Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. GAŠPÁR, Gašpár, Ján MAJERNÍK, Mirosław TUPAJ a Martin PODAŘIL. COMPARISON OF POROSITY OF CASTS PRODUCED BY HPDC AND VPDC TECHNOLOGIES. MM SCIENCE JOURNAL. Prague: MM Science, PRIPOCNI 1519-10A, PRAGUE 10 10100, CZECH REPUBLIC, 2022, roč. 2022/2022, neuvedeno, s. 5566-5570. ISSN 1803-1269.
 2. PESHA, Anastasiya V., Marina N. SHAVROVSKAYA a Zdeněk CAHA. Development of Entrepreneurial Competencies of Russian and Czech Undergraduate Students: Gender Aspect. Obrazovanie i Nauka/The Education and Science Journal. Jekatěrinburg, Rusko: Rossiyskiy Gosudarstvennyy Professional'no-Pedagogicheskiy Universitet/Russian State Vocational Pedagogical University, 2022, roč. 24, č. 1, s. 101-134. ISSN 1994-5639.
 3. CHANGLING, Sun, Stanislav ŠKAPA, Jakub HORÁK a Yang YANING. Does core competence affect corporate social responsibility? Journal of Competitiveness. Zlín, Česká republika: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, roč. 13, č. 4, s. 132-150. ISSN 1804-171X.
 4. KONEČNÝ, Michal, Róbert VILÁGI, Yaroslava KOSTIUK a František POLLÁK. Empirical study of Online Reputation Management of entities in the field of supply and demand chain in Slovakia. In 10 th CLC 2022 - Carpathian Logistics Congress - Conference Proceedings. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER Ltd., 2022. s. 20-24, 312 s. ISBN 978-80-88365-08-2.
 5. MAROUŠEK, Josef a Beata GAVUROVÁ. Recovering phosphorous from biogas fermentation residues indicates promising economic results. Chemosphere. United Kingdom: Elsevier Ltd., 2022, roč. 291, March 2022, s. 2-7. ISSN 0045-6535.
 6. MAROUŠEK, Josef, Anna MAROUŠKOVÁ, G. M. GOKUL, Andrea BOHATÁ, Pavel KŘÍŽ, Jan BÁRTA, Pavel ČERNÝ a Pavel OLŠAN. Silica Nanoparticles from Coir Pith Synthesized by Acidic Sol-Gel Method Improve Germination Economics. Polymers. Switzerland: MDPI AG, 2022, roč. 14, č. 2, s. 2-12. ISSN 2073-4360.
 7. BILAN, Svitlana, Petr ŠULEŘ, Olena SKRYNNYK, Emília KRAJŇÁKOVÁ a Tetyana VASILYEVA. Systematic bibliometric review of artificial intelligence technology in organizational management, development, change and culture. Business: Theory and Practice. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2022, roč. 23, č. 1, s. 1-13. ISSN 1648-0627.
 8. MAROUŠEK, Josef a Lukáš TRAKAL. Techno-economic analysis reveals the untapped potential of wood biochar. Chemosphere. United Kingdom: Elsevier Ltd., 2022, roč. 291, March 2022, s. 2-11. ISSN 0045-6535.
 9. BALKOVÁ, Miluše, Pavla LEJSKOVÁ a Lenka LIŽBETINOVÁ. The Values Supporting the Creativity of Employees. Frontiers in Psychology. Lausanne, Švýcarsko: Frontiers Media SA, 2022, roč. 12, č. 02, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1664-1078.
 10. 2021

 11. LIŽBETIN, Ján a Mária STOPKOVÁ. A case study into safety compliance within the road freight transport sector with regards to securing cargo. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Zilina, Slovakia: University of Zilina, Slovakia, 2021, roč. 23, č. 2, s. 43-48. ISSN 1335-4205.
 12. ĽUPTÁK, Vladimír, Ján LIŽBETIN a Ladislav BARTUŠKA. A case study of the evaluation of the quality of connections on the railway transport network in the south bohemian region. In J. Gašparik, V. Zitrický, L. Bartuška. Transportation Research Procedia. 53. vyd. Amsterdam, Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 66-71, 328 s. ISSN 2352-1457.
 13. KUČERA, Jiří a Tomáš ANDELÍK. A historical excursion through the development of cryptocurrencies in the world. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2021, roč. 14, č. 1, s. 71-85. ISSN 1805-9112.
 14. HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Zuzana PALKOVÁ, Ivan KOPAL, Cristina BORZAN, Milan KADNÁR a Stanislav PAULOVIČ. A New Method of Predicting the Structural and Mechanical Change of Materials during Extrusion by the Method of Multiple Plastic Deformations. Materials. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, volume 14, č. 10, s. 2594-2616. ISSN 1996-1944.
 15. BALKOVÁ, Miluše. A Qualitative Study of the Experience of Peer Workers in the Czech Republic. Community Mental Health Journal. Basingstoke, United Kingdom: Springer Nature, 2021, Neuveden, May, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0010-3853.
 16. TÖRÖK, Jozef, Monika TÖRÖKOVA, Darina DUPLAKOVA, Zuzana MURCINKOVA, Jan DUPLAK, Jakub KASCAK a Monika KARKOVÁ. Advanced Configuration Parameters of Post Processor Influencing Tensile Testing PLA and Add-Mixtures in Polymer Matrix in the Process of FDM Technology. Applied Sciences. Switzerland: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021, roč. 11, č. 13, s. 1-19. ISSN 2076-3417.
 17. KUČERA, Jiří a Kristýna KONÁRKOVÁ. Akcie společnosti Samsung Electronics. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 1, s. 70-81. ISSN 2533-6258.
 18. STRAKOVÁ, Jarmila, Milan TALÍŘ, Jaroslav KOLLMANN, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. An integrated model of corporate environment, including value chain, as a competitiveness tool for small and medium enterprises. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa, Polsko: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 23, č. 1, s. 370-384. ISSN 2081-7452.
 19. GAŠPÁR, Štefan, Ján MAJERNÍK a Jan KOLÍNSKÝ. Analysis of causes of porosity change of castings under the influence of variable biscuit height in the filling chamber. Materials. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2021, roč. 14, č. 22, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1996-1944.
 20. POLLÁK, František, Roman VAVREK, Jan VÁCHAL, Peter MARKOVIČ a Michal KONEČNÝ. Analysis of Digital Customer Communities in terms of their interactions during the first wave of the COVID-19 pandemic. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society. Varšava, Polsko: Sciendo, 2021, roč. 16/2021, č. 2, s. 134-151. ISSN 2069-8887.
 21. POLLÁK, František, Peter DORČÁK, Peter MARKOVIČ, Róbert VILÁGI a Michal KONEČNÝ. Analysis of selected characteristics of e-consumer behavior of Slovaks during the first wave of the Covid-19 pandemic. In Doucek P., Chroust G., Oskrdal V. IDIMT-2021 - Pandemics: Impacts, Strategies and Responses (29th Interdisciplinary Information Management Talks - Pandemics: Impacts, Strategies and Responses, 29th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 1–3, 2021, Kutná Hora, Czech Republic). 1. vyd. Linec, Rakousko: Johannes Kepler Universitat Linz, 2021. s. 299-306, 495 s. ISBN 978-3-99113-261-5.
 22. BEŇO, Michal. Analysis of Three Potential Savings in E-Working Expenditure. Frontiers in Sociology. Lausanne, Switzerland: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 6, 7 May 2021, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2297-7775. doi:10.3389/fsoc.2021.675530.
 23. ĽUPTÁK, Vladimír. Analysis of Transport Services of Regional Railway Transport in the Area of Šumava Railways. In Rasa Džiaugiene, Rolandas Makaras, Robertas Keršys, Saule Kvietkaite. 25th international scientific conference TRANSPORT MEANS 2021. 25. vyd. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2021. s. 438-442, 1240 s. ISSN 2351-7034.
 24. HAŠKOVÁ, Simona. Aplikace fuzzy přístupu v manažerském rozhodování. 1st ed. Plzeň, Česká republika: Aleš Čeněk, 2021. 114 s. Management. Řízení. ISBN 978-80-7380-858-7.
 25. LEONIDOVNA MIKHALEVA, Olga a Marek VOCHOZKA. Application of information technologies in tax administration. In Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 273-278. 133. ISBN 978-3-030-47457-7.
 26. DOBROVIČ, Ján, Veronika ČABINOVÁ, Peter GALLO, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL, Beáta BALOGOVÁ a Jozef ORGONÁŠ. Application of the DEA Model in Tourism SMEs: An Empirical Study from Slovakia in the Context of Business Sustainability. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI AG, 2021, roč. 13, č. 13, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 2071-1050.
 27. WADE, Karen a Marek VOCHOZKA. Artificial Intelligence Data-driven Internet of Things Systems, Sustainable Industry 4.0 Wireless Networks, and Digitized Mass Production in Cyber-Physical Smart Manufacturing. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 9, č. 3, s. 48-60. ISSN 2329-4175.
 28. KALINOVÁ, Eva. Artificial intelligence for cluster analysis: case study of transport companies in Czech republic. Journal of Risk and Financial Management. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 14, č. 9, s. nestránkováno, 36 s. ISSN 1911-8066.
 29. ADAMS, Donald a Tomáš KRULICKÝ. Artificial Intelligence-driven Big Data Analytics, Real-Time Sensor Networks, and Product Decision-Making Information Systems in Sustainable Manufacturing Internet of Things. Economics, Management, and Financial Markets. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 16, č. 3, s. 81-93, 14 s. ISSN 1842-3191.
 30. VRBKA, Jaromír. Artificial Neural Networks - selected models. In Janusz Kacrpzyk. Using artificial neural networks for timeseries smoothing and forecasting: case studies in economics. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 35-136. Studies in computational intelligence (979). ISBN 978-3-030-75648-2.
 31. SKRÚCANÝ, Tomáš, Martin KENDRA, Tomáš ČECHOVIČ, Filip MAJERNÍK a Jan PEČMAN. Assessing the Energy Intensity and Greenhouse Gas Emissions of the Traffic Services in a Selected Region. LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics. Warsaw, Poland: De Gruyter Poland Sp. z o.o., 2021, Volume 12, č. 1, s. 25-35. ISSN 2336-3037.
 32. FERNANDES LUZ, Fernanda Giffoni, Ladislav ROZENSKÝ, Zdeněk VRBA, Justin Michael HANSEN, Jan LÍPA, Josef DOLISTA, Martin VÍTEK a Marcus César Avezum ALVES DE CASTRO. Assessment of municipal waste management systems using performance indicators to analyze recycling capacity the case study of Corumbataí basin, São Paulo state, Brazil. Waste Forum. Praha, Česká Republika: Czech Environment Management Center, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 61-77. ISSN 1804-0195.
 33. JURKOVIČ, Martin, Tomáš KALINA, Karol MORVAY, Martin HUDCOVSKÝ, Vladimír ĽUPTÁK a Piotr GORZELAŃCZYK. Assessment of the Logistics Solutions in the Automotive Using Operational Research. In Kabashkin I., Yatskiv I., Prentkovskis O. Lecture Notes in Networks and Systems. 135. vyd. Deutschland: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2021. s. 367-376. ISSN 2367-3370.
 34. ĽUPTÁK, Vladimír a Jan PEČMAN. Assessment of the Quality of Connections on the Rail Transport Network: a Case Study. In Rasa Džiaugiene, Rolandas Makaras, Robertas Keršys, Saule Kvietkaite. 25th international scientific conference TRANSPORT MEANS 2021. 25th. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2021. s. 438-442, 1240 s. ISSN 2351-7034.
 35. SOUKUPOVÁ, Aneta a Tomáš KRULICKÝ. Automobilový průmysl jako stabilizační prvek české ekonomiky. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 2, s. 49-62. ISSN 2533-6258.
 36. ROWLAND, Zuzana a Kathleen PORTER. Autonomous vehicle driving algorithms, deep learning-based sensing technologies, and big geospatial data analytics in smart sustainable intelligent transportation systems. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 13, č. 2, s. 23-36. ISSN 1948-9137.
 37. PHILLIPS, Angela, Petr ŠULEŘ a Zuzana ROWLAND. Behavioral responses and inequalities in vaccine uptake against COVID-19. Linguistic and Philosophical Investigations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 20, č. 2021, s. 75-84. ISSN 1841-2394.
 38. MITCHELL, Thomas a Tomáš KRULICKÝ. Big data-driven urban geopolitics, interconnected sensor networks, and spatial cognition algorithms in smart city software systems. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 13, č. 2, s. 9-22. ISSN 1948-9145.
 39. KRULICKÝ, Tomáš a Jakub HORÁK. Business performance and financial health assessment through Artificial Intelligence. Ekonomicko - manažerské spektrum. Žilina, Slovensko: University of Zilina, 2021, roč. 15, č. 2, s. 38-51. ISSN 1337-0839.
 40. STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Business performance assessment of small and medium-sized enterprises: Evidence from the Czech Republic. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2021, roč. 19, č. 3, s. 430-439. ISSN 1727-7051.
 41. ŠIMEK, Libor, Václav CEMPÍREK a Patrik GROSS. Can B2B Implementation Enhance Competitiveness of Logistic Companies in Coronavirus Economic Recession? Logi – Scientific Journal on Transport and Logistics. Berlin, Germany: De Gruyter Open Ltd, 2021, roč. 12, č. 1, s. 1-12, 13 s. ISSN 2336-3037.
 42. KUKLÍK, Marek a Jiří KUČERA. Ceny reklam českých rozhlasových stanic. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 2, s. 15-26. ISSN 2533-6258.
 43. FOŘT, Jan, Jiří ŠÁL a Jaroslav ŽÁK. Combined Effect of Superabsorbent Polymers and Cellulose Fibers on Functional Performance of Plasters. ENERGIES. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2021, roč. 2021, 14(12), s. 1-12. ISSN 1996-1073.
 44. BEŇO, Michal. Commuting To Work Versus E-Commuting: Data From an Austrian Company in Pre-Covid-19 Era, During 1st Lockdown, after Easing and During 2nd Lockdown. AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 25-31. ISSN 1804-7890.
 45. VRBKA, Jaromír. Comparison of different methods. In Janusz Kacrpzyk. Using artificial neural networks for timeseries smoothing and forecasting: case studies in economics. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 137-186. Studies in computational intelligence (979). ISBN 978-3-030-75648-2.
 46. KUMARASINGHE, TISARA, ONDREJ KREJCAR, ALI SELAMAT, NORAZRYANA MAT DAWI, ENRIQUE HERRERA-VIEDMA, Robert FRISCHER a HAMIDREZA NAMAZI. COMPLEXITY-BASED EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN HEART AND BRAIN RESPONSES TO MUSIC. Fractals. Singapore: World Scientific, 2021, roč. 29, č. 6, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 0218-348X.
 47. VRBKA, Jaromír. Conclusion. In Janusz Kacrpzyk. Using artificial neural networks for timeseries smoothing and forecasting: case studies in economics. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 187-189. Studies in computational intelligence (979). ISBN 978-3-030-75648-2.
 48. SMITH, Alison a Veronika MACHOVÁ. Consumer tastes, sentiments, attitudes, and behaviors related to COVID-19. Analysis and Metaphysics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 20, 12 2021, s. 145-158. ISSN 1584-8574.
 49. SEDLIAČIKOVÁ, Mariana, Mária MORESOVÁ, Denisa MALÁ a Zuzana ROWLAND. Controlling – an empirical study and proposal of a relevant model for sustainable business and development in Slovakia. Journal of Business Economics and Management. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, roč. 22, č. 5, s. 1252-1268. ISSN 1611-1699.
 50. MICHALKOVÁ, Lucia, Vojtěch STEHEL, Elvira NICA a Pavol DURANA. Corporate management: capital structure and tax shields. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukrajina: Sumy State University, 2021, roč. 3, neuvedeno, s. 35-47. ISSN 2218-4511.
 51. KALINOVÁ, Eva a Adéla VILÍMKOVÁ. Customer manipulation during grocery shopping. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2021, roč. 14, č. 1, s. 40-50. ISSN 1805-9112.
 52. STEHEL, Vojtěch, Caroley BRADLEY, Petr ŠULEŘ a Svitlana BILAN. Cyber-Physical system-based real-time monitoring, industrial Big Data analytics, and smart factory performance in sustainable manufacturing Internet of Things. Economics, Management, and Financial Markets. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 16, č. 1, s. 42-51. ISSN 1842-3191.
 53. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Soňa FERENČÍKOVÁ, Renata JANOŠCOVÁ a Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Praha: Prague University of Economics and Business, 2021, roč. 10, č. 3, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 1805-4951.
 54. BEŇO, Michal a Jozef HVORECKÝ. Data on Austrian Company's Productivity in the Pre-Covid-19 Era, During the Lockdown and After Ist Easing: To Work Remotely or Not? Frontiers in Communication. Laussane: Frontiers Media SA, 2021, roč. 6, 16 03 2021, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 2297-900X. doi:10.3389/fcomm.2021.641199.
 55. HANZL, Jiří. Defect Detection of Moving Railway Vehicles on the Czech Railway Network. In Gašparík, J., Zitrický, V., Čamaj, J., Bartuška, L. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2021. s. 58-65, 328 s. ISSN 2352-1465. doi:10.1016/j.trpro.2021.02.008.
 56. CHARVOT, Jaroslav, Raul ZAZPE, Richard KRUMPOLEC, Jhonatan RODRIGUEZ PEREIRA, David PAVLIŇÁK, Daniel POKORNÝ, Milan KLIKAR, Veronika JELÍNKOVÁ, Jan MACAK a Filip BUREŠ. Deposition of MoSe2 flakes using cyclic selenides. RSC ADVANCES. CAMBRIDGE, ENGLAND: ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, 2021, roč. 11, č. 36, s. 22140-22147. ISSN 2046-2069.
 57. CEMPÍREK, Václav, Ondrej STOPKA, Pavol MEŠKO, Iveta DOČKALÍKOVÁ a Leo TVRDOŇ. Design of Distribution Centre Location for Small E-shop Consignments Using the Clark-Wright Method. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 224-233. ISSN 2352-1465.
 58. HANZL, Jiří. Design of Incentive Parking Lots in the Region – Conception, Technology and Pricing Policy. In Gašparík, J., Zitrický, V., Čamaj, J., Bartuška, L. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2021. s. 244-251, 328 s. ISSN 2352-1457. doi:10.1016/j.trpro.2021.02.031.
 59. DROŻDŻ, Wojciech, Grzegorz KINELSKI, Marzena CZARNECKA, Magdalena WÓJCIK‐JURKIEWICZ, Anna MAROUŠKOVÁ a Grzegorz ZYCH. Determinants of Decarbonization—How to Realize Sustainable  and Low Carbon Cities? Energies. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 9, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 1996-1073.
 60. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Lukáš RIEGER. Determination of Mass of Bitumen in Bitumen Sheets by Extraction. Petroleum and Coal. Bratislava: Slovnaft VURUP a.s, 2021, roč. 63, č. 2, s. 410 - 418, 19 s. ISSN 1337-7027.
 61. VOCHOZKA, Marek, Eva KALINOVÁ, Peng GAO a Lenka SMOLÍKOVÁ. Development of copper price from July 1959 and predicted development till the end of year 2022. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2021, roč. 26, č. 2, s. 262-280. ISSN 1335-1788.
 62. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Jaroslav KOLLMANN a Milan TALÍŘ. Development trends in organizational and management structures. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: LLC Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021, roč. 19, č. 2, s. 495-506. ISSN 1727-7051.
 63. HITKA, Miloš, Silvia LORINCOVÁ, Marek POTKÁNY, Žaneta BALÁŽOVÁ a Zdeněk CAHA. Differentiated approach to employee motivation in terms of finance. Journal of Business Economics and Management. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, roč. 22, č. 1, s. 118-134. ISSN 1611-1699.
 64. SAVCHENKO, O. G., A. V. FILATOVA a Marek VOCHOZKA. Digital solutions in the strategy of physical culture and sports development. In Svetlana Igorevna Ashamira, Valentina Vyacheslavovna Mantulenko. 9th International Scientific Conference on Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities (ISCDTE 2021). 304. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 715-720, 931 s. ISBN 978-3-030-83174-5.
 65. ŠEDIVÝ, Josef a Jiří ČEJKA. Discussion of operational transport analysis methods and the practical application of queuing theory to stationary traffic. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 196 - 203, 328 s. ISSN 2352-1457.
 66. DARIN, G., K. IMAKUMA, R.T. SANTIAGO, K.L. DA SILVA, L.F. CÓTICA, M. FABIÁN, Jan VALÍČEK, H. HAHND a Vladimír ŠEPEĽÁK. Disordered Gd6UO12-δ with the cation antisite defects prepared by a combined mechanochemical−thermal method. Journal of Nuclear Materials. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 549/2021, June 2021, s. 152895-152900. ISSN 0022-3115.
 67. ŽILINSKÁ, Michaela, Jaromír VRBKA a Eva KALINOVÁ. Does the implementation of loyalty programmes lead to gaining a loyal customer? Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 392-396. ISSN 1804-7890.
 68. DURANA, Pavol, Lucia MICHALKOVA, Andrej PRIVARA, Josef MAROUŠEK a Milos TUMPACH. Does the life cycle affect earnings management and bankruptcy? Oeconomia Copernicana. Poland: Nicolaus Copernicus University, 2021, roč. 12, č. 2, s. 425-461. ISSN 2083-1277.
 69. BRYCHKO, Maryna, Tetyana VASILYEVA, Zuzana ROWLAND a Serchiy LYENOV. Does the real estate market behavior predict the trust crisis in the financial sector? The case of the ECB and the Euro. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Olštýn, Polsko: Institute of Economic Research, Poland, 2021, roč. 16, č. 4, s. 711-740. ISSN 1689-765X.
 70. HLATKÁ, Martina, Ondrej STOPKA, Ladislav BARTUŠKA, Mária STOPKOVÁ, Daniela YORDANOVÁ, Patrik GROSS a Petr SÁDLO. Draft Methodology of the Age Management Implementation in Human Resource Management in a Transport Company. Journal of Risk and Financial Management. 2021, roč. 14, č. 4, s. 2-15, 15 s. ISSN 1911-8074. doi:10.3390/jrfm14040183.
 71. VRBKA, Jaromír. Econometrics-selected models. In Janusz Kacrpzyk. Using artificial neural networks for timeseries smoothing and forecasting: case studies in economics. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 7-33. Studies in computational intelligence (979). ISBN 978-3-030-75648-2.
 72. POLLÁK, František a Peter MARKOVIČ. Economic Activity as a Determinant for Customer Adoption of Social Media Marketing. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI AG, 2021, roč. 13, č. 7, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13073999.
 73. JURKOVIČ, Martin, Tomáš KALINA, Ondrej STOPKA, Piotr GORZELANCZYK a Borna ABRAMOVIĆ. Economic Calculation and Operations Research in Terms of LNG Carriage by Water Transport: A Case Study of the Port of Bratislava. Sustainability — Open Access Journal. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, Vol. 13, Issue 6, s. nestránkováno, 25 s. ISSN 2071-1050.
 74. MAROUŠEK, Josef a Anna MAROUŠKOVÁ. Economic considerations on nutrient utilization in wastewater management. Energies. 2021, Volume 14, Issue 12, s. 1-16, 17 s. ISSN 1996-1073.
 75. MAROUŠEK, Josef, Anna MAROUŠKOVÁ, Tomáš ZOUBEK a Petr BARTOŠ. Economic impacts of soil fertility degradation by traces of iron from drinking water treatment. ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY. NETHERLANDS: Springer Science and Business Media B.V., 2021, Neuveden, July 2021, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1387-585X.
 76. HITKA, Miloš, Peter ŠTARCHOŇ, Silvia LORINCOVÁ a Zdeněk CAHA. Education as a Key in Career Building. Journal of Business Economics and Management. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, roč. 22, č. 4, s. 1065-1083. ISSN 1611-1699.
 77. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Employee privacy protection versus interests and property employer. International Journal of Law and Management. Bingley, Spojené království: Emerald Publishing Limited, 2021, roč. 63/2021, č. 6, s. 537-552. ISSN 1754-2448.
 78. SEDMÍKOVÁ, Eliška, Vasylieva TETYANA, Inna TIUTIUNYK a Mykolas NAVICKAS. Energy Consumption in Assessment of Shadow Economy. European Journal of Interdisciplinary Studies. Bukurešť, Rumunsko: Bucharest University of Economic Studies, 2021, roč. 13, č. 2, s. 47-64. ISSN 2067-3795.
 79. MISZTAL, Anna, Magdalena KOWALSKA, Anita FAJCZAK-KOWALSKA a Otakar STRUNECKÝ. Energy efficiency and decarbonization in the context of macroeconomic stabilization. Energies. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 16, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 1996-1073.
 80. BALKOVÁ, Miluše. Engaging peer consultants in mental health services: Narrative research. International Journal of Social Psychiatry. London, United Kingdom: SAGE Publishing Ltd, 2021, Neuveden, March, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 0020-7640.
 81. SAMUSEVYCH, Yaryna, Josef MAROUŠEK, Olha KUZMENKO, Justas STREIMIKIS a Alina VYSOCHYNA. Environmental taxes in ensuring national security: A structural optimization model. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 292-312. ISSN 2071-8330.
 82. BEŇO, Michal, Jozef HVORECKÝ a Jozef ŠIMÚTH. E-Panopticon of Face-To-Display Workers: From the Office to the Home. AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 97-105. ISSN 1804-7890.
 83. ČABINOVÁ, Veronika, Peter GALLO, Petra PÁRTLOVÁ, Ján DOBROVIČ a Milan STOCH. Evaluating Business Performance and Efficiency in the Medical Tourism: A Multi-criteria Approach. Journal of Tourism and Services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze (Center for International Scientific Research of VŠO and VŠPP), 2021, roč. 12, č. 22, s. 198-221. ISSN 1804-5650.
 84. KUDĚJ, Michal, Beáta GAVUROVÁ a Zuzana ROWLAND. Evaluation of the selected economic parameters of czech companies and their potential for overcoming global crises during the Covid-19 pandemic. Journal of International Studies. Štětín, Polsko: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 1, s. 258-272. ISSN 2071-8330.
 85. BEŇO, Michal. E-working: Country Versus Culture Dimension. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU, 2021, roč. 13/2021, č. 2, s. 23-34. ISSN 1804-1930.
 86. DUER, Stanisław, Konrad ZAJKOWSKI, Marta HARNIČÁROVÁ, Henryk CHARUN a Dariusz BERNATOWICZ. Examination of Multivalent Diagnoses Developed by a Diagnostic Program with an Artificial Neural Network for Devices in the Electric Hybrid Power Supply System “House on Water”. Energies. SWITZERLAND: MDPI, 2021, volume 14/, č. 8, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 1996-1073.
 87. PHILLIPS, Angela a Jiří KUČERA. Extreme anxiety, illness fears, and acute stress in COVID-19 frontline healthcare professionals. Psychosociological Issues in Human Resource Management. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 9, č. 2, s. 35-48. ISSN 2332-399X.
 88. BEŇO, Michal. Face-to-Display Working: Decarbonisation Potential of not Commuting to Work before Covid-19 and during and after Lockdowns. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. London, England: Richtmann Publishing Ltd., 2021, roč. 10, č. 3, s. 17-24. ISSN 2297-7775.
 89. HLATKÁ, Martina, Rudolf KAMPF, Karel KOREC, Eva KALINOVÁ a Patrik GROSS. Failure analysis and identification of causes of SRC system malfunctions – case study. Engineering Failure Analysis. Netherlands: Elsevier, 2021, roč. 127, September 2021, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1350-6307.
 90. BARTOŠ, Vojtěch, Marek VOCHOZKA a Jana JANÍKOVÁ. Fair value in squeeze-out of large mining companies. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2021, roč. 26, č. 4, s. 712-731. ISSN 1335-1788.
 91. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Finance podniku: Komplexní pojetí. 1. vyd. Praha, Česká republika: Grada publishing, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.
 92. CERA, Gentjan, Khurram AJAZ KHAN, Zuzana ROWLAND a Humberto Nuno RITO RIBEIRO. Financial advice, literacy, inclusion and risk tolerance: the moderating effect of uncertainty avoidance. E&M Economics and Management. Liberec, Česká republika: Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 4, s. 105-123. ISSN 1212-3609.
 93. JANEK, Svatopluk a Jakub HORÁK. Finanční analýza společnosti působící na trhu vstřikovacích lisů. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 1, s. 1-31. ISSN 2533-6258.
 94. BEŇO, Michal, Jozef HVORECKÝ a Dagmar CAGÁŇOVÁ. From face-to-face to face-to-display management: An online survey. Advances in Business-Related Scientific Research Journal. Ljubljana, Slovenia: GEA College d.d., 2021, roč. 12, č. 1, s. 78-100. ISSN 1855-931X.
 95. WELLS, Robert, Marek VOCHOZKA a Vojtěch STEHEL. Hesitancy towards receiving a covid-19 vaccine: Concerns about side effects and safety, mistrust in government and health authorities, and perceived susceptibility and severity of the virus. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 20, č. 2021, s. 163-174. ISSN 1841-5261.
 96. JANEK, Svatopluk a Jakub HORÁK. Hodnocení finanční situace podniku zabývajícího se službami veřejného charekteru. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 5, č. 2, s. 25-46. ISSN 2533-6258.
 97. KMECOVÁ, Iveta. How to Motivate SME Employees to Higher Work Effort. Polish Journal of Management Studies. Czestochova, Poland: CZESTOCHOWA UNIV TECHNOLOGY, 2021, roč. 24, č. 2, s. 194-209. ISSN 2081-7452.
 98. BARTUŠKA, Ladislav a Jaroslav MAŠEK. Changes in Road Traffic Caused by the Declaration of a State of Emergency in the Czech Republic - a Case Study. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 321-328. ISSN 2352-1465.
 99. STRUNECKÝ, Otakar, Sowmya SHREEDHAR, Ladislav KOLÁŘ a Anna MAROUŠKOVÁ. Changes in soil water retention following biochar amendment. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. TAYLOR & FRANCIS INC, 2021, Neuveden, APR 2021, s. 1-9, 10 s. ISSN 1556-7036.
 100. HORÁK, Jakub a Petr ŠULEŘ. Identification of sector leaders: Analysis of agricultural companies using Kohonen networks. In Elena de la Poza, Sergey E. Barikin. Global Challenges of Digital Transformation of Markets. 1. vyd. New York, USA: NOVA Science Publishers, 2021. s. 1-15. ISBN 978-1-5361-9864-5.
 101. DVORSKÝ, Ján, Zora PETRÁKOVÁ, Jiří MEZULÁNÍK a Zdeněk CAHA. Impact of social environment indicators on students´propensity to do business: Case study from central European countries. Journal of International Studies. Szczecin, Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 3, s. 205-219. ISSN 2071-8330.
 102. HORÁK, Jakub, Kateřina MLSOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Impact of the coronavirus pandemic on the tertiary sector. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2021, roč. 14, č. 1, s. 28-39. ISSN 1805-9112.
 103. GALLO, Peter, Ján DOBROVIČ, Veronika ČABINOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Bohuslava MIHALČOVÁ. Increasing the Efficiency of Enterprises in Tourism Sector Using Innovative Management Methods and Tools. Social Sciences. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 10, č. 4, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 2076-0760.
 104. GASPAR, Stefan, Tomas CORANIC, Ján MAJERNÍK, Jozef HUSAR, Lucia KNAPCIKOVA, Dominik GOJDAN a Jan PASKO. Influence of Gating System Parameters of Die-Cast Molds on Properties of Al-Si Castings. Materials. SWITZERLAND: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 13, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 1996-1944.
 105. MAJERNÍK, Ján, Martin PODAŘIL a Dominik GOJDAN. Influence of overflow connecting channel cross-section design on selected parameters of high pressure die casting. Archives of Foundry Engineering. Polsko: Polska Akademia Nauk, 2021, roč. 21, č. 2, s. 75-80. ISSN 1897-3310.
 106. ŠEVELOVÁ, Lenka, Aleš FLORIAN a Jaroslav ŽÁK. Influence of Plunger Stress on Resilient Modulus of Forest Subgrade Soils Obtained from Cyclic CBR Test. Forests. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 12, č. 11, s. nestránkováno, 1456 s. ISSN 1999-4907.
 107. GAŠPÁR, Štefan, Ján MAJERNÍK, Tomáš CORANIČ a Ján PAŠKO. Influence of runner cross-section on air entrapment in pressure die casts volume. MM Science Journal. Praha: MM publishing Ltd., 2021, Neuveden, JUN 2021, s. 4491-4495. ISSN 1803-1269.
 108. LIŽBETIN, Ján a Jozef HLAVATÝ. Innovation in Rail Passenger Transport as a Basis for the Safety of Public Passenger Transport. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 98 - 105. ISSN 2352-1465.
 109. POLLÁK, František, Michal KONEČNÝ a Deniss ŠČEULOVS. Innovations in the Management of E-Commerce: Analysis of Customer Interactions during the COVID-19 Pandemic. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI AG, 2021, roč. 13, č. 14, s. nestránkováno, 22 s. ISSN 2071-1050.
 110. ALDRIDGE, Susan a Vojtěch STEHEL. Intelligent vehicular networks, deep learning-based sensing technologies, and big data-driven algorithmic decision-making in smart transportation systems. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 13, č. 2, s. 107-120. ISSN 1948-9137.
 111. BACHANEK, Konrad Henryk, Blanka TUNDYS, Tomasz WISNIEWSKI, Ewa PUZIO a Anna MAROUŠKOVÁ. Intelligent Street Lighting in a Smart City Concepts-A Direction to Energy Saving in Cities: An Overview and Case Study. Energies. MDPI, 2021, Volume: 14, Issue: 11, s. 1-19, 20 s. ISSN 1996-1073.
 112. NICA, Elvira a Vojtěch STEHEL. Internet of Things Sensing Networks, Artificial Intelligence-based Decision-Making Algorithms, and Real-Time Process Monitoring in Sustainable Industry 4.0. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 9, č. 3, s. 35-47. ISSN 2329-4175.
 113. ŠULEŘ, Petr, Laura PALMER a Svitlana BILAN. Internet of Things sensing networks, digitized mass production, and sustainable organizational performance in Cyber-Physical system-based smart factories. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 9, č. 2, s. 42-51. ISSN 2329-4175.
 114. RILEY, Cheryl, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Internet of things-enabled sustainability, big data-driven decision-making processes, and digitized mass production in Industry 4.0-based manufacturing systems. Journal of Self-Governance and Management Economics. USA, New York: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 9, č. 1, s. 42-52. ISSN 2329-4175. doi:10.22381/jsme9120214.
 115. TROJÁKOVÁ, Michaela a Jakub HORÁK. Investice do akcií společnosti Apple. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 2, s. 1-14. ISSN 2533-6258.
 116. HROMADA, Eduard a Tomáš KRULICKÝ. Investing in real estate in the Czech republic and analyzing the dependence of profitability and technical and socio-economic factors. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 13, č. 18, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 2071-1050.
 117. KUTHEJL, Milan a Veronika MACHOVÁ. Jsou dotace problém v autobusové dopravě? Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 2, s. 40-48. ISSN 2533-6258.
 118. HROMADA, Eduard, Klára ČERMÁKOVÁ, Tomáš KRULICKÝ, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Helena MITWALLYOVÁ. Labour market and housing unavailability: implications for regions affected by coal mining. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2021, roč. 26, č. 3, s. 404-414. ISSN 1335-1788.
 119. JIRKOVSKÝ, Luděk a L. Ma BO-OT. Laminar-turbulent transition in Taylor-Couette flow from a molecule dependent transport equation. Physics Letters A. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, vol. 408, AUG 27 2021, s. 1 - 4, 5 s. ISSN 0375-9601.
 120. LAVIČKOVÁ, Monika, Monika PEKA KOLAFOVÁ a Libuše TURINSKÁ. Language courses as tool to motivate employees in South Bohemian enterprises. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021, roč. 2021, č. 14, s. 86-106. ISSN 1805-9112.
 121. POKORNÝ, Jaroslav, Radek ŠEVČÍK, Jiří ŠÁL a Lucie ZÁRYBNICKÁ. Lightweight blended building waste in the production of innovative cement-based composites for sustainable construction. Construction and Building Materials. England, 2021, roč. 2021, č. 299, s. 1-11, 12 s. ISSN 0950-0618.
 122. POKORNÝ, Jaroslav, Radek ŠEVČÍK, Jiří ŠÁL, Lucie ZÁRYBNICKÁ a Jaroslav ŽÁK. Lightweight Concretes with Improved Water and Water Vapor Transport for Remediation of Damp Induced Buildings. Materials. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 2021, č. 14, s. 1-16. ISSN 1996-1944.
 123. HVORECKÝ, Jozef a Michal BEŇO. Linkages between PISA Results and E-Working. Emerging Science Journal. Reggio Calabria RC, Italy: Ital Publication, 2021, Vol 5, No. 3, s. 294-304. ISSN 2610-9182. doi:10.28991/esj-2021-01277.
 124. JEREB, Borut, Ondrej STOPKA a Tomáš SKRUCANY. Methodology for Estimating the Effect of Traffic Flow Management on Fuel Consumption and CO2 Production: A Case Study of Celje, Slovenia. Energies. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, Vol. 14, Issue 6, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 1996-1073.
 125. ILLES, Ladislav, Martin JURKOVIC, Tomas KALINA, Piotr GORZELANCZYK a Vladimír ĽUPTÁK. METHODOLOGY FOR OPTIMISING THE HULL SHAPE OF A VESSEL WITH RESTRICTED DRAFT. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Gliwice, Poland: FAC TRANSPORT SILESIAN UNIV TECHNOLOGY, 2021, roč. 110, nečíslováno, s. 59-71. ISSN 0209-3324.
 126. LOJDA, Jan, Otakar NĚMEC, Vladimír NÝVLT a Lenka LIŽBETINOVÁ. Mezigenerační sdílení kompetencí. 1. vyd. České Budějovice: JKA s.r.o., 2021. 292 s. ISBN 978-80-7468-180-6.
 127. FOŘT, Jan, Jiří ŠÁL, Martin BÖHM, María Jesús MORALES-CONDE, Manuel Alejandro PEDREÑO-ROJAS a Robert ČERNÝ. Microstructure formation of cement mortars modified by superabsorbent polymers. Polymers. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 13, č. 20, s. 1-17, 18 s. ISSN 2073-4360.
 128. KRULICKÝ, Tomáš a Marek VOCHOZKA. Modification of the comparative valuation method for valuation of a set of real estate with an insufficiently large battery of comparable property. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 150-156. ISSN 1804-7890.
 129. GIBSON, Peter a Jana JANÍKOVÁ. Moral injury, psychological ill-health, and severe stress among COVID-19 frontline respiratory and intensive care physicians and nurses. Psychosociological Issues in Human Resource Management. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 9, č. 2, s. 77-90. ISSN 2332-399X.
 130. WELLS, Robert, Petr ŠULEŘ a Marek VOCHOZKA. Networked driverless technologies, autonomous vehicle algorithms, and transportation analytics in smart urban mobility systems. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 13, č. 1, s. 60-70. ISSN 1948-9137.
 131. SMETANOVÁ, Dana a Abdukomil RISBEKOVICH KHASHIMOV. Nonlocal Problem for a Third-Order Equation with Multiple Characteristics with General Boundary Conditions. Axioms. Basel, Switzerland: MDPIST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2021, roč. 10, č. 2, s. 1-7. ISSN 2075-1680.
 132. STAVKOVA, Jana a Josef MAROUŠEK. Novel sorbent shows promising financial results on P recovery from sludge water. CHEMOSPHERE. OXFORD, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 276, AUG 2021, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0045-6535.
 133. BEŇO, Michal. Office Evolution from Ancient Age to Digtal Age (E-Working). In Álvaro Rocha, Hojjat Adeli, Gintautas Dzemyda, Fernando Moreira, Anna Maria Ramalho Correia. Trends and Applications in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2021. vol. 1366. Cham, Germany: Springer Verlag, 2021. s. 182-192, 623 s. ISBN 978-3-030-72650-8.
 134. BEŇO, Michal. On-site and hybrid workplace culture of positivity and effectiveness: Case study from Austria. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. London, UK: Richtmann Publishing Ltd., 2021, roč. 10, č. 5, s. 331-339. ISSN 2281-3993.
 135. ŠEDIVÝ, Josef a Jiří ČEJKA. Optimisation of Distribution Routes for Branch Office of Česká pošta, s.p. (Czech Post). In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 252-257, 328 s. ISSN 2352-1465.
 136. VIRGLEROVÁ, Zuzana, Jaroslav BELÁS, Katarzyna KURZEPA-DEDO a Tomáš KRULICKÝ. Perceiving of legal risk and the role of public sector in SMEs of v4 countries. Administratie si Management Public. Bukurešť, Rumunsko: Academy of Economic Studies from Bucharest, 2021, roč. 2021, č. 36, s. 181-195. ISSN 1583-9583.
 137. JANOŠKOVÁ, Katarína, Pavol KRÁL, Gheorghe POPESCU, Zuzana ROWLAND a Katarína KRAMÁROVÁ. Perception of car brands with an emphasis on expected benefits and features as prerequisites for customer satisfaction. Management and Marketing. Bukurešť, Rumunsko: Editura Economica, 2021, roč. 16, č. 3, s. 300-315. ISSN 1842-0206.
 138. BELÁS, Jaroslav, Milan DAMBORSKÝ, Zdenko METZKER a Petr ŠULEŘ. Perception of selected strategic management factors of SME in V4 countries. Serbian Journal of Management. Bělehrad, Srbsko: University of Belgrade, 2021, roč. 16, č. 2, s. 437-452. ISSN 1452-4864.
 139. GAVUROVA, Beata, Jaroslav BELAS, Martin CEPEL a Iveta KMECOVÁ. Perception of the Quality of Educational Systém for Entrepreneurship – Comparative Analysis. Acta Polytechnica Hungarica. Budapešť, Maďarsko: Obuda University, 2021, Vol. 18, No. 3, s. 65-86. ISSN 1785-8860.
 140. MIKUŠOVÁ, NIKOLETA, GABRIEL FEDORKO, VIEROSLAV MOLNÁR, Martina HLATKÁ, Rudolf KAMPF a VERONIKA SIRKOVÁ. Possibility of a Solution of the Sustainability of Transport and Mobility with the Application of Discrete Computer Simulation - a Case Study. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPIST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2021, roč. 13, č. 17, s. nestránkováno, 24 s. ISSN 2071-1050.
 141. KADNÁR, Milan, Peter KÁČER, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Mirek GOMBÁR, Milena KUŠNEROVÁ, František TÓTH, Marian BORŽAN a Juraj RUSNÁK. Prediction Model of the Resulting Dimensions of Welded Stamped Parts. Materials. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, volume 14/, č. 11, s. 3062-3078. ISSN 1996-1944.
 142. ROWLAND, Zuzana, Alla KASYCH a Petr ŠULEŘ. Prediction of financial distress: case of mining enterprises in Czech Republic. Ekonomicko-manažerské spektrum. Žilina, Slovensko: University of Zilina, 2021, roč. 15, č. 1, s. 1-14, 15 s. ISSN 2332-399X.
 143. POKORNÝ, Jaroslav, Jiří ŠÁL a Radek ŠEVČÍK. Properties of reclaimed asphalt pavement enriched concrete. In Pavel Reiterman. AIP Conference Proceedings, Special Concrete and Composites 2020. 2322, 020001. Neuveden: AIP Publishing, 2021. s. 1-5. ISBN 978-0-7354-4066-1.
 144. ĽUPTÁK, Vladimír. Proposal to Increase Safety at Railway Crossings in the Conditions of the Czech Republic. In Rasa Džiaugiene, Rolandas Makaras, Robertas Keršys, Saule Kvietkaite. 25th international scientific conference TRANSPORT MEANS 2021. 25. vyd. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2021. s. 1070-1074, 1240 s. ISSN 2351-7034.
 145. KOCOURKOVÁ, Simona a Tomáš KRULICKÝ. Přerozdělování zaměstnanců účetního oddělení společnosti GW JIHOSTRANS, A.S. v důsledku COVID-19 krize a jeho dopady. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 1, s. 32-40. ISSN 2533-6258.
 146. KASYCH, Alla, Petr ŠULEŘ, Svitlana BONDARENKO a Nataliia BUHAS. R&D investment management as a basis for competitiveness: methodological support and automotive companies' development trends. Quality - Access to Success. Bukurešť (Rumunsko): SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2021, roč. 22, č. 184, s. 1-15, 16 s. ISSN 1582-2559.
 147. MAJERNÍK, Ján a Jan KOLÍNSKÝ. Research and Evaluation of the Influence of the Construction of the Gate and the Influence of the Piston Velocity on the Distribution of Gases into the Volume of the Casting. MATERIALS. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2021, roč. 14, č. 9, s. 1-16. ISSN 1996-1944.
 148. HROMADA, Eduard, Stanislav VITÁSEK, Jakub HOLCMAN, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALDOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Residential construction with a focus on evaluation of the life cycle of buildings. Buildings. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-20, 21 s. ISSN 2075-5309.
 149. BRABENEC, Tomáš, Anna MAROUŠKOVÁ, Tomáš ZOUBEK a Martin FILIP. Residues from Water Precipitation via Ferric Hydroxide Threaten Soil Fertility. Sustainability. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2021, roč. 13, č. 8, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 2071-1050.
 150. HANZL, Jiří a Ladislav BARTUŠKA. Road Safety at Intersections and Roundabouts: A Case Study. In neuvedeno. 25th International Scientific Conference Transport Means 2021. Kaunas, Lithuania: Kauno Technologijos Universitetas, 2021. s. 30-34. ISSN 1822-296X.
 151. ŠULEŘ, Petr, Jakub HORÁK a Zuzana ROWLAND. Sale and valuation of a part of a business unit in the identification of operating assets. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 303-309. ISSN 1804-7890.
 152. VIRGLEROVÁ, Zuzana, Eva IVANOVÁ, Jan DVORSKÝ, Jaroslav BELÁS a Tomáš KRULICKÝ. Selected factors of internationalisation and their impact on the SME perception of the market risk. Oeconomia Copernicana. Toruň, Polsko: Nicolaus Copernicus University, 2021, roč. 12, č. 4, s. 1011-1032. ISSN 2083-1277.
 153. PACURAR, Razvan, Petru BERCE, Anna PETRILAK, Ovidiu NEMES, Cristina Stefana Miron BORZAN, Marta HARNIČÁROVÁ a Ancuta PACURAR. Selective Laser Melting of PA 2200 for Hip Implant Applications: Finite Element Analysis, Process Optimization, and Morphological and Mechanical Characterization. Materials. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, roč. 14, č. 15, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 1996-1944.
 154. ROWLAND, Zuzana, Andrea BLÁHOVÁ a Peng GAO. Silver as a value keeper and wealth distributor during an economic recession. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2021, roč. 26, č. 4, s. 796-809. ISSN 1335-1788.
 155. HANZL, Jiří, Patrik GROSS, Ladislav BARTUŠKA a Jan PEČMAN. Simulation of Autonomous Mobility of Connected Vehicles in the Context of Real Conditions – a Case Study. Logi – Scientific Journal on Transport and Logistics. Warsaw, Poland: De Gruyter Poland Sp. z o.o., 2021, roč. 12, č. 1, s. 226-237, 13 s. ISSN 2336-3037.
 156. POLLÁK, František a Peter MARKOVIČ. Size of Business Unit as a Factor Influencing Adoption of Digital Marketing: Empirical Analysis of SMEs Operating in the Central European Market. Administrative Sciences. Bailej, Švýcarsko: MDPI AG, 2021, roč. 11, č. 3, s. nestránkováno, 16 s. ISSN 2076-3387.
 157. KMECOVÁ, Iveta, Jaroslav STUCHLÝ, Nikola SAGAPOVA a Michal TLUSTÝ. SME Human Resources Management Digitization: Evaluation of the Level of Digitization and Estimation of Future Developments. Polish Journal of Management Studies. Częstochowa, Polsko: Częstochowa University of Technology, 2021, roč. 23/20, č. 2, s. 232-248. ISSN 2081-7452.
 158. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Petra TAUL PROCHÁZKOVÁ, Jana HINKE, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Jaromír VRBKA, Marek VOKOUN, Tomáš KRULICKÝ, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Marek VOCHOZKA. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0“ za období 2019-2021. Neuveden: Neuveden, 2021. 24 s.
 159. ONDRUŠ, Ján, Marián GOGOLA, Kristián ČULÍK, Rudolf KAMPF a Ladislav BARTUŠKA. Speedometer reliability in regard to road traffic sustainability. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER Poland, Bogumiła Zuga 32A Str., 01-811 Warsaw, Poland, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1059-1068. ISSN 2391-5439.
 160. PÁRTLOVÁ, Petra. Stanovení ekonomického potenciálu venkovského prostoru jako předpoklad rozvoje malého a středního podnikání. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 303 s. MONOGRAFIE. ISBN 978-80-7380-868-6.
 161. LUCENILDO DA SILVA, Klebson, Rafael SANTIAGO TRAUTWEIN, Rodolfo BEZERRA DA SILVA, Martin FABIÁN, Erik ČIŽMÁR, Mariia HOLUB, Olha SKURIKHINA, Marta HARNIČÁROVÁ, Vladimír GIRMAN, Dirk MENZEL, Klaus Dieter BECKER, Horst HAHN a Vladimír ŠEPEĽÁK. Suppression of the Cycloidal Spin Arrangement in BiFeO3 Caused by the Mechanically Induced Structural Distortion and Its Effect on Magnetism. Frontiers in Materials. AVENUE DU TRIBUNAL FEDERAL 34, LAUSANNE: Frontiers Media S.A, 2021, volume 8, č. 2021, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 2296-8016.
 162. HITKA, Miloš, Jarmila SCHMIDTOVÁ, Silvia LORINCOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Dagmar WEBEROVÁ a Rudolf KAMPF. Sustainability of Human Resource Management Processes through Employee Motivation and Job Satisfaction. Acta Polytechnica Hungarica. BUDAPEST, Hungary: BUDAPEST TECHBECSI UT 96-B, BUDAPEST H-1034, HUNGARY, 2021, roč. 18, č. 2, s. 7-26. ISSN 1785-8860.
 163. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, František POLLÁK, Milan TALÍŘ a Jaroslav KOLLMANN. Sustainable Development Economics of Enterprises in the Services Sector Based on Effective Management of Value Streams. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 13/2020, č. 16, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2071-1050.
 164. WADE, Karen, Jaromír VRBKA, Natalia ZHURAVLEVA a Veronika MACHOVÁ. Sustainable governance networks and urban Internet of Things systems in Big Data-driven smart cities. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 13, č. 1, s. 64-74. ISSN 1948-9145.
 165. DOBROVIČ, Ján, Rastislav RAJNOHA a Petr ŠULEŘ. Tax evasion in the EU countries following a predictive analysis and a forecast model for Slovakia. Oeconomia Copernicana. Toruň, Polsko: Nicolaus Copernicus University, 2021, roč. 12, č. 3, s. 701-728. ISSN 2083-1277.
 166. JAVORČÍKOVÁ, Jana, Katarína VANDERKOVÁ, Lenka LIŽBETINOVÁ, Silvia LORINCOVÁ a Miloš HITKA. Teaching Performance of Slovak Primary School Teachers: Top Motivation Factors. Education Sciences. Basilej, Švýcarsko: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 11, č. 7, s. nestránkováno, 16 s. ISSN 2227-7102.
 167. SEKAR, Manigandan, T.R. PRAVEEN KUMAR, M. SELVA GANESH KUMAR, Radka VANÍČKOVÁ a Josef MAROUŠEK. Techno-economic review on short-term anthropogenic emissions of air pollutants and particulate matter. Fuel. Netherlands: Elsevier BV, 2021, roč. 305, December 2021, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 0016-2361.
 168. KUBEŠ, Roman, Václav SOCHACKÝ, Jaromír TROBL, Karel GRYC a Ladislav SOCHA. Technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě silnostěnných odlitků ZP0410. 2021.
 169. BEŇO, Michal. The Advantages and Disadvantages of E-working: An Examination using an ALDINE Analysis. Emerging Science Journal. Reggio Calabria RC, Italy: Ital Publication, 2021, Vol 5, Special Issue "COVID -19: Emer, s. 11-20. ISSN 2610-9182. doi:10.28991/esj-2021-SPER-02.
 170. SAGAPOVA, Nikola a Radim DUŠEK. THE EFFECT OF THE FIRST WAVE OF THE COVID-19 GLOBAL PANDEMIC ON SUMMER HOLIDAY PLANS IN 2020 - CASE STUDY FROM THE CZECH REPUBLIC. AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. HRADEC KRALOVE, CZEH REPUBLIC: MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 1, s. 271-277, 8 s. ISSN 1804-7890.
 171. HITKA, Miloš, Peter STARCHOŇ, Zdeněk CAHA, Silvia LORINCOVÁ a Mariana SEDLIAČIKOVÁ. The global health pandemic and its impact on the motivation of employees in micro and small enterprises: a case study in the Slovak Republic. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. London, United Kingdom: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021, roč. 34, č. 1, s. nestránkováno, 22 s. ISSN 1331-677X.
 172. KUČERA, Jiří, Marek VOCHOZKA a Zuzana ROWLAND. The ideal debt ratio of an agricultural enterprise. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 13, č. 9, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2071-1050.
 173. GAVUROVÁ, Beáta, Jaroslav BELÁS, Zuzana ROWLAND a Matus KUBAK. The impact of agreement on government procurement use on the competition in Slovak healthcare sector. Administratie si Management Public. Bukurešť, Rumunsko: Academy of Economic Studies from Bucharest, 2021, roč. 2021, č. 36, s. 102-115. ISSN 1583-9583.
 174. DAVID, Andrej, Peter MAKO, Ján LIŽBETIN a Patrik BOHM. The Impact of an Environmental Way of Customer's Thinking on a Range of Choice from Transport Routes in Maritime Transport. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2021, roč. 13, č. 3, s. 1-23, 24 s. ISSN 2071-1050.
 175. STOPKA, Ondrej, Juraj HUDEC, Barnislav ŠARKAN a Jacek CABAN. THE IMPACT OF DRIVING SCHOOLS' TRAINING ON FATAL TRAFFIC ACCIDENTS IN THE SLOVAK REPUBLIC. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Katowice, Poland: Faculty of Transport and Aviation Engineering, Silesian University of Technology, Krasinskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland, 2021, roč. 110/2021, neuvedeno, s. 45-57. ISSN 0209-3324.
 176. KASYCH, Alla, Jakub HORÁK, Valentyna GLUKHOVA a Svatlana BONDARENKO. The impact of intellectual capital on innovation activity of companies. Quality - Access to Success. Bukurešť, Rumunsko: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2021, roč. 22, č. 182, s. 3-11, 12 s. ISSN 1582-2559.
 177. MORESOVÁ, Mária, Mariana SEDLIAČIKOVÁ, Josef DRÁBEK, Petr ŠULEŘ a Miroslava VETRÁKOVÁ. The impact of internal determinants on management of family business in Slovakia. Polish Journal of Management Studies. Čenchostová, Polsko: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 24, č. 2, s. 307-320. ISSN 2081-7452.
 178. BELÁS, Jaroslav, John AMOAH, Ján DVORSKÝ a Petr ŠULEŘ. The importance of social media for management of SMEs. Economics and Sociology. Štětín, Polsko: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 4, s. 118-132. ISSN 2071-789X.
 179. VANÍČKOVÁ, Radka. The Influence of the Human Factor on the Success of the Localization Project of the Automated Technological Line for Wood Production. TEM Journal. Novi Pazar, Srbsko: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2021, roč. 10/2021, č. 1, s. 5-12. ISSN 2217-8309.
 180. GALLO, Peter, Beáta BALOGOVÁ, Veronika ČABINOVÁ a Ján DOBROVIČ. The perception of gender stereotypes in managerial positions of industrial companies. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES. CZESTOCHOWA, Polsko: CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MANAGEMENT, 2021, roč. 23, č. 2, s. 149-164. ISSN 2081-7452.
 181. ČAMAJ, Juraj, Eva NEDELIAKOVÁ, Adrián ŠPERKA a Lenka LIŽBETINOVÁ. The Planning of Investment Activities in Field of Railway Transport with Support of Simulation Tools. In Jozef Gasparik, Vladislav Zitricky, Ladislav Bartuska. Transportation Research Procedia: International Scientific Conference. Volume 53. Amsterdam, Nizozemsko: Elsevier B.V., 2021. s. 39 - 49, 328 s. ISSN 2352-1457.
 182. STOPKA, Ondrej a Mária STOPKOVÁ. The planning process of transport tasks for autonomous vans. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER Poland, Bogumiła Zuga 32A Str. 01-811 Warsaw, Poland, 2021, roč. 11, č. 1, s. 871-879. ISSN 2391-5439.
 183. POKORNÝ, Jaroslav, Jiří ŠÁL a Radek ŠEVČÍK. The role of processing procedures on properties of waste tires recycled products. In Anton Trník, Zbigniew Suchorab. AIP Conference Proceedings, CENTRAL EUROPEAN SYMPOSIUM ON THERMOPHYSICS 2021 (CEST 2021). 2429, 020029. Neuveden: AIP Publishing, 2021. s. 1-5. ISBN 978-0-7354-4139-2.
 184. KUBASÁKOVÁ, Iveta, Jaroslava KUBÁŇOVÁ a Rudolf KAMPF. The Storage Area of Logistic Objects in 2020 and its Operators, Infrastructure and Services. In Jozef Gasparik, Vladislav Zitricky, Ladislav Bartuska. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 305-313. ISSN 2352-1465.
 185. STRAKOVÁ, Jarmila, Iveta ŠIMBEROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL a Robert ZICH. The Value Chain as the Basis of Business Model Design. Journal of Competitiveness. Zlín: UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY, 2021, roč. 13, č. 2, s. 135-151. ISSN 1804-1728.
 186. VRBKA, Jaromír. Time series and their importance to the economy. In Janusz Kacrpzyk. Using artificial neural networks for timeseries smoothing and forecasting: case studies in economics. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 1-5. Studies in computational intelligence (979). ISBN 978-3-030-75648-2.
 187. ROWLAND, Zuzana, Zuzana MLSOVÁ a Petr ŠULEŘ. Transfers of healthcare workers due to the COVID-19 crisis and its impacts. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2021, roč. 14, č. 1, s. 107-122. ISSN 1805-9112.
 188. RYDELL, Laura a Petr ŠULEŘ. Underlying values that motivate behavioral intentions and purchase decisions: lessons from the COVID-19 pandemic. Analysis and Metaphysics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 20, neuvedeno, s. 116-129. ISSN 1584-8574.
 189. STOPKA, Ondrej, Mária STOPKOVÁ, Patrik GROSS, Karel JEŘÁBEK a Iwona RYBICKA. USE OF ACTIVITY-BASED COSTING APPROACH FOR COST MANAGEMENT IN A RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISE. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Katowice, Poland: Faculty of Transport and Aviation Engineering, Silesian University of Technology, Krasinskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland, 2021, roč. 111/2021, neuvedeno, s. 151-160. ISSN 0209-3324.
 190. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav BELAS. Values of family businesses in Czech Republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. Szczecin, Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2071-789X.
 191. STAŇKOVÁ, Adéla a Eva KALINOVÁ. Vyhodnocení zkušeností s prací z domova. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 1, s. 41-57. ISSN 2533-6258.
 192. VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Eva KALINOVÁ. Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (2. dopl. a aktual. vyd.). Neuveden: Neuveden, 2021. 200 s.
 193. ZAHRÁDKA, Jaroslav, Veronika MACHOVÁ a Jiří KUČERA. What is the price of outdoor advertising: A case study of the Czech republic? Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 386-391. ISSN 1804-7890.
 194. BEŇO, Michal. Working from the home office and homeschool(-ing): Experiences of austrian employees (parents) in the time of Covid-19. Journal of Educational and Social Research. London, England: Richtmann Publishing Ltd., 2021, roč. 11, č. 4, s. 73-83. ISSN 2239-978X.
 195. DARIN, Gaspar, Kengo IMAKUMA, Rafael Trautwein SANTIAGO, Klebson Lucenildo DA SILVA, Luiz Fernardo CÓTICA, Martin FABIÁN, Jan VALÍČEK, Horst HAHN a Vladimír ŠEPEĽÁK. X-ray diffraction and thermoanalytical datasets of precursors of the Gd6UO12-δ phase processed by combined mechanochemical−thermal routes. Data in Brief. Netherlands: Elsevier BV, 2021, volume 35, April 2021, s. 106972-106977. ISSN 2352-3409.
 196. LIŠKA, Petr a Eva KALINOVÁ. Změny na trhu práce vlivem pandemie COVID-19. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 2, s. 27-39. ISSN 2533-6258.
 197. 2020

 198. DUŠEK, Radim. A decision-making method based on consumer spending data. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 199. ANTOŠ, Karel. BENEFITS OF THE USE OF THE EXPERIMENTAL METHOD IN TEACHING HIGH SCHOOL MATHEMATICS. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. 17th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE), JUN 04-05, 2020. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2020. s. 12 - 21, 346 s. ISBN 978-80-213-3022-1.
 200. NÝVLT, Vladimír. BIM within current building facilities and infrastructure. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 972. Spojené království: IOP Publishing Ltd, 2020. s. Nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.
 201. NÝVLT, Vladimír. Conceptual Meta Model for Building Information Modeling. In Torgaev S.N.,Gromov M.L.,Zakharova G.,Trigub M.,Gocheva-Ilieva S.,Medvedev Y.,Villa T.,Gorodetsky D.,Tretmans J.,Tretmans J.,Gaydamaka Y.,Tikhonenko O.,Efrosinin D.,Matrosova A. Journal of Physics: Conference Series: 13th International Conference on Computer-Aided Technologies in Applied Mathematics, ICAM 2020. 1680. vyd. Spojené království: IOP Publishing, 2020. s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1742-6588. doi:10.1088/1742-6596/1680/1/012037.
 202. PÁRTLOVÁ, Petra. Condition Factor Analysis in the Region of South Bohemia. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. 73. vyd. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 203. VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA. Considering seasonal fluctuations on balancing time series with the use of artificial neural networks when forecasting US imports from the PRC. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 204. STUCHLÝ, Jaroslav, Tsolmon JAMBAL a Lenka LIŽBETINOVÁ. Customer’s View and Experience with Loyalty Programs in the South Bohemia. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland. SHS Web of Conferences - Volume 73; Innovative Economic Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union (IES2019). Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 205. STOPKA, Ondrej, Mária STOPKOVÁ, Ján LIŽBETIN, Jakub SOVIAR a Jacek CABAN. Development Trends of Electric Vehicles in the Context of Road Passenger and Freight Transport. In neuvedeno. 2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY. XII. Kielce, Poland: IEEE Xplore, 2020. s. 1-8. ISBN 978-1-7281-5812-9.
 206. ILLES, Ladislav, Tomáš KALINA, Martin JURKOVIČ a Vladimír ĽUPTÁK. Distributed propulsion systems for shallow draft vessels. Journal of Marine Science and Engineering. Basel, Switzerland: MDPI Headquarters, 2020, Vol. 8, No. 9, s. 1-17, 18 s. ISSN 2077-1312.
 207. KRAUS, Michal, Kateřina ŽÁKOVÁ a Jaroslav ŽÁK. Economic-Environmental and Technological Assessment of ETICS. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020). 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, 2020. s. 314-319. ISBN 978-80-7509-734-7.
 208. FOŘT, Jan, Jiří ŠÁL, Jan KOČÍ a Robert ČERNÝ. Energy Effciency of Novel Interior Surface Layer with Improved Thermal Characteristics and Its Effect on Hygrothermal Performance of Contemporary Building Envelopes. Energies. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 13/2020, č. 8, s. 1-17, 18 s. ISSN 1996-1073.
 209. JURKOVIC, Martin, Tomas KALINA, Tomas SKRUCANY, Piotr GORZELANCZYK a Vladimír ĽUPTÁK. Environmental impacts of introducing lng as alternative fuel for urban buses – case study in Slovakia. Promet – Traffic&Transportation. Záhřeb, Chorvatsko: University of Zagreb Faculty of Transport and Traffic Sciences, 2020, roč. 32, č. 6, s. 837-847. ISSN 0353-5320.
 210. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Evaluation of performance of MLP neural networks and RBF neural networks in adjusting time series of the development of the trade balance between the USA and the PRC. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: Vysoká škola technická a ekonomická, 2020, roč. 13, č. 2, s. 23-38. ISSN 1805-9112.
 211. ROUSEK, Pavel. Evaluation of the EU policy concerning the basic economic functions of a modern government in a mixed economy. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 212. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. Forecasting trade balance of Czech Republic and People´s Republic of China in equalizing time series and considering seasonal fluctuations. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 14 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 213. HAŠKOVÁ, Simona. Fuzzy approach to short-term youth unemployment forecast. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 214. DUŠEK, Zdeněk. Geodesic graphs in Randers g.o. spaces. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae. Praha (Česká republika): Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 2020, roč. 61, č. 2, s. 195-211. ISSN 0010-2628.
 215. VANÍČKOVÁ, Radka. Human factors errors and identification of causes of successful/unsuccessful completion of business projects. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 216. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Human Resource Management in SMEs in the Czech Republic – Specifics and Key Requirements. In Ing. Jakub Horák; Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.; Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. SHS Web of Confereces: Innovative Economic Symposium 2019 – Potencial of Eurasian Economic Union (IES2019). Volume 73. Les Ulis, France: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. 1-7. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 217. FOŘT, Jan, Jan KOČÍ, Jaroslav POKORNÝ, Luboš PODOLKA a Michal KRAUS. Characterization of Responsive Plasters for Passive Moisture and Temperature Control. Applied Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 2020, 10 (24), s. 1-16. ISSN 2076-3417.
 218. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Influence of dimensional and material devices of cross-section on the axial and flexural strength of steel members. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2020. s. 573-578. ISBN 978-619-7603-12-5. doi:10.5593/sgem2020/6.1/s27.074.
 219. KMECOVÁ, Iveta a Marek VOKOUN. Innovation activities of Czech businesses differences between urban and rural businesses. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland. SHS Web of Conferences - Volume 73; Innovative Economic Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union (IES2019). 73. vyd. Les Ulis: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 220. BRABENEC, Tomáš a Petr ŠULEŘ. Machine learning forecasting of CR and PRC balance of trade. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 16 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 221. MACHOVÁ, Veronika a Jan MAREČEK. Machine learning forecasting of CR import from PRC in context of mutual PRC and USA sanctions. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 18 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 222. ROWLAND, Zuzana, Jaromír VRBKA a Marek VOCHOZKA. Machine learning forecasting of USA and PRC balance of trade in context of mutual sanctions. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 16 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 223. ŠULEŘ, Petr a Jan MAREČEK. Machine prediction of US imports from the PRC in the context of mutual sanctions. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 18 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 224. JANOŠCOVÁ, Renata a Jozef HVORECKÝ. Massification of Online Education: A Holistic Strategy. In František Jakab. Proceedings of ICETA 2020 - 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Piscataway, New Jersey, USA: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2020. s. 226-235, 789 s. ISBN 978-0-7381-2366-0.
 225. KMEC, Ján, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Roman DANEL a Michal ŘEPKA. Metody řízení a plánování produkčních procesů. 1.ed. Polsko: Wydavnictwo Sztafeta, 2020. 134 s. ISBN 978-83-954599-9-3.
 226. STOPKA, Ondrej. Modeling the Delivery Routes Carried out by Automated Guided Vehicles when Using the Specific Mathematical Optimization Method. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER, 2020, roč. 10, č. 1, s. 166-174. ISSN 2391-5439. doi:10.1515/eng-2020-0027.
 227. STOPKA, Ondrej, Vladimír ĽUPTÁK, Paweł DROŹDZIEL a Iwona RYBICKA. Modeling transportation routes of the pick-up system using location problem: a case study. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER Poland, 2020, roč. 10, č. 1, s. 784-792. ISSN 2391-5439.
 228. PEČENÝ, Lumír, Pavol MEŠKO, Rudolf KAMPF a Jozef GAŠPARÍK. Optimisation in Transport and Logistic Processes. In Mária Stopková, Ladislav Bartuška, Ondrej Stopka. Transportation Research Procedia. 44. vyd. Amsterdam, Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. s. 15-22, 386 s. ISSN 2352-1465.
 229. CAHA, Zdeněk, Jiří VACEK, Tomáš MRHÁLEK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Ověření metodiky ve spolupráci s aplikačními garanty na vybraném vzorku malých a středních podniků v sektoru služeb. 2020.
 230. ŠEDIVÝ, Josef, Jiří ČEJKA a Mykola GUCHENKO. Possible Application of Solver Optimization Module for Solving Single-circuit Transport Problems. LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics. Warsaw, Poland: De Gruyter Poland, 2020, roč. 11, č. 1, s. 78-87. ISSN 2336-3037.
 231. HAŠKOVÁ, Simona, Petr ŠULEŘ a Lukáš FRÝD. Production functions in the sector of knowledge intensive services. Trendy v podnikání (Business trends). Plzeň, Česká republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, roč. 10, č. 3, s. 50-56. ISSN 1805-0603.
 232. KMEC, Ján, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Roman DANEL a Michal ŘEPKA. Progresivní technologie produkčních procesů. 1. vyd. Polsko: Wydavnictwo Sztafeta, 2020. 309 s. ISBN 978-83-66528-00-0.
 233. KOLOUŠKOVÁ, Iveta a Veronika MACHOVÁ. Překážky při vstupu firmy na konkrétní trh, trh OOP. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2020, roč. 5, č. 2, s. 47-57. ISSN 2533-6258.
 234. LUKÁČ, Stanislav, Daniela MARASOVÁ, Nikoleta MIKUŠOVÁ a Ondrej STOPKA. Quality Management of Information Systems. Quality - Access to Success. Bucharest, Romania: SRAC - Romanian Society for Quality, 2020, roč. 21, č. 174, s. 167-170. ISSN 1582-2559.
 235. VRBOVÁ, Petra, Činčalová SIMONA a Rudolf KAMPF. Quantification of Consigned Inventory in Relation to the Czech Republic. In Mária Stopková, Ladislav Bartuška, Ondrej Stopka. Transportation Research Procedia. 44. vyd. Amsterdam, Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. s. 115-120, 386 s. ISSN 2352-1465.
 236. STOPKA, Ondrej, Jacek CABAN, Paweł DROŹDZIEL, Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK a Jan VRABEL. Road Traffic Safety in Poland, Slovakia and Czech Republic – Statistic Analysis. In neuvedeno. 2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY. XII. Kielce, Poland: IEEE Xplore, 2020. s. 1-7. ISBN 978-1-7281-5812-9.
 237. HAQUE, A. U., John ASTON, Eugene KOZLOVSKI a Zdeněk CAHA. ROLE OF EXTERNAL CSR AND SOCIAL SUPPORT PROGRAMME FOR SUSTAINING HUMAN CAPITAL IN CONTRASTING ECONOMIES. Polish Journal of Management Studies. Czestochova, Poland: CZESTOCHOWA UNIV TECHNOLOGY, 2020, roč. 22, č. 1, s. 147-168. ISSN 2081-7452.
 238. MAROUŠEK, Josef, Petr BARTOŠ, Anna MAROUŠKOVÁ, Vojtěch STEHEL a Otakar STRUNECKÝ. Shock Waves for Enhancing Extraction Yield. In Knoerzer, K., Muthukumarappan, K. (Eds.). Innovative Food Processing Technologies: A Comprehensive Review. vol. 3. neuveden: Elsevier, 2020. s. 439-443. ISBN 978-0-12-815781-7.
 239. PLACHÝ, Jan a Jiří ŠÁL. Solving problem of airflow in the open air space in double pitched roofs of passive objects with concrete cover. In Alekhin, Boswell, Timashev. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 972. United Kingdom: IOP Publishing Ltd., 2020. s. Nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981.
 240. STRAKOVÁ, Jarmila a Milan TALÍŘ. Strategic Management and Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 241. DUŠEK, Zdeněk. Structure of geodesics in weakly symmetric Finsler metrics on H-type groups. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2020, roč. 56/2020, č. 5, s. 265-275. ISSN 1212-5059.
 242. KRAMÁŘOVÁ, Zuzana. Suitability of map data for processing of pedestrian analysis questionnaire in small towns. In Alekhin, Boswell, Timashev. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 972. United Kingdom: IOP Publishing Ltd., 2020. s. Nestránkováno, 10 s. ISSN 1757-8981.
 243. VÁCHAL, Jan a Milan TALÍŘ. The Development of Organizational and Management Structures in Small-scale and Mid-scale Entrepreneurship in the Czech Republic. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 244. POKORNÝ, Jaroslav, Radek ŠEVČÍK a Jiří ŠÁL. THE EFFECT OF COAL ADDITIVE TYPE ON PROPERTIES OF CEMENT PASTES. In neuvedeno. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2020. 20. vyd. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2020. s. 443-450. ISBN 978-619-7408-89-8.
 245. LIŽBETIN, Ján a Ladislav BARTUŠKA. The issue of addressing the lack of parking spaces for road freight transport in cities - A case study. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER Poland, 2020, Volume 10, Issue 1, s. 209-215, 9 s. ISSN 2391-5439.
 246. ROUSEK, Pavel a Simona HAŠKOVÁ. The methodology of simple comparisons as a replacement for comprehensive benchmarking in controlling. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 247. SKRÚCANÝ, Tomáš, Mária STOPKOVÁ, Ondrej STOPKA, Alica KALAŠOVÁ a Peter OVČIARIK. User’s determination of a proper method for quantifying fuel consumption of a passenger car with compression ignition engine in specific operation conditions. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER Poland, Bogumiła Zuga 32A Str. 01-811 Warsaw, Poland, 2020, roč. 11, č. 1, s. 151-160. ISSN 2391-5439.
 248. HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Tomáš KRULICKÝ. Using RBF neural networks to identify relationship between development of oil prices in world market and value of Chinese currency. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 249. MACHOVÁ, Veronika a Jakub HORÁK. Value generators in forestry and logging. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 250. MATUŠKOVÁ, Zuzana a Eva KALINOVÁ. Vývoj inflace České republiky v porovnání se státy V4. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2020, roč. 5, č. 2, s. 15-24. ISSN 2533-6258.
 251. KUČEROVÁ, Nikola a Tomáš KRULICKÝ. Vývoj obchodní bilance států V4 v době krize. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2020, roč. 5, č. 2, s. 1-14. ISSN 2533-6258.
 252. 2019

 253. NOVACKÁ, Ľudmila, Kamil PÍCHA, Josef NAVRÁTIL, Cafer TOPALOGLU a Roman ŠVEC. Adopting environmentally friendly mechanisms in the hotel industry: A perspective of hotel managers in Central and Eastern European countries. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT. Bingley, Velká Británie: Emerald Group Publishing Limited, 2019, roč. 31, č. 6, s. 2488 - 2508. ISSN 0959-6119.
 254. ZITRICKÝ, Vladislav, Lenka ČERNÁ, Josef GAŠPARÍK a Rudolf KAMPF. Optimisation of Reverse Logistics with Methods of Operational Research. In Dujak, D. 2019: Proceedings of The 19th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management. Proceedings of the 19th Inte. Osijek, Chorvatsko: EKONOMSKI FAKULTET OSIJEKU-FAC ECONOMICS OSIJEKGAJEV TRG 7, OSIJEK, 31 000, CROATIA, 2019. s. 475-491, 614 s. ISSN 1849-5931.
 255. SIEKELOVÁ, Anna, Mária KOVÁČOVÁ, Peter ADAMKO a Vojtěch STEHEL. Profit management as an instrument for SMEs developing: The case for Slovakia. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina, Sumy: Sumy State University, 2019, roč. 3, č. 2019, s. 285-296. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2019.3-22.
 256. LIŽBETIN, Ján a Ladislav BARTUŠKA. Significance of proper selection of handling equipment in inland intermodal transport terminals. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2019, roč. 47, č. 2, s. 136-139. ISSN 0303-7800.
 257. MIKUŠOVÁ, Nikoleta, Ondrej STOPKA, Mária STOPKOVÁ a Erika OPETTOVÁ. Use of simulation by modelling of conveyor belt contact forces. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER, 2019, roč. 9, č. 1, s. 709-715. ISSN 2391-5439. doi:10.1515/eng-2019-0070.
 258. ŠKAPA, Stanislav a Marek VOCHOZKA. Waste energy recovery improves price competitiveness of artificial forage from rapeseed straw. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlín, Německo: Springer Verlag, 2019, roč. 21, č. 5, s. 1165-1171. ISSN 1618-954X.
 259. 2018

 260. HAŠKOVÁ, Simona. A new global trend in prognosis of economic development: fuzzy approach to the estimation of GDP growth rate. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 2532-2539, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 261. KUŠNEROVÁ, Milena, Michal ŘEPKA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Roman DANEL, Ján KMEC a Zuzana PALKOVÁ. A New Method of Semi-automated Measurement of Shear Friction Coefficient. TEM Journal. Serbia: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science., 2018, roč. 7, č. 4, s. 924-932. ISSN 2217-8309.
 262. VOCHOZKA, Marek a Tomáš KRULICKÝ. Analysis of enterprises in the manufacturing industry using artificial neural structures-kohonen networks. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 1927-1934, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 263. ROWLAND, Zuzana a Marek VOCHOZKA. Analysis of the development of the eu economy. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 2758-2765, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 264. JAMBAL, Tsolmon, Lenka LIŽBETINOVÁ a Jaroslav STUCHLÝ. ATTITUDES OF SOUTH BOHEMIAN CUSTOMERS TO FORMS AND SET LOYALTY PROGRAM CONDITIONS. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 1st ed. Žilina: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 570 - 576, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 265. KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, roč. 13, č. 3, s. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028.
 266. HORÁK, Jakub a Veronika MACHOVÁ. Business enterprises and generators of their value. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 547-554, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 267. VÁCHAL, Jan. BUSINESS PROCESSES IN MEDIUM-SIZED AND LARGE ENTERPRISES IN CONDITIONS OF A GLOBALIZING ECONOMY. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 1st ed. Žilina: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 938 - 946, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 268. VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA. Development of the price of government bonds depending on basic macroeconomic indicators. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 1935-1942, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 269. ŠVEC, Roman, Marie SLABÁ a Petra MARTÍŠKOVÁ. DIFFERENCE IN GUESTS’ PREFERENCES OF GLOBALLY OPERATING AND LOCAL ACCOMMODATION FACILITIES. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 1st edition. Zilina, Slovakia: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. s. 390-397, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 270. VOKOUN, Marek. GLOBALIZATION AND INNOVATION: INNOVATION ACTIVITIES OF MULTINATIONALS IN THE CZECH REPUBLIC 2008-2014. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 1st ed. Žilina: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 2385 - 2391, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 271. STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jiří ŠÁL a Ladislav KOLÁŘ. Charred fermentation residues accelerate methanogenesis and sorb air pollutants. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, PA 19106 USA, 2018, roč. 40, č. 3, s. 301-305. ISSN 1556-7036.
 272. MAREČEK, Jan a Veronika MACHOVÁ. Importance of analyzing the development of the national economy in the context of a global world. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 2629-2636, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 273. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Tsolmon JAMBAL a Jaroslav STUCHLÝ. LOYALTY PROGRAMS FROM A CUSTOMER’S PERSPECTIVE IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Proceedings of 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part II. – Behavioural Economics), Rajecké Teplice, 10. – 11. října 2018. 1st ed. Žilina: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 673 - 680, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 274. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC a Marie SLABÁ. PERCEIVED SENSITIVITY OF PERSONAL DATA IN THE GLOBALISED WORLD: COMMON PERSONAL DATA AND HEALTH-RELATED DATA. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 1st edition. Zilina, Slovakia: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. s. 2229-2236, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 275. STRAKOVÁ, Jarmila. STRATEGIC MANAGEMENT OF CZECH ENTERPRISES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND HYPER-COMPETITION. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 1st ed. Žilina: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 1366 - 1376, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 276. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra PÁRTLOVÁ. Sustainable development of municipalities and smart cities concept in the Czech Republic. In Anatolij V. Kovrov, Oleg A. Popov, Anita Ceh Casni. Economic and Social Development (Book of Proceedings). 23. vyd. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. s. 44-50, 400 s. ISSN 1849-6903.
 277. SMETANOVÁ, Dana. Uzavřené úlohy s volbou více odpovědí v matematice. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 53-56. ISSN 1214-9187.
 278. 2017

 279. CAHA, Zdeněk. ABSENCE ETICKÉHO KODEXU V PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 1-7. ISSN 1339-3189.
 280. VOCHOZKA, Marek. Analysis of companies operating in manufacturing industry in the Czech Republic using Kohonen networks. In Klieštik, T. 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2017. s. 2880-2887, 3122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 281. KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. ANALÝZA MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK JAKO NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 37-46. ISSN 1214-4967.
 282. HUMLEROVÁ, Veronika. Analýza meziobecní spolupráce v Jihočeském kraji. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 26-36. ISSN 1339-3189.
 283. ARAMAYO, Loudres Gabriela Daza a Marek VOKOUN. ANALÝZA VELIKOSTI STŘEDNÍ TŘÍDY A PŘÍJMŮ V LATINSKÉ AMERICE. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, XIV, č. 1, s. 138-148. ISSN 2464-7217.
 284. STOPKA, Ondrej, Maria CHOVANCOVA, Karel JEŘÁBEK, Vladimir KLAPITA a Rudolf KAMPF. APPLICATION OF THE ACTIVITY-BASED COSTING METHOD FOR MANAGEMENT OF OVERHEAD COSTS WITHIN INTERNATIONAL RAILWAY TRANSPORTATION. In Tomas Kliestik. 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 1st edition. Zilina, Slovak Republic: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, 2017. s. 2516-2523, 3115 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 285. MIKULECKÁ, Kristýna. EKONOMICKÁ STRÁNKA PASIVNÍCH DOMŮ VE VÝSTAVBĚ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 53-61. ISSN 1339-3189.
 286. VOKOUN, Marek a Ondřej MATOUŠEK. Globalization and Current Chilean Business Environment. In prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. první. Žilina: University of Žilina, 2017. s. 2895-2902, 3122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 287. JAMBAL, Tsolmon. HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB MHD V ULÁNBÁTARU. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 67-75. ISSN 1339-3189.
 288. HAŠKOVÁ, Simona. Holistic assessment and ethical disputation on a new trend in solid biofuels. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 23, č. 2, s. 509-518. ISSN 1353-3452.
 289. VOKOUN, Marek. Kliometrie und die Wirtschaftsgeschichte1. Prague Papers on the History of International Relations. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 1, č. 1, s. 115-126. ISSN 1803-7356.
 290. LIŽBETINOVÁ, Lenka. MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV K VOĽBE ŠTUDOVAŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 46-53. ISSN 1339-3189.
 291. LIŽBETIN, Ján a Ladislav BARTUŠKA. OPTIONS FOR REDUCING NEGATIVE CONSEQUENCES OF GLOBALIZATION PROCESSES ON STATIC TRAFFIC IN CITIES. In Tomáš Klieštik. 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 1. vyd. Žilina: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, 2017. s. 1339-1346, 3122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 292. VOCHOZKA, Marek. Production costs modelling via artificial intelligence. In Klieštik, T. 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2017. s. 2872-2879, 3122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 293. KUŠNIROVÁ, Romana a Daniel RAUŠER. SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AND THEIR USE OF MANAGEMENT AUDIT AS A TOOL FOR COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE GLOBAL ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Proceedings Paper of 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part IV.). 1. vyd. Žilina: UNIVERSITY OF ZILINA, FACULTY OF OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, 2017. s. 1964-1971, 122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 294. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. THE IMPORTANCE AND PRECONDITIONS FOR AN EFFECTIVE CODE OF ETHICS AS A COMPANY MANAGEMENT TOOL IN THE GLOBAL ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 255-261. ISBN 978-80-8154-212-1.
 295. MACHOVÁ, Veronika a Petr ŠULEŘ. The influence of value added and economical value added in the construction industry. In Klieštik, T. 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2017. s. 1436-1443, 3122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 296. CAHA, Zdeněk. THE USE OF THE LATEST TECHNOLOGIES FOR CORPORATE EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC WITHIN THE CONTEXT OF GLOBAL DEVELOPMENTS IN THE FIELD. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 248-254. ISBN 978-80-8154-212-1.
 297. KABOURKOVÁ, Kristina a Markéta POPÍLKOVÁ. VLIV SLEV NA DANI Z PŘÍJMŮ NA VÝŠI ČISTÉ MZDY POPLATNÍKA VE VZTAHU K POČTU VYŽIVOVANÝCH DĚTÍ. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 129-136. ISSN 1214-4967.
 298. GRODA, Bořivoj a Vojtěch STEHEL. What is the optimal indebtedness of an industrial enterprise? In Klieštik, T. 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2017. s. 581-588, 3122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2023 22:58