Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PÁRTLOVÁ, Petra. Global envelope method – new trend in determining economic potential of rural areas. Journal of International Studies. Szczecin, Polsko: Centre of Sociological Research, 2023, roč. 16, č. 1, s. 160-176. ISSN 2071-8330.
  2. KORENÁ, Kristína a Petra PÁRTLOVÁ. Social Media as a Tool of Building Reputation and Identity of National Parks. Communication Today. Trnava, Slovensko: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2023, roč. 14, č. 1, s. 116-134. ISSN 1338-130X.

  2022

  1. PÁRTLOVÁ, Petra, Radim DUŠEK a Nikola SAGAPOVA. Building reputation and social media – how effectively do attractive European tourist destinations communicate on them? Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius, Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2022, roč. 10/2022, č. 1, s. 467-482. ISSN 2345-0282.
  2. MAREŠ, Matěj, Jan VÁCHAL, Radka VANÍČKOVÁ, Eva HEROLDOVÁ, Jaroslav KOLLMANN, Jarmila STRAKOVÁ, Milan TALÍŘ, Lucie DLOUHÁ, Martin FRÉLICH, Jaroslav SVOBODA, Miloš KŘEPELKA, Helena ÚLOVCOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Certifikovaná metodika: Rozvojové scénáře pro MSP v návaznosti na situaci spojenou s pandemií COVID-19. 2022.
  3. PÁRTLOVÁ, Petra. Financial Health of Enterprises as a Tool of Business Potential of an Area. Online. In Zdeněk Caha, Michal Ruschak, Vendula Velková. SHS Web of Conferences, Volume 135 (2022): "International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2021)", České Budějovice. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2022, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 2261-2424.
  4. SAGAPOVA, Nikola, Radim DUŠEK a Petra PÁRTLOVÁ. Marketing Communication and Reputation Building of Leading European Oil and Gas Companies on Instagram. Energies. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 15/2022, č. 22, s. 2-14, 8683 s. ISSN 1996-1073.
  5. PÁRTLOVÁ, Petra, Kristína KORENÁ a Jan VÁCHAL. Projecting Sustainable Systems of Economy by Means of Ecological Optimization. Energies. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 15/2022, č. 22, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1996-1073.

  2021

  1. STRAKOVÁ, Jarmila, Milan TALÍŘ, Jaroslav KOLLMANN, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. An integrated model of corporate environment, including value chain, as a competitiveness tool for small and medium enterprises. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa, Polsko: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 23, č. 1, s. 370-384. ISSN 2081-7452.
  2. DOBROVIČ, Ján, Veronika ČABINOVÁ, Peter GALLO, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL, Beáta BALOGOVÁ a Jozef ORGONÁŠ. Application of the DEA Model in Tourism SMEs: An Empirical Study from Slovakia in the Context of Business Sustainability. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI AG, 2021, roč. 13, č. 13, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 2071-1050.
  3. PÁRTLOVÁ, Petra. BUSINESS POTENTIAL OF RURAL AREAS AS A TOOL OF STABILITY AND DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. "Transformations in Business & Economics ". Kaunas, Litva: Scholarly papers Transformations in Business & Economics, 2021, roč. 20/2021, č. 3, s. 223-237. ISSN 1648-4460.
  4. ČABINOVÁ, Veronika, Peter GALLO, Petra PÁRTLOVÁ, Ján DOBROVIČ a Milan STOCH. Evaluating Business Performance and Efficiency in the Medical Tourism: A Multi-criteria Approach. Journal of Tourism and Services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze (Center for International Scientific Research of VŠO and VŠPP), 2021, roč. 12, č. 22, s. 198-221. ISSN 1804-5650.
  5. GALLO, Peter, Ján DOBROVIČ, Veronika ČABINOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Bohuslava MIHALČOVÁ. Increasing the Efficiency of Enterprises in Tourism Sector Using Innovative Management Methods and Tools. Social Sciences. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 10, č. 4, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 2076-0760.
  6. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
  7. PÁRTLOVÁ, Petra. Stanovení ekonomického potenciálu venkovského prostoru jako předpoklad rozvoje malého a středního podnikání. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021, 303 s. MONOGRAFIE. ISBN 978-80-7380-868-6.
  8. POLLÁK, František, Peter MARKOVIČ, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Sustainable Development of Corporate Reputation – Reputation analysis of the selected brands owned by the family businesses. Online. In Tomáš Kliestik. SHS Web of Conf.Volume 92, 2021: The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2021, s. nestránkováno, nestránkov.
  9. STRAKOVÁ, Jarmila, Iveta ŠIMBEROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Robert ZICH. The Value Chain as the Basis of Business Model Design. Journal of Competitiveness. Zlín: UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY, 2021, roč. 13, č. 2, s. 135-151. ISSN 1804-1728.

  2020

  1. PÁRTLOVÁ, Petra. Condition Factor Analysis in the Region of South Bohemia. Online. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. 73. vyd. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020, s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
  2. POLLÁK, František, Ján DOBROVIČ, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Crisis management of corporate reputation-analysis of selected e-commerce entities in times of global pandemics. Online. In Petr D., Gerhard C., Vaclav O. IDIMT 2020: Digitalized Economy, Society and Information Management - 28th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz, Österreich: Trauner Verlag Universitat, 2020, s. 297-304. ISBN 978-3-99062-958-1.
  3. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020, 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
  4. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, František POLLÁK a Ján DOBROVIČ. MANAGEMENT OF INNOVATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE RURAL ENTERPRISES. MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS. Ukrajina: SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 340-353. ISSN 2218-4511.
  5. PÁRTLOVÁ, Petra, Zuzana DVOŘÁKOVÁ LÍŠKOVÁ, Miroslav FELCAN, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jozef POLOMSKÝ. New Approach to determining the economic potential of rural area on the example of the South Bohemian region of The Czech Republic. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, Litva, 2020, roč. 8 svazek, č. 2, s. 914-931. ISSN 2345-0282. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(55).
  6. HOLUBCIK, Martin, Jakub SOVIAR, František POLLÁK, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Strategic Management and Logistic Operations of the Alliance of Airlines: Oneworld Case study. Online. In Šprajc, Podbregar, Maletič, Tomić, Ziegler, Uli, Arsenijević. 39th International Conference on Organizational Science Development - Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout. Maribor, Slovinsko: University of Maribor, Slovinsko - University Press a Faculty of Organizational Sciences, 2020, s. 223 - 233. ISBN 978-961-286-388-3.
  7. SVETOZAROVOVA, Nella, František POLLÁK, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Trust and faith as innovative marketing tools for providers in health care. European Journal of Science and Theology. Rumunsko: ACAD Organisation, 2020, roč. 16/2020, č. 2, s. 69-76. ISSN 1841-0464.
  8. PÁRTLOVÁ, Petra, Jan VÁCHAL, Ján DOBROVIČ a Joanna TABOR. Use of the shannon wiener index to measure lag diversity, a major player in regional rural development. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES. CZESTOCHOWA: CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MANAGEMENT, 2020, roč. 22, č. 1, s. 385-400. ISSN 2081-7452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17512/pjms.2020.22.1.25.
  9. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL, Ján DOBROVIČ a Ismi RAJIANI. Use of the Value Chain in the Process of Generating a Sustainable Business Strategy on the Example of Manufacturing and Industrial Enterprises in the Czech Republic. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 4, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su12041520.
  10. PÁRTLOVÁ, Petra a Tomáš NOVÁK. Venkovské prostředí – základna pro stabilitu a rozvoj MSP v ČR. 2020.

  2019

  1. DOBROVIČ, Ján, Rastislav RAJNOHA, Iveta VOZNAKOVA a Petra PÁRTLOVÁ. Action plan on sustainability of fight against tax fraud and tax evasion: EU countries comparison. Journal of International Studies. Szczecin, Polsko: Centre of Sociological Research (CSR), 2019, roč. 12(2019), č. 4, s. 272-285. ISSN 2071-8330. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-4/18.
  2. ŠIMBEROVÁ, Iveta, Vít CHLEBOVSKÝ, Martin SÝKORA, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Veronika MAYEROVÁ a Michal RUSCHAK. Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice. 2019.
  3. PÁRTLOVÁ, Petra. Lags as a way to European rural area development on the example region of South Bohemia. Online. In M. Bezpartochnyi. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities. Przeworsk, Poland: Higher School of Social and Economic in Przeworsk, 2019, s. 346-364. ISBN 978-83-937354-6-4.
  4. KMEC, Ján, Ján DOBROVIČ, Jan VÁCHAL, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Logistika materiálových toků a procesů v průmyslové výrobě. Pustá dolina, Slovensko: Bookman s.r.o., 2019, 185 s. vědecká monografie. ISBN 978-80-8165-378-0.
  5. DOBROVIČ, Ján, Bohuslava MIHALČOVÁ, Michal PRUŽINSKÝ, Jozefína HVASTOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Mariusz SROKA. OPINIONS ON OFFERING MANAGERIAL POSITIONS FOR WOMEN: THE CASE FROM EASTERN SLOVAKIA. Polish Journal of Management Studies. Częstochowa, Poland: Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, 2019, roč. 20, č. 2, s. 210 - 224. ISSN 2081-7452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17512/pjms.2019.20.2.18.

  2018

  1. PÁRTLOVÁ, Petra. Availability and Use of Financial Resources in Small and Medium-Sized Enterprises in the Region of South Bohemia. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. 1. vyd. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5894-5902. ISBN 978-0-9998551-0-2.
  2. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Blahobyt ve vybraných regionech zemí V4. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2018, roč. 2018, č. 2. ISSN 1805-3246.
  3. LÍŠKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, Dagmar PARMOVÁ ŠKODOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Petr DVOŘÁK. Brownfields and investors in the Czech republic. Online. In Doubcová, A. Book Series: "Geograficke Informacie" (Geographical information), vol. 22/2/2018: Papers from 26th International Geographical Conference on Geographical Aspects of Central Europe - Slovakia and Czechia - 25 Years on the Political Map of the World. 1. vyd. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 32-43. ISSN 1337-9453.
  4. PÁRTLOVÁ, Petra. COMMON AGRARIAN MARKET POLICY, ITS TRANSFORMATION OVER TIME. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018, s. 273 - 288. ISBN 978-9984-891-04-0.
  5. PÁRTLOVÁ, Petra a Veronika HUMLEROVÁ. Economic potential of SMEs in the regional context of the Czech republic. Online. In Dvoulety, O; Lukes, M; Misar, J. Proceedings of 6th International Conference on Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018). 1. vyd. Praha, Česká republika: Oeconomica, Praha, 2018, s. 867-877. ISBN 978-80-245-2274-6.
  6. PÁRTLOVÁ, Petra a Veronika HUMLEROVÁ. ERASMUS European Programme as a Tool for Multicultural and Intercultural Education. Online. In Staníčková, M. et al. PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EUROPEAN INTEGRATION 2018 (ICEI 2018), PTS 1-3. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 1147 - 1153. ISBN 978-80-248-4169-4.
  7. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Tsolmon JAMBAL. INDICATION OF PRODUCTION AND NON-PRODUCTION FUNCTIONS IN RURAL LANDSCAPE. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 30-40. ISSN 1338-4430.
  8. LÍŠKOVÁ, Zuzana Dvořáková, Petra PÁRTLOVÁ a Alfréd KROGMANN. Multi – Level governance towards regional development in postcommunist countries. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. Bukurešť: Research Centre in Public Administration and Public Services, 2018, roč. 13, č. 2, s. 5-20. ISSN 2065-3913.
  9. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ LÁTKOVĚ- ENERGETICKÝCH TOKŮ V ÚZEMÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 104-111. ISSN 1339-3189.
  10. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 127-136. ISSN 1339-3189.
  11. POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA a Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století. RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany, 2018, 140 s. ISBN 978-3-942303-75-0.
  12. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Ján DOBROVIČ a Jan VÁCHAL. Situational analysis and its role in the process of strategic business management. Polish Journal of Management Studies. Częstochowa, Poland: Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, 2018, roč. 18, č. 1, s. 353 - 364. ISSN 2081-7452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17512/pjms.2018.18.1.26.
  13. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Sustainable development of municipalities and smart cities concept in the Czech Republic. Online. In Anatolij V. Kovrov, Oleg A. Popov, Anita Ceh Casni. Economic and Social Development (Book of Proceedings). 23. vyd. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, s. 44-50, 400 s. ISSN 1849-6903.

  2017

  1. PÁRTLOVÁ, Petra. ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 67-74. ISSN 1339-3189.
  2. PÁRTLOVÁ, Petra a Monika BŘEZINOVÁ. ASSESSMENT PROPOSAL OF LAGS, AS LOCAL ENTITIES OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR, ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION. In Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. a doc. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 826-832. ISBN 978-80-210-8586-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-108.
  3. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 155-164. ISSN 1338-6581.
  4. VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Business process projection in relation to the internationalization of the external environment of industrial companies. Online. In J. Váchal, M. Vochozka and J. Horák (Eds.). Book Series: SHS Web Conferences, vol. 39.: Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017): Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, Francie: EDP SCIENCES, 2017, s. Nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20173901027.
  5. PÁRTLOVÁ, Petra a Veronika HUMLEROVÁ. Comparison of Transport Services in Rural Municipalities of South Bohemia. Online. In Ondřej Stopka. MATEC Web of Conferences: 18th International Scientific Conference - LOGI 2017. 1. vyd. Les Ulis (France): Curran Associates, Inc., 2017, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-1-5108-5191-7.
  6. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE STRATEGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES IN THE CORPORATE ENVIRONMENT. Online. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina: The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017, s. 2524-2531, 13 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
  7. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. EVAKUACE PODNIKU PŘI KRIZOVÉ SITUACI. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 80-91. ISSN 2464-7217.
  8. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017, s. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  9. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Financování rozvoje venkovských obcí v Jihočeském kraji. Geografické informácie (Geographical Information). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 21, č. 1, s. 26-36. ISSN 1337-9453.
  10. PÁRTLOVÁ, Petra. Indication of Changes in Projecting Organizational Structures under the New Economy. Studia commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, roč. 10, č. 38, s. 175-187. ISSN 1339-3081.
  11. BŘEZINOVÁ, Monika, Darja HOLÁTOVÁ, Martina MINÁROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS Of HRM ON LABOUR PRODUCTIVITY IN SMES IN SOUTH BOHEMIA. Online. In Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. 1. vydání. Zlín, Czech Republic: Tomas Bata University in Zlín, 2017, s. 121-128. ISBN 978-80-7454-653-2.
  12. PÁRTLOVÁ, Petra. KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 81-88. ISSN 1339-3189.
  13. PÁRTLOVÁ, Petra. Lags as a way to rural area development in the region of south bohemia. Online. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. 1. vyd. Madrid, Spain: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 2849-2855. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  14. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL a Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017, 292 s. ISBN 978-3-942303-52-1.
  15. PÁRTLOVÁ, Petra a Jarmila STRAKOVÁ. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY NA ROZCESTÍ. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2017, VII, č. 1, s. 17-21. ISSN 1805-0603.
  16. PÁRTLOVÁ, Petra a Jan VÁCHAL. PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 62-70. ISSN 1339-3189.
  17. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 147-159. ISSN 1804-3682.
  18. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. VÝVOJOVÉ TRENDY ZMĚN ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 135-146. ISSN 1804-3682.

  2016

  1. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. Effect of Non-Investment Measures upon the Stability of Agricultural Enterprises in the South Bohemian Region. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 2, s. 123-139. ISSN 1805-9112.
  2. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Radka VANÍČKOVÁ a Marek VOKOUN. Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, 229 s. ISBN 978-80-7468-114-1.

  2014

  1. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Petra PÁRTLOVÁ. Measuring of efficiency of activities of administrative bodies on an example of hygienic stations. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 379-390. ISSN 0039-7660.

  2012

  1. PÁRTLOVÁ, Petra, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Jaroslav STANĚK. Regionalistika a regionální projektování : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7468-043-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 13:30