VOCHOZKA, Marek. Idea reformy vzdělávání na neuniverzitních vysokých školách v ČR. In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 64-72. ISBN 978-80-7468-055-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Idea reformy vzdělávání na neuniverzitních vysokých školách v ČR
Název anglicky The idea of non-university education in the Czech Republic
Autoři VOCHOZKA, Marek.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. od s. 64-72, 9 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-055-7
Klíčová slova česky profesně orientovaná vysoká škola; neuniverzitní vysoká škola; studijní program; aplikační praxe
Klíčová slova anglicky vocationally oriented university; non-university higher education sector; degree program; application in practice
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 5. 4. 2013 10:19.
Anotace
Příspěvek se zabývá myšlenkou vzniku sektoru neuniverzitních vysokých škol, jeho legislativního uchopení a především definicí programů v sektoru neuniverzitních vysokých škol. Současná legislativa dělí vysoké školy na univerzitní a neuniverzitní. Jedná se svým způsobem o tradiční rozdělení nejen vysokoškolských institucí, ale i o jakousi přirozenou dělbu práce mezi nimi. Univerzitní vysoké školy vzdělávají a vychovávají odborníky s širším rozhledem a uplatnitelností. Ve chvíli, kdy opouštějí univerzitu, jsou teprve připraveni pro adaptační proces v konkrétním podniku a hodnoty tak začínají tvořit až po jeho ukončení. Absolvent neuniverzitní vysoké školy je v rámci svého studia úžeji profilován. Jeho dovednosti a znalosti odpovídají požadavkům na konkrétní položku v katalogu prací. Má možnost si profesi vyzkoušet již v průběhu studia v podobě praxe. Do zaměstnání již přichází připraven. Jedná se tak o základní ideový rozdíl v pojetí vzdělání, kdy oba druhy institucí cílí na různé skupiny uchazečů o studium a plní různé poslání i vůči aplikační praxi.
Anotace anglicky
This paper deals with the idea of non-university higher education sector, its legislative grip and definition programs especially in the sector of non-university colleges. Current legislation divides high schools to university and non-university. It is a way of not only the traditional division of higher education institutions, but also a kind of natural division of labor between them. Universities educated and educate professionals with a broad overview and applicability. At the moment of leaving the university, they are only prepared for the adaptation process in a specific company. They start creating values after the end of the adaptation process. Non-university graduate is during his studies more closely profiled. His skills and knowledge meet the requirements of specific items in the catalog of works. He has an opportunity to try his profession during the course of study in the form of practice. He starts prepared his working career. That is a fundamental difference in the conception of ideology of education, both types of institutions are targeted at different groups of applicants and perform different missions.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 02:18