VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ and Daniel KUČERKA. Poznámky k Eulerovmu číslu (The motes on Euler’s Number). 1. vyd. Neuveden: Gaudeamus, 2014. p. 83-86, 4 pp. ISBN 978-80-7435-384-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poznámky k Eulerovmu číslu
Name in Czech Poznámky k Eulerovu číslu
Name (in English) The motes on Euler’s Number
Authors VARGA, Marek, Michaela KLEPANCOVÁ and Daniel KUČERKA.
Edition 1. vyd. Neuveden, p. 83-86, 4 pp. 2014.
Publisher Gaudeamus
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7435-384-0
ISSN 1214-0554
Keywords (in Czech) Eulerovo číslo; monotónní posloupnosti; Bernoulliho nerovnost
Keywords in English Euler Number; decreasing and increasing sequences; Bernoulli Inequality
Tags KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/1/2015 11:21.
Abstract
Pri vyučovaní základných pojmov matematiky (či matematickej analýzy) je veľmi dôležité správne pochopenie definovaného objektu. Preto si myslíme, že je vhodné študentom predstaviť viacero prístupov k danému termínu. Túto myšlienku v článku predstavujeme pri definovaní Eulerovho čísla.
Abstract (in Czech)
Při vyučování základních pojmů matematiky (či matematické analýzy) je velmi důležité správné pochopení definovaného objektu. Proto si myslíme, že je vhodné studentům představit několik přístupů k danému termínu. Tuto myšlenku v článku představujeme při definování Eulerova čísla.
Abstract (in English)
Abstract. During the learning process of fundamental concepts of mathematics (or mathematical analysis) it is necessary to properly understand the object defined. Therefore, we believe that it is desirable to introduce students to several different approaches to a specific concept. This idea is presented in the article through defining the Euler number.
PrintDisplayed: 25/10/2020 11:17