Jak byly údaje získány.

Building Construction (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:S_POS_1 Building Construction I • 65 %
VŠTE:S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I • 65 %
VŠTE:S_KDK Metal and Wooden Structures • 45 %
VŠTE:S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation • 45 %
VŠTE:S_SRK Static Solution of Constructions • 45 %
VŠTE:S_DAR History of architecture • 35 %
VŠTE:S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings • 30 %
VŠTE:S_FYS Physics • 25 %
VŠTE:S_UVB Sustainable construction of buildings • 25 %
VŠTE:S_HIK Historical Constructions • 20 %
VŠTE:S_IDW Introduction Week • 15 %
VŠTE:S_MAV Introduction to Marketing Research • 15 %
VŠTE:S_SAD Modern Architecture • 15 %
2. semestr
VŠTE:SA_MAT_2 Mathematics II • 50 %
VŠTE:SA_NTP_1 Professional Foreigner Language – Technological • 50 %
VŠTE:SA_POS_1 Building construction I • 50 %
VŠTE:SA_SHM Building materials • 50 %
VŠTE:SA_SMC_1 Building mechanics I • 50 %
VŠTE:SA_STG Building geodesy • 50 %
VŠTE:S_CED_1 Czech • 50 %
VŠTE:S_DAR History of architecture • 50 %
VŠTE:S_HIK Historical Constructions • 50 %
VŠTE:S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation • 50 %
VŠTE:S_SMC_1 Building mechanics I • 50 %
VŠTE:S_UVB Sustainable construction of buildings • 50 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:SA_BZK Concrete and Brick Constructions • 100 %
VŠTE:SA_CHS Chemistry • 100 %
VŠTE:SA_MZS Soil Mechanics and Building Foundation • 100 %
VŠTE:SA_SMC_2 Construction Mechanics II. • 100 %
VŠTE:SA_TBU_1 Building Typology I. • 100 %
4. semestr
VŠTE:SA_BDP Buildings and Environment • 100 %
VŠTE:SA_OCK Steel Structures • 100 %
VŠTE:SA_PAP Flexibility and Strenght • 100 %
VŠTE:SA_POS_2 Building Construction II. • 100 %
VŠTE:SA_SFY_1 Building Physics I. • 100 %
VŠTE:SA_TBU_2 Building Typology II. • 100 %

Business Administration (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:S_PRI_1 Business Management I • 59 %
VŠTE:S_FIP_1 Corporate finance I • 54 %
VŠTE:S_IDW Introduction Week • 54 %
VŠTE:S_ACJ_1 English language I • 52 %
VŠTE:S_MAV Introduction to Marketing Research • 52 %
VŠTE:S_OBC_A Business Activities • 52 %
VŠTE:S_CED_1 Czech • 48 %
VŠTE:S_BSE Business Ethics • 46 %
VŠTE:S_FIA Financial analysis • 39 %
VŠTE:S_CTR Controlling • 28 %
VŠTE:S_PEK_1 Business Economics I • 24 %
3. semestr
VŠTE:SA_ACJ_3 Foreign English Language III • 100 %
VŠTE:SA_CRM CRM Systems • 100 %
VŠTE:SA_FIP_1 Corporate finance I • 100 %
VŠTE:SA_FUC Financial Accounting • 100 %
VŠTE:SA_MARK Marketing • 100 %
VŠTE:SA_VPR Production Process • 100 %
2. ročník
4. semestr
VŠTE:SA_ACJ_4 English Language IV • 100 %
VŠTE:SA_AMP Corporate Administration • 100 %
VŠTE:SA_FKT Financial and Capital Markets • 100 %
VŠTE:SA_OCN Business Activities • 100 %
VŠTE:SA_PIS Enterprise Information Systems • 100 %
VŠTE:SA_RIZ Change Management • 100 %
VŠTE:SA_RZI Innovation management • 100 %

Ekonomika podniku (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 90 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 88 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 81 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 80 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 80 %
VŠTE:MAT Matematika • 75 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 66 %
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 56 %
2. semestr
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 96 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 94 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 87 %
VŠTE:PRM Personální management • 87 %
VŠTE:STA Statistika • 62 %
VŠTE:NCJ_2 Německý jazyk II • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 75 %
VŠTE:MAT Matematika • 60 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 60 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 57 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 55 %
VŠTE:CRM CRM systémy • 47 %
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 47 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 46 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 45 %
VŠTE:VPR Výrobní proces • 44 %
VŠTE:MARK Marketing • 43 %
VŠTE:ACJ_3 Anglický jazyk III • 40 %
VŠTE:FUC Finanční účetnictví • 40 %
VŠTE:FIP_1 Finance podniku I • 36 %
4. semestr
VŠTE:AMP Administrativa podniku • 68 %
VŠTE:OCN Obchodní činnost • 68 %
VŠTE:RIZ Řízení změn • 66 %
VŠTE:RZI Řízení inovací • 66 %
VŠTE:PIS Podnikové informační systémy • 65 %
VŠTE:ACJ_4 Anglický jazyk IV • 62 %
VŠTE:STA Statistika • 61 %
VŠTE:PRM Personální management • 23 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 22 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 21 %
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 20 %
VŠTE:MAK Marketingová komunikace • 19 %
VŠTE:RLZ_A Řízení lidských zdrojů • 17 %
VŠTE:MZU Mzdové účetnictví • 15 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 52 %
VŠTE:MAT Matematika • 51 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 49 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 49 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 43 %
VŠTE:CTR_A Controlling • 39 %
VŠTE:PPZ Případová studie-podnikatelský záměr • 39 %
VŠTE:ACJ_5 Anglický jazyk V • 38 %
VŠTE:STM_A Strategický management • 38 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 34 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 31 %
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 30 %
VŠTE:FIP_1 Finance podniku I • 26 %
VŠTE:FUC Finanční účetnictví • 23 %
VŠTE:MARK Marketing • 18 %
VŠTE:VPR Výrobní proces • 18 %
VŠTE:ACJ_3 Anglický jazyk III • 16 %
VŠTE:CRM CRM systémy • 13 %
VŠTE:FUC_2 Finanční účetnictví II • 11 %
VŠTE:MAZ Marketingové řízení • 11 %
6. semestr
VŠTE:OPX Odborná praxe • 41 %
VŠTE:BAK_A Bakalářská práce • 40 %
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 40 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 37 %
VŠTE:STA Statistika • 37 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 36 %
VŠTE:PRM Personální management • 34 %

Konstrukce staveb (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 90 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 87 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 80 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 80 %
VŠTE:DEG_A Deskriptivní geometrie • 77 %
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 63 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 57 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 57 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 53 %
2. semestr
VŠTE:ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP • 90 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 84 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 74 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 68 %
VŠTE:ZTS Zatížení staveb • 61 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 52 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 48 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 35 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 32 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 26 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 68 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 65 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 63 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 60 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 60 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 57 %
VŠTE:IZM Izolační materiály • 55 %
VŠTE:DEG_A Deskriptivní geometrie • 48 %
VŠTE:MAT_3 Matematika III • 45 %
VŠTE:RSS Rekonstrukce spodní stavby • 45 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 40 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 38 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 35 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 33 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 33 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 28 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 15 %
VŠTE:KDO Komunikační dovednosti • 13 %
4. semestr
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 74 %
VŠTE:CAD_3 CAD systémy III • 71 %
VŠTE:ROP Rekonstrukce obvodových plášťů • 71 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 71 %
VŠTE:BET_1A Betonové konstrukce I • 65 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 59 %
VŠTE:RNK Rekonstrukce nosné konstrukce • 53 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 47 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 26 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 24 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 24 %
VŠTE:EST Ekonomika ve stavebnictví • 21 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 21 %
VŠTE:ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP • 21 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 18 %
VŠTE:EXK Odborná exkurze • 15 %
VŠTE:ZTS Zatížení staveb • 15 %
VŠTE:EXK_T Exkurze • 12 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 12 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 12 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:BET_2 Betonové konstrukce II • 65 %
VŠTE:CAD_4 CAD systémy IV • 65 %
VŠTE:KDK Kovové a dřevěné konstrukce • 65 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 65 %
VŠTE:PRS_1 Projekt I ST • 60 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 60 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 55 %
VŠTE:IZM Izolační materiály • 40 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 35 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 30 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 30 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 30 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 30 %
VŠTE:RKS Rekonstrukce střech • 30 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 25 %
VŠTE:MAT_3 Matematika III • 25 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 15 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 15 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 15 %
VŠTE:RSS Rekonstrukce spodní stavby • 15 %
6. semestr
VŠTE:PRR Příprava a řízení staveb • 70 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 65 %
VŠTE:POR Požární rizika staveb • 60 %
VŠTE:HIK Historické konstrukce • 55 %
VŠTE:RPB Rekonstrukce panelových budov • 55 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 55 %
VŠTE:PRS_2 Projekt II ST • 50 %
VŠTE:RDP Rekonstrukce dokončovacích prací • 50 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 45 %
VŠTE:RNK Rekonstrukce nosné konstrukce • 30 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 30 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 25 %
VŠTE:BET_1A Betonové konstrukce I • 20 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 20 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 20 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 15 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 53 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 53 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 47 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 33 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 33 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 20 %
VŠTE:IZM Izolační materiály • 20 %
VŠTE:MAT_3 Matematika III • 20 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 20 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 20 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 20 %
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 20 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 13 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 13 %
VŠTE:DEG_A Deskriptivní geometrie • 13 %
VŠTE:KDO Komunikační dovednosti • 13 %
VŠTE:PRS_1 Projekt I ST • 13 %
VŠTE:RKS Rekonstrukce střech • 13 %
VŠTE:RSS Rekonstrukce spodní stavby • 13 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 13 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 13 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 13 %
8. semestr
VŠTE:ORS Oceňování a rozpočtování staveb • 46 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 46 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 46 %
VŠTE:SPR Stavební právo • 46 %
VŠTE:BAK Bakalářská práce • 38 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 31 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 23 %
VŠTE:BET_1A Betonové konstrukce I • 15 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 15 %
VŠTE:RNK Rekonstrukce nosné konstrukce • 15 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 15 %

Podniková ekonomika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:BPE_NOP Nauka o podniku • 93 %
VŠTE:ZAPR Základy práva • 93 %
VŠTE:BPE_MAR Marketing • 92 %
VŠTE:MAT_A Matematika • 91 %
VŠTE:BPE_MIE Mikroekonomie - pro bakalářské studium • 90 %
VŠTE:BPE_PCM Procesní management • 90 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 90 %
VŠTE:ACJ_1A Anglický jazyk I • 85 %
2. semestr
VŠTE:BPE_MAE Makroekonomie – pro bakalářské studium • 100 %
VŠTE:BPE_NRZ Nákup a řízení zásob • 100 %
VŠTE:BPE_PRM Personální management • 100 %
VŠTE:BPE_STA Statistika pro ekonomy • 100 %
VŠTE:PRI_A Podnikové řízení • 98 %
VŠTE:ACJ_2A Anglický jazyk II • 93 %
VŠTE:BPE_MOP Metodika odborné práce • 65 %

Pozemní stavby (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 94 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 89 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 81 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 74 %
VŠTE:CHS Chemie • 72 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 70 %
VŠTE:FYS Fyzika • 34 %
2. semestr
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 89 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 84 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 84 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 84 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 59 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 55 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 18 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 11 %
VŠTE:RPM Repetitorium matematiky • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 77 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 66 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 64 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 63 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 62 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 58 %
VŠTE:CHS Chemie • 51 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 49 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 40 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 40 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 38 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 38 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 21 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 14 %
4. semestr
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 76 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 75 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 75 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 73 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 73 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 58 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 56 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 33 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 27 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 22 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 22 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 20 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 18 %
VŠTE:CAD_3 CAD systémy III • 15 %
VŠTE:KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví • 13 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 13 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 67 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 61 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 59 %
VŠTE:FYS Fyzika • 54 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 54 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 54 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 30 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 24 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 22 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 22 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 17 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 15 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 15 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 15 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 15 %
VŠTE:CHS Chemie • 13 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 11 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 11 %
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 11 %
6. semestr
VŠTE:IPB Integrované projektování budov • 63 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 63 %
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 54 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 54 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 43 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 41 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 33 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 33 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 33 %
VŠTE:ATL_2 Ateliér II • 26 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 22 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 17 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 15 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 15 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 13 %
VŠTE:CAD_3 CAD systémy III • 13 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 13 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 11 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 54 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 39 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 39 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 39 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 35 %
VŠTE:CHS Chemie • 30 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 28 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 26 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 22 %
VŠTE:EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic • 20 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 20 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 17 %
VŠTE:ATL_3 Ateliér III. • 15 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 15 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 13 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 13 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 13 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 11 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 11 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 11 %
VŠTE:CAD_4 CAD systémy IV • 11 %
8. semestr
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 40 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 38 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 35 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 33 %
VŠTE:BAK_PS Bakalářská práce • 23 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 23 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 23 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 20 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 18 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 18 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 15 %
VŠTE:EXK_T Exkurze • 15 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 13 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 13 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 13 %

Pozemní stavby (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:CHM Chemie materiálů • 95 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 95 %
VŠTE:SGE Stavební geodézie • 94 %
VŠTE:AJO_1 Anglický jazyk obecný I. • 85 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 85 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 84 %
VŠTE:FYS Fyzika • 71 %
VŠTE:SPR Stavební právo • 41 %
2. semestr
VŠTE:AJO_2 Anglický jazyk obecný II. • 98 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 98 %
VŠTE:SFA_1 Stavební fyzika I. • 98 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 96 %
VŠTE:STH Stavební hmoty • 93 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 91 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 11 %

Řízení lidských zdrojů (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:RLZ_PEK Podniková ekonomika • 95 %
VŠTE:ACJ_1A Anglický jazyk I • 94 %
VŠTE:ZAPR Základy práva • 94 %
VŠTE:MAT_A Matematika • 92 %
VŠTE:RLZ_RLZ Řízení lidských zdrojů • 91 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 89 %
VŠTE:RLZ_ETE_I Ekonomická teorie I • 87 %
2. semestr
VŠTE:RLZ_ETE_II Ekonomická teorie II • 100 %
VŠTE:RLZ_KDO Komunikační dovednosti • 100 %
VŠTE:RLZ_MAD Manažerské dovednosti pro řízení lidských zdrojů • 100 %
VŠTE:RLZ_NCJ_1 Německý jazyk I • 100 %
VŠTE:RLZ_PPR Pracovní právo • 100 %
VŠTE:RLZ_PSP Psychologie práce a psychologie řízení • 100 %
VŠTE:RLZ_STA Statistika pro ekonomy • 100 %
VŠTE:ACJ_2A Anglický jazyk II • 99 %
VŠTE:PRI_A Podnikové řízení • 99 %

Strojírenství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 69 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 63 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 62 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 60 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 59 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 57 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 54 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 46 %
VŠTE:ODV Ochrana duševního vlastnictví • 35 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 33 %
VŠTE:CHS Chemie • 19 %
2. semestr
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 91 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 88 %
VŠTE:INF_2 Informatika II • 83 %
VŠTE:RJA_A Řízení jakosti • 74 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 64 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 55 %
VŠTE:STT Statika • 46 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 41 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 38 %
VŠTE:EXK_ST Exkurze • 19 %
VŠTE:STA Statistika • 19 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:STT_2 Strojírenské technologie II. • 60 %
VŠTE:CMS_1 Části a mechanismy strojů I. • 59 %
VŠTE:PAP_1 Pružnost a pevnost I. • 55 %
VŠTE:ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I • 52 %
VŠTE:PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. • 48 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 46 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 41 %
VŠTE:TEZ Technická měření • 41 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 40 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 36 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 36 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 34 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 34 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 33 %
VŠTE:KIN Kinematika • 30 %
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 25 %
VŠTE:CHS Chemie • 20 %
VŠTE:MSP Materiály ve strojírenské praxi • 19 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 19 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 16 %
4. semestr
VŠTE:MEK Mechanika tekutin • 74 %
VŠTE:NAM_2 Nauka o materiálu II. • 73 %
VŠTE:TEM Termomechanika • 71 %
VŠTE:CMS_2 Části a mechanismy strojů II. • 68 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 62 %
VŠTE:DYN Dynamika • 59 %
VŠTE:PAP_2 Pružnost a pevnost II. • 58 %
VŠTE:STT Statika • 45 %
VŠTE:PPV Počítačem podporovaná výroba • 42 %
VŠTE:TMR Technická měření I • 39 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 29 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 21 %
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 20 %
VŠTE:INF_2 Informatika II • 13 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 12 %
VŠTE:STA Statistika • 11 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:POI Povrchové inženýrství • 71 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 51 %
VŠTE:TCO Technologie strojového a CNC obrábění • 44 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 40 %
VŠTE:PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. • 40 %
VŠTE:ATV Automatizované technické výpočty • 36 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 29 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 29 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 28 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 28 %
VŠTE:TSK Technologie svařování kovů a nekovů • 27 %
VŠTE:ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I • 19 %
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 19 %
VŠTE:KIN Kinematika • 17 %
VŠTE:PUS Provoz a údržba strojů • 17 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 16 %
VŠTE:PAP_1 Pružnost a pevnost I. • 16 %
VŠTE:PRO Protikorozní ochrana • 16 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 15 %
VŠTE:TLK Technologie lití kovů pod tlakem • 14 %
VŠTE:CHS Chemie • 12 %
6. semestr
VŠTE:OPX Odborná praxe • 57 %
VŠTE:BAK Bakalářská práce • 49 %
VŠTE:STT Statika • 19 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 17 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 15 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 14 %
VŠTE:PAP_2 Pružnost a pevnost II. • 14 %
VŠTE:DYN Dynamika • 13 %
VŠTE:STA Statistika • 12 %

Strojírenství (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 96 %
VŠTE:CMS_1 Části a mechanismy strojů I. • 95 %
VŠTE:EVD Environmentální dopady ve strojírenství • 93 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 93 %
VŠTE:ANJ_1 Anglický jazyk I. • 92 %
VŠTE:UST Úvod do strojírenství • 92 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 87 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 75 %
VŠTE:CHM Chemie materiálů • 73 %
2. semestr
VŠTE:ANJ_2 Anglický jazyk II. • 99 %
VŠTE:STE_1 Strojírenské technologie I. • 99 %
VŠTE:ENG Energetika • 98 %
VŠTE:FYS_1A Fyzika I. • 95 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 95 %
VŠTE:NOM_1 Nauka o materiálu I. • 95 %
VŠTE:STK Statika • 95 %
VŠTE:INF_2Z Informatika II • 68 %

Technologie a řízení dopravy (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MKD Marketing v dopravě • 95 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 91 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 91 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 90 %
VŠTE:UDO Úvod do dopravy a přepravy • 85 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 76 %
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 67 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 42 %
2. semestr
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 94 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 69 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 64 %
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 62 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 62 %
VŠTE:INF_2Z Informatika II • 37 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 85 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 68 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 59 %
VŠTE:UDO Úvod do dopravy a přepravy • 54 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 53 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 53 %
VŠTE:MKD Marketing v dopravě • 51 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 44 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 39 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 37 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 37 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 24 %
4. semestr
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 93 %
VŠTE:MVD_Z Technologie a řízení dopravy - VD • 82 %
VŠTE:TSD_Z Technologie a řízení dopravy - SD • 82 %
VŠTE:MNG Management • 71 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 71 %
VŠTE:INF_2Z Informatika II • 68 %
VŠTE:IMP_Z Intermodální přeprava • 46 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 18 %

Technologie dopravy a přepravy (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 56 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 56 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 56 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 54 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 49 %
VŠTE:TSD_Z Technologie a řízení dopravy - SD • 46 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 41 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 33 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 28 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 28 %
VŠTE:ODP_Z Osobní doprava a přeprava • 23 %
4. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 61 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 59 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 44 %
VŠTE:MVD_Z Technologie a řízení dopravy - VD • 44 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 39 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 39 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 39 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 17 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 17 %
VŠTE:AMT Aplikovaná matematika pro techniky • 15 %
VŠTE:IMP_Z Intermodální přeprava • 12 %
2. ročník
5. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 65 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 58 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 58 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 49 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 47 %
VŠTE:LOG_Z Logistika • 36 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 35 %
VŠTE:ACJ_5Z Anglický jazyk V • 35 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 23 %
VŠTE:EKD_Z Ekonomika dopravy • 19 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 19 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 16 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 15 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 14 %
VŠTE:IDS_Z Technologie a řízení dopravy - IDS • 12 %
VŠTE:OVY_2Z Operační výzkum II • 11 %
VŠTE:ZAS Zasílatelství • 11 %
6. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 49 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 39 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 36 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 20 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 20 %
VŠTE:IMP_Z Intermodální přeprava • 17 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 17 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 14 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 12 %
VŠTE:BAK_Z Bakalářská práce • 12 %

Konstrukce staveb (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 100 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 100 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 100 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 100 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 94 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 50 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 11 %
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 100 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 100 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 100 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 100 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 93 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 94 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 88 %
VŠTE:N_DIP Diplomový projekt • 58 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 27 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 27 %
VŠTE:N_EXK_K Navazující exkurze • 27 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 15 %

Logistické technologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

Akreditace do: 31. 3. 2018
1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 88 %
VŠTE:N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení • 88 %
VŠTE:N_MPS Matematické modelování procesů a systémů • 71 %
VŠTE:N_TOR Teorie rozhodování • 67 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 54 %
VŠTE:N_VLG Výrobní logistika • 54 %
VŠTE:N_FLP Fyzika v logistických procesech • 50 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 25 %
VŠTE:N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů • 17 %
VŠTE:N_SAZ Stroje a zařízení • 13 %
2. semestr
VŠTE:N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice • 95 %
VŠTE:N_RDR Řízení dodavatelských řetězců • 95 %
VŠTE:N_AIL Aplikovaná informatika v logistice • 91 %
VŠTE:N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 • 86 %
VŠTE:N_DYV Dynamické plánování výroby • 55 %
VŠTE:N_TOL Teorie omezení v logistice • 55 %
VŠTE:N_DOL Dopravní logistika • 45 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 14 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice • 87 %
VŠTE:N_LGS Logistika služeb • 87 %
VŠTE:N_LPZ Logistika přírodních zdrojů • 82 %
VŠTE:N_SLP Semestrální logistický projekt • 79 %
VŠTE:N_TOR Teorie rozhodování • 51 %
VŠTE:N_FLP Fyzika v logistických procesech • 49 %
VŠTE:N_DTM Dopravní telematika • 41 %
VŠTE:N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů • 38 %
VŠTE:N_SAZ Stroje a zařízení • 31 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 23 %
VŠTE:N_MPS Matematické modelování procesů a systémů • 21 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 18 %
VŠTE:N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 15 %
VŠTE:N_SWI Softwarové inženýrství • 15 %
4. semestr
VŠTE:N_MET Metody plánování a prognózování • 83 %
VŠTE:N_EXM Experimentální metody • 78 %
VŠTE:N_DPL Diplomová práce • 75 %
VŠTE:N_VTL Vývojové trendy v logistice • 72 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 39 %
VŠTE:N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice • 17 %
VŠTE:N_AIL Aplikovaná informatika v logistice • 11 %
VŠTE:N_TOL Teorie omezení v logistice • 11 %

Logistics Technologies (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:SA_N_AIL Applied Informatics in logistics • 100 %
VŠTE:SA_N_AJL_2 English for logistics II • 100 %
VŠTE:SA_N_DOL Transport Logistics • 100 %
VŠTE:SA_N_NFP Tools of financial policy in logistics • 100 %
VŠTE:SA_N_RDR Supply Chain Management • 100 %
VŠTE:SA_N_TOL Theory of constraints in logistics • 100 %

Logistika (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_AJG_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 96 %
VŠTE:N_DOL Dopravní logistika • 96 %
VŠTE:N_APM Aplikovaná matematika a fyzika • 93 %
VŠTE:N_TER Teorie rozhodování • 93 %
VŠTE:N_VLG Výrobní logistika • 93 %
VŠTE:N_PRP Příprava a řízení projektů • 89 %
2. semestr
VŠTE:N_AJG_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku II. • 100 %
VŠTE:N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů • 100 %
VŠTE:N_BSP Bezpečnost a spolehlivost logistických procesů • 100 %
VŠTE:N_SAM Systémová analýza a modelování • 100 %
VŠTE:N_SAS Sklady a skladování • 100 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 100 %

Podniková ekonomika (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:NE_MEV Metody výzkumu • 100 %
VŠTE:NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium • 98 %
VŠTE:NE_MAN Marketing management • 97 %
VŠTE:NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání • 97 %
VŠTE:NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium • 95 %
VŠTE:NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium • 75 %
VŠTE:NE_AMA Aplikovaná matematika • 63 %
2. semestr
VŠTE:NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium • 98 %
VŠTE:NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium • 98 %
VŠTE:NE_HSS Hospodářská a sociální statistika • 96 %
VŠTE:NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium • 94 %
VŠTE:NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium • 87 %
VŠTE:NE_PUR Public Relations • 46 %
VŠTE:NE_PRL Public Relations • 39 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:NE_SBR South Bohemian Region • 89 %
VŠTE:NE_MAS Materiály pro produkční procesy - pro magisterské studium • 84 %
VŠTE:NE_RPP Řízení podnikových projektů • 84 %
VŠTE:NE_SMT Strojírenské materiály pro ekonomy • 84 %
VŠTE:NE_STM Strategický management pro magisterské studium • 84 %
VŠTE:NE_PRJ Projekt • 74 %
VŠTE:NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium • 53 %
VŠTE:NE_AMA Aplikovaná matematika • 32 %
VŠTE:NE_MAN Marketing management • 16 %
4. semestr
VŠTE:NE_PTP Progresivní technologie pro produkční procesy pro magisterské studium • 88 %
VŠTE:NE_VTE Výrobní technologie pro ekonomy • 88 %
VŠTE:NE_OPX Praxe • 71 %
VŠTE:NE_DIS Diplomový seminář • 53 %
VŠTE:NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium • 41 %
VŠTE:NE_HSS Hospodářská a sociální statistika • 12 %
VŠTE:NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium • 12 %

Pozemní stavby - prezenční forma (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 100 %
VŠTE:N_APM Aplikovaná matematika a fyzika • 92 %
VŠTE:N_KST_1A Konstrukce staveb I. • 92 %
VŠTE:N_PJK_1 Projekt I. • 92 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 92 %
2. semestr
VŠTE:N_DNK Diagnostika nosných konstrukcí • 100 %
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 100 %
VŠTE:N_KST_2A Konstrukce staveb II. • 100 %
VŠTE:N_ONK Obnova nosných konstrukcí • 100 %
VŠTE:N_PJK_2 Projekt II. • 82 %

Ekonomika podniku - kombinovaná forma (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 95 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 92 %
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 86 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 85 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 82 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 76 %
VŠTE:MAT Matematika • 75 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 61 %
2. semestr
VŠTE:RIN Řízení investic • 95 %
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 94 %
VŠTE:PRM Personální management • 88 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 80 %
VŠTE:STA Statistika • 72 %
VŠTE:NCJ_2 Německý jazyk II • 14 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:MAT Matematika • 57 %
VŠTE:CRM CRM systémy • 55 %
VŠTE:MARK Marketing • 55 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 51 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 51 %
VŠTE:VPR Výrobní proces • 51 %
VŠTE:FUC Finanční účetnictví • 50 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 48 %
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 46 %
VŠTE:FIP_1 Finance podniku I • 45 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 45 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 42 %
VŠTE:ACJ_3 Anglický jazyk III • 40 %
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 38 %
4. semestr
VŠTE:AMP Administrativa podniku • 79 %
VŠTE:OCN Obchodní činnost • 79 %
VŠTE:RIZ Řízení změn • 79 %
VŠTE:PIS Podnikové informační systémy • 78 %
VŠTE:RZI Řízení inovací • 78 %
VŠTE:ACJ_4 Anglický jazyk IV • 63 %
VŠTE:STA Statistika • 51 %
VŠTE:MZU Mzdové účetnictví • 37 %
VŠTE:RLZ_A Řízení lidských zdrojů • 32 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 29 %
VŠTE:PRM Personální management • 18 %
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 17 %
VŠTE:NCJ_4 Německý jazyk IV • 16 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 13 %
VŠTE:FKT Finanční a kapitálové trhy • 12 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:PPZ Případová studie-podnikatelský záměr • 63 %
VŠTE:CTR_A Controlling • 60 %
VŠTE:STM_A Strategický management • 60 %
VŠTE:ACJ_5 Anglický jazyk V • 49 %
VŠTE:FIP_1 Finance podniku I • 45 %
VŠTE:ACJ_1 Anglický jazyk I • 31 %
VŠTE:MAT Matematika • 30 %
VŠTE:NOP Nauka o podniku • 30 %
VŠTE:PRI Podnikové řízení • 28 %
VŠTE:ETE Ekonomická teorie • 26 %
VŠTE:FUC_2 Finanční účetnictví II • 25 %
VŠTE:MOP_A Metodika odborné práce • 25 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 25 %
VŠTE:RPK Řízení profesní kariéry • 24 %
VŠTE:TIM_A Time management • 21 %
VŠTE:ZPP Základy podnikového práva • 20 %
VŠTE:ACJ_3 Anglický jazyk III • 18 %
VŠTE:FUC Finanční účetnictví • 17 %
VŠTE:VPR Výrobní proces • 17 %
VŠTE:NCJ_5 Německý jazyk V • 13 %
VŠTE:MARK Marketing • 11 %
6. semestr
VŠTE:BAK_A Bakalářská práce • 49 %
VŠTE:NRZ Nákup a řízení zásob • 30 %
VŠTE:ACJ_2 Anglický jazyk II • 29 %
VŠTE:STA Statistika • 28 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 24 %
VŠTE:PRM Personální management • 23 %
VŠTE:RIN Řízení investic • 15 %
VŠTE:RZI Řízení inovací • 12 %

Podniková ekonomika (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:BPE_NOP Nauka o podniku • 99 %
VŠTE:BPE_PCM Procesní management • 98 %
VŠTE:BPE_MAR Marketing • 97 %
VŠTE:ZAPR Základy práva • 97 %
VŠTE:BPE_MIE Mikroekonomie - pro bakalářské studium • 96 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 94 %
VŠTE:MAT_A Matematika • 92 %
VŠTE:ACJ_1A Anglický jazyk I • 79 %
VŠTE:NCJ_1A Německý jazyk I • 14 %
2. semestr
VŠTE:BPE_MAE Makroekonomie – pro bakalářské studium • 100 %
VŠTE:BPE_NRZ Nákup a řízení zásob • 100 %
VŠTE:BPE_PRM Personální management • 100 %
VŠTE:BPE_STA Statistika pro ekonomy • 100 %
VŠTE:PRI_A Podnikové řízení • 99 %
VŠTE:ACJ_2A Anglický jazyk II • 86 %
VŠTE:BPE_MOP Metodika odborné práce • 54 %
VŠTE:NCJ_2A Německý jazyk II • 13 %

Pozemní stavby - kombinovaná forma (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:AJO_1 Anglický jazyk obecný I. • 93 %
VŠTE:SGE Stavební geodézie • 91 %
VŠTE:CHM Chemie materiálů • 88 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 86 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 84 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 84 %
VŠTE:FYS Fyzika • 78 %
VŠTE:SPR Stavební právo • 47 %
2. semestr
VŠTE:AJO_2 Anglický jazyk obecný II. • 99 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 99 %
VŠTE:SFA_1 Stavební fyzika I. • 99 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 99 %
VŠTE:STH Stavební hmoty • 97 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 81 %

Pozemní stavby - kombinovaná forma (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 98 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 91 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 88 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 75 %
VŠTE:CHS Chemie • 74 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 57 %
VŠTE:FYS Fyzika • 46 %
2. semestr
VŠTE:STG Stavební geodézie • 94 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 84 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 84 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 76 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 73 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 59 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 14 %
VŠTE:CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět • 12 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 78 %
VŠTE:CHS Chemie • 55 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 54 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 53 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 49 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 45 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 44 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 42 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 41 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 41 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 41 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 40 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 36 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 21 %
VŠTE:RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět • 17 %
4. semestr
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 80 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 78 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 75 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 75 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 60 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 60 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 60 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 30 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 30 %
VŠTE:CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět • 20 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 15 %
VŠTE:EXK_T Exkurze • 13 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 79 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 48 %
VŠTE:CHS Chemie • 48 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 45 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 42 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 39 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 32 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 30 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 30 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 29 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 23 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 23 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 20 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 18 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 17 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 15 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 15 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 14 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 12 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 11 %
6. semestr
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 66 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 59 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 41 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 30 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 29 %
VŠTE:IPB Integrované projektování budov • 27 %
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 27 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 26 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 24 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 19 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 16 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 16 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 16 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 16 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 14 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 13 %
VŠTE:ATL_2 Ateliér II • 11 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 11 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 69 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 63 %
VŠTE:CHS Chemie • 63 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 60 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 58 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 55 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 22 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 17 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 17 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 14 %
VŠTE:RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět • 14 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 12 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 11 %
8. semestr
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 67 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 64 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 44 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 24 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 22 %
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 18 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 15 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 15 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 13 %
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 11 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 11 %

Řízení lidských zdrojů (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:RLZ_PEK Podniková ekonomika • 97 %
VŠTE:ZAPR Základy práva • 97 %
VŠTE:ACJ_1A Anglický jazyk I • 95 %
VŠTE:RLZ_ETE_I Ekonomická teorie I • 95 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 94 %
VŠTE:MAT_A Matematika • 94 %
VŠTE:RLZ_RLZ Řízení lidských zdrojů • 90 %
2. semestr
VŠTE:ACJ_2A Anglický jazyk II • 100 %
VŠTE:PRI_A Podnikové řízení • 100 %
VŠTE:RLZ_ETE_II Ekonomická teorie II • 100 %
VŠTE:RLZ_KDO Komunikační dovednosti • 100 %
VŠTE:RLZ_MAD Manažerské dovednosti pro řízení lidských zdrojů • 100 %
VŠTE:RLZ_NCJ_1 Německý jazyk I • 100 %
VŠTE:RLZ_PPR Pracovní právo • 100 %
VŠTE:RLZ_PSP Psychologie práce a psychologie řízení • 100 %
VŠTE:RLZ_STA Statistika pro ekonomy • 100 %

Technologie a řízení dopravy - kombinovaná forma (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MKD Marketing v dopravě • 100 %
VŠTE:UDO Úvod do dopravy a přepravy • 94 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 92 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 86 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 85 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 85 %
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 64 %
VŠTE:EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí • 35 %
2. semestr
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 93 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 76 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 74 %
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 72 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 58 %
VŠTE:INF_2Z Informatika II • 51 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 82 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 62 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 54 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 51 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 49 %
VŠTE:INF_1Z Informatika I. • 49 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 49 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 46 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 44 %
VŠTE:UDO Úvod do dopravy a přepravy • 44 %
VŠTE:MKD Marketing v dopravě • 36 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 31 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 18 %
VŠTE:LOG_Z Logistika • 13 %
4. semestr
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 83 %
VŠTE:MVD_Z Technologie a řízení dopravy - VD • 83 %
VŠTE:TSD_Z Technologie a řízení dopravy - SD • 83 %
VŠTE:MNG Management • 71 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 63 %
VŠTE:IMP_Z Intermodální přeprava • 42 %
VŠTE:INF_2Z Informatika II • 38 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 21 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 17 %
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 13 %

Technologie dopravy a přepravy (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 65 %
VŠTE:TSD_Z Technologie a řízení dopravy - SD • 57 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 52 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 52 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 48 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 48 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 43 %
VŠTE:ODP_Z Osobní doprava a přeprava • 43 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 43 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 30 %
VŠTE:EXK Odborná exkurze • 17 %
VŠTE:NCJ_1Z Německý jazyk I • 17 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 17 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 13 %
4. semestr
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 71 %
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 67 %
VŠTE:MVD_Z Technologie a řízení dopravy - VD • 43 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 43 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 33 %
VŠTE:TMD_Z Technologie a řízení dopravy - MHD • 29 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 19 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 19 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 14 %
2. ročník
5. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 78 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 66 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 55 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 50 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 48 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 41 %
VŠTE:LOG_Z Logistika • 26 %
VŠTE:ACJ_5Z Anglický jazyk V • 21 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 21 %
VŠTE:EKD_Z Ekonomika dopravy • 19 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 19 %
VŠTE:IDS_Z Technologie a řízení dopravy - IDS • 17 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 12 %
VŠTE:NCJ_1Z Německý jazyk I • 12 %
6. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 61 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 55 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 39 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 19 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 18 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 16 %
VŠTE:AMT Aplikovaná matematika pro techniky • 13 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 11 %

Konstrukce staveb (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 87 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 87 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 73 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 67 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 67 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 20 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 13 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 13 %
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 83 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 83 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 83 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 83 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 67 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 42 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 71 %
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 67 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 46 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 46 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 42 %
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 29 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 29 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 21 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 17 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 13 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 13 %

Logistické technologie (magisterské navazující kombinované jednooborové)

Akreditace do: 31. 3. 2018
1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení • 94 %
VŠTE:N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 85 %
VŠTE:N_FLP Fyzika v logistických procesech • 68 %
VŠTE:N_MPS Matematické modelování procesů a systémů • 68 %
VŠTE:N_TOR Teorie rozhodování • 56 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 50 %
VŠTE:N_VLG Výrobní logistika • 38 %
VŠTE:N_KVM Kvantitativní metody • 32 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 15 %
2. semestr
VŠTE:N_AIL Aplikovaná informatika v logistice • 100 %
VŠTE:N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 • 100 %
VŠTE:N_RDR Řízení dodavatelských řetězců • 90 %
VŠTE:N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice • 80 %
VŠTE:N_TOL Teorie omezení v logistice • 57 %
VŠTE:N_DOL Dopravní logistika • 53 %
VŠTE:N_DYV Dynamické plánování výroby • 37 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 27 %
VŠTE:N_EKM Ekonometrie • 20 %
VŠTE:N_EXM Experimentální metody • 17 %
VŠTE:N_VTL Vývojové trendy v logistice • 13 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice • 82 %
VŠTE:N_SLP Semestrální logistický projekt • 82 %
VŠTE:N_LPZ Logistika přírodních zdrojů • 80 %
VŠTE:N_LGS Logistika služeb • 70 %
VŠTE:N_TOR Teorie rozhodování • 50 %
VŠTE:N_DTM Dopravní telematika • 48 %
VŠTE:N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů • 38 %
VŠTE:N_FLP Fyzika v logistických procesech • 35 %
VŠTE:N_MPS Matematické modelování procesů a systémů • 30 %
VŠTE:N_SAZ Stroje a zařízení • 28 %
VŠTE:N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 23 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 20 %
VŠTE:N_KVM Kvantitativní metody • 17 %
VŠTE:N_SWI Softwarové inženýrství • 15 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 12 %
4. semestr
VŠTE:N_EXM Experimentální metody • 85 %
VŠTE:N_MET Metody plánování a prognózování • 77 %
VŠTE:N_VTL Vývojové trendy v logistice • 74 %
VŠTE:N_DPL Diplomová práce • 53 %
VŠTE:N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice • 26 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 11 %
VŠTE:N_RDR Řízení dodavatelských řetězců • 11 %

Logistika - kombinovaná forma (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_AJG_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I • 100 %
VŠTE:N_DOL Dopravní logistika • 100 %
VŠTE:N_PRP Příprava a řízení projektů • 100 %
VŠTE:N_VLG Výrobní logistika • 100 %
VŠTE:N_APM Aplikovaná matematika a fyzika • 93 %
VŠTE:N_TER Teorie rozhodování • 93 %
2. semestr
VŠTE:N_AJG_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku II. • 100 %
VŠTE:N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů • 100 %
VŠTE:N_BSP Bezpečnost a spolehlivost logistických procesů • 100 %
VŠTE:N_SAM Systémová analýza a modelování • 100 %
VŠTE:N_SAS Sklady a skladování • 100 %
VŠTE:N_TCL Technologie city logistiky • 100 %

Podniková ekonomika (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:NE_MEV Metody výzkumu • 100 %
VŠTE:NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání • 100 %
VŠTE:NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium • 97 %
VŠTE:NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium • 97 %
VŠTE:NE_MAN Marketing management • 95 %
VŠTE:NE_AMA Aplikovaná matematika • 71 %
VŠTE:NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium • 67 %
2. semestr
VŠTE:NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium • 100 %
VŠTE:NE_HSS Hospodářská a sociální statistika • 100 %
VŠTE:NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium • 99 %
VŠTE:NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium • 98 %
VŠTE:NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium • 98 %
VŠTE:NE_PRL Public Relations • 34 %
VŠTE:NE_PUR Public Relations • 28 %
VŠTE:NE_CJ_PRL Public Relations • 17 %
VŠTE:NE_NJ_PRL Německý jazyk odborný - Public Relations • 16 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:NE_MAS Materiály pro produkční procesy - pro magisterské studium • 86 %
VŠTE:NE_RPP Řízení podnikových projektů • 81 %
VŠTE:NE_SMT Strojírenské materiály pro ekonomy • 81 %
VŠTE:NE_STM Strategický management pro magisterské studium • 81 %
VŠTE:NE_PRJ Projekt • 77 %
VŠTE:NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium • 69 %
VŠTE:NE_SBR South Bohemian Region • 59 %
VŠTE:NE_AMA Aplikovaná matematika • 58 %
VŠTE:NE_CJ_SBR South Bohemian Region • 27 %
VŠTE:NE_NJ_SBR Německý jazyk odborný - South Bohemian Region • 27 %
VŠTE:NE_MAN Marketing management • 19 %
VŠTE:NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium • 13 %
VŠTE:NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium • 13 %
VŠTE:NE_MEV Metody výzkumu • 11 %
VŠTE:NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání • 11 %
4. semestr
VŠTE:NE_PTP Progresivní technologie pro produkční procesy pro magisterské studium • 99 %
VŠTE:NE_OPX Praxe • 94 %
VŠTE:NE_VTE Výrobní technologie pro ekonomy • 92 %
VŠTE:NE_DIS Diplomový seminář • 34 %

Údaje byly předpočítány: 16. 10. 2021 14:59