CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Personální řízení v malých a středních podnicích ve venkovském prostoru. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Personální řízení v malých a středních podnicích ve venkovském prostoru
Název anglicky Personnel management in small and medium enterprises in rural areas
Autoři CAHA, Zdeněk a Jan URBAN.
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Personální řízení; personální strategie; best practic; personálního řízení; vzorový personální manuál; konkrétní personální manuál; personální příručka; personální algoritmus
Klíčová slova anglicky Personnel management; personnel strategy; best practice of personnel management; sample personnel manual; specific personnel manual; personnel manual; personnel algorithm
Štítky RLZ_RLZ
Návaznosti TL01000349, projekt VaV.
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 17. 12. 2020 13:08.
Anotace
"Cílem personálního manuálu je upřesnit, případně doplnit personální legislativu společnosti a navázat ji na personální, resp. podnikovou strategii firmy. Jeho nástrojem je stanovení hlavních odborných zásad provádění personálních činností, vymezení vzájemných pravomocí a odpovědností vedoucích zaměstnanců a personálního vedení organizace, stanovení zásad kontroly personálních činností a soustředění hlavních ustanovení personální legislativy do jednoho dokumentu. Zásady personálního řízení, které manuál stanoví, by měly být jednoduché a uživatelsky přístupné, současně však jednoznačné a závazné pro všechny manažery organizace; jeho obsah by měl odpovídat obecným zásadám profesionálního řízení lidských zdrojů, cílům a situaci organizace i jejím hlavním prioritám. Personální manuál by měl být vždy vytvořen ve spolupráci liniového managementu a personálního řízení a schválen vrcholovým vedením organizace. K jeho podpoře může sloužit i odpovídající trénink manažerů. "
Anotace anglicky
"The aim of the personnel manual is to specify or supplement the company's personnel legislation and to create it for personnel, resp. corporate strategy of the company. Its tool is to determine the main professional principles of personnel activities, to define the mutual powers and responsibilities of managers and personnel management of the organization, to determine the fundamental controls of personnel activities and to concentrate the main provisions of personnel legislation in one document. The personnel management principles set out in the manual should be simple and user-friendly, but must be clear and binding on all management organizations; its content should correspond to the general principles of professional human resources management, the goals and situation of the organization and the two main priorities. The personnel manual was always to be created in cooperation with line management and personnel management and approved by the top management of the organization. Appropriate training for managers can also be used to support it."
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Caha_Urban_-_Personalni_rizeni_v_malych_a_strednich_podnicich_ve_venkovskem_prostoru_final_30_10_2020.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 17. 12. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
  • osoba PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., učo 4056
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 15:16