KUŠNEROVÁ, Milena, Michal ŘEPKA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Roman DANEL, Ján KMEC a Zuzana PALKOVÁ. A New Method of Semi-automated Measurement of Shear Friction Coefficient. TEM Journal. Serbia: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science., 2018, roč. 7, č. 4, s. 924-932. ISSN 2217-8309.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A New Method of Semi-automated Measurement of Shear Friction Coefficient
Název česky Nová metoda poloautomatizovaného měření koeficientu tření ve smyku
Autoři KUŠNEROVÁ, Milena (703 Slovensko, garant, domácí), Michal ŘEPKA (203 Česká republika, domácí), Marta HARNIČÁROVÁ (703 Slovensko, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Roman DANEL (203 Česká republika, domácí), Ján KMEC (703 Slovensko, domácí) a Zuzana PALKOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání TEM Journal, Serbia, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science. 2018, 2217-8309.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20302 Applied mechanics
Stát vydavatele Srbsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Koeficient tření ve smyku; inteligentní pohon
Klíčová slova anglicky Shear friction coefficient; intelligent drive
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 7. 1. 2019 14:28.
Anotace
The paper is intended for engineer laboratory teaching and measurements in production engineering. The aim is a new method of measuring using the semi-automated measuring set and presenting the results of static shear friction coefficients and kinetic shear friction coefficients, depending on the relatively low speeds of the uniform translational movement of the body. In the framework of a specific engineering task, the methodological questions concerning the interpretation of measurement results in the context of engineering physics and its teaching are solved.
Anotace česky
Článek je určen pro inženýrské laboratorní výuky a měření ve výrobním inženýrství. Cílem je nová metoda měření pomocí poloautomatizované měřící soupravy a představení výsledků statických koeficientů tření ve smyku a koeficientů kinetického tření v závislosti na relativně nízkých rychlostech jednotného translačního pohybu tělesa. V rámci specifického inženýrského úkolu jsou řešeny metodologické otázky týkající se interpretace výsledků měření v kontextu inženýrské fyziky a jejího vyučování.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
03-TemJournalNovember2018_924_932.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 7. 1. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Ján Kmec, CSc., učo 15656
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
  • osoba doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D., učo 23317
  • osoba doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., učo 24203
  • osoba Ing. Marta Harničárová, PhD., učo 24205
  • osoba Ing. Roman Danel, Ph.D., učo 24564
  • osoba Ing. Michal Řepka, Ph.D., učo 24565
  • osoba prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., učo 24753
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 29. 9. 2021 01:39