VOCHOZKA, Marek, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Gratiela SION. Participating in a highly automated society: How artificial intelligence disrupts the job market. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 13, č. 4, s. 57-62. ISSN 1842-3191.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Participating in a highly automated society: How artificial intelligence disrupts the job market
Název česky Účast ve vysoce automatizované společnosti: Jak umělá inteligence narušuje trh práce
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš KLIEŠTIK (703 Slovensko), Jana KLIEŠTIKOVÁ (703 Slovensko) a Gratiela SION (642 Rumunsko).
Vydání Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA, Addleton Academic Publishers, 2018, 1842-3191.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001395
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky umělá inteligence; vysoce automatizovaná společnost; trh práce
Klíčová slova anglicky artificial intelligence; highly automated society; job market
Štítky FIP_2, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 20. 2. 2019 09:06.
Anotace
On the basis on data collected from Accenture, The Economist, Frontier Economics, PitchBook, Tractica, authors performed analyses and made estimates regarding the impact of artificial intelligence on industry output: real gross value added in 2035, number of AI use cases by industry with high job impact, global merger-and-acquisition activity related to artificial intelligence, and the economic impact of AI on countries: annual growth rates by 2035 of gross value added.
Anotace česky
Na základě údajů shromážděných společností Accenture, The Economist, Frontier Economics, PitchBook a Tractica, autoři provedli analýzy a provedli odhady vlivu umělé inteligence na průmyslovou produkci: reálnou hrubou přidanou hodnotu v roce 2035, počet případů využití umělé inteligence podle odvětví s vysokým dopad na práci, celosvětovou fúzi-akvizice související s umělou inteligencí a ekonomický dopad umělé intligence na země: roční míra růstu hrubé přidané hodnoty do roku 2035.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 18:03