Jak byly údaje získány.

Building Construction (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:S_SRK Static Solution of Constructions • 63 %
VŠTE:S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I • 63 %
VŠTE:S_DAR History of architecture • 56 %
VŠTE:S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation • 53 %
VŠTE:S_UVB Sustainable construction of buildings • 44 %
VŠTE:S_POS_1 Building Construction I • 41 %
VŠTE:S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings • 34 %
VŠTE:S_KDK Metal and Wooden Structures • 28 %
VŠTE:S_HIK Historical Constructions • 22 %
VŠTE:S_IDW Introduction Week • 19 %
VŠTE:S_FYS Physics • 16 %
VŠTE:S_ACJ_1 English language I • 13 %
2. semestr
VŠTE:SA_MAT_2 Mathematics II • 50 %
VŠTE:SA_NTP_1 Professional Foreigner Language – Technological • 50 %
VŠTE:SA_POS_1 Building construction I • 50 %
VŠTE:SA_SHM Building materials • 50 %
VŠTE:SA_SMC_1 Building mechanics I • 50 %
VŠTE:SA_STG Building geodesy • 50 %
VŠTE:S_CED_1 Czech • 50 %
VŠTE:S_DAR History of architecture • 50 %
VŠTE:S_HIK Historical Constructions • 50 %
VŠTE:S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation • 50 %
VŠTE:S_SMC_1 Building mechanics I • 50 %
VŠTE:S_UVB Sustainable construction of buildings • 50 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:SA_BZK Concrete and Brick Constructions • 100 %
VŠTE:SA_CHS Chemistry • 100 %
VŠTE:SA_MZS Soil Mechanics and Building Foundation • 100 %
VŠTE:SA_POS_2 Building Construction II. • 100 %
VŠTE:SA_SFY_1 Building Physics I. • 100 %
VŠTE:SA_SMC_2 Construction Mechanics II. • 100 %
VŠTE:SA_TBU_1 Building Typology I. • 100 %

Business Administration (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:S_OBC_A Business Activities • 61 %
VŠTE:S_IDW Introduction Week • 55 %
VŠTE:S_MAV Introduction to Marketing Research • 53 %
VŠTE:S_PRI_1 Business Management I • 50 %
VŠTE:S_ACJ_1 English language I • 49 %
VŠTE:S_CED_1 Czech • 49 %
VŠTE:S_BSE Business Ethics • 48 %
VŠTE:S_FIP_1 Corporate finance I • 45 %
VŠTE:S_PEK_1 Business Economics I • 41 %
VŠTE:S_FIA Financial analysis • 38 %
VŠTE:S_CTR Controlling • 28 %
2. semestr
VŠTE:SA_ACJ_1 Foreign English language I • 50 %
VŠTE:SA_ETE Economic theories • 50 %
VŠTE:SA_MAT Mathematics • 50 %
VŠTE:SA_MOP_A Technical Thesis Methodology • 50 %
VŠTE:SA_NOP Enterprise studies • 50 %
VŠTE:SA_PRI Businees Management • 50 %
VŠTE:SA_RPK Career planning • 50 %
VŠTE:SA_ZPP Basis of commercional law • 50 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:SA_ACJ_3 Foreign English Language III • 100 %
VŠTE:SA_CRM CRM Systems • 100 %
VŠTE:SA_FIP_1 Corporate finance I • 100 %
VŠTE:SA_FUC Financial Accounting • 100 %
VŠTE:SA_MARK Marketing • 100 %
VŠTE:SA_VPR Production Process • 100 %

Ekonomika podniku (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 90 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 87 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 81 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 79 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 79 %
VŠTE:MAT Matematika • 75 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 64 %
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 55 %
2. semestr
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 85 %
VŠTE:PRM Personální management • 82 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 82 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 81 %
VŠTE:STA Statistika • 56 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 74 %
VŠTE:MAT Matematika • 59 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 56 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 54 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 54 %
VŠTE:CRM CRM systémy • 47 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 46 %
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 46 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 42 %
VŠTE:FUC Finanční účetnictví • 40 %
VŠTE:VPR Výrobní proces • 36 %
VŠTE:MARK Marketing • 35 %
VŠTE:ACJ_3 Anglický jazyk III • 32 %
VŠTE:FIP_1 Finance podniku I • 28 %
4. semestr
VŠTE:STA Statistika • 57 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 46 %
VŠTE:AMP Administrativa podniku • 44 %
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 44 %
VŠTE:OCN Obchodní činnost • 43 %
VŠTE:PIS Podnikové informační systémy • 43 %
VŠTE:RIZ Řízení změn • 43 %
VŠTE:RZI Řízení inovací • 43 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 39 %
VŠTE:ACJ_4 Anglický jazyk IV • 38 %
VŠTE:PRM Personální management • 38 %
VŠTE:MZU Mzdové účetnictví • 12 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 54 %
VŠTE:MAT Matematika • 53 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 51 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 50 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 45 %
VŠTE:PPZ Případová studie-podnikatelský záměr • 42 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 36 %
VŠTE:CTR_A Controlling • 35 %
VŠTE:STM_A Strategický management • 35 %
VŠTE:ACJ_5 Anglický jazyk V • 34 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 31 %
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 31 %
VŠTE:FUC Finanční účetnictví • 24 %
VŠTE:FIP_1 Finance podniku I • 23 %
VŠTE:MARK Marketing • 17 %
VŠTE:VPR Výrobní proces • 16 %
VŠTE:ACJ_3 Anglický jazyk III • 15 %
VŠTE:CRM CRM systémy • 14 %
VŠTE:FUC_2 Finanční účetnictví II • 12 %
VŠTE:MAZ Marketingové řízení • 12 %
6. semestr
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 48 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 36 %
VŠTE:STA Statistika • 36 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 34 %
VŠTE:BAK_A Bakalářská práce • 31 %
VŠTE:PRM Personální management • 28 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 28 %
VŠTE:OCN Obchodní činnost • 15 %
VŠTE:PIS Podnikové informační systémy • 14 %
VŠTE:ACJ_4 Anglický jazyk IV • 13 %
VŠTE:AMP Administrativa podniku • 12 %
VŠTE:RIZ Řízení změn • 12 %
VŠTE:RZI Řízení inovací • 12 %

Konstrukce staveb (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 90 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 87 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 80 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 80 %
VŠTE:DEG_A Deskriptivní geometrie • 77 %
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 63 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 57 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 57 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 53 %
2. semestr
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 85 %
VŠTE:ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP • 85 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 78 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 70 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 67 %
VŠTE:ZTS Zatížení staveb • 63 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 54 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 52 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 35 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 17 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 68 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 65 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 63 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 60 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 57 %
VŠTE:IZM Izolační materiály • 55 %
VŠTE:DEG_A Deskriptivní geometrie • 48 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 48 %
VŠTE:MAT_3 Matematika III • 45 %
VŠTE:RSS Rekonstrukce spodní stavby • 45 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 40 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 38 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 35 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 33 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 33 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 28 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 15 %
4. semestr
VŠTE:CAD_3 CAD systémy III • 60 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 57 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 50 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 50 %
VŠTE:ROP Rekonstrukce obvodových plášťů • 47 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 47 %
VŠTE:BET_1A Betonové konstrukce I • 43 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 40 %
VŠTE:RNK Rekonstrukce nosné konstrukce • 37 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 33 %
VŠTE:ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP • 30 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 27 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 27 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 20 %
VŠTE:ZTS Zatížení staveb • 20 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 17 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 17 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:BET_2 Betonové konstrukce II • 65 %
VŠTE:CAD_4 CAD systémy IV • 65 %
VŠTE:KDK Kovové a dřevěné konstrukce • 65 %
VŠTE:PRS_1 Projekt I ST • 60 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 60 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 50 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 50 %
VŠTE:IZM Izolační materiály • 40 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 35 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 30 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 30 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 30 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 30 %
VŠTE:RKS Rekonstrukce střech • 30 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 25 %
VŠTE:MAT_3 Matematika III • 25 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 20 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 15 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 15 %
VŠTE:RSS Rekonstrukce spodní stavby • 15 %
6. semestr
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 71 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 59 %
VŠTE:PRR Příprava a řízení staveb • 41 %
VŠTE:POR Požární rizika staveb • 35 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 35 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 35 %
VŠTE:HIK Historické konstrukce • 29 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 29 %
VŠTE:PRS_2 Projekt II ST • 29 %
VŠTE:RPB Rekonstrukce panelových budov • 29 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 29 %
VŠTE:BET_1A Betonové konstrukce I • 24 %
VŠTE:RDP Rekonstrukce dokončovacích prací • 24 %
VŠTE:RNK Rekonstrukce nosné konstrukce • 18 %
VŠTE:ROP Rekonstrukce obvodových plášťů • 18 %
VŠTE:ZTS Zatížení staveb • 18 %
VŠTE:KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví • 12 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 12 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 12 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 12 %
VŠTE:ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP • 12 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 53 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 53 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 47 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 40 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 40 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 27 %
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 27 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 27 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 20 %
VŠTE:IZM Izolační materiály • 20 %
VŠTE:MAT_3 Matematika III • 20 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 20 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 20 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 20 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 13 %
VŠTE:DEG_A Deskriptivní geometrie • 13 %
VŠTE:KDO Komunikační dovednosti • 13 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 13 %
VŠTE:PRS_1 Projekt I ST • 13 %
VŠTE:RKS Rekonstrukce střech • 13 %
VŠTE:RSS Rekonstrukce spodní stavby • 13 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 13 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 13 %
8. semestr
VŠTE:ORS Oceňování a rozpočtování staveb • 61 %
VŠTE:BAK Bakalářská práce • 44 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 33 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 28 %
VŠTE:SPR Stavební právo • 28 %
VŠTE:PRS_2 Projekt II ST • 22 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 11 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 11 %
VŠTE:ROP Rekonstrukce obvodových plášťů • 11 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 11 %

Podniková ekonomika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:BPE_MAR Marketing • 100 %
VŠTE:BPE_MIE Mikroekonomie - pro bakalářské studium • 100 %
VŠTE:BPE_NOP Nauka o podniku • 100 %
VŠTE:BPE_PCM Procesní management • 100 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 100 %
VŠTE:ZAPR Základy práva • 100 %
VŠTE:MAT_A Matematika • 99 %
VŠTE:ACJ_1A Anglický jazyk I • 95 %

Pozemní stavby (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 92 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 88 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 79 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 73 %
VŠTE:CHS Chemie • 71 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 69 %
VŠTE:FYS Fyzika • 33 %
2. semestr
VŠTE:STG Stavební geodézie • 80 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 76 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 69 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 69 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 66 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 44 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 14 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 76 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 66 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 65 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 62 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 61 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 57 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 54 %
VŠTE:CHS Chemie • 50 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 49 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 39 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 38 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 38 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 20 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 14 %
4. semestr
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 59 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 58 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 56 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 54 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 53 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 46 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 44 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 37 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 27 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 27 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 22 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 20 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 19 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 14 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 70 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 63 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 61 %
VŠTE:FYS Fyzika • 57 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 54 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 52 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 37 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 24 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 24 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 22 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 22 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 17 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 15 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 15 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 15 %
VŠTE:CHS Chemie • 13 %
VŠTE:MIN Materiálové inženýrství • 13 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 11 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 11 %
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 11 %
6. semestr
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 45 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 45 %
VŠTE:IPB Integrované projektování budov • 44 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 44 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 42 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 42 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 40 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 36 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 35 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 29 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 22 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 20 %
VŠTE:ATL_2 Ateliér II • 16 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 16 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 15 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 13 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 53 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 38 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 38 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 38 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 34 %
VŠTE:CHS Chemie • 30 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 28 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 28 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 23 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 21 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 21 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 21 %
VŠTE:EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic • 17 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 17 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 17 %
VŠTE:ATL_3 Ateliér III. • 15 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 13 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 13 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 13 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 11 %
VŠTE:CAD_4 CAD systémy IV • 11 %
VŠTE:MIN Materiálové inženýrství • 11 %
8. semestr
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 45 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 45 %
VŠTE:BAK_PS Bakalářská práce • 34 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 34 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 28 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 24 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 17 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 17 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 17 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 17 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 17 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 14 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 14 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 14 %

Pozemní stavby (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 100 %
VŠTE:CHM Chemie materiálů • 100 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 100 %
VŠTE:AJO_1 Anglický jazyk obecný I. • 99 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 99 %
VŠTE:SGE Stavební geodézie • 99 %
VŠTE:SPR Stavební právo • 99 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 97 %

Řízení lidských zdrojů (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 100 %
VŠTE:MAT_A Matematika • 100 %
VŠTE:RLZ_ETE_I Ekonomická teorie I • 100 %
VŠTE:RLZ_PEK Podniková ekonomika • 100 %
VŠTE:RLZ_RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
VŠTE:ZAPR Základy práva • 100 %
VŠTE:ACJ_1A Anglický jazyk I • 99 %

Strojírenství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 69 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 64 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 63 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 62 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 60 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 57 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 54 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 46 %
VŠTE:ODV Ochrana duševního vlastnictví • 35 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 33 %
VŠTE:CHS Chemie • 19 %
2. semestr
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 90 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 89 %
VŠTE:INF_2 Informatika II • 85 %
VŠTE:STT Statika • 85 %
VŠTE:RJA_A Řízení jakosti • 65 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 62 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 62 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 44 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 23 %
VŠTE:EXK_ST Exkurze pro strojaře • 15 %
VŠTE:STA Statistika • 15 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:CMS_1 Části a mechanismy strojů I. • 56 %
VŠTE:STT_2 Strojírenské technologie II. • 56 %
VŠTE:PAP_1 Pružnost a pevnost I. • 52 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 50 %
VŠTE:ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I • 49 %
VŠTE:PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. • 45 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 42 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 38 %
VŠTE:TEZ Technická měření • 38 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 37 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 33 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 33 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 33 %
VŠTE:KIN Kinematika • 29 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 27 %
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 23 %
VŠTE:CHS Chemie • 18 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 18 %
VŠTE:MSP Materiály ve strojírenské praxi • 17 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 15 %
4. semestr
VŠTE:NAM_2 Nauka o materiálu II. • 70 %
VŠTE:MEK Mechanika tekutin • 69 %
VŠTE:CMS_2 Části a mechanismy strojů II. • 67 %
VŠTE:TEM Termomechanika • 67 %
VŠTE:DYN Dynamika • 57 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 55 %
VŠTE:PAP_2 Pružnost a pevnost II. • 55 %
VŠTE:TMR Technická měření II • 45 %
VŠTE:PPV Počítačem podporovaná výroba • 42 %
VŠTE:STT Statika • 41 %
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 27 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 25 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 24 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 21 %
VŠTE:INF_2 Informatika II • 16 %
VŠTE:EXK_ST Exkurze pro strojaře • 15 %
VŠTE:RJA_A Řízení jakosti • 15 %
VŠTE:STA Statistika • 12 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:POI Povrchové inženýrství • 68 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 49 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 41 %
VŠTE:TCO Technologie strojového a CNC obrábění • 41 %
VŠTE:PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. • 38 %
VŠTE:ATV Automatizované technické výpočty • 35 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 27 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 27 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 27 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 27 %
VŠTE:TSK Technologie svařování kovů a nekovů • 26 %
VŠTE:PUS Provoz a údržba strojů • 18 %
VŠTE:ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I • 17 %
VŠTE:PRO Protikorozní ochrana • 17 %
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 17 %
VŠTE:KIN Kinematika • 16 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 15 %
VŠTE:PAP_1 Pružnost a pevnost I. • 15 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 14 %
VŠTE:TLK Technologie lití kovů pod tlakem • 13 %
VŠTE:CHS Chemie • 11 %
6. semestr
VŠTE:OPX Odborná praxe • 58 %
VŠTE:BAK Bakalářská práce • 46 %
VŠTE:STA Statistika • 16 %
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 15 %
VŠTE:STT Statika • 15 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 14 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 14 %
VŠTE:EXK_ST Exkurze pro strojaře • 12 %
VŠTE:MEK Mechanika tekutin • 11 %
VŠTE:PAP_2 Pružnost a pevnost II. • 11 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 11 %
VŠTE:RJA_A Řízení jakosti • 11 %

Strojírenství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:ANJ_1 Anglický jazyk I. • 99 %
VŠTE:CMS_1 Části a mechanismy strojů I. • 99 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 99 %
VŠTE:EVD Environmentální dopady ve strojírenství • 99 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 99 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 99 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 99 %
VŠTE:UST Úvod do strojírenství • 98 %
VŠTE:CHM Chemie materiálů • 79 %

Technologie a řízení dopravy (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MKD Marketing v dopravě • 97 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 96 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 95 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 94 %
VŠTE:UDO Úvod do dopravy a přepravy • 94 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 90 %
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 83 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 60 %
2. semestr
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 92 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 51 %
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 51 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 49 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 49 %
VŠTE:INF_2Z Informatika II • 19 %
VŠTE:ZKP Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti • 19 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 92 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 69 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 59 %
VŠTE:UDO Úvod do dopravy a přepravy • 57 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 52 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 51 %
VŠTE:MKD Marketing v dopravě • 49 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 43 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 41 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 39 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 39 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 31 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 30 %
VŠTE:EXK Odborná exkurze • 15 %
VŠTE:TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I • 15 %

Technologie dopravy a přepravy (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 84 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 83 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 62 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 62 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 41 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 12 %
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 55 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 55 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 55 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 52 %
VŠTE:TSD_Z Technologie a řízení dopravy - SD • 50 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 48 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 38 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 38 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 33 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 33 %
VŠTE:ODP_Z Osobní doprava a přeprava • 21 %
2. ročník
4. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 63 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 51 %
VŠTE:MVD_Z Technologie a řízení dopravy - VD • 50 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 46 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 45 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 40 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 29 %
VŠTE:TMD_Z Technologie a řízení dopravy - MHD • 18 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 15 %
VŠTE:IMP_Z Intermodální přeprava • 13 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 12 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 12 %
VŠTE:AMT Aplikovaná matematika pro techniky • 11 %
5. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 67 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 56 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 55 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 47 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 45 %
VŠTE:LOG_Z Logistika • 41 %
VŠTE:ACJ_5Z Anglický jazyk V • 32 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 31 %
VŠTE:EKD_Z Ekonomika dopravy • 27 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 22 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 20 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 19 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 18 %
VŠTE:EXK_2 Odborná exkurze 2 • 14 %
VŠTE:OVY_2Z Operační výzkum II • 14 %
VŠTE:ZAS Zasílatelství • 14 %
VŠTE:IDS_Z Technologie a řízení dopravy - IDS • 13 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 11 %
3. ročník
6. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 43 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 36 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 30 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 23 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 18 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 16 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 14 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 13 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 11 %
VŠTE:BAK_Z Bakalářská práce • 11 %
VŠTE:MVD_Z Technologie a řízení dopravy - VD • 11 %

Konstrukce staveb (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 100 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 100 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 100 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 100 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 94 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 50 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 11 %
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 100 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 100 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 97 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 97 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 91 %
VŠTE:N_EXK_K Navazující exkurze • 29 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 15 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 97 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 91 %
VŠTE:N_DIP Diplomový projekt • 63 %
VŠTE:N_EXK_K Navazující exkurze • 31 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 28 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 28 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 16 %

Logistické technologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

Akreditace do: 31. 3. 2018
1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 88 %
VŠTE:N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení • 88 %
VŠTE:N_MPS Matematické modelování procesů a systémů • 72 %
VŠTE:N_TOR Teorie rozhodování • 68 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 56 %
VŠTE:N_VLG Výrobní logistika • 56 %
VŠTE:N_FLP Fyzika v logistických procesech • 48 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 24 %
VŠTE:N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů • 20 %
VŠTE:N_SAZ Stroje a zařízení • 16 %
2. semestr
VŠTE:N_AIL Aplikovaná informatika v logistice • 100 %
VŠTE:N_RDR Řízení dodavatelských řetězců • 100 %
VŠTE:N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 • 91 %
VŠTE:N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice • 86 %
VŠTE:N_DYV Dynamické plánování výroby • 59 %
VŠTE:N_TOL Teorie omezení v logistice • 55 %
VŠTE:N_DOL Dopravní logistika • 45 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 34 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 18 %
VŠTE:N_MET Metody plánování a prognózování • 14 %
VŠTE:N_VTL Vývojové trendy v logistice • 14 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice • 88 %
VŠTE:N_LGS Logistika služeb • 88 %
VŠTE:N_LPZ Logistika přírodních zdrojů • 83 %
VŠTE:N_SLP Semestrální logistický projekt • 81 %
VŠTE:N_FLP Fyzika v logistických procesech • 48 %
VŠTE:N_TOR Teorie rozhodování • 48 %
VŠTE:N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů • 40 %
VŠTE:N_DTM Dopravní telematika • 38 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 33 %
VŠTE:N_SAZ Stroje a zařízení • 29 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 19 %
VŠTE:N_MPS Matematické modelování procesů a systémů • 19 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 19 %
VŠTE:N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 14 %
VŠTE:N_SWI Softwarové inženýrství • 14 %
4. semestr
VŠTE:N_VTL Vývojové trendy v logistice • 61 %
VŠTE:N_EXM Experimentální metody • 58 %
VŠTE:N_MET Metody plánování a prognózování • 50 %
VŠTE:N_DPL Diplomová práce • 42 %
VŠTE:N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice • 21 %
VŠTE:N_RDR Řízení dodavatelských řetězců • 11 %

Logistics Technologies (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:SA_N_AIL Applied Informatics in logistics • 100 %
VŠTE:SA_N_AJL_2 English for logistics II • 100 %
VŠTE:SA_N_DOL Transport Logistics • 100 %
VŠTE:SA_N_NFP Tools of financial policy in logistics • 100 %
VŠTE:SA_N_RDR Supply Chain Management • 100 %
VŠTE:SA_N_TOL Theory of constraints in logistics • 100 %
2. semestr
VŠTE:SA_N_AIL Applied Informatics in logistics • 50 %
VŠTE:SA_N_AJL_2 English for logistics II • 50 %
VŠTE:SA_N_DOL Transport Logistics • 50 %
VŠTE:SA_N_NFP Tools of financial policy in logistics • 50 %
VŠTE:SA_N_RDR Supply Chain Management • 50 %
VŠTE:SA_N_TOL Theory of constraints in logistics • 50 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:S_IDW Introduction Week • 100 %
VŠTE:S_N_AJL_2 English for Logistics 2 • 100 %
VŠTE:S_N_FLP Fyzika v logistických procesech • 100 %

Logistika (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_AJG_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 100 %
VŠTE:N_APM Aplikovaná matematika a fyzika • 100 %
VŠTE:N_DOL Dopravní logistika • 100 %
VŠTE:N_PRP Příprava a řízení projektů • 100 %
VŠTE:N_TER Teorie rozhodování • 100 %
VŠTE:N_VLG Výrobní logistika • 100 %

Podniková ekonomika (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:NE_MEV Metody výzkumu • 100 %
VŠTE:NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium • 100 %
VŠTE:NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium • 100 %
VŠTE:NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání • 100 %
VŠTE:NE_MAN Marketing management • 96 %
VŠTE:NE_AMA Aplikovaná matematika • 82 %
VŠTE:NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium • 82 %
2. semestr
VŠTE:NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium • 100 %
VŠTE:NE_HSS Hospodářská a sociální statistika • 96 %
VŠTE:NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium • 96 %
VŠTE:NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium • 91 %
VŠTE:NE_PRL Public Relations • 91 %
VŠTE:NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium • 70 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:NE_RPP Řízení podnikových projektů • 95 %
VŠTE:NE_MAS Materiály pro produkční procesy - pro magisterské studium • 89 %
VŠTE:NE_PRJ Projekt • 89 %
VŠTE:NE_SBR South Bohemian Region • 89 %
VŠTE:NE_SMT Strojírenské materiály pro ekonomy • 89 %
VŠTE:NE_STM Strategický management pro magisterské studium • 89 %
VŠTE:NE_AMA Aplikovaná matematika • 68 %
VŠTE:NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium • 58 %
VŠTE:NE_MAN Marketing management • 16 %

Pozemní stavby - prezenční forma (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_APM Aplikovaná matematika a fyzika • 100 %
VŠTE:N_KST_1A Konstrukce staveb I. • 100 %
VŠTE:N_PJK_1 Projekt I. • 100 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 100 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 100 %

Ekonomika podniku - kombinovaná forma (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 95 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 92 %
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 86 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 85 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 82 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 76 %
VŠTE:MAT Matematika • 75 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 61 %
2. semestr
VŠTE:RIN Řízení investic • 90 %
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 87 %
VŠTE:PRM Personální management • 87 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 68 %
VŠTE:STA Statistika • 59 %
VŠTE:NCJ_2 Německý jazyk II • 14 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:MAT Matematika • 57 %
VŠTE:CRM CRM systémy • 55 %
VŠTE:FUC Finanční účetnictví • 50 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 48 %
VŠTE:MARK Marketing • 48 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 47 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 47 %
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 46 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 45 %
VŠTE:VPR Výrobní proces • 45 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 41 %
VŠTE:FIP_1 Finance podniku I • 39 %
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 37 %
VŠTE:ACJ_3 Anglický jazyk III • 34 %
4. semestr
VŠTE:RIZ Řízení změn • 66 %
VŠTE:AMP Administrativa podniku • 65 %
VŠTE:OCN Obchodní činnost • 65 %
VŠTE:PIS Podnikové informační systémy • 65 %
VŠTE:RZI Řízení inovací • 62 %
VŠTE:ACJ_4 Anglický jazyk IV • 48 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 40 %
VŠTE:STA Statistika • 39 %
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 34 %
VŠTE:MZU Mzdové účetnictví • 24 %
VŠTE:RLZ_A Řízení lidských zdrojů • 21 %
VŠTE:PRM Personální management • 20 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 20 %
VŠTE:NCJ_4 Německý jazyk IV • 14 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 12 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:PPZ Případová studie-podnikatelský záměr • 64 %
VŠTE:CTR_A Controlling • 56 %
VŠTE:STM_A Strategický management • 56 %
VŠTE:ACJ_5 Anglický jazyk V • 44 %
VŠTE:FIP_1 Finance podniku I • 42 %
VŠTE:MAT Matematika • 30 %
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 30 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 29 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 28 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 26 %
VŠTE:FUC_2 Finanční účetnictví II • 26 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 25 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 24 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 23 %
VŠTE:TIM_A Time management • 21 %
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 20 %
VŠTE:ACJ_3 Anglický jazyk III • 18 %
VŠTE:FUC Finanční účetnictví • 18 %
VŠTE:VPR Výrobní proces • 15 %
VŠTE:NCJ_5 Německý jazyk V • 13 %
6. semestr
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 44 %
VŠTE:BAK_A Bakalářská práce • 39 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 35 %
VŠTE:STA Statistika • 29 %
VŠTE:PRM Personální management • 27 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 21 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 17 %
VŠTE:ACJ_4 Anglický jazyk IV • 11 %
VŠTE:OCN Obchodní činnost • 11 %
VŠTE:RZI Řízení inovací • 11 %

Podniková ekonomika (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:BPE_MAR Marketing • 100 %
VŠTE:BPE_MIE Mikroekonomie - pro bakalářské studium • 100 %
VŠTE:BPE_NOP Nauka o podniku • 100 %
VŠTE:BPE_PCM Procesní management • 100 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 100 %
VŠTE:ZAPR Základy práva • 100 %
VŠTE:MAT_A Matematika • 99 %
VŠTE:ACJ_1A Anglický jazyk I • 86 %
VŠTE:NCJ_1A Německý jazyk I • 13 %

Pozemní stavby - kombinovaná forma (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 100 %
VŠTE:FYS Fyzika • 100 %
VŠTE:CHM Chemie materiálů • 100 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 100 %
VŠTE:SGE Stavební geodézie • 100 %
VŠTE:SPR Stavební právo • 100 %
VŠTE:AJO_1 Anglický jazyk obecný I. • 98 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 98 %

Pozemní stavby - kombinovaná forma (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 98 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 91 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 88 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 75 %
VŠTE:CHS Chemie • 74 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 57 %
VŠTE:FYS Fyzika • 46 %
2. semestr
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 85 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 82 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 77 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 68 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 66 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 63 %
VŠTE:CAD_1_V CAD systémy I - volitelný předmět • 14 %
VŠTE:BIM Management životního cyklu stavby • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 78 %
VŠTE:CHS Chemie • 55 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 54 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 53 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 50 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 50 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 45 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 42 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 41 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 41 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 41 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 40 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 36 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 21 %
VŠTE:RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět • 17 %
4. semestr
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 56 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 56 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 41 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 40 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 39 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 33 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 31 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 31 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 20 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 19 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 19 %
VŠTE:CAD_1_V CAD systémy I - volitelný předmět • 17 %
VŠTE:SPR_V Stavební právo • 14 %
VŠTE:CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět • 11 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 11 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 84 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 49 %
VŠTE:CHS Chemie • 49 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 46 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 43 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 40 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 37 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 31 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 31 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 31 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 30 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 25 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 25 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 21 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 19 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 18 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 16 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 16 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 13 %
6. semestr
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 72 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 62 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 36 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 29 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 25 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 20 %
VŠTE:IPB Integrované projektování budov • 17 %
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 17 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 17 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 17 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 13 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 13 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 12 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 12 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 11 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 72 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 63 %
VŠTE:CHS Chemie • 63 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 60 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 58 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 55 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 32 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 25 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 20 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 17 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 14 %
VŠTE:RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět • 14 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 12 %
VŠTE:NJP_2 Německý jazyk první II • 12 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 11 %
8. semestr
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 52 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 52 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 52 %
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 29 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 29 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 26 %
VŠTE:BAK_PS Bakalářská práce • 17 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 17 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 14 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 12 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 12 %

Řízení lidských zdrojů (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 100 %
VŠTE:MAT_A Matematika • 100 %
VŠTE:RLZ_ETE_I Ekonomická teorie I • 100 %
VŠTE:RLZ_PEK Podniková ekonomika • 100 %
VŠTE:RLZ_RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
VŠTE:ZAPR Základy práva • 100 %
VŠTE:ACJ_1A Anglický jazyk I • 99 %

Technologie a řízení dopravy - kombinovaná forma (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MKD Marketing v dopravě • 100 %
VŠTE:UDO Úvod do dopravy a přepravy • 97 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 95 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 95 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 93 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 91 %
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 82 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 49 %
2. semestr
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 97 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 70 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 70 %
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 68 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 57 %
VŠTE:INF_2Z Informatika II • 54 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 93 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 56 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 56 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 56 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 53 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 51 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 51 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 47 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 47 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 42 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 42 %
VŠTE:UDO Úvod do dopravy a přepravy • 40 %
VŠTE:MKD Marketing v dopravě • 33 %
VŠTE:LOG_Z Logistika • 12 %

Technologie dopravy a přepravy (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 88 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 77 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 77 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 65 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 62 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 35 %
VŠTE:AMT Aplikovaná matematika pro techniky • 19 %
VŠTE:NCJ_2Z Německý jazyk II • 19 %
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 63 %
VŠTE:TSD_Z Technologie a řízení dopravy - SD • 58 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 54 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 54 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 46 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 46 %
VŠTE:ODP_Z Osobní doprava a přeprava • 46 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 42 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 42 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 29 %
VŠTE:EXK Odborná exkurze • 21 %
VŠTE:NCJ_1Z Německý jazyk I • 17 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 17 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 13 %
2. ročník
4. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 66 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 57 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 40 %
VŠTE:MVD_Z Technologie a řízení dopravy - VD • 34 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 32 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 22 %
VŠTE:TMD_Z Technologie a řízení dopravy - MHD • 22 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 18 %
VŠTE:AMT Aplikovaná matematika pro techniky • 11 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 11 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 11 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 11 %
5. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 75 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 63 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 53 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 48 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 47 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 40 %
VŠTE:LOG_Z Logistika • 28 %
VŠTE:EKD_Z Ekonomika dopravy • 22 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 20 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 20 %
VŠTE:ACJ_5Z Anglický jazyk V • 18 %
VŠTE:IDS_Z Technologie a řízení dopravy - IDS • 18 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 17 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 12 %
VŠTE:NCJ_1Z Německý jazyk I • 12 %
3. ročník
6. semestr
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 61 %
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 57 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 31 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 17 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 13 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 12 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 12 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 12 %

Konstrukce staveb (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 89 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 78 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 67 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 67 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 56 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 22 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 17 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 17 %
2. semestr
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 88 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 88 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 78 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 75 %
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 63 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 31 %
VŠTE:N_EXK_K Navazující exkurze • 19 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 76 %
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 72 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 45 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 41 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 41 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 28 %
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 24 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 24 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 17 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 14 %
VŠTE:N_DIP Diplomový projekt • 14 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 14 %

Logistické technologie (magisterské navazující kombinované jednooborové)

Akreditace do: 31. 3. 2018
1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení • 95 %
VŠTE:N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 86 %
VŠTE:N_FLP Fyzika v logistických procesech • 68 %
VŠTE:N_MPS Matematické modelování procesů a systémů • 68 %
VŠTE:N_TOR Teorie rozhodování • 51 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 46 %
VŠTE:N_VLG Výrobní logistika • 43 %
VŠTE:N_KVM Kvantitativní metody • 30 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 16 %
2. semestr
VŠTE:N_RDR Řízení dodavatelských řetězců • 100 %
VŠTE:N_AIL Aplikovaná informatika v logistice • 96 %
VŠTE:N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 • 96 %
VŠTE:N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice • 93 %
VŠTE:N_DYV Dynamické plánování výroby • 55 %
VŠTE:N_DOL Dopravní logistika • 48 %
VŠTE:N_TOL Teorie omezení v logistice • 48 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 27 %
VŠTE:N_EKM Ekonometrie • 16 %
VŠTE:N_VTL Vývojové trendy v logistice • 13 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice • 83 %
VŠTE:N_SLP Semestrální logistický projekt • 83 %
VŠTE:N_LPZ Logistika přírodních zdrojů • 82 %
VŠTE:N_LGS Logistika služeb • 78 %
VŠTE:N_DTM Dopravní telematika • 46 %
VŠTE:N_TOR Teorie rozhodování • 46 %
VŠTE:N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů • 40 %
VŠTE:N_FLP Fyzika v logistických procesech • 34 %
VŠTE:N_SAZ Stroje a zařízení • 31 %
VŠTE:N_MPS Matematické modelování procesů a systémů • 29 %
VŠTE:N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 22 %
VŠTE:N_KVM Kvantitativní metody • 18 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 17 %
VŠTE:N_SWI Softwarové inženýrství • 14 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 11 %
4. semestr
VŠTE:N_EXM Experimentální metody • 86 %
VŠTE:N_MET Metody plánování a prognózování • 65 %
VŠTE:N_VTL Vývojové trendy v logistice • 60 %
VŠTE:N_DPL Diplomová práce • 53 %
VŠTE:N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice • 23 %
VŠTE:N_AIL Aplikovaná informatika v logistice • 12 %
VŠTE:N_RDR Řízení dodavatelských řetězců • 12 %

Logistika - kombinovaná forma (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_AJG_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 100 %
VŠTE:N_APM Aplikovaná matematika a fyzika • 100 %
VŠTE:N_PRP Příprava a řízení projektů • 100 %
VŠTE:N_TER Teorie rozhodování • 100 %
VŠTE:N_VLG Výrobní logistika • 100 %
VŠTE:N_DOL Dopravní logistika • 95 %

Podniková ekonomika (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:NE_MEV Metody výzkumu • 100 %
VŠTE:NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání • 100 %
VŠTE:NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium • 99 %
VŠTE:NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium • 98 %
VŠTE:NE_MAN Marketing management • 95 %
VŠTE:NE_AMA Aplikovaná matematika • 72 %
VŠTE:NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium • 68 %
2. semestr
VŠTE:NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium • 100 %
VŠTE:NE_HSS Hospodářská a sociální statistika • 100 %
VŠTE:NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium • 100 %
VŠTE:NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium • 99 %
VŠTE:NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium • 98 %
VŠTE:NE_PRL Public Relations • 54 %
VŠTE:NE_CJ_PRL Public Relations • 28 %
VŠTE:NE_NJ_PRL Německý jazyk odborný - Public Relations • 28 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:NE_STM Strategický management pro magisterské studium • 87 %
VŠTE:NE_MAS Materiály pro produkční procesy - pro magisterské studium • 86 %
VŠTE:NE_RPP Řízení podnikových projektů • 84 %
VŠTE:NE_PRJ Projekt • 83 %
VŠTE:NE_SMT Strojírenské materiály pro ekonomy • 79 %
VŠTE:NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium • 71 %
VŠTE:NE_AMA Aplikovaná matematika • 60 %
VŠTE:NE_SBR South Bohemian Region • 58 %
VŠTE:NE_CJ_SBR South Bohemian Region • 27 %
VŠTE:NE_NJ_SBR Německý jazyk odborný - South Bohemian Region • 27 %
VŠTE:NE_MAN Marketing management • 19 %
VŠTE:NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium • 14 %
VŠTE:NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium • 13 %
VŠTE:NE_MEV Metody výzkumu • 11 %
VŠTE:NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání • 11 %

Údaje byly předpočítány: 21. 11. 2020 15:36