SMETANOVÁ, Dana. Elektronické testování znalostí fyziky (On electronic testing knowledge in physics). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 351-355. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Elektronické testování znalostí fyziky
Name (in English) On electronic testing knowledge in physics
Authors SMETANOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000516
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) fyzika; testy s výběrem správné odpovědi; tvorba příkladů
Keywords in English physics; multiple choice tests; creation of the examples
Tags FYS_z, KPV1, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 13:42.
Abstract
Článek je zaměřen na uplatnění testů s výběrem správné odpovědi při testování fyzikálních znalostí. Diskutujeme omezení pravděpodobnosti náhodného tipu. Jsou zde rozebrány výhody a nevýhody tohoto testování s ohledem na specifika fyziky. Tyto výhody a nevýhody jsou ilustrovány na příkladu elektronického testování v předmětu Fyzika v logistických procesech.
Abstract (in English)
The paper deals with electronic multiple choice tests. We discuss limiting the probability of accidental tip. The advantages and disadvantages of these tests are discussed with respect to the physical science. Physics has some specifics which are presented and which must be take into consideration during the testing of students.
PrintDisplayed: 3/2/2023 10:29