SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ. Jak studenti vysokých škol vnímají využití matematiky v praktickém životě (How university students perceive the use of mathematics in everyday life). In Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Jednota slov. matematikov a fyzikov, VSB-TU Ostrava, 2015. p. 110-113, 4 pp. ISBN 978-80-248-3843-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak studenti vysokých škol vnímají využití matematiky v praktickém životě
Name (in English) How university students perceive the use of mathematics in everyday life
Authors SMETANOVÁ, Dana and Jana VYSOKÁ.
Edition 1. vyd. Ostrava, Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků, p. 110-113, 4 pp. 2015.
Publisher Jednota slov. matematikov a fyzikov, VSB-TU Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-248-3843-4
Keywords (in Czech) matematika; dotazník
Keywords in English mathematics; questionaire
Tags KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 27/1/2016 13:47.
Abstract
Příspěvek se zabývá otázkou, jakým způsobem studenti tří vysokých škol (kombinované a denní formy studia) vnímají využití matematických poznatků ve svém životě. Soustředily jsme se na rozdíly mezi uvažováním studentů kombinované a denní formy studia.
Abstract (in English)
This paper describes the results of a research, which was conducted at three schools. With the use of a questionnaire there were investigated attitudes of the students of two different forms of study towards mathematics. Especially, if the students are aware of using their mathematical knowledge in everyday life. The aim of this paper is analyze differences between the two groups.
PrintDisplayed: 25/10/2020 17:29