Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. PAPOUŠKOVÁ, Květa. EDUCATIONAL PROJECT – ANALYSIS OF POSSIBLE TRANSPORT COSTS. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019.1631. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 6707-6710, 4 pp. ISBN 978-84-09-08619-1.
  Name in Czech: Vzdělávací projekt - Analýza možných dopravních nákladů
  RIV: Stať ve sborníku. English. Spain.
  Papoušková, Květa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Logistics; Transport Costs; Case study; Analysis; Knowledge
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 20/7/2020 11:24.
 2. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 6515-6518, 4 pp. ISBN 978-84-09-12031-4.
  Name in Czech: PŘÍKLAD MOTIVAČNÍCH ÚLOH PRO OBOHACENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
  RIV: Stať ve sborníku. English. Spain.
  Vysoká, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Sequence; series; similar triangles; upwind sailing problem
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 12/8/2020 10:19.
 3. PAPOUŠKOVÁ, Květa and Martin TELECKÝ. FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF TEACHING. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. doi: 10.21125/edulearn.2019.1629. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 6783-6788, 6 pp. ISBN 978-84-09-12031-4.
  Name in Czech: Interpretace pojmů derivace a určitého integrálu jednoduchou cestou
  RIV: Stať ve sborníku. English. Spain.
  Papoušková, Květa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Telecký, Martin (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Research; analysis; time Trend; mental stress; optimization
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 12/8/2020 12:51.
 4. VYSOKÁ, Jana. Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 8495-8499, 5 pp. ISBN 978-84-09-08619-1.
  Name in Czech: Interpretace pojmů derivace a určitého integrálu jednoduchou cestou
  RIV: Stať ve sborníku. English. Spain.
  Vysoká, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Derivatives; limit; integral; velocity.
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 13/7/2020 09:24.
 5. HALLO, Miroslav, Ivo OPRŠAL, Kimiyuki ASANO and František GALLOVIČ. Seismotectonics of the 2018 northern Osaka M6.1 earthquake and its aftershocks: joint movements on strike-slip and reverse faults in inland Japan. Earth, Planets and Space, Berlin, Německo: Springer Nature, 2019, vol. 71, No 1, p. 1-21. ISSN 1343-8832. doi:10.1186/s40623-019-1016-8.
  URL
  Name in Czech: Seismotektonika zemětřesení M6.1 2018 a jeho dotřesů v Severní Osace : kombinované horizontální a reverzní zlomy v pevninské části Japonska
  RIV/75081431:_____/19:00001611 Článek v odborném periodiku. English. Germany.
  Hallo, Miroslav (guarantor) -- Opršal, Ivo (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: "Seismotectonics; Osaka; Takatsuki; Earthquake source; Bayesian inversion; Moment tensor; Stress field; Complex faulting; Kinki triangle; 2018 Northern Osaka earthquake"
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:59.
 6. VYSOKÁ, Jana. SYMMETRIC POLYNOMIALS AS ENRICHMENT OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 6502-6505, 4 pp. ISBN 978-84-09-12031-4.
  Name in Czech: SYMETRICKÉ POLYNOMY - OBOHACENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
  RIV: Stať ve sborníku. English. Spain.
  Vysoká, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Symmetric polynomials; Vieta´s formulas; Newton´s formulas; Heron´s formula
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 12/8/2020 10:10.
 7. 2018

 8. OPRŠAL, Ivo. MODELLING OF LOCAL ROCK-SLOPE MICRO-DEFORMATIONS AND TILTS AT ALPE DI ROSCIORO, SWITZERLAND. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 1.1. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. p. 885-892, 8 pp. ISBN 978-619-7408-35-5. doi:10.5593/sgem2018/1.1/S05.110.
  Name in Czech: MODELOVÁNÍ LOKÁLNÍCH MIKRODEFORMACÍ A NÁKLONŮ V ALPE DI ROSCIORO, ŠVÝCARSKO
  RIV/75081431:_____/18:00001609 Stať ve sborníku. English. Bulgaria.
  Opršal, Ivo (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Rock slope instability; finite difference modeling; directional deformations; micro deformations; micro tilt
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 6/11/2019 08:32.
 9. VYSOKÁ, Jana. Simple mathematic modeling in high school teaching. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2018. Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. p. 3337-3344, 8 pp. ISBN 978-84-09-02709-5.
  Name in Czech: Jednoduché matematické modelování na sředních školách
  RIV: Stať ve sborníku. English. Spain.
  Vysoká, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Iteration; attracting point; fixed point; sink; orbit; chaos.
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 18/6/2020 10:50.
 10. 2017

 11. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY (QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 156-164. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES
  Pedagogy and education. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: feedback; teaching; evaluation; questionnaire; mathematics; survey

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 18/4/2018 08:25.
 12. 2016

 13. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 1126-1138, 13 pp. ISBN 978-80-227-4531-4.
  Name in Czech: ANALÝZA VZTAHU STUDENTŮ K MATEMATICE A FYZICE
  RIV/75081431:_____/16:00000661 Stať ve sborníku. General mathematics. English. Slovakia.
  Vysoká, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: A questionnaire survey; an attitude towards mathematics; an attitude towards physics
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/6/2016 13:50.
 14. KAMPF, Rudolf, Jiří ČEJKA and Martin TELECKÝ. Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions. Communications : scientific letters of the University of Žilina, Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, No 2, p. 129-132. ISSN 1335-4205.
  Name in Czech: Použitelnost DEA metody v dopravních podnicích ve vybraných regionech
  RIV/75081431:_____/16:00000655 Článek v odborném periodiku. Theory and management systems. English. Slovakia.
  Kampf, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Čejka, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Telecký, Martin (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Input-oriented BCC model; transport companies; the DEA method; the constant revenue of scale; the variable revenue of scale
  Reviewed: yes

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 2/9/2016 10:54.
 15. NOVOTNÝ, Radimír. Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. p. 804-809, 6 pp. ISSN 1877-7058.
  Name in Czech: Několik poznámek na metriky a optimalizaci jednoduchých kuželových hlav kruhových sloupů pro Beamless železobetonové monolitické Desky
  RIV/75081431:_____/16:00000882 Stať ve sborníku. Civil engineering. English. Netherlands.
  Novotný, Radimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: monolithic slab; beamless reinforced concrete; conical heads; concrete columns
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 30/12/2016 15:00.
 16. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ and Vladislav BIBA. Funkce dvou proměnných ve 3D náhledu (Function of Two Variables in 3D). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 229-233. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): Function of Two Variables in 3D
  RIV/75081431:_____/16:00000705 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Vargová, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Biba, Vladislav (703 Slovakia, belonging to the institution)
  Keywords in English: anaglyph; function fo two variables; local extremes; saddle point; 3D

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 22/8/2016 15:00.
 17. HLAVÁČOVÁ, Irena and Adam VONDRA. Future in Marine Fire-Fighting: High Pressure Water Mist Extinguisher with Abrasive Water Jet Cutting. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 102-107. ISSN 0469-6255.
  Name in Czech: Budoucnost likvidace námořních požárů: vysokotlaké hasicí zařízení s hašením mlhou a s abrazivním řezáním
  RIV/75081431:_____/16:00000736 Článek v odborném periodiku. Machinery and tools. English. Croatia.
  Hlaváčová, Irena (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Vondra, Adam (203 Czech Republic)
  Keywords in English: hašení požárů; cold-cut systém COBRA; reakční síly; ruční nástroje hašení

  ERROR! Nelze použít obor OECD nejvyšší úrovně. Zvolte obor druhé nebo třetí úrovně.
  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 6/9/2016 10:14.
 18. VARGOVÁ, Michaela, Marek VARGA and Lucia ZÁHUMENSKÁ. How to add infinitely long sums ... In Soňa Čeretková. Staircase to even more interesting mathematics teaching. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016. p. 102-112, 11 pp. ISBN 978-80-558-0973-1.
  Name in Czech: Jak spočítat nekonečně dlouhé součty ...
  Pedagogy and education. English. Slovakia.
  Keywords in English: infinite series; convergence; visualization; proofs without words

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 9/5/2016 09:43.
 19. ANTOŠ, Karel. HOW TO APPLY CREATIVE APPROACH IN FINDING THE GREATEST COMMON DIVISOR OF NATURAL NUMBERS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 20-29, 10 pp. ISBN 978-80-227-4531-4.
  Name in Czech: JAK UPLATNIT TVŮRČÍ PŘÍSTUP PŘI HLEDÁNÍ NEJVĚTŠÍHO SPOLEČNÉHO DĚLITELE PŘIROZENÝCH ČÍSEL
  RIV/75081431:_____/16:00000659 Stať ve sborníku. General mathematics. English. Slovakia.
  Antoš, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: divide; integers; strategies; proving; greatest common divisor; polynomial
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/6/2016 13:34.
 20. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA and Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 182-184. ISSN 0469-6255.
  Name in Czech: Mercatorova projekce - průlom v námořní navigaci
  RIV/75081431:_____/16:00000706 Článek v odborném periodiku. General mathematics. English. Croatia.
  Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Vargová, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Biba, Vladislav (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Hinterleitner, Irena (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Mercator’s projection; navigation; mapping; azimuth

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 22/8/2016 15:57.
 21. HLAVÁČOVÁ, Irena. MOTIVAČNÍ ÚČINKY VÍCESLOŽKOVÉHO HODNOCENÍ STUDENTŮ V PREZENČNÍM STUDIU (INCENTIVE EFFECTS OF MULTICOMPONENT EVALUATION OF STUDENTS IN FULL-TIME STUDIES). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 84-89. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): INCENTIVE EFFECTS OF MULTICOMPONENT EVALUATION OF STUDENTS IN FULL-TIME STUDIES
  RIV/75081431:_____/16:00000729 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Hlaváčová, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: evaluation; creative approach; motivation; teaching effectiveness

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 2/9/2016 07:48.
 22. BIBA, Vladislav, Štefan HUSÁR and Michaela VARGOVÁ. Numerical methods in teaching of mechanical engineering. In Balko L'udovít, Szarková Dagmar, Richtáriková Daniela. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 66-74, 9 pp. ISBN 978-80-227-4531-4.
  Name in Czech: Numerické metody ve vyučování strojírenství
  RIV/75081431:_____/16:00000656 Stať ve sborníku. Pedagogy and education. English. Slovakia.
  Biba, Vladislav (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Husár, Štefan (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Vargová, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution)
  Keywords in English: numerical methods; Whitworth mechanism; kinematical analysis
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 1/6/2016 11:36.
 23. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 1004-1009, 6 pp. ISBN 978-80-227-4531-4.
  Name in Czech: O Lepageových ekvivalentech a multisymplectických formách
  RIV/75081431:_____/16:00000660 Stať ve sborníku. General mathematics. English. Slovakia.
  Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Lagrangian; Lepagean form; multisymplectic form; Poincaré-Cartan form
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/6/2016 13:41.
 24. NÝVLT, Vladimír, Josef MUSÍLEK, Jiří ČEJKA and Ondrej STOPKA. The Study of Derinkuyu Underground City in Cappadocia Located in Pyroclastic Rock Materials. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. p. 2253-2258, 6 pp. ISSN 1877-7058.
  Name in Czech: Studie Derinkuyu podzemní město v Kappadokii nacházející se v pyroklastický sedimentech
  RIV/75081431:_____/16:00000886 Stať ve sborníku. Civil engineering. English. Netherlands.
  Nývlt, Vladimír (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Musílek, Josef (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Čejka, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stopka, Ondrej (703 Slovakia, belonging to the institution)
  Keywords in English: underground city; tuffs; caverns; infrastructure
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 2/1/2017 16:43.
 25. ANTOŠ, Karel. The Use of Minimal Spanning Tree for Optimizing Ship Transportation. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 81-85. ISSN 0469-6255.
  Name in Czech: Využití minimální kostry grafu při řešení optimalizace vodní dopravy
  RIV/75081431:_____/16:00000709 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. English. Croatia.
  Antoš, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: ship transportation; graph theory; minimum spanning tree; Joseph Kruskal; Reverse-Delete Algorithm

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 24/8/2016 13:57.
 26. VYSOKÁ, Jana. Using Simple Mathematics in The Sailing Problem. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 237-240. ISSN 0469-6255.
  Name in Czech: Užití jednoduché matematiky při plachtění
  RIV/75081431:_____/16:00000704 Článek v odborném periodiku. General mathematics. English. Croatia.
  Vysoká, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Yacht; restricted area; angle of turning; Velocity Made Good

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 22/8/2016 13:51.
 27. VARGOVÁ, Michaela, Dana SMETANOVÁ and Eduard BABULAK. VISUALIZATION OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES BY ANAGLYPHS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 1078-1083, 6 pp. ISBN 978-80-227-4531-4.
  Name in Czech: Vizualizace funkcí dvou proměnných pomocí anaglyfů
  RIV/75081431:_____/16:00000658 Stať ve sborníku. General mathematics. English. Slovakia.
  Vargová, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Babulak, Eduard (703 Slovakia, belonging to the institution)
  Keywords in English: visualization; anaglyphic projection; function of two variables
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/6/2016 13:16.
 28. KRIEG, Jaroslav. VIZUALIZACE DIFERENCIÁLU FUNKCE (VISUALIZATION OF DIFFERENTIAL FUNCTION). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 175-180. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): VISUALIZATION OF DIFFERENTIAL FUNCTION
  RIV/75081431:_____/16:00000735 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Krieg, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: differential of function; difference; geometric interpretation of differential; freeware GeoGebra; approximation of function

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 5/9/2016 08:31.
 29. ANTOŠ, Karel. VYUŽITÍ EXPERIMENTOVÁNÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE (USING THE EXPERIMENTATION FOR SOLVING PROBLEMS IN SCHOOL MATHEMATICS). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 1-9. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): USING THE EXPERIMENTATION FOR SOLVING PROBLEMS IN SCHOOL MATHEMATICS
  RIV/75081431:_____/16:00000708 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Antoš, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: experimentation; mathematical situation; problem; proof; Fibonacci sequence; the greatest common divisor

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 24/8/2016 13:56.
 30. 2015

 31. MIKEŠ, Josef, Elena STEPANOVA, Alena VANŽUROVÁ, Bácso SÁNDOR, Vladimir BEREZOVSKI, Elena CHEPURNA, Marie CHODOROVÁ, Hana CHUDÁ, Michail GAVRILCHENKO, Michael HADDAD, Irena HINTERLEITNER, Marek JUKL, Lenka JUKLOVÁ, Dzhanybek MOLDOBAEV, Patrik PEŠKA, Igor SHANDRA, Mohsen SHIHA, Dana SMETANOVÁ, Sergej STEPANOV, Vasilij SOBCHUK and Irina TSYGANOK. Differential Geometry of Special Mappings. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2015. 566 pp. Monografie. ISBN 978-80-244-4671-4.
  Name in Czech: Diferenciální geometrie speciálních zobrazení
  RIV/75081431:_____/15:00000568 Odborná kniha. General mathematics. English. Czech Republic.
  Mikeš, Josef (203 Czech Republic, guarantor) -- Stepanova, Elena (203 Czech Republic) -- Vanžurová, Alena (203 Czech Republic) -- Sándor, Bácso (348 Hungary) -- Berezovski, Vladimir (804 Ukraine) -- Chepurna, Elena (804 Ukraine) -- Chodorová, Marie (203 Czech Republic) -- Chudá, Hana (203 Czech Republic) -- Gavrilchenko, Michail (804 Ukraine) -- Haddad, Michael (760 Syrian Arab Republic) -- Hinterleitner, Irena (203 Czech Republic) -- Jukl, Marek (203 Czech Republic) -- Juklová, Lenka (203 Czech Republic) -- Moldobaev, Dzhanybek (417 Kyrgyzstan) -- Peška, Patrik (203 Czech Republic) -- Shandra, Igor (643 Russian Federation) -- Shiha, Mohsen (760 Syrian Arab Republic) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stepanov, Sergej (643 Russian Federation) -- Sobchuk, Vasilij (804 Ukraine) -- Tsyganok, Irina (643 Russian Federation)
  Keywords in English: differential geometry; topology; manifold; affine connection; metric connection; Riemanian manifold; Kahler manifold; Riemann-Finsler space; transformation; deformation; conformal mapping; geodesic mapping; almost geodesic mapping; F-planar mapping

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 17/2/2016 13:34.
 32. SMETANOVÁ, Dana. Elektronické testování znalostí fyziky (On electronic testing knowledge in physics). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 351-355. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): On electronic testing knowledge in physics
  RIV/75081431:_____/15:00000516 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: physics; multiple choice tests; creation of the examples

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 13:42.
 33. KLEPANCOVÁ, Michaela. Geometrická postupnosť v chémii (Geometric sequence in chemistry). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 210-216. ISSN 1805-8949.
  Name in Czech: Geometrická posloupnost v chemii
  Name (in English): Geometric sequence in chemistry
  RIV/75081431:_____/15:00000504 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Slovak. Czech Republic.
  Klepancová, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: geometric sequence; application; chemistry

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 10:44.
 34. KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Geometrický pohľad na súčet nekonečných radov (The geometrical view of the sum of infinite series). In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. p. 456-468, 13 pp. ISBN 978-80-227-4314-3.
  Name in Czech: Geometrický pohled na součet nekonečných řad
  Name (in English): The geometrical view of the sum of infinite series
  RIV/75081431:_____/15:00000477 Stať ve sborníku. Pedagogy and education. Slovak. Slovakia.
  Klepancová, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Actual infinity; Potential infinity; Sum of the infinite series; Visualization

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/2/2016 11:17.
 35. KRIEG, Jaroslav. Jak na hyperbolu s geogebrou (How to hyperbola with geogebra). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 233-240. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): How to hyperbola with geogebra
  RIV/75081431:_____/15:00000507 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Krieg, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: hyperbola; planimetric definition hyperbola; hyperbola as an algebraic curve 2nd degree; conic section given five points in GeoGebra; cuts on the rotary conical surface; hyperbola as a set of points given property

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 11:12.
 36. ANTOŠ, Karel. Jak řešit problém hledání největšího společného dělitele (How to solve the problem of finding the greatest common divisor). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 10-17. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): How to solve the problem of finding the greatest common divisor
  RIV/75081431:_____/15:00000508 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Antoš, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: divisibility; integers; experimenting; proving; greatest common divisor

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 11:12.
 37. SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ. Jak studenti vysokých škol vnímají využití matematiky v praktickém životě (How university students perceive the use of mathematics in everyday life). In Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Jednota slov. matematikov a fyzikov, VSB-TU Ostrava, 2015. p. 110-113, 4 pp. ISBN 978-80-248-3843-4.
  Name (in English): How university students perceive the use of mathematics in everyday life
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: mathematics; questionaire

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 27/1/2016 13:47.
 38. ANTOŠ, Karel. Minimum spanning tree problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. p. 10-19, 10 pp. ISBN 978-80-227-4314-3.
  Name in Czech: Problém minimální kostry grafu
  RIV/75081431:_____/15:00000478 Stať ve sborníku. General mathematics. English. Slovakia.
  Antoš, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Graph theory; Joseph Kruskal; Minimum spanning tree; Reverse algorithm

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 19/2/2016 12:02.
 39. BIBA, Vladislav and Michaela KLEPANCOVÁ. Názor študentov na predmet chémia - skúmanie pomocou testu nezávislosti (Student's attitude towards subject chemistry - research using test of independence). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 22-26. ISSN 1805-8949.
  Name in Czech: Názor studentů na předmět chemie – zkoumání pomocí testu nezávislosti
  Name (in English): Student's attitude towards subject chemistry - research using test of independence
  RIV/75081431:_____/15:00000506 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Slovak. Czech Republic.
  Biba, Vladislav (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) -- Klepancová, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution)
  Keywords in English: chemistry; questionnaire research; independence test

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 21/9/2015 13:53.
 40. KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Nekonečné rady a ich vizualizácia (Visualization of infinite series). Učitel matematiky, Praha: JČMF v Praze, 2015, roč. 23, No 4, p. 193-205. ISSN 1210-9037.
  Name in Czech: Nekonečné řady a jejich vizualizace
  Name (in English): Visualization of infinite series
  RIV/75081431:_____/15:00000567 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Slovak. Czech Republic.
  Klepancová, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: infinite series; convergence; visualization; proofs without words

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 26/4/2016 07:47.
 41. ŠÍMA, František. Porovnání výsledků řešení slovních úloh na základních a středních školách (Comparison of the results of word problems´ solving at primary and secondary schools). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 371-376. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): Comparison of the results of word problems´ solving at primary and secondary schools
  RIV/75081431:_____/15:00000509 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Šíma, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: word problem; assessment; comparison of results; differences

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 11:24.
 42. KLEPANCOVÁ, Michaela. Problémy študentov s pochopením pojmu limita postupnosti (Students misunderstanding of the notion of limit of sequence). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 217-224. ISSN 1805-8949.
  Name in Czech: Problémy studentů s pochopením pojmu limita posloupnosti
  Name (in English): Students misunderstanding of the notion of limit of sequence
  RIV/75081431:_____/15:00000505 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Slovak. Czech Republic.
  Klepancová, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: notion of limit; formal definition of limit of sequence; calculus

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 10:43.
 43. KRIEG, Jaroslav and Dana SMETANOVÁ. Průběžné hodnocení fyzikálních znalostí (Continuous evaluation of physical knowledge). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 241-244. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): Continuous evaluation of physical knowledge
  RIV/75081431:_____/15:00000514 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Krieg, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: current evaluation; motivation; feedback

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 13:18.
 44. ANTOŠ, Karel. Řešení netriviálních matematických a fyzikálních rovnic pomocí funkce řešitele v MS Excelu (Solving non-trivial mathematical and physics equations using solver in MS Excel). Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 44-50. ISSN 1214-9187.
  Name (in English): Solving non-trivial mathematical and physics equations using solver in MS Excel
  RIV/75081431:_____/15:00000520 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Antoš, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: solver; non-trivial mathematical equation; Kepler's equation

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 21/9/2015 13:46.
 45. KRIEG, Jaroslav. Sbírka řešených příkladů z lineární algebry : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 59 pp. ISBN 978-80-7468-084-7.
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 6/5/2015 09:46.
 46. STUCHLÝ, Jaroslav. Statistické analýzy dat : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 220 pp. ISBN 978-80-7468-087-8.
  Applied statistics, operational research. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 6/5/2015 09:29.
 47. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA and Vít PETRÁNEK. The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters. In Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. p. 156-161, 6 pp. ISSN 1022-6680.
  Name in Czech: Laboratorní ověření nasákavosti asfaltových izolačních pásů v závislosti na vybraných parametrech
  Civil engineering. English. Switzerland.
  Keywords in English: Bitumen waterproofing sheets; sheet thickness; areal weight; bitumen substance; surfacing; carrier

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 22/6/2015 10:53.
 48. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. p. 690-697, 8 pp. ISBN 978-80-227-4314-3.
  Name in Czech: Lagrangiány druhého řádu - problém regularity
  RIV/75081431:_____/15:00000476 Stať ve sborníku. General mathematics. English. Slovakia.
  Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Dedecker-Hamilton extremals; Hamilton equations; Hamilton extremals; Lagrangian

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 15/5/2015 11:35.
 49. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK and Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. p. nestránkováno, 4 pp. ISBN 978-0-7354-1287-3.
  Name in Czech: Statistické vyhodnocení vlivu tepelné odolnosti na cenu asfaltových izolačních pásů
  RIV/75081431:_____/15:00000487 Stať ve sborníku. Civil engineering. English. Switzerland.
  Plachý, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Vysoká, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Vejmelka, Radek (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Petránek, Vít (203 Czech Republic) -- Petříček, Tomáš (203 Czech Republic) -- Kalousek, Lubor (203 Czech Republic) -- Bednářová, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: Areal weight; Bitumen; Bitumen extraction; Bitumen substance; Filler; Flexibility at low temperatures; Resistance at higher temperature; Sheet thickness; Waterproofing ability; Waterproofing sheets

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 11/1/2016 10:55.
 50. CHLÁDEK, Petr and Dana SMETANOVÁ. Využití testů s výběrem správné odpovědi v matematice (Use of multiple choice tests in mathematics). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 141-144. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): Use of multiple choice tests in mathematics
  RIV/75081431:_____/15:00000513 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Chládek, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: testing of students; multiple choice tests; probability

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 13:11.
 51. BIBA, Vladislav and Michaela KLEPANCOVÁ. Využitie testu nezávislosti pri skúmaní vzťahu študentov k predmetu chémia (Using independence test to investigate student's relationship to chemistry). Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 30-34. ISSN 1214-9187.
  Name in Czech: Využití testu nezávislosti při zkoumání vztahu studentů k předmětu chemie
  Name (in English): Using independence test to investigate student's relationship to chemistry
  RIV/75081431:_____/15:00000521 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Slovak. Czech Republic.
  Biba, Vladislav (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) -- Klepancová, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution)
  Keywords in English: chemistry; questionnaire research; independence test

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/4/2016 18:34.
 52. KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – chemie (On student´s relationship to natural sciencies - chemistry). Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 2, p. 6-9. ISSN 1214-9187.
  Name (in English): On student´s relationship to natural sciencies - chemistry
  RIV/75081431:_____/15:00000494 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Klepancová, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: chemistry; questionnaire research

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/7/2015 10:19.
 53. KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Vztah univerzitních studentů k chemickým poznatkům (Attitude of university students to chemistry knowledge). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč. 8, No 1, p. 225-232. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): Attitude of university students to chemistry knowledge
  RIV/75081431:_____/15:00000512 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Klepancová, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: chemistry; questionnaire research; utilization of knowledge

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/4/2016 19:15.
 54. BIBA, Vladislav and Dana SMETANOVÁ. Zkoumání vztahu k matematice pomocí testu nezávislosti (A research on students‘ attitude towards mathematics). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 27-30. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): A research on students‘ attitude towards mathematics
  RIV/75081431:_____/15:00000511 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Biba, Vladislav (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: mathematics; questionnaire research; statistics independence test

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 12:50.
 55. 2014

 56. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA and Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS, Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, No 4, p. 118-122. ISSN 1335-4205.
  Name in Czech: Korelace hodnot nasákavosti asfaltových izolačních pásů získaných dle ČSN EN 14223 A ČSN 503602
  RIV/75081431:_____/14:00000432 Článek v odborném periodiku. Civil engineering. English. Slovakia.
  Plachý, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Vysoká, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Vejmelka, Radek (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Caha, Zdeněk (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: bitumen waterproofing membranes (AIP); carrier; caarse gritting; fine gritting; water absorption

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 13/4/2015 08:48.
 57. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů (Full–time study of mathematics I – probe into student´s opinion). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 78-84, 6 pp. ISBN 978-80-87952-03-0.
  Name (in English): Full–time study of mathematics I – probe into student´s opinion
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: mathematics; evaluation system; exam

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/5/2014 10:36.
 58. VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol (Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 187-191, 5 pp. ISBN 978-80-7468-063-2.
  Name (in English): Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: creative; scientific; researchactivities; projects; grants; doctoral studies

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/3/2014 10:57.
 59. CHLÁDEK, Petr and Dana SMETANOVÁ. Elektronické testování z matematiky (The electronic testing in mathematics). Media4u Magazine, Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, No 2, p. 42-44. ISSN 1214-9187.
  Name (in English): The electronic testing in mathematics
  RIV/75081431:_____/14:00000394 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Chládek, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: mathematics; multiple choice tests; probability of success

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/7/2014 09:33.
 60. SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ. Hodnocení studentů - Využití fyzikálních poznatků (The evaluation by students - Using knowledge of physysc). Media4u Magazine, Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, No 2, p. 45-47. ISSN 1214-9187.
  Name (in English): The evaluation by students - Using knowledge of physysc
  RIV/75081431:_____/14:00000395 Článek v odborném periodiku. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Vysoká, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: physics; engineering; questionnaire

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/7/2014 09:34.
 61. SMETANOVÁ, Dana and Petr CHLÁDEK. Jak konstruovat „Multiple choice“ úlohy z matematiky (On the construction of multiple choice mathematical tests). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, Neuveden, jaro, p. 402-404. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): On the construction of multiple choice mathematical tests
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: mathematics; multiple choice tests; creation of the examples

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/7/2014 09:33.
 62. ŠÍMA, František. K jednomu způsobu řešení slovních úloh o společné práci (About One Way of the Solution of Word Problems about Joint Work). In Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. p. 141-156, 16 pp. ISBN 978-80-7290-801-1.
  Name (in English): About One Way of the Solution of Word Problems about Joint Work
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: word problem about joint work; solution of a word problem; Newton´s word problem

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 23/1/2015 11:08.
 63. SMETANOVÁ, Dana. Lepagean equivalents versus multisymplectic forms. In Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: VŠBTU v Ostravě, 2014. p. 220-224, 5 pp. ISBN 978-80-248-3611-9.
  Name (in English): Lepagean equivalents versus multisymplectic forms
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Lepagean equivalent; multisymplectic forms; Hamilton theory

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/2/2015 15:41.
 64. VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ and Anna HREŠKOVÁ. Notes to Extrema of Function. In Acta mathematica : sborník příspěvků. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. p. 195-200, 6 pp. ISBN 978-80-558-0613-6.
  Name in Czech: Poznámky k extrémům funkcí
  General mathematics. English. Slovakia.
  Keywords in English: function of several variables; local extrema; constrained extrema

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/1/2015 11:20.
 65. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki (On approaches to modeling traffic dynamics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta, Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, vol. 2014, No 1, p. 121-129. ISSN 2072-9502.
  Name in Czech: O přístupech k modelování dopravní dynamiky
  Name (in English): On approaches to modeling traffic dynamics
  General mathematics. Russian. Russian Federation.
  Keywords in English: density; flow function; velocity; simulation; traffic; multiagent modeling

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 7/5/2014 13:01.
 66. VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ and Daniel KUČERKA. Poznámky k Eulerovmu číslu (The motes on Euler’s Number). 1. vyd. Neuveden: Gaudeamus, 2014. p. 83-86, 4 pp. ISBN 978-80-7435-384-0.
  Name in Czech: Poznámky k Eulerovu číslu
  Name (in English): The motes on Euler’s Number
  General mathematics. Slovak. Czech Republic.
  Keywords in English: Euler Number; decreasing and increasing sequences; Bernoulli Inequality

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/1/2015 11:21.
 67. ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, No 2, p. 116-129. ISSN 1804-3216.
  Name in Czech: Predikování cen akcií v bance VIG
  RIV/75081431:_____/14:00000461 Článek v odborném periodiku. Management, administration and clerical work. English. Czech Republic.
  Zeman, Robert (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Stuchlý, Jaroslav (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: trend analysis; time series analysis; predicting; predictive models; stock prices; bank VIG; comparing predictions

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 24/3/2015 13:53.
 68. ANTOŠ, Karel. Problem of searching minimum spanning tree. In Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics `14. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. p. 7-16, 10 pp. ISBN 978-80-7494-108-5.
  Name in Czech: Problém hledání minimální kostry grafu
  General mathematics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: graph theory; minimum spanning tree; Joseph Kruskal; reverse algorithm

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/10/2014 10:10.
 69. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách (On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 133-138, 6 pp. ISBN 978-80-7468-063-2.
  Name (in English): On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/3/2014 11:11.
 70. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – matematice a fyzice (Relationshop of the students to the natural sciencies – mathematics and physics). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 97-104, 8 pp. ISBN 978-80-87952-03-0.
  Name (in English): Relationshop of the students to the natural sciencies – mathematics and physics
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: physics; mathematics; questionnaire

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/5/2014 08:49.
 71. SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ. Vztah studentů strojírenství k fyzice (Relationship of engineering students to the physics). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 85-90, 6 pp. ISBN 978-80-87952-03-0.
  Name (in English): Relationship of engineering students to the physics
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: physics; questionnaire; engineering

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/5/2014 08:49.
 72. CHLÁDEK, Petr and Dana SMETANOVÁ. Zhodnocení přínosu elektronického testování studentů v matematice (Usefulness of elctronic testing in Mathematics). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, Neuveden, jaro, p. 328-331. ISSN 1805-8949.
  Name (in English): Usefulness of elctronic testing in Mathematics
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: mathematics; multiple choice tests; probability of success

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/7/2014 09:33.
 73. 2013

 74. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi (Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange). In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 4146-4150, 5 pp. ISBN 978-80-87952-00-9.
  Name (in English): Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Lagrangian; principle of extremal action; Euler-Lagrange equations

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/5/2014 14:33.
 75. SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ and Petr VOLNÝ. Geometrická formulace Hamiltonovy Teorie (The geometric formulation of Hamilton’s theory). In Leopold Herrmann. Matematika na vysokých školách : sborník semináře. 1. vyd. Praha: JČMF v Praze a ČVUT v Praze, 2013. p. 120-125, 6 pp. ISBN 978-80-01-05325-6.
  Name (in English): The geometric formulation of Hamilton’s theory
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Hamilton theory; fibered manifold; Poincaré-Cartan form; Lepagean equivalent of the Lagrangian; the regularity problem

  Changed by: RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770. Changed: 9/12/2013 20:48.
 76. CHLÁDEK, Petr. Matematika II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 55 pp.
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 10/2/2015 14:49.
 77. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu (Traffic Flow Dynamics Modelling). Silnice Železnice, Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 2, p. 73-76. ISSN 1801-822X.
  Name (in English): Traffic Flow Dynamics Modelling
  RIV/75081431:_____/13:00000335 Článek v odborném periodiku. General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Jelínek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Vysoká, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: simulation; modelling; traffic systems; differential equations

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/4/2014 10:17.
 78. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích (On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice). In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 194-202, 9 pp. ISBN 978-80-905243-9-2.
  Name (in English): On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: motivation; feedback; anonymous questionnaire

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 12/12/2013 10:26.
 79. SMETANOVÁ, Dana. O geometrické formulaci hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teoriích pole (On geometric formulation on hamilton theory of first order lagrangians in field theories). In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 1385-1390, 6 pp. ISBN 978-80-905243-7-8.
  Name (in English): On geometric formulation on hamilton theory of first order lagrangians in field theories
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Hamilton theory; Lagrangian; diferential form; fibred manifold

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/10/2013 09:35.
 80. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku (Comparison of Models for Calculating the Density of the Traffic Flow). Silnice Železnice, Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 5, p. 110-112. ISSN 1801-822X.
  Name (in English): Comparison of Models for Calculating the Density of the Traffic Flow
  RIV/75081431:_____/13:00000359 Článek v odborném periodiku. General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Jelínek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Vysoká, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: density; flow function; velocity; simulation; traffic; multiagent modeling

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/4/2014 10:53.
 81. ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Predikování cen akcií v komerční bance (Predicting stock prices in commercial bank). EMI, Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, vol. 5, No 2, p. Nestránkováno. ISSN 1805-353X.
  Name (in English): Predicting stock prices in commercial bank
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: time series analysis; forecasting; predictive models; stock quotes; Commercial Bank; comparing predictions

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 27/1/2014 14:34.
 82. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D (Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. p. 219-227, 9 pp. ISBN 978-80-7394-448-3.
  Name (in English): Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Apollonius’s problems; CABRI 3D; cyklography

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 12/5/2014 15:51.
 83. ŠÍMA, František. Slovní úlohy řešené pomocí geometrických konstrukcí (Word Problems Solved Using Geometric Constructions). In P. Cabálek, P.Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů : sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, 2013. p. 158-172, 15 pp. ISBN 978-80-244-3449-0.
  Name (in English): Word Problems Solved Using Geometric Constructions
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: word problem; geometric solution; graph of function; projection

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 15/5/2013 13:25.
 84. 2012

 85. RUTKAYOVÁ, Jitka, Roman BISKUP, Radovan HARANT, Vlastimil ŠLECHTA and Ján KOŠČO. Ameiurus Melas (Black Bullhead): Morphological Characteristics of New Introduced Species and Its Comparison with Ameiurus Nebulosus (Brown Bullhead). Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2012. ISSN 0960-3166. doi:10.1007/s11160-012-9274-6.
  Name (in English): Ameiurus Melas (Black Bullhead): Morphological Characteristics of New Introduced Species and Its Comparison with Ameiurus Nebulosus (Brown Bullhead)

  Keywords in English: Morphometry, Multivariate analyse, Osteology, Genetics, Pectoral spine and Ameiurus
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Roman Biskup, Ph.D., učo 12967. Changed: 7/7/2013 16:25.
 86. ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy (As pupils and students solve word problems). In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. p. 177-185, 9 pp. ISBN 978-80-7290-604-8.
  Name (in English): As pupils and students solve word problems
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Word problems; evaluation of classification; methods of a word problem solution; evaluation of used methods

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 27/2/2013 11:21.
 87. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA and Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba" (Solution of the truss of the “Štramberská trúba“ tower using mathematics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika, Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, p. 40-46. ISSN 2072-9502.
  Name in Czech: Matematický model střešní konstrukce věže „Štramberská trúba“
  Name (in English): Solution of the truss of the “Štramberská trúba“ tower using mathematics
  General mathematics. Russian. Russian Federation.
  Keywords in English: Tower of Štramberk; rectilinear area evolvable and non-evolvable; control curve; torso line; the regular line; rafter; wall plate; comb

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:37.
 88. CHLÁDEK, Petr. Matematika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 44 pp. ISBN 978-80-7468-004-5.
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 10/2/2015 14:53.
 89. CHARVÁT, Jura, Václav KELAR and Zdeněk ŠIBRAVA. Matematika 2 : sbírka příkladů. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. 206 pp. ISBN 978-80-01-04989-1.
  Changed by: Bc. Eva Plochová, učo 5607. Changed: 14/3/2012 13:44.
 90. SMETANOVÁ, Dana. Metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I (Methods of assessment of students' knowledge during the semester in readiness to pass the exam in the Mathematics I.). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Name (in English): Methods of assessment of students' knowledge during the semester in readiness to pass the exam in the Mathematics I.
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Mathematics I; feedback; evaluation of own teaching; assessment of students in the general pedagogical communication; continuous test

  Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 14/2/2013 10:11.
 91. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky (Motivating students as an integral part of teaching). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Name (in English): Motivating students as an integral part of teaching
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: motivation in mathematics; fun tasks; competitiveness; questionnaire

  Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 11/2/2013 15:22.
 92. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 86 pp. ISBN 978-80-7468-000-7.
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 20/3/2012 14:44.
 93. STUCHLÝ, Jaroslav. Statistika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 197 pp. ISBN 978-80-7468-021-2.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:04.
 94. VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ and Dana SMETANOVÁ. Variační posloupnost (Variational sequence). In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2012. p. 144-147, 4 pp. ISBN 978-80-248-2883-1.
  Name (in English): Variational sequence
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Variational sequence; Euler-Lagrange form; Helmholtz-Sonin form

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/1/2013 15:08.
 95. VOLNÝ, Petr, Jana VOLNÁ and Dana SMETANOVÁ. Visualization of Numerical Data in GeoGebra. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 317-327. ISSN 1802-503X.
  Name in Czech: Možnosti vizualizace numerických dat v GeoGebře
  RIV/75081431:_____/12:00000293 Článek v odborném periodiku. General mathematics. English. Czech Republic.
  Volný, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Volná, Jana (203 Czech Republic) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: GeoGebra; interpolation; approximation; splines

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 17/4/2013 15:41.
 96. 2011

 97. VYSOKÁ, Jana. Finding Optimal Route. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, Nitra: Jednota slov. matematikov a fyzikov, 2011, roč. 40, No 2, p. 1-7. ISSN 1335-4981.
  Name in Czech: Hledání optimální cesty
  General mathematics. English. Slovakia.
  Keywords in English: yacht; starting angle; nautical mile; yacht ascending
  Reviewed: yes

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 17/8/2011 10:56.
 98. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie (Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry). In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 pp. ISBN 978-80-87278-64-2.
  Name (in English): Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non- developable straightline areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:38.
 99. CHLÁDEK, Petr, Václav NÝDL and Marek ŠULISTA. Struktura zápočtových testů z matematiky a jejich vyhodnocování. (The evaluation of educational mathematical tests.). In L. Hráčková. Sborník Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 34-37, 4 pp. ISBN 978-80-210-5669-5.
  Name (in English): The evaluation of educational mathematical tests.
  General mathematics. Czech.
  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 10/2/2015 14:53.
 100. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D (Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. p. 207-209, 3 pp. ISBN 978-80-7394-324-0.
  Name (in English): Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non-developable straightline; areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:38.
 101. 2010

 102. KALOVÁ, Jana. Calculus I. 2010.
  URL
  Name in Czech: Diferenciální počet

  Keywords in English: mathematics, functions, limits, derivative

  Changed by: RNDr. Ing. Jana Kalová, učo 4072. Changed: 29/12/2009 23:58.
 103. KALOVÁ, Jana. Calculus I - Exercises. 2010.
  URL
  Name in Czech: Diferenciální počet - cvičení

  Keywords in English: mathematics, functions, limits, derivative

  Changed by: RNDr. Ing. Jana Kalová, učo 4072. Changed: 30/12/2009 00:01.
 104. VYSOKÁ, Jana. Feasibility of Input-output Model and M-matrices. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 76-83. ISSN 1802-503X.
  Name in Czech: Proveditelnost input-output modelu a M-matice
  RIV/75081431:_____/10:00000214 Článek v odborném periodiku. General mathematics. English. Czech Republic.
  Vysoká, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: M-matrix; irreducible matrix; input-output model
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Changed: 21/12/2011 11:46.
 105. ŠEBELÍK, Petr. Fyzika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 62 pp.
  Theoretical physics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/3/2011 10:05.
 106. VYSOKÁ, Jana. Malá jachtařská úloha (Little yacht task). In Sborník Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů. Plzeň: Katedra matematiky FAV ZČU, 2010. p. 251-256, 6 pp. ISBN 978-80-86843-31-5.
  Name (in English): Little yacht task
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: yacht;wind; mile
  Reviewed: yes

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 14/3/2011 14:29.
 107. HANZAL, Petr and Jiří ALINA. Matematický model plánové rozvahy podniku (Mathematical Model of Planned Balance of Firm). AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice: VŠERS, 2010, vol. 7, No 1, p. 74-79. ISSN 1214-4967.
  Name (in English): Mathematical Model of Planned Balance of Firm
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Planned Balance Sheet; Information System (IS); Managerial Accounting, Controlling
  Reviewed: yes

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 10:22.
 108. VYSOKÁ, Jana. M-matrices in Economic Models. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, Nitra: Jednota slov. matematikov a fyzikov, 2010, roč. 39, No 2, p. 15-22. ISSN 1335-4981.
  Name in Czech: M-matice v ekonomických modelech
  General mathematics. English. Slovakia.
  Keywords in English: M matrix; irreducible matrix; input output model
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 17/8/2011 10:38.
 109. HANZAL, Petr and Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Ověření platnosti Benfordova modelu v oboru účetních dat podnikatelských subjektů v České republice (The Examination of the Validity of Benford's model on Scope of Accountign Data of Entepreneurial Units in the Czech Republic). Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, České Budějovice: EF, JČU, České Budějovice, 2010, No 4, p. 39-43. ISSN 1212-3285.
  Name (in English): The Examination of the Validity of Benford's model on Scope of Accountign Data of Entepreneurial Units in the Czech Republic
  Informatics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Benford’s model; Detecting fraud in accounting data; Data integration; First digit
  Reviewed: yes

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 10:22.
 110. JELÍNEK, Jiří. Prostředí pro simulaci pracovního trhu (Environment for Labor Market Simulation). In Sborník mezinárodní konference Znalosti 2010. J. Hradec: VŠE Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2010. p. 215-218. ISBN 978-80-245-1636-3.
  Name in Czech: Prostředí pro simulaci pracovního trhu
  Name (in English): Environment for Labor Market Simulation

  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Jiří Jelínek, CSc., učo 10605. Changed: 21/6/2013 16:50.
 111. ŠÍMA, František. Přístup k matematizaci prostřednictvím úloh rekreační matematiky (Approach to a transfer into mathematics through exercises of recreative mathematics). Matematika - fyzika - informatika, Olomouc: Prometheus, 2010, roč. 19, No 7, p. 396 - 405. ISSN 1210-1761.
  Name (in English): Approach to a transfer into mathematics through exercises of recreative mathematics
  RIV/75081431:_____/10:00000208 Článek v odborném periodiku. General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Šíma, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: verbal exercises; Newton excercise
  Reviewed: yes

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 15/3/2011 15:35.
 112. VEJMELKA, Radek. Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou (Irrational Inequation Solutions Using a Graphical Method). Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 168-176. ISSN 1802-503X.
  Name (in English): Irrational Inequation Solutions Using a Graphical Method
  RIV/75081431:_____/10:00000222 Článek v odborném periodiku. General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Vejmelka, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: irrational inequation; function graphs; irrational function; conic section
  Reviewed: yes

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 15:13.
 113. KALOVÁ, Jana. Učební opory pro kombinované studium - Matematika 1. 2010.
  URL
  Changed by: RNDr. Ing. Jana Kalová, učo 4072. Changed: 30/12/2009 00:04.
 114. KALOVÁ, Jana. Učební opory pro kombinované studium - Matematika 2. 2010.
  URL
  Changed by: RNDr. Ing. Jana Kalová, učo 4072. Changed: 30/12/2009 00:06.
 115. KALOVÁ, Jana. Učební texty pro předmět Matematika pro techniky II - cvičení (Excercises - Mathematics II). 2010.
  URL
  Name (in English): Excercises - Mathematics II

  Changed by: RNDr. Ing. Jana Kalová, učo 4072. Changed: 29/12/2009 23:47.
 116. KALOVÁ, Jana. Učební texty pro předmět Matematika pro techniky 3 - cvičení (Exercises - Mathematics III). 2010.
  URL
  Name (in English): Exercises - Mathematics III

  Keywords in English: mathematics, functions of two and three variables, integration

  Changed by: RNDr. Ing. Jana Kalová, učo 4072. Changed: 29/12/2009 23:52.
 117. VYSOKÁ, Jana. Základy matematiky : studijní opora pro kombinované studium (Grounding in mathematics). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 65 pp. ISBN 978-80-87278-44-4.
  Name (in English): Grounding in mathematics
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Algebraic expressions; solving equations and inequations; graph representation of all basic functions and properties; limits of function; derivative of function
  Reviewed: yes

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 7/3/2011 13:16.
Displayed: 26. 10. 2020 07:32