STUCHLÝ, Jaroslav. Statistické analýzy dat : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 220 pp. ISBN 978-80-7468-087-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Statistické analýzy dat : vysokoškolská učebnice
Authors STUCHLÝ, Jaroslav.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 220 pp. 2015.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 10103 Statistics and probability
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-087-8
Tags KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 6/5/2015 09:29.
Abstract
Tento učební text je určen studentům prezenčního a kombinovaného studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Je koncipován jako studijní pomůcka pro předmět STA Statistika. Navazuje na přednášky a cvičení - J. Stuchlý: Statistika a doplňuje učebnice Hindls, Hronová, Seger (2007) a Marek a kol. (2007 a 2013). K řešení úloh jsou používány programy MS Excel, v.10 a systém R, v.2.15.3 a balíky Rcmdr v.1.9-1, popř. vse-Package v.2.0. Text je orientován na čtenáře, tj. na studenta daného předmětu. K základním okruhům (téma-tům) studia zde najdete klíčové pojmy, cíle, výklad, kontrolní otázky, cvičení a náměty k zamyšlení a diskuzi. Text obsahuje dodatek, kde se nachází statistické tabulky (viz též Li-keš, Laga, 1978), použitá studijní literatura, rejstřík a překladový slovník (viz Trešl, 1998) a referenční karta k používání programu R. Literatura dostupná v elektronické podobě a data k řešeným úkolům jsou umístněné v studijních materiálech IS školy nebo na http://is.vstecb/auth/6384/2119470. Pokud není uvedeno jinak, příklady a data jsou čerpány z mé dřívější pedagogické praxe. Shrnutí znalostí, které touto učební pomůckou získáte. Studenti se seznámí s metodami provádění efektivní analýzy ekonomických dat. Naučí se data vkládat, importovat a exportovat mezi základními počítačovými programy, shrnovat je do tabulek a grafů a počítat a interpretovat základní číselné charakteristiky popisné statistiky. Dále se naučí provádět odpovídající vzájemné analýzy různých druhu dat. Naučí se správně interpretovat výsledky jednotlivých analýz a ověřovat splnění podmínek pro korektnost použití těchto analýz na konkrétní data.
PrintDisplayed: 25/10/2020 12:33