Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HITKA, Miloš, Silvia LORINCOVÁ, Marek POTKÁNY, Žaneta BALÁŽOVÁ a Zdeněk CAHA. Differentiated approach to employee motivation in terms of finance. Journal of Business Economics and Management. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, roč. 22, č. 1, s. 118-134. ISSN 1611-1699.
 2. HITKA, Miloš, Peter ŠTARCHOŇ, Silvia LORINCOVÁ a Zdeněk CAHA. Education as a Key in Career Building. Journal of Business Economics and Management. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2021, roč. 22, č. 4, s. 1065-1083. ISSN 1611-1699.
 3. DVORSKÝ, Ján, Zora PETRÁKOVÁ, Jiří MEZULÁNÍK a Zdeněk CAHA. Impact of social environment indicators on students´propensity to do business: Case study from central European countries. Journal of International Studies. Szczecin, Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 3, s. 205-219. ISSN 2071-8330.
 4. URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. Innovation in small family firms: A qualitative multipla case study. Trendy v podnikání - vědecký časopis Fakulty ekonomické, ZČU. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2021, roč. 2020, č. 4, s. 20 - 28. ISSN 1805-0603.
 5. CAHA, Zdeněk, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jana HINKE a Pavlína HEJDUKOVÁ. Odborný workshop č. 2 - Adaptace znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. 2021.
 6. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
 7. HITKA, Miloš, Peter STARCHOŇ, Zdeněk CAHA, Silvia LORINCOVÁ a Mariana SEDLIAČIKOVÁ. The global health pandemic and its impact on the motivation of employees in micro and small enterprises: a case study in the Slovak Republic. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. London, United Kingdom: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021, roč. 34, č. 1, s. nestránkováno, 22 s. ISSN 1331-677X.
 8. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA a Jaroslav BELAS, JR. Values of family businesses in Czech Republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. Szczecin, Poland: Centre of Sociological Research, 2021, roč. 14, č. 2, s. 184-208. ISSN 2071-789X.
 9. 2020

 10. CAHA, Zdeněk a Szeiner ZSUZSANNA. Czech Republic. In József Poór, Imrich Antalik, Péter Karácsony, Allen D. Engle. Labor Market Trends and Tendencies in Central and Eastern European Countries. 1. vyd. Komárno: J. Selye University, Faculty of Economics and Informatics, 2020. s. 42-49. ISBN 978-80-8122-371-6.
 11. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Human Resource Management in SMEs in the Czech Republic – Specifics and Key Requirements. In Ing. Jakub Horák; Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.; Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. SHS Web of Confereces: Innovative Economic Symposium 2019 – Potencial of Eurasian Economic Union (IES2019). Volume 73. Les Ulis, France: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. 1-7. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 12. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
 13. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. 1. vyd. Plzeň, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzeni, Fakulta ekonomická; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85 s. není uvedeno. ISBN 978-80-261-0953-2.
 14. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Miloš HITKA, Radovan SOUŠEK a Zdeněk CAHA. Motivational preferences within job positions are different: Empirical study from the Czech transport and logistics enterprises. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020, Neuveden, Neuveden, s. 1 - 21. ISSN 1848-9664. doi:10.1080/1331677X.2020.1863831.
 15. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Zdeněk CAHA, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Veronika MACHOVÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Jakub HORÁK. Odborná sekce Společnost 4.0 na mezinárodní vědecké konferenci Trendy v podnikání 2020. 2020.
 16. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Jana HINKE, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Odborný workshop č. 1 - Adaptace znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. 2020.
 17. CAHA, Zdeněk, Jiří VACEK, Tomáš MRHÁLEK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Ověření metodiky ve spolupráci s aplikačními garanty na vybraném vzorku malých a středních podniků v sektoru služeb. 2020.
 18. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Personální řízení v malých a středních podnicích ve venkovském prostoru. 2020.
 19. 2019

 20. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7468-140-0.
 21. VACEK, Jiří, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA a Veronika MACHOVÁ. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019.
 22. CAHA, Zdeněk. Jazykové vzdělávání jako důležitý segment podnikového vzdělávání. RAM-Verlag, Německo. Lüdenschied, Německo: RAM-Verlag, Německo, 2019. 97 s. Edice vědecké a technické literatury. ISBN 978-3-942303-82-8.
 23. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 s. ISBN 978-80-7468-138-7.
 24. JUSTUS, Xenia a Zdeněk CAHA. Methoden in der Gründungslehre. 1. vyd. Lüdenschied, Německo: RAM-Verlag, Německo, 2019. 71 s. ISBN 978-3-942303-81-1.
 25. JUSTUS, Xenia a Zdeněk CAHA. Metodika výuky podnikatelských kompetencí na vysoké škole. 1. vyd. Praha: Setoutbooks.cz, s.r.o., 2019. 124 s. není uvedeno. ISBN 978-80-86277-87-5.
 26. CAHA, Zdeněk, Michaela SCHACHERLOVÁ a Luboš MIKOLÁŠEK. Následné měření podnikatelského myšlení a jednání u studujících OTH Regensburg a VŠTE v Českých Budějovicích. In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice. 24. - 25. září 2019. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 6-14. ISBN 978-80-7468-143-1.
 27. CAHA, Zdeněk a Hana MUSILOVÁ. Školství vysoké. In Schelle Karel, Tauchen Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin. XVII. Svazek, Svatá - Štrbské. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2019. s. 637 - 692. XVII. Svazek, Svatá - Štrbské. ISBN 978-80-7380-769-6.
 28. HINKE, Jana, Marek VOKOUN, Marie ČERNÁ, Lilia DVOŘÁKOVÁ a Zdeněk CAHA. Typology of Knowledge-Intensive Services for the Purposes of Adaptation to the Conditions of Society 4.0: Case Study of the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. King of Prussia, Pennsylvania, USA: International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. s. 1887-1898. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 29. CAHA, Zdeněk, Tomáš KRULICKÝ a Simona HAŠKOVÁ. Význam vzdělávání pro podniky v České republice se zřetelem na oblast informačních a komunikačních technologií v kontextu Průmyslu 4.0. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 39-43. ISSN 1805-0603.
 30. 2018

 31. CAHA, Zdeněk. A Code of Ethics and the Economic Results of a Company. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11, č. 2, s. 7-19. ISSN 1805-9112.
 32. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal ŠUTA a Michal RUSCHAK. ANALÝZA ZÁMĚRU STUDENTŮ DVOU VYSOKÝCH ŠKOL VĚNOVAT SE PODNIKATELKÉ ČINNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 13-19. ISSN 1339-3189.
 33. CAHA, Zdeněk. Factors Affecting the Selection of an External Education Provider among Companies in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. 1. vyd. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 6009-6018. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 34. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK, Michal ŠUTA a Lenka DIENESOVÁ. KOMPARACE OTH REGENSBURG A VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZŘETELEM NA VYBRANÉ ASPEKTY PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ STUDIA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 1-12, 13 s. ISSN 1339-3189.
 35. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Silvia LORINCOVÁ, Anna TIKHOMIROVA a Zdeněk CAHA. Motivational Preferences among Czech and Russian Men at Managerial Positions. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 5560-5568. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 36. POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA a Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století. RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany, 2018. 140 s. ISBN 978-3-942303-75-0.
 37. CAHA, Zdeněk. The Importance of Corporate Language Education In a Globalised Economy. 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 8043-8052. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 38. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER a Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, roč. 25, č. 42, s. 258-268. ISSN 1211-555X.
 39. BOGDANOVIC, Mario, Zdeněk CAHA a Matea BOBETA. Workplace Bullying among Nurses: Case Study in Large Croatian Hospital. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 1403-1414. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 40. 2017

 41. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies. In Marek Jablońsłi. Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends. New York: Nova Science Publishers, 2017. s. 403-411. ISBN 978-1-5361-2682-2.
 42. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as an Organizational Management Tool and its Use in the Czech Republic. first. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 112 s. ISBN 978-3-942303-50-7.
 43. CAHA, Zdeněk. ABSENCE ETICKÉHO KODEXU V PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 1-7. ISSN 1339-3189.
 44. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN a František STELLNER. Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci. 1. vyd. Praha: Neuveden, 2017. 159 s. ISBN 978-80-86277-85-1.
 45. CAHA, Zdeněk. Central Europe: Ethical Overlaps of Environmental and Economic Interests in Coming Years. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, Neuveden, č. 10, s. Nestránkováno, 8 s. ISSN 1353-3452.
 46. CAHA, Zdeněk a Michal RUSCHAK. Differences in the Organization and Planning of Corporate Education in Medium-Sized and Large Companies in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 2526-2533. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 47. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 12-21. ISSN 1339-3189.
 48. URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 48-55. ISSN 2464-7217.
 49. CAHA, Zdeněk. Ethical Management in Companies in the Czech Republic and Ukraine - Comparison of the Presence of a Code of Ethics. In prof. Ing. Jan Váchal, CSc.; doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.; Bc. Jakub Horák. Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017). České Budějovice: EDP Sciences, 2017. s. 1-11. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 50. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Etické řízení organizace. první vydání. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. 116 s. ISBN 978-3-942303-53-8.
 51. CAHA, Zdeněk. Exploitation of External Financial Resources for Corporate Training Purposes in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 10-19. ISSN 1805-9112.
 52. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL a Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 s. ISBN 978-3-942303-52-1.
 53. CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK a Michal ŠUTA. MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 1-12. ISSN 1339-3189.
 54. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Miloš HITKA, Li CHENGUANG a Zdeněk CAHA. Motivation of employees of transport and logistics companies in the Czech Republic and in a Selected Region of the PRC. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences, Volume 134, 18th International Scientific Conference, LOGI 2017. České Budějovice: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201713400032.
 55. CAHA, Zdeněk. Organization and Planning of Corporate Education in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2017, roč. 10, č. 38, s. 137-145. ISSN 1339-3081.
 56. CAHA, Zdeněk. PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 10-18. ISSN 1339-3189.
 57. CAHA, Zdeněk. PREVALENCE OF A CODE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO COMPANY SIZE AND MARKET ACTIVITY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, roč. 6. ročník, 1. číslo, s. 9-20. ISSN 1338-6581.
 58. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Pavel FÁBERA, Tsolmon JAMBAL a Zdeněk CAHA. Road tax as an economic tool of the support for the development of multimodal transport in selected EU states. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences, Volume 134, 18th International Scientific Conference, LOGI 2017. České Budějovice: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201713400032.
 59. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 57-65. ISSN 2464-7217.
 60. CAHA, Zdeněk. The Economic Results of a Company with a Code of Ethics. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 519-525. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 61. CAHA, Zdeněk. The Education and Development of Company Managers in the Czech Republic and Ukraine. In prof. Ing. Jan Váchal, CSc.; doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.; Bc. Jakub Horák. Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017). České Budějovice: EDP Sciences, 2017. s. 1-7. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 62. CAHA, Zdeněk. The Extension of Education and Development for Company Managers in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 750-758. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 63. CAHA, Zdeněk a Marek VOKOUN. THE IMPACT OF THE PRESENCE OF A CODE OF ETHICS ON THE ECONOMIC PROSPERITY OF A COMPANY. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš & Jan Mísař. INNOVATION MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY 2017. Praha: Oeconomica, 2017. s. 72-78. ISBN 978-80-245-2216-6.
 64. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. THE IMPORTANCE AND PRECONDITIONS FOR AN EFFECTIVE CODE OF ETHICS AS A COMPANY MANAGEMENT TOOL IN THE GLOBAL ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 255-261. ISBN 978-80-8154-212-1.
 65. CAHA, Zdeněk. The Structure of Financial Resources for Corporate Training In The Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. s. 3706-3711. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 66. CAHA, Zdeněk. THE USE OF THE LATEST TECHNOLOGIES FOR CORPORATE EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC WITHIN THE CONTEXT OF GLOBAL DEVELOPMENTS IN THE FIELD. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 248-254. ISBN 978-80-8154-212-1.
 67. CAHA, Zdeněk, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Johann Fabian FALTERMEIER a Xenia JUSTUS. Unternehmerische Kompetenzen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Beispiel einer Hochschule in Ostbayern und Südböhmen. first edition. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. 251 s. ISBN 978-3-942303-54-5.
 68. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 10-15. ISSN 1339-3189.
 69. 2016

 70. CAHA, Zdeněk a Jindřiška ŠULISTOVÁ. A Standardised Test as a Tool for the Reliable Verification of Acquired Knowledge. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Vol. 9, č. 1, s. 22-32. ISSN 1805-9112.
 71. CAHA, Zdeněk. Analysis of the System of Planning, Management and the Assessment of the Work Performance of Members of the Academic Staff at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). Management 2016: International business and management, domestic particularites and emerging markets in the light of research. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. s. 42-52. ISBN 978-80-8165-155-7.
 72. CAHA, Zdeněk. Analysis of the System of Planning, Management and the Assessment of the WorkPerformance of the Academic Staff Members. In Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Richard Fedorko (eds.). MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1. vyd. Prešov: Bookman s.r.o., 2016. s. 42-54. ISBN 978-80-8165-155-7.
 73. CAHA, Zdeněk. BEDARF AN INTERNER FREMDSPRACHENAUSBILDUNG IM KONTEXT BETRIEBLICHER PRAXIS. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 11-21. ISSN 2464-7217.
 74. HITKA, Milos, Lenka LIŽBETINOVÁ, Zdeněk CAHA a Yan XU. Facility management - Instrument for the management of support processes for HRM outsourcing. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: University of Zilina, 2016, Vol. 18, č. 2, s. 38-44. ISSN 1335-4205.
 75. CAHA, Zdeněk. Jazykové vzdělávání zaměstnanců jako důležitý subsystém podnikového vzdělávání. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 209-222. ISBN 978-80-86277-82-0.
 76. CAHA, Zdeněk. Potřeba jazykového vzdělávání z pohledu podnikové praxe v Jihočeském kraji. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 197-208. ISBN 978-80-86277-82-0.
 77. LIŽBETIN, Ján, Rudolf KAMPF, Karel JEŘÁBEK a Zdeněk CAHA. Practical Application of the Comparative Analysis of Direct Road Freight Transport and Combined Transport. In Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016. s. 1083-1087. ISSN 1822-296X.
 78. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Radka VANÍČKOVÁ a Marek VOKOUN. Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 229 s. ISBN 978-80-7468-114-1.
 79. KAMPF, Rudolf, Silvia LORINCOVÁ, Miloš HITKA a Zdeněk CAHA. The Application of ABC Analysis to Inventories in the Automotive Industry Utilizing the Cost Saving Effect. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 120-125. ISSN 0469-6255.
 80. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Silvia LORINCOVÁ a Zdeněk CAHA. The application of the Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) to Logistics Enterprises. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, Vol. 63, No. 3, s. 170-176. ISSN 0469-6255.
 81. LIŽBETIN, Ján, Petr VEJS, Zdeněk CAHA, Lenka LIŽBETINOVÁ a Philip MICHALK. The Possibilities of Dynamic Shipment weighing in Rail Freight Transport. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: The University of Žilina, 2016, Volume 18, č. 2, s. 113-117. ISSN 1335-4205.
 82. LIŽBETIN, Ján a Zdeněk CAHA. Theoretical Criteria for The Evaluation of the Operational Performance of Intermodal Transport Terminals. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016. s. 1197-1203. ISSN 1877-7058.
 83. 2015

 84. CAHA, Zdeněk a Jindřiška ŠULISTOVÁ. K portfoliu činností Katedry cizích jazyků na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. CASALC Review. Brno: CASALC, 2015, roč. 4, č. 3, s. 57-61. ISSN 1804-9435.
 85. CAHA, Zdeněk. Language Education System at Institute of Technology and Business in České Budějovice. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, vol. 12, č. 2, s. 8-13. ISSN 1214-4967.
 86. LIŽBETIN, Ján a Zdeněk CAHA. Methodology for the calculation of functional elements in warehouses of public intermodal logistics centers. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special issue, s. 143-146. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI10.
 87. BARTUŠKA, Ladislav, Jiří ČEJKA a Zdeněk CAHA. The Application of Mathematical Methods to the Determination of Transport Flows. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special Issue, s. 91-96. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI1.
 88. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA a Vít PETRÁNEK. The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters. In Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 156-161. ISSN 1022-6680.
 89. LIŽBETIN, Ján a Zdeněk CAHA. The optimization of the intermodal terminals. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special Issue, s. 97-100. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI2.
 90. 2014

 91. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK a Zdeněk CAHA. Bitumen Substance Analysis. In 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013, Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. s. 103-106. ISBN 978-3-03835-026-2.
 92. JANOUŠKOVÁ, Jitka a Zdeněk CAHA. Conceptualization of the Working Process and its Reflection in the French Language. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1882-1885. ISBN 978-80-87952-07-8.
 93. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA a Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 4, s. 118-122. ISSN 1335-4205.
 94. JANOUŠKOVÁ, Jitka a Zdeněk CAHA. Feminization of the Names of Professions in French: Overview and Progress Assessment. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1864-1868. ISBN 978-80-87952-07-8.
 95. JANOUŠKOVÁ, Jitka a Zdeněk CAHA. French for the Economists at the ITB in České Budějovice: review. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1878-1881. ISBN 978-80-87952-07-8.
 96. CAHA, Zdeněk. Komparace rakouského a českého stavebního bakalářského studijního oboru. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 21-30. ISBN 978-80-7468-063-2.
 97. ŠULISTOVÁ, Jindřiška a Zdeněk CAHA. Linguistic and Didactic Text Analysis. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1903-1908. ISBN 978-80-87952-07-8.
 98. LUSTOVÁ, Helena a Zdeněk CAHA. Neologisms in the Internet Blogs. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1808-1816. ISBN 978-80-87952-07-8.
 99. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK a Zdeněk CAHA. Sealing Layers on Concrete Bridge Decks. In Advanced Materials Research, 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013. 1. vyd. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. s. 258-261. ISBN 978-3-03835-026-2. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.897.258.
 100. PLACHÝ, Jan, Zdeněk CAHA a V. PETRÁNEK. Sealing Layers on Concrete Bridge Decks. Švýcarsko: ICMSE 2014 : Advanced Materials Research ICMSE 2014, 2014. 261 s. ISBN 978-3-03785-724-3. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.897.258.
 101. CAHA, Zdeněk. Sumarizace zkušeností z elektronického testování v rámci předmětů cizí jazyk na vysoké škole. In Quaere 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 843-848. ISBN 978-80-87952-04-7.
 102. 2013

 103. CAHA, Zdeněk. Aplikace eletronických médií při výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. In E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. 1. vyd. České Budějovice: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 15-20. ISBN 978-80-263-0358-9.
 104. CAHA, Zdeněk. Fachhochschulen a jejich role v rámci švýcarského vysokoškolského systému. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2087-2091. ISBN 978-80-87952-00-9.
 105. CAHA, Zdeněk. FH sektor v Rakousku: jeho specifické rysy a komponenty reflektující potřeby praxe. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 314-325. ISBN 978-83-61401-88-9.
 106. CAHA, Zdeněk. Komplexní analýza jazykové učebnice se zřetelem k jejímu využití pro potřeby firemního vzdělávání. In Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 13-28.
 107. CAHA, Zdeněk a Olga CAHOVÁ. Koncepce a standardizace jazykového vzdělávání na profesně zaměřené vysoké škole. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2092-2096. ISBN 978-80-87952-00-9.
 108. CAHA, Zdeněk. Pozice absolventů profesně zaměřených vysokých škol - absolventů Fachhochschulen v Rakousku. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 254-262. ISBN 978-83-61401-88-9.
 109. CAHA, Zdeněk. Přednášky, semináře, cvičení a ostatní výukové útvary v rakouském sektoru Fachhochschulen. In Language and the environment : sborník přednášek. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 219-223. ISBN 978-83-61401-84-1.
 110. CAHA, Zdeněk a Karim SIDIBE. Role play and simulation in relation to learning styles. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 10, č. 2, s. 139-143. ISSN 1214-4967.
 111. PETRÁNEK, Vít, Roman ŠUBRT, Jan PLACHÝ, Lenka NEVRIVOVÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Zdeněk CAHA. Thermal Bridges in Facade Insulation Systems. In ICEEP 2013 : Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 182-185. ISBN 978-3-03785-743-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.732-733.182.
 112. CAHA, Zdeněk. Učitelé a výukový personál v rakouském sektoru Fachhochschulen. In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1977-1984. ISBN 978-80-905243-7-8.
 113. CAHA, Zdeněk. Všeobecné zásady výuky, studia a hodnocení v rakouském sektoru Fachhochschulen. In Language ant the environment : sborník přísěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 228-234. ISBN 978-83-61401-84-1.
 114. CAHA, Zdeněk. Výuková aktivita " powerpointová prezentace" v rámci předmětu odborný cizí jazyk na vysoké škole. In Jiří Kohoutek. Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: Teorie a praxe 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Kolín: ARC-VŠPSV, 2013. s. 11-16. ISBN 978-80-86879-39-0.
 115. CAHA, Zdeněk. Základní determinanty fungování Fachhochschulen v Rakousku, Zákon o studijních programech Fachhochschule a role Rady pro vysoké odborné školy. In Language ant the environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 257-264, 7 s. ISBN 978-83-61401-84-1.
 116. 2012

 117. CAHA, Zdeněk. Professional’naja/kvalificirovannaja studenčeskaja <<prezentacija v power point>> v ramkach obučenija inostrannomu jazyku v institutach s professional’noj napravlennost’ju. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 70-77. ISBN 978-80-7468-048-9.
 118. CAHA, Zdeněk. Reflexe prvních zkušeností z elektronického testování v rámci výuky cizích jazyků na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. In "Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání" (6.6.2012) a "Požadavky praxe" (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 119. HRUŠKOVÁ, Lenka a Zdeněk CAHA. Stavitelská němčina. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 58 s. ISBN 978-80-87278-87-1.
 120. CAHA, Zdeněk. Základní principy akreditace v rakouském sektoru Fachhochschulen. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč. 9, č. 1, s. 176-178. ISSN 1214-4967.
 121. CAHA, Zdeněk. Zaměření, organizační formy studia a akademické tituly v programech Fachhochschulen v Rakousku. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 120-127. ISBN 978-80-7468-048-9.
 122. 2011

 123. CAHA, Zdeněk. Berufsbezogene Powerpointpräsentationen der Studenten/innen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (VŠTE) in České Budějovice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 219-226. ISSN 1802-503X.
 124. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Deutsch als zweite Fremdsprache Teil I : Portfolio zum Fremdsprachentraining : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 33 s. ISBN 978-80-87278-71-0.
 125. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Deutsch als zweite Fremdsprache Teil II : Portfolio zum Fremdsprachentraining : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 65 s. ISBN 978-80-87278-70-3.
 126. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Deutsch als zweite Fremdsprache Teil III : Portfolio zum Fremdsprachentraining : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 92 s. ISBN 978-80-87278-72-7.
 127. CAHA, Zdeněk a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Possibility to Use PowerPoint Presentations in Foreign Language Teaching in a Vocationally Oriented Higher Education Institution. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1586-1590. ISBN 978-80-904877-7-2.
 128. CAHA, Zdeněk. Systém zabezpečení kvality rakouského sektoru Fachhochschulen. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1578-1585. ISBN 978-80-904877-7-2.
 129. ŠULISTOVÁ, Jindřiška a Zdeněk CAHA. Visit of Erasmus Lecturer from Poland. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 353-354. ISSN 1802-503X.
 130. 2010

 131. CAHA, Zdeněk. Bewerbungstraining : Multimediale Unterstützung des berufsbezogenen Deutschunterrichtes. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-87278-32-1.
 132. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. E-learning Lernmaterialien für Deutsch I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 65 s. ISBN 978-80-87278-34-5.
 133. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. E-learning Lernmaterialien für Deutsch II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 55 s. ISBN 978-80-87278-47-5.
 134. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Lernmaterialien für Deutsch I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 72 s. ISBN 978-80-87278-40-6.
 135. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Lernmaterialien für Deutsch II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 69 s. ISBN 978-80-87278-41-3.
 136. CAHA, Zdeněk. Multimediální podpora výuky německého profesního jazyka. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 386-387. ISSN 1802-503X.
 137. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Studienmaterialien für Deutsch im Bauwesen I : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 46 s. ISBN 978-80-87278-38-3.
 138. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Studienmaterialien für Deutsch im Bauwesen II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 44 s. ISBN 978-80-87278-39-0.
 139. CAHA, Zdeněk. Testen Sie Ihr Deutsch, testen Sie Ihr Wirtschaftsdeutsch! 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 70 s. ISBN 978-80-87278-36-9.
 140. CAHA, Zdeněk. Typologické odlišnosti mezi studenty Fachhochschulen a studenty univerzit v Rakousku. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 : sborník příspěvků. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. s. 716-721. ISBN 978-80-86703-41-1.
 141. 2009

 142. CAHA, Zdeněk. Aplikovaný výzkum a vývoj v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 85-91. ISSN 1802-503X.
 143. BERGEROVÁ, Růžena, Zdeněk CAHA, Lenka HRUŠKOVÁ a Eva MAREŠOVÁ. Deutschübungen für die Betriebswirtschaft. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 47 s. ISBN 978-80-87278-05-5.
 144. CAHA, Zdeněk. Internacionální komponenty v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 79-84. ISSN 1802-503X.
 145. BERGEROVÁ, Růžena, Zdeněk CAHA, Lenka HRUŠKOVÁ a Eva MAREŠOVÁ. Německý jazyk. Studijní opora pro kombinované studium. Bakalářský studijní program. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 76 s. ISBN 978-80-87278-10-9.
 146. CAHA, Zdeněk. Odborná praxe jako integrální součást studia v rakouském sektoru Fachhochshulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 129-139. ISSN 1802-503X.
 147. CAHA, Zdeněk. Rakouské Fachhochschulen jako příklad dobře fungujících vysokých škol neuniverzitního typu. In Pět let členství ČR v EU (Bilance a perspektivy, trendy a vize). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, České Budějovice, 2009. s. 29-37. ISBN 978-80-86708-79-9.
 148. 2008

 149. CAHA, Zdeněk. Edutainment intercultural Business-Training. Prezentace projektu e-learningového kurzu. In Pedagogický software. České Budějovice: Scientic Pedagogical Publishing, 2008. 5 s. ISBN 80-85645-59-9.
 150. CAHA, Zdeněk. Model fungování Fachhochschulen v Rakousku. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 1, 13 s. ISSN 1802-503X.
 151. CAHA, Zdeněk. Pojednání o učebnici Unternehmen Deutsch Grundkurs. Cizí jazyky. 2008, roč. 51, č. 5, 179 s. ISSN 1210-0811.
 152. CAHA, Zdeněk. Přijímací řízení a zájem o studium v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 2, 14 s. ISSN 1802-503X.
 153. 2007

 154. CAHA, Zdeněk. Dosavadní vývoj a specifika neuniverzitního sektoru vysokých škol v Rakousku. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: Votobia, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7220-306-2.
 155. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Reflexe výuky němčiny na ekonomické větvi VOŠ České Budějovice. In Littera Scripta : Sborník z II. konference Problematika terciárního vzdělávání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2007. 10 s. ISBN 978-80-903888-2-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 1. 2022 11:46