HLAVÁČOVÁ, Irena. MOTIVAČNÍ ÚČINKY VÍCESLOŽKOVÉHO HODNOCENÍ STUDENTŮ V PREZENČNÍM STUDIU (INCENTIVE EFFECTS OF MULTICOMPONENT EVALUATION OF STUDENTS IN FULL-TIME STUDIES). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 84-89. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name MOTIVAČNÍ ÚČINKY VÍCESLOŽKOVÉHO HODNOCENÍ STUDENTŮ V PREZENČNÍM STUDIU
Name (in English) INCENTIVE EFFECTS OF MULTICOMPONENT EVALUATION OF STUDENTS IN FULL-TIME STUDIES
Authors HLAVÁČOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000729
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) hodnocení; tvůrčí přístup; motivace; efektivnost výuky
Keywords in English evaluation; creative approach; motivation; teaching effectiveness
Tags KPV1, RIV16
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 2/9/2016 07:48.
Abstract
Příspěvek analyzuje studijní výsledky zimního semestru 2015 předmětu Fyzika v logistických procesech, porovnává výsledky denního a kombinovaného studia s analogickými výsledky v předchozím akademickém roce a předkládá možnost zvýšení efektivnosti výuky fyziky v navazujícím studiu logistiky používáním vícesložkového hodnocení aktivity studentů v denním studiu.
Abstract (in English)
Presented analysis of winter-term 2015 course of the subject “Physics in logistics processes” compares the results of both full-time and combined studies with those achieved in the previous academic year and proposes the possibility of increasing the effectiveness of teaching physics in the engineering studies by implementation of multi-item activity evaluation of full-time students.
PrintDisplayed: 30/10/2020 06:13