ANTOŠ, Karel. HOW TO APPLY CREATIVE APPROACH IN FINDING THE GREATEST COMMON DIVISOR OF NATURAL NUMBERS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 20-29, 10 pp. ISBN 978-80-227-4531-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name HOW TO APPLY CREATIVE APPROACH IN FINDING THE GREATEST COMMON DIVISOR OF NATURAL NUMBERS
Name in Czech JAK UPLATNIT TVŮRČÍ PŘÍSTUP PŘI HLEDÁNÍ NEJVĚTŠÍHO SPOLEČNÉHO DĚLITELE PŘIROZENÝCH ČÍSEL
Authors ANTOŠ, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics, p. 20-29, 10 pp. 2016.
Publisher Slovak University of Technology in Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000659
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4531-4
Keywords (in Czech) rozdělit; celá čísla; strategie; dokazování; největší společný dělitel; polynom
Keywords in English divide; integers; strategies; proving; greatest common divisor; polynomial
Tags KPV1, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/6/2016 13:34.
Abstract
This article focuses on one of the important purpose of school mathematics, namely how to make the student to be a better math problem solver. It discusses the possibilities and strategies in solving problems. It shows that the research approach in the field of mathematical research is a method that enables pupils and students to make experiments and find solutions to various mathematical problems. It shows further that an important aspect of education is to make pupils and students to know the creative aspect of mathematics as a way to self-finding solutions of different mathematical problems. This creative approach is shown here on the problems of finding the greatest common divisor of natural numbers.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zaměřuje na jeden z důležitých cílů školské matematiky, a sice na to, jak udělat ze studenta lepšího řešitele matematických problémů. Pojednává o možnostech a strategiích při řešení problémů. Ukazuje se, že výzkumný přístup v oblasti matematického bádání je metodou, která umožňuje žákům a studentům experimentovat a nacházet řešení různých matematických problémů. Ukazuje dále, že důležitým cílem vzdělávání je, aby žáci a studenti poznali tvůrčí aspekt matematiky jako cestu, jak mohou řešit různé matematické problémy sami. Tento tvůrčí přístup je zde ukázán na problému hledání největšího společného dělitele přirozených čísel.
PrintDisplayed: 20/10/2020 01:41