití různých kategorií zisku a různého objemu kapitálu (celkového, investovaného či vlastního). Článek tak představuje analýzu jednotlivých metod výpočtu EVA a jejich dopadu na interpretaci tohoto ukazatele v praxi.
Anotace anglicky
Economic Value Added (further only EVA) is generally rated as one of the basic indicators of companies achievements in the market evaluation. Nevertheless literature offers several forms of its calculation. The problem is that all kinds of its calculation are interpreted equally even if they take into account different categories of profit or different sum of capital (total capital, invested capital or equity). The article is an analysis of single methods of EVA calculation and their impact upon interpretation of this indicator in practice.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Ekonomicka_pridana_hodnota_a_jeji_interpretace.pdf   Verze souboru Votavová, M. 21. 12. 2011

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Petr Mulač, Ph.D., učo 4061
  • osoba Mgr. Michaela Votavová, učo 6769
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 6. 2021 01:56