ANTOŠ, Karel. Minimum spanning tree problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. p. 10-19, 10 pp. ISBN 978-80-227-4314-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Minimum spanning tree problem
Name in Czech Problém minimální kostry grafu
Authors ANTOŠ, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015, p. 10-19, 10 pp. 2015.
Publisher Slovak University of Technology in Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000478
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4314-3
Keywords (in Czech) teorie grafů; minimální kostra grafu; Joseph Kruskal; opačný algoritmus
Keywords in English Graph theory; Joseph Kruskal; Minimum spanning tree; Reverse algorithm
Tags KPV1, RIV15, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 19/2/2016 12:02.
Abstract
This article provides different approaches to certain models of graph theory, where the minimum spanning tree (MST) models are suitable. Graph theory knows a variety of methods how to solve this problem of looking for the minimum spanning tree and  this article compares two of them in terms of their choice of use. The principle of the MST problem describes various kinds of situations where it is necessary to use this theoretical instrument, to find how to use this method in finding a solution, and finally to compare two methods of looking for the MST, in terms of their different approaches, their complementarity, and their assessment, which of these two methods can find a feasible solution faster in particular cases. A theoretical discussion and a model example are carried out to compare the two methods.
Abstract (in Czech)
Tento článek poskytuje řešení pro některé modely z teorie grafů, pro které je nástroj  minimální kostry (MKG) vhodný. Princip problému MKG je v tom, že je třeba nalézt modelové situace, pro které je tato metoda vhodná, a dále zjistit, jak použít tuto metodu při hledání řešení, a nakonec porovnat dva způsobyhledání  MKG, z hlediska jejich rozdílného přístupu, jejich doplňování se a jejich hodnocení, dále která z těchto dvou metod můžete najít možné řešení rychleji a ve kterých konkrétních případech. Teoretické diskuse a modelový příklad jsou provedeny za účelem porovnání těchto dvou metod.
PrintDisplayed: 25/10/2020 11:27