ŠÍMA, František. K jednomu způsobu řešení slovních úloh o společné práci (About One Way of the Solution of Word Problems about Joint Work). In Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. p. 141-156, 16 pp. ISBN 978-80-7290-801-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K jednomu způsobu řešení slovních úloh o společné práci
Name (in English) About One Way of the Solution of Word Problems about Joint Work
Authors ŠÍMA, František.
Edition 1. vyd. Praha, Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků, p. 141-156, 16 pp. 2014.
Publisher Univerzita Karlova v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7290-801-1
Keywords (in Czech) slovní úloha o společné práci; řešení slovní úlohy; Newtonova úloha
Keywords in English word problem about joint work; solution of a word problem; Newton´s word problem
Tags KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 23/1/2015 11:08.
Abstract
Článek se zabývá netradičními postupy při řešení slovních úloh jako je užití obecného řešení a z něho plynoucí vzorce. Slovními úlohami, které jsou řešeny, jsou slovní úlohy o společné práci.
Abstract (in English)
The essay deals with non-traditional methods of solving word problems such as the use of general solution and the formulas resulting from it. The word problems to be solved are word problems about joint work.
PrintDisplayed: 30/10/2020 06:14