VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ and Anna HREŠKOVÁ. Notes to Extrema of Function. In Acta mathematica : sborník příspěvků. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. p. 195-200, 6 pp. ISBN 978-80-558-0613-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Notes to Extrema of Function
Name in Czech Poznámky k extrémům funkcí
Authors VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ and Anna HREŠKOVÁ.
Edition 1. vyd. Nitra, Acta mathematica : sborník příspěvků, p. 195-200, 6 pp. 2014.
Publisher Constantine the Philosopher University in Nitra
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-558-0613-6
Keywords (in Czech) funkce více proměnných; lokální extrémy; vázané extrémy
Keywords in English function of several variables; local extrema; constrained extrema
Tags KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/1/2015 11:20.
Abstract
The necessary and sufficient condition for the existence of a local extremum give us instructions on how to find extrema also provide a procedure to determine the kind of extremum. However, the situation may not always be exemplary as we would expect, and for some tasks (mentioned in the paper) we also have to use other methods in order to detect local or constrained extrema.
Abstract (in Czech)
Nutná podmínka a postačující podmínka existence lokálního extrému nám jednak dávají návod, jak extrémy hledat, jednak nabízejí postup k určení druhu extrému. Situace však nemusí být vždy ukázková, jak bychom očekávali, a při některých úkolech (uvedených v článku) musíme použít i různé jiné metody na odhalení lokálních či vázaných extrémů.
PrintDisplayed: 20/10/2020 01:35