Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KMECOVÁ, Iveta. Digitization, Digital Technology, and Importance of Digital Technology in Teaching. In S. Ashmarina, M. Vochozka a V. Mantulenko. Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, Cham, 2020. s. 526-537, 12 s. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_63.
 2. 2019

 3. KMECOVÁ, Iveta, Tereza RODOVÁ a Alexandra HERASYMJUK. ДОСТУП К СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ГЛАЗАМИ СОТРУДНИКОВ ВЫБРАННОЙ КОМПАНИИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. In CONFERENCE PROCEEDINGS: International scientific-practical online conference «Actual problems and prospects of innovative economics and technology development in the conditions of Ukraine's integration into European research and production space». 1. vyd. Kremenčuk: Poltavská obchodně-průmyslová komora v Kremenčuku, 2019. s. 28-34, 7 s. ISBN 978-966-97716-3-6.
 4. KMECOVÁ, Iveta, Jaroslav STUCHLÝ, Lukáš POLANECKÝ a Michal ŠUTA. Analysing structure of employed and unemployed population of Czech Republic as part of human capital on labour market. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019, roč. 12, č. 1, s. 121-141. ISSN 1805-9112.
 5. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of personal and professional goals in the life of university students. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. s. 1090 - 1096, 7 s. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 6. KMECOVÁ, Iveta. Entrepreneurial education and teaching methods applied at college. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. s. 1660-1668, 9 s. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 7. KMECOVÁ, Iveta, Simona SVOBODOVÁ a Petra KAISERŠATOVÁ. Zhodnocení manažerských dovedností a kompetencí vysokoškolských studentů. In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 64-70, 7 s. ISBN 978-80-7468-143-1.
 8. 2018

 9. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Analysis of Entrepreneurial Potential of University Students by Pearson's Chi-squared Test. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 1769-1780, 12 s. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 10. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Efficiency of the Educational processes of the Subjects Business management, Human resorce management and Mathematics and their Comparison. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. INTED2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 1781-1788, 8 s. ISBN 978-84-697-9480-7.
 11. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Attitudes of South Bohemian Employers to Hiring Roman People. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 2297-2301, 5 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 12. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Development of Unemployment of the Roma Minority in Selected European Countries. Clinical Social Work and Health Intervention, Vídeň, Rakousko: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, 2018, roč. 9, č. 4, s. 59-64. ISSN 2222-386X.
 13. KMECOVÁ, Iveta. Educational Process and Motivation Factors of University Students and Its Analysis. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. neoznačeno. Milan: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 1815 - 1824, 10 s. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 14. KMECOVÁ, Iveta. Efficiency of Teaching Based on the Comparison of Textbooks. Acta Educationis Generalis, Dubnica nad Váhom, Slovakia: DTI University, 2018, roč. 8, č. 1, s. 50-62. ISSN 2585-741X.
 15. KMECOVÁ, Iveta a Michal ŠUTA. "Evaluating analysis of human capital of Russian students at the SSEU in Samara and foreign students at ITB in Ceské Budejovice". In neuvedeno. Mezinárodní věděcká a praktická konference - Management and Entrepreneurship in the Sustainable Development Paradigm (MESDP–2018). 1. vyd. Jekatěrinburk, Rusko: Uralská státní ekonomická univerzita, 2018. s. 154-161, 230 s.
 16. KMECOVÁ, Iveta. Hodnocení lidského kapitálu očima zahraničních studentů v rámci studijního programu Erasmus. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 104-110. ISSN 1339-3189.
 17. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita vzdělávacího procesu předmětu Krizový management. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 97-103. ISSN 1339-3189.
 18. KMECOVÁ, Iveta. Manažerské dovednosti a dovednosti řízení času a stanovování cílů z pohledu studentů. Media 4u magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15, č. 2, s. 17 - 21. ISSN 1214-9187.
 19. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Motivace a stimulace zaměstnanců v podniku: studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. 139 s. ISBN 978-80-7468-120-2.
 20. KMECOVÁ, Iveta. Ocenka stepeni udovletvarennosti kak kliučevogo faktora motivacii raboty i praizvaditeľnosti truda. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics), Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2018, roč. 161, č. 3, s. 43-49. ISSN 1993-0453.
 21. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Out-Group Homogeneity Effect. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 6052-6056, 5 s. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 22. KMECOVÁ, Iveta. Podnikání jako hodnotová orientace na rozvoj podnikatelského ducha studentů. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 18-21. ISSN 1214-9187.
 23. KMECOVÁ, Iveta. Posouzení úrovně manažerských dovedností v procesu řízení lidských zdrojů. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 49-55. ISSN 1339-3189.
 24. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Řízení času z pohledu vysokoškolských studentů. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 56-64. ISSN 1214-4967.
 25. KMECOVÁ, Iveta. Srovnávací analýza lidského kapitálu studentů SSEU v Samaře a zahraničních studentů VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2018, roč. 6, č. 2, s. 41-48. ISSN 1339-3189.
 26. KMECOVÁ, Iveta. The Processes of Managing Human Resources and Using Management Methods and Techniques in Management Practice. EMS (Ekonomicko-manažérske spektrum/Economic and Manager Spectrum), Žilina: Žilinská univerzita, 2018, XII, č. 1, s. 44-54. ISSN 1337-0839.
 27. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Zaměstnávaní Romů z pohledu zaměstnavatelů. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 48-55. ISSN 1214-4967.
 28. 2017

 29. KMECOVÁ, Iveta. Analiz investicij v čelovečeskij kapital v nekatarych vuzach Ruskoj federacií i Čechií. Vestnik of Samara State University of Economics, Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, roč. 22, č. 147, s. 88-93. ISSN 1993-0453.
 30. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of investment in human capital at the North China University of Technology in Beijing. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-7. ISSN 1214-9187.
 31. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the Results of Research on the Efficiency of Electronic Textbooks for Managed Self-Education. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 16-20. ISSN 1214-9187.
 32. KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. ANALÝZA MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK JAKO NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 37-46. ISSN 1214-4967.
 33. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Business Aptitude of University Students and Its Analysis. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 683-690, 8 s. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 34. KMECOVÁ, Iveta. Business as Orientation Value for Developing the Spirit of Enterprise. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 2200-2209, 10 s. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 35. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Investigating the dependencies of business potential of university students. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 733-739, 7 s. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 36. KMECOVÁ, Iveta. Komunikácia kak značímyj institút vlijánia na vzaimoatnašénia i praizvadíteľnosť trudá satrúdnikov kampánií. Vestnik of Samara State University of Economics, Rusko, Samara: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2017, NEUVEDEN, č. 9, s. 80-89. ISSN 1993-0453.
 37. KMECOVÁ, Iveta a Petra TEŘLOVÁ. Motivace personálu. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 30-38. ISSN 1339-3189.
 38. KMECOVÁ, Iveta. Predprinimáteľskoje abrazovánie i analiz predprinimáteľskych predposílok dľa studéntov Univerziteta v Českoj respublike. Vestník samárskovo gasudárstvennovo ekonomíčeskovo univerzitéta (Vestnik of Samara State University of Economics), Samara (Rusko): Samárskij gasudárstvennyj ekonomíčeskij univerzitét (Samarská Státní Ekonomická Univerzita), 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 37-42. ISSN 1993-0453.
 39. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum analýzy investic do lidského kapitálu na VŠTE v Českých Budějovicích a Samarské státní ekonomické univerzitě. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 1, s. 30-34. ISSN 1214-9187.
 40. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zhodnocení používaných manažerských metod a technik na vybraném vzorku respondentů v České republice a v Rusku. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 24-34. ISSN 1339-3189.
 41. KMECOVÁ, Iveta. Průzkum zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 35-42. ISSN 1339-3189.
 42. CHERTYKOSTEV, V, Igor GRIGORYANTS a Iveta KMECOVÁ. THE ROLE OF HIGHER SCHOOL IN HUMAN CAPITAL FORMATION. In Igor Aleksandrovich Grigoryants. Modern approaches to the management of economic systems in the conditions of global transormation. Saint-Louis, Missouri: Science and Innovation Center Publishing House, 2017. s. 38-45, 8 s. ISBN 978-0-615-67208-3.
 43. KMECOVÁ, Iveta. Vyhodnocení průzkumu analýzy manažerských metod a technik manažerů v Samaře v Rusku. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, roč. 14. ročník, číslo 3, s. 29-32. ISSN 1214-9187.
 44. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 61-67. ISSN 1339-3189.
 45. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 108-113. ISSN 1339-3189.
 46. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-107. ISSN 1339-3189.
 47. 2016

 48. KMECOVÁ, Iveta. Analýza investic do lidského kapitálu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 192-196, 5 s. ISBN 978-80-86277-82-0.
 49. KMECOVÁ, Iveta. EFEKTIVNOST MANAGEMENTU NA UNIVERZITĚ V ČÍNĚ. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, č. 1, s. 148-156. ISSN 1805-8949.
 50. KMECOVÁ, Iveta. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AT THE NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BEIJING. Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 157-166. ISSN 1805-8949.
 51. KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. Menedžerskije metody i prijomy kak instrument dla efektivnovo upravlenia personalom. In Samarská Státní Ekonomická Univerzita. Problemy razvitia predprijatij:Teoria i praktika. Materialy 15-j Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenci, pasviaščonnoj 85-letju Samarskovo gasudarstvennovo ekonomičeskovo universiteta. Samara, Rusko: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2016. s. 3-10, 8 s. ISBN 978-5-94622-667-7.
 52. STUCHLÝ, Jaroslav, Ladislav ŠOLC a Iveta KMECOVÁ. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ S KVALITOU SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS. Logos polytechnikos, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, ročník 7, č. 3, s. 297-320. ISSN 1804-3682.
 53. KMECOVÁ, Iveta. SROVNÁVACÍ ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MANAGEMENTU NA SEVERNÍ ČÍNSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITE V PEKINGU. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2016, roč. 13, č. 4, s. 38-42. ISSN 1214-9187.
 54. KMECOVÁ, Iveta. Survey analysis of business potencial and aptitude for business. Forum Scientiae Oeconomia, Polsko: Wydawnictwo Naukowe WSB, 2016, roč. 4, č. 3, s. 151-162. ISSN 2300-5947.
 55. 2015

 56. KMECOVÁ, Iveta. Business and integration of entrepreneurship education in the educational proces. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-9, 10 s. ISSN 2464-6369.
 57. KMECOVÁ, Iveta. Information literacy and information education at universities. Open Online Journal of Research and Education, Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015, Neuveden, č. 4, s. 138-143. ISSN 2313-1640.
 58. VOKOUN, Marek a Iveta KMECOVÁ. Innovation activities of process innovators and business risks related to productivity and cost effectiveness in the Czech manufacturing industry in times of economic crisis. In Dana Procházková. Selected risks of business processes. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 156-170, 5 s. ISBN 978-80-01-05831-2.
 59. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti žáka ve vzdělávacím procesu a vliv rodiny na jeho kultivaci. In Quaere 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 942-948, 7 s. ISBN 978-80-87952-10-8.
 60. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Survey dedicated to the views and attitudes of students at professed values and value orientation. In Sbornik naučnych statej po itogam meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. 1. vyd. Petrohrad: Sankt-Peterburskij institut projektnogo menedžmenta, 2015. s. 7-12, 6 s. ISBN 978-5-8392-0521-5.
 61. ŠOLC, Ladislav a Iveta KMECOVÁ. The quality management system and the czech small and medium-sized enterprises. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 77-81, 5 s. ISSN 2464-6369.
 62. 2014

 63. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 50-52, 3 s. ISBN 978-80-7435-384-0.
 64. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Communication in a business company. Journal of Business, Tbilisi Gruzie): International Black Sea University, 2014, vol 3, č. 2, s. 17-21. ISSN 2233-369X.
 65. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Evaluation of the students´ attitudes and opinions on the motivational methods and teaching concepts of the education of economics. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. s. 116-123, 8 s. ISBN 978-80-260-6150-2.
 66. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. Finanční gramotnost ako základný pilier konkurenceschopnosti. In Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. s. 264 - 273, 326 s. ISBN 978-80-87035-91-7.
 67. VANÍČKOVÁ, Radka a Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. s. 51 - 56, 6 s. ISBN 978-80-87184-46-2.
 68. KMECOVÁ, Iveta. Hodnotenie kvality výučby s využitím didaktickej techniky VUR zameraním na využívanie interaktívnej tabule v rámci výučby. In Schola 2014 : zborník príspevkov. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 201-211, 11 s. ISBN 978-80-89732-15-9.
 69. VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 80-82, 3 s. ISBN 978-80-7435-384-0.
 70. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita učebníc vo výchovno-vzdelávacom procesu předmětu ekonomika. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. s. 226-231, 6 s. ISBN 978-80-260-6150-2.
 71. KUČERKA, Daniel, Milan TIMKO, Iveta KMECOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Material supplies in an enterprise and transport. Logi, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, č. 2, s. 20-27. ISSN 1804-3216.
 72. KMECOVÁ, Iveta a Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 46-49, 4 s. ISBN 978-80-7435-384-0.
 73. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol. In College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. s. 254 -263, 10 s. ISBN 978-80-87035-91-7.
 74. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Prieskum učebných štýlov žiakov. Hradec králové: UHK Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus, 2014. s. 6-10, 5 s. ISSN 1214-0554.
 75. KMECOVÁ, Iveta, Robert ZEMAN, Daniel KUČERKA a Monika KUČERKOVÁ. Quality value analysis from customers' point of view. Science&Military, Liptovský Mikuláš: Armen Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2014, roč. 9, č. 1, s. 54-57. ISSN 1336-8885.
 76. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav BARTUŠKA. Spotrebiteľské správanie. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014. s. 185-188, 4 s. ISBN 978-80-554-0856-9.
 77. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Survey analysis of factors making up the customer Value. Management: Science and Education, Žilina: University of Zilina, 2014, roč. 3, č. 1, s. 42-45. ISSN 1338-9777.
 78. KMECOVÁ, Iveta, Radka VANÍČKOVÁ, Daniel KUČERKA a Monika KUČERKOVÁ. Študentské hodnotenie použitých motivačných metód, pozitívne ovplyvňuje ich proces učenia. Manažment podnikov, Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč.4, č. 4, s. 253-257. ISSN 1338-4104.
 79. POLANECKÝ, Lukáš, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Use of protected geographical indication and its influence on a given product in the Czech Republic. In Big data & Analytics for Business : sborník příspěvků. 1. vyd. New Delhi: Society For Education and Research Development, 2014. s. 196-201, 6 s. ISBN 978-1-63415-497-0.
 80. KMECOVÁ, Iveta a Robert ZEMAN. Vzdelávaní žáků so špecifickými poruchami učení. In Rosková Lenka. Lidská práva v proměnách času : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. s. 38-45, 8 s. ISBN 978-80-7394-453-7.
 81. 2013

 82. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC. Analýza a hodnotenie príčin v neprospievanie žiakov. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 330-337, 8 s. ISBN 978-80-7248-901-5.
 83. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Analýza vyhodnotenia výsledkov výskumu didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní. ACTA Technologica Dubnicae, Dubnica nad Váhom, 2013, roč. 3/2013. ISSN 1338-3965.
 84. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Prieskum učebných štýlov žiakov. Hradec králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzita Hradec králové, 2013. s. 12-14, 306 s. ISBN 978-80-7435-252-2.
 85. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC. Prieskum zistenia názorov žiakov na motiváciu v učení. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 323-329, 7 s. ISBN 978-80-7248-901-5.
 86. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Uplatňovanie motivačných metód v školských podmienkach. Dubnica nad Váhom, 2013. s. 276-285, 10 s. ISBN 978-80-89400-59-1.
 87. KMECOVÁ, Iveta, Robert ZEMAN a Ladislav ŠOLC. Uplatňovanie nástrojov marketingového mixu v obchodnej spoločnosti. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-231, 13 s. ISBN 978-80-7468-059-5.
 88. KUČERKA, Daniel, Karel JEŘÁBEK, Soňa RUSNÁKOVÁ, Štefan HUSÁR a Iveta KMECOVÁ. Zásoby materiálu v podniku. In Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 269-274, 5 s. ISBN 978-80-7468-059-5.
 89. 2012

 90. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní. Gaudeamus Univerzita HK. Hradec Králové, 2012. s. 12-13, 2 s. ISBN 978-80-7435-175-4.
 91. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní. In In 2012: Media 4u Magazine 2012: Autorské články z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové, 29 březen 2012. Výsledky výskumu a vývoje v technických oborech, Inovace technických studijních programů, Trendy v didaktice odborných předmětů, Efektívní práce s informacemi, Srovnávací studie. Nakladatelství Gaudeamus UHK. Hradec králové, 2012. s. 23-27, 5 s. ISBN 978-80-7435-175-4.
 92. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. Radom: Vyššia škola Handlova v Radomiu, Poľsko, 2012. s. 251-258, 8 s. Komunikácka v kybernetike: Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. ISBN 978-83-62491-23-0.
 93. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Motivace jako prostředek na zvýšení kvality vyučovacího procesu. Dubnica nad Váhom, 2012. s. 251-258, 8 s. ISBN 978-963-7290-95-4.
 94. 2010

 95. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní. 19-22 September 2010. Trnava: IGIP -SEFI, 2010. ISBN 978-2-87352-003-8.
 96. KMECOVÁ, Iveta. Didaktická účinnosť učebníc v odnornom vzdelávaní. MTF STU so sídlom v Trnave. Trnava, 2010. 306 s. Dizertačná práca, MTfF10901-52770.
 97. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality výučby s využitím nami navrhovaných kapiotol učebnica predmetu Ekonomiky a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky. Košice, 2010. s. 314-320, 7 s. ISBN 978-80-7097-843-6.
 98. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality vzdelávania s využitím nami navrhnutých kapitol učebnice a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky. Košice, 2010. s. 24. ISBN 978-80-7097-845-0.
 99. KMECOVÁ, Iveta a Anton KOLENO. Skúsenosti so vzdelávaním a prípravou žiakov pre strojárske profesie. Bratislava 2010. Kálnica: VII.Ročník konferencie s medzinárodnou účasťou: Inovatívne technológie vo zváraní a NDT, Perspektívne technológie, 2010. s. 75-79, 5 s. ISBN 978-80-970321-1-1.
 100. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Sledovanie didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní vyučovacieho predmetu Ekonomika. UPJŠ, Košice. Košice, 2010. s. 23. ISBN 978-80-7097-845-0.
 101. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Sledovanie didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní vyučovacuieho predmetu Ekonomika. Košice, 2010. s. 302-313, 12 s. ISBN 978-80-7097-843-6.
 102. 2009

 103. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávaní ako prostriedok na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. KEGA. MTF STU, 2009. s. 184-190, 7 s. ISBN 978-80-8096-106-0.
 104. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávání ekonomických predmetov. Technológia vzdelávania, 2009, roč. 8/2009, s. 12 - 15. ISSN 1335-003X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 4. 2020 03:25