Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. STRAKOVÁ, Jarmila, Milan TALÍŘ, Jaroslav KOLLMANN, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. An integrated model of corporate environment, including value chain, as a competitiveness tool for small and medium enterprises. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa, Polsko: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 23, č. 1, s. 370-384. ISSN 2081-7452.
 2. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Jaroslav KOLLMANN a Milan TALÍŘ. Development trends in organizational and management structures. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: LLC Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021, roč. 19, č. 2, s. 495-506. ISSN 1727-7051.
 3. GALLO, Peter, Ján DOBROVIČ, Veronika ČABINOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Bohuslava MIHALČOVÁ. Increasing the Efficiency of Enterprises in Tourism Sector Using Innovative Management Methods and Tools. Social Sciences. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 10, č. 4, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 2076-0760.
 4. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
 5. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, František POLLÁK, Milan TALÍŘ a Jaroslav KOLLMANN. Sustainable Development Economics of Enterprises in the Services Sector Based on Effective Management of Value Streams. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 13/2020, č. 16, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2071-1050.
 6. STRAKOVÁ, Jarmila, Iveta ŠIMBEROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Robert ZICH. The Value Chain as the Basis of Business Model Design. Journal of Competitiveness. Zlín: UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY, 2021, roč. 13, č. 2, s. 135-151. ISSN 1804-1728.
 7. 2020

 8. POLLÁK, František, Ján DOBROVIČ, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Crisis management of corporate reputation-analysis of selected e-commerce entities in times of global pandemics. In Petr D., Gerhard C., Vaclav O. IDIMT 2020: Digitalized Economy, Society and Information Management - 28th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz, Österreich: Trauner Verlag Universitat, 2020. s. 297-304. ISBN 978-3-99062-958-1.
 9. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
 10. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, František POLLÁK a Ján DOBROVIČ. MANAGEMENT OF INNOVATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE RURAL ENTERPRISES. MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS. Ukrajina: SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 340-353. ISSN 2218-4511.
 11. PÁRTLOVÁ, Petra, Zuzana DVOŘÁKOVÁ LÍŠKOVÁ, Miroslav FELCAN, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jozef POLOMSKÝ. New Approach to determining the economic potential of rural area on the example of the South Bohemian region of The Czech Republic. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, Litva, 2020, roč. 8 svazek, č. 2, s. 914-931. ISSN 2345-0282. doi:10.9770/jesi.2020.8.2(55).
 12. STRAKOVÁ, Jarmila a Milan TALÍŘ. Strategic Management and Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 13. HOLUBCIK, Martin, Jakub SOVIAR, František POLLÁK, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Strategic Management and Logistic Operations of the Alliance of Airlines: Oneworld Case study. In Šprajc, Podbregar, Maletič, Tomić, Ziegler, Uli, Arsenijević. 39th International Conference on Organizational Science Development - Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout. Maribor, Slovinsko: University of Maribor, Slovinsko - University Press a Faculty of Organizational Sciences, 2020. s. 223 - 233. ISBN 978-961-286-388-3.
 14. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. Strategické řízení a rozhodování – předpoklad konkurenceschopnosti a ziskovosti MSP. 2020.
 15. SVETOZAROVOVA, Nella, František POLLÁK, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Trust and faith as innovative marketing tools for providers in health care. European Journal of Science and Theology. Rumunsko: ACAD Organisation, 2020, roč. 16/2020, č. 2, s. 69-76. ISSN 1841-0464.
 16. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL, Ján DOBROVIČ a Ismi RAJIANI. Use of the Value Chain in the Process of Generating a Sustainable Business Strategy on the Example of Manufacturing and Industrial Enterprises in the Czech Republic. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 4, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12041520.
 17. 2019

 18. SABAITYTĖ, Jolanta, Vida DAVIDAVIČIENĖ, Jarmila STRAKOVÁ a Jurgita RAUDELIŪNIENĖ. Decision Tree Modelling of e-Consumers’ Preferences for Internet Marketing Communication Tools during Browsing. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 1, s. 206-221. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-1-014.
 19. ŠIMBEROVÁ, Iveta, Vít CHLEBOVSKÝ, Martin SÝKORA, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Veronika MAYEROVÁ a Michal RUSCHAK. Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice. 2019.
 20. VÁCHAL, Jan a Jarmila STRAKOVÁ. Enterprise Architecture within the Process of Permanent Change. In Horák, J. Book Series: SHS Web Conferences, vol. 61.: Innovative Economic Symposium 2018 (IES2018): Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101029.
 21. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7468-140-0.
 22. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 s. ISBN 978-80-7468-138-7.
 23. KMEC, Ján, Ján DOBROVIČ, Jan VÁCHAL, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Logistika materiálových toků a procesů v průmyslové výrobě. Pustá dolina, Slovensko: Bookman s.r.o., 2019. 185 s. vědecká monografie. ISBN 978-80-8165-378-0.
 24. STRAKOVÁ, Jarmila. Podnikové prostředí - Základ pro strategické řízení a rozhodování. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 216 s. ISBN 978-80-7380-755-9.
 25. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. The Significance of Internal Enterprise Resources from the Perspective of the Opinion Level of Top Managers of Czech Enterprises Operating in Service Sector. In Horák, J. The Significance of Internal Enterprise Resources from the Perspective of the Opinion Level of Top Managers of Czech Enterprises Operating in Service Sector. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101024.
 26. 2018

 27. STRAKOVÁ, Jarmila. ENTERPRISE ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE PROSPERITY AND COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR SIZE AND SECTOR DIFFERENTIATION. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 80 - 94. ISBN 978-9984-891-04-0.
 28. STRAKOVÁ, Jarmila. External Strategic Analyses and their Application in Entrepreneurial Sphere in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. 1. vyd. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 5827-5834. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 29. STRAKOVÁ, Jarmila. Importance of Selected Corporate Functions in Creation of a Corporate Strategy by Business Entities in the Czech Republic from the Viewpoint of Their Sector Differentiation. 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 2790-2800. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 30. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Tsolmon JAMBAL. INDICATION OF PRODUCTION AND NON-PRODUCTION FUNCTIONS IN RURAL LANDSCAPE. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 30-40. ISSN 1338-4430.
 31. DOBROVIČ, Ján, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Manažerské postupy pro navrhování produktů. 1. vyd. Stalowa Wola, Polsko: Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o., 2018. 154 s. ISBN 978-83-63767-39-6.
 32. POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA a Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století. RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany, 2018. 140 s. ISBN 978-3-942303-75-0.
 33. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. SITUAČNÍ ANALÝZA, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 205-215, 10 s. ISSN 1339-3189.
 34. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Ján DOBROVIČ a Jan VÁCHAL. Situational analysis and its role in the process of strategic business management. Polish Journal of Management Studies. Częstochowa, Poland: Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, 2018, roč. 18, č. 1, s. 353 - 364. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2018.18.1.26.
 35. STRAKOVÁ, Jarmila. STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 173-182. ISSN 1339-3189.
 36. STRAKOVÁ, Jarmila. STRATEGIC MANAGEMENT OF CZECH ENTERPRISES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND HYPER-COMPETITION. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 1st ed. Žilina: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 1366 - 1376, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 37. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. The role of internal resources within industrial and manufacturing enterprises in the Czech Republic. WSEAS Transactions on Business and Economics. World Scientific and Engineering Academy and Society, 2018, roč. 2018, č. 15, s. 423-429. ISSN 1109-9526.
 38. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER a Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, roč. 25, č. 42, s. 258-268. ISSN 1211-555X.
 39. 2017

 40. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 104-113, 12 s. ISSN 1339-3189.
 41. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 124-133. ISSN 1339-3189.
 42. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 155-164. ISSN 1338-6581.
 43. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Business process projection in relation to the internationalization of the external environment of industrial companies. In J. Váchal, M. Vochozka and J. Horák (Eds.). Book Series: SHS Web Conferences, vol. 39.: Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017): Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, Francie: EDP SCIENCES, 2017. s. Nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901027.
 44. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE STRATEGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES IN THE CORPORATE ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina: The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. s. 2524-2531, 13 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 45. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. s. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 46. STRAKOVÁ, Jarmila. Influence of the Meso-environment and the Macro-environment on the Success of Enterprises in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. 1. vyd. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 1300 - 1309. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 47. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL a Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 s. ISBN 978-3-942303-52-1.
 48. PÁRTLOVÁ, Petra a Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, č. 1, s. 17-21. ISSN 1805-0603.
 49. STRAKOVÁ, Jarmila. Strategic analysis methods and their influence on stability and development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 196-214. ISSN 1337-7493.
 50. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. VLIV DOTACÍ NA FINANČNÍ ZDRAVÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 118-127. ISSN 1214-4967.
 51. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 147-159. ISSN 1804-3682.
 52. VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. 234 s. ISBN 978-80-7400-642-5.
 53. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 135-146. ISSN 1804-3682.
 54. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 75-82. ISSN 1339-3189.
 55. 2016

 56. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Advances in economically driven optimization of processing of biosolids from sewage sludge. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, vol. 38, no. 16, s. 2413-2417. ISSN 1556-7036.
 57. STRAKOVÁ, Jarmila. Advantages and Limitations of Application of Situation Analysis in the Corporate Sphere. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. s. 169-176. ISBN 978-80-8165-155-7.
 58. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. APPRAISAL OF CHANGES IN SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT. International Journal of Environmental Science and Technology. Berlin: Springer, 2016, Volume 13, č. 6, s. 1607-1614. ISSN 1735-1472.
 59. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. BIOCHAR PRICING HAMPERS BIOCHAR FARMING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1225-1231. ISSN 1618-954X.
 60. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Economic and environmental aspects of steam-explosion pretreatment. Waste and Biomass Valorization. Netherlands: SPRINGER, 2016, Volume 7, Issue 6, s. 1549-1552. ISSN 1877-2641.
 61. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Effect of Non-Investment Measures upon the Stability of Agricultural Enterprises in the South Bohemian Region. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 2, s. 123-139. ISSN 1805-9112.
 62. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Energy recovery and economy aspects of steam-explosion pretreatment in waste phytomass management. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 22, s. 3332-3337. ISSN 1556-7036.
 63. STRAKOVÁ, Jarmila, Alžběta KUCHARČÍKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TRANSPORT SERVICEABILITY – A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT AND STABILITY OF NATIONAL AND REGIONAL ECONOMIES. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 204-210. ISSN 0469-6255.
 64. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Logistics principles for the emergency evacuation of people. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 217-221. ISSN 0469-6255.
 65. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Malé a střední podnikání. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 40-55. ISBN 978-80-86277-82-0.
 66. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Reengineering the paper mill waste management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2016, vol. 18, č. 1, s. 323-329. ISSN 1618-954X.
 67. STRAKOVÁ, Jarmila, Jiří MÁCHA, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. RURAL AND FOREST ROADS - LOGISTICS PLATFORM FOR RURAL TRANSPORT SERVICES. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 211-216. ISSN 0469-6255.
 68. STRAKOVÁ, Jarmila, Marek VOKOUN, Jan VÁCHAL, František STELLNER a Radka VANÍČKOVÁ. Řízení lidských zdrojů. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 179-191. ISBN 978-80-86277-82-0.
 69. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Radka VANÍČKOVÁ a Marek VOKOUN. Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 229 s. ISBN 978-80-7468-114-1.
 70. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Techno-economic analysis of waste paper energy utilization. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, roč. 38/2016, č. 23, s. 3459-3463. ISSN 1556-7036.
 71. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. TECHNO-ECONOMIC APPRAISAL OF WASTE CELLULOSE PROCESSING. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín: Springer, 2016, Volume 18, č. 4, s. 1233-1237. ISSN 1618-954X.
 72. VOKOUN, Marek a Jarmila STRAKOVÁ. TECHNOLOGY VERSUS HUMANS: EFFECT OF THE MINIMUM WAGE ON THE LONG TERM UNEMPLOYED IN THE CZECH REPUBLIC. In Iveta šimberová, Ondřej ŽiŽlavský and František Milichovský. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 157-163. ISBN 978-80-214-5413-2.
 73. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. The economic impact of biochar use in Central Europe. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2016, vol. 38, no. 16, s. 2390-2396. ISSN 1556-7036.
 74. STELLNER, František, Marek VOKOUN, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Vliv soukromého vlastnictví na řízení a produktivitu lesnických podniků Jihočeského kraje. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2016, číslo 2, ročník XIII., s. 22-28. ISSN 1214-4967.
 75. 2015

 76. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Measuring technical efficiency using the example of construction companies. Ekonomika a management. Praha: Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015, Neuveden, č. 2, s. Nestránkováno, 17 s. ISSN 1802-8934.
 77. VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Model to predict survival of transportation and shipping companies. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special issue, s. 109-113. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI4.
 78. VÁCHAL, Jan a Jarmila STRAKOVÁ. Small and medium-sized enterprises as the stabilizer of national economies. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-8, 9 s. ISSN 2464-6369.
 79. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. Small and medium-sized enterprises in rural spaces. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-11, 12 s. ISSN 2464-6369.
 80. 2014

 81. STRAKOVÁ, Jarmila. Duševní vlastnictví jako nástroj inovačního procesu. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 146-149. ISBN 978-80-7468-063-2.
 82. VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Model to evaluate and predict survival of agricultural businesses. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 392-407. ISSN 0039-7660.
 83. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, L'uba BIČEJOVÁ, Sobotová LÝDIA, Ludmila OPEKAROVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Alena VAGASKÁ a Roman HRMO. Waterjet for Practice. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM - Verlag, 2014. 150 s. Edition of scientific and technicla literature. ISBN 978-3-942303-27-9.
 84. 2013

 85. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
 86. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. Strategy Generation in the Conditions of the ITB in České Budějovice. Inovacii investicii. Moskva, 2013, č. 3, s. 5-8. ISSN 2307-180X.
 87. 2012

 88. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ a Jakub HOŘICKÝ. Implementacija metoda Kajzen na predprijatii RM Gastro s.r.o. - Češskaja respublika. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 60-68. ISBN 978-80-7468-049-6.
 89. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podnikové řízení I : studijní opora pro kombinované studium. 2. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 93 s. ISBN 978-80-87278-85-7.
 90. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podnikové řízení II : studijní opora pro kombinované studium. 2. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 92 s. ISBN 978-80-87278-86-4.
 91. PÁRTLOVÁ, Petra, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-043-4.
 92. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ a Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-051-9.
 93. VÁCHAL, Jan a Jarmila STRAKOVÁ. Rol’ menedžerov v turbulentnyj i diskontinual’nyj period XXI veka. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 69-79. ISBN 978-80-7468-049-6.
 94. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Upravlenije predprijatijem I : osnovy učebnoj programmy dlja kombinirovannogo obučenija (přel. z čes. orig.). 2-oe ispr. izdanije. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 107 s. ISBN 978-80-7468-035-9.
 95. STRAKOVÁ, Jarmila a Jan VÁCHAL. Využití metod strategického managementu v projektové výuce. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 96. 2010

 97. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ. Možnosti financování revitalizace orlického subregionu z programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. In Borovec Jakub, Očásková Ivana. Revitalizace Orlické nádrže 2010 : Sborník příspěvků. České Budějovice: Biologické centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, 2010. s. 203-210. ISBN 978-80-254-9014-3.
 98. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Podnikové řízení I : studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 82 s.
 99. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podpora malého a středního podnikání s využitím prostředků EU v podmínkách Jihočeského kraje. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 112-122. ISSN 1802-503X.
 100. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Hana MOLOVÁ. Projekce výrobního portfolia ve stavební firmě s využitím metod strategického managementu. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 101. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Strategický management : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 159 s. ISBN 978-80-87278-61-1.
 102. VÁCHAL, Jan, Zdeněk RAAB, Jarmila STRAKOVÁ a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Znalosti a kompetence vysokého profesního vzdělávání - faktor konkurenceschopnosti národních ekonomik. In Vojáčková, Hana - Novotný, Jakub. Konkurence - teoretické a praktické aspekty : sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87035-30-6.
 103. 2009

 104. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Kvantifikace regionálních disparit. In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta, 2009. s. 579-586. ISBN 978-80-7248-553-6.
 105. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Radka VÁCHALOVÁ. Látkově-energetické toky a efektivnost hospodaření. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, č. 3, 9 s. ISSN 1214-4967.
 106. PRACH, Ladislav, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Personální management. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-87278-19-2.
 107. RAAB, Zdeněk, Lenka HRUBÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Podnikové řízení I. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-87278-20-8.
 108. RAAB, Zdeněk, Lenka HRUBÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Podnikové řízení II. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-87278-21-5.
 109. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Monika KOUPILOVÁ a Jana MORAVCOVÁ. Principy strategického rozvoje zájmové oblasti Orlicka. In Revitalizace Orlické nádrže 2009. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. s. 229-244. ISBN 978-80-87278-29-1.
 110. VÁCHAL, Jan, Zdeněk RAAB, Jarmila STRAKOVÁ a Dana KUBŮ. Projekce a implementace podnikové strategie na příkladu Landal Marina Lipno. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, č. 3, 16 s. ISSN 1214-4967.
 111. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk RAAB, Šárka BENDOVÁ, Dana KUBŮ, Petra PÁRTLOVÁ a Radka PROKEŠOVÁ. Projekce a implementace podnikové strategie v současných ekonomických podmínkách. In Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry managementu a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 18 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
 112. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Zdeněk RAAB, Šárka BENDOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Radka PROKEŠOVÁ. Regionální management a regionální disparita jako nástroj strategického rozvoje území. In Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry managementu a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 9 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
 113. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Monika KOUPILOVÁ a Jana MORAVCOVÁ. Typology and Landscape Structuralization. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 161-177, 18 s. ISSN 1802-503X.
 114. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Zdeněk RAAB, Šárka BENDOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Radka PROKEŠOVÁ. Úloha a postavení manažerů v ekonomické krizi. In Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry managementu a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 9 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
 115. RAAB, Zdeněk, Jan VÁCHAL a Jarmila STRAKOVÁ. Zkušenosti z uplatňování moderních forem výuky na Katedře managementu a marketingu VŠTE v Českých Budějovicích. In Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry managementu a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 6 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
 116. 2008

 117. VÁCHAL, Jan, Radka VÁCHALOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Monika KOUPILOVÁ, Miroslav KREJČA, Miloslav ŠÍR a Jarmila STRAKOVÁ. Anthropoecological Zoning of Farmland as a Basis for Land Adjustment Projection. In Revitalizace Orlické nádrže: odborný seminář: sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2008. 22 s. ISBN 978-80-87278-03-1.
 118. MORAVCOVÁ, Jana, Monika KOUPILOVÁ, Jan VÁCHAL, Radka VÁCHALOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Miroslav KREJČA, Miloslav ŠÍR a Jarmila STRAKOVÁ. Vliv zemědělského využití území na jakost vody v důsledku extrémních srážko-odtokových jevů. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 2, č. 1, 14 s. ISSN 1802-503X.
 119. KOUPILOVÁ, Monika, Jana MORAVCOVÁ, Jan VÁCHAL, Radka VÁCHALOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Miroslav KREJČA, Miloslav ŠÍR, Jarmila STRAKOVÁ a Karel MIKA. Změny zemědělského půdního fondu a krajinné matrice v podhorských oblastech. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 2, č. 1, 9 s. ISSN 1802-503X.
 120. STRAKOVÁ, Jarmila, Miroslav KREJČA a Jan VÁCHAL. Znalostní a praktické dovednosti absolventů vysokých škol jako významný faktor konkurenceschopnosti podniků. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 1, 8 s. ISSN 1802-503X.
 121. 2007

 122. VÁCHAL, Jan, Petra VÁCHALOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Ladislav NĚMEC. Příprava manažerů pro znalostní ekonomiku. In Littera Scripta : Sborník z II. konference Problematika terciárního vzdělávání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2007. 13 s. ISBN 978-80-903888-2-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 1. 2022 10:48