Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. Innovation in small family firms: A qualitative multipla case study. Trendy v podnikání - vědecký časopis Fakulty ekonomické, ZČU. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2021, roč. 2020, č. 4, s. 20 - 28. ISSN 1805-0603.
  Název česky: Inovace v malých rodinných firmách: Kvalitativní vícenásobná případová studie
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: small business, family firms; types of innovations; approach to innovation

  Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 30. 3. 2021 15:08.
 2. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
  Název česky: Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru
  Název anglicky: Summary research report: Stabilization and Development of Small and Medium Enterprises in Rural Areas
  RIV/75081431:_____/21:00001963 Výzkumná zpráva. čeština. Česká republika.
  Váchal, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lajčin, Daniel (203 Česká republika, domácí) -- Vochozka, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Straková, Jarmila (203 Česká republika) -- Caha, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Kmecová, Iveta (703 Slovensko, domácí) -- Vaníčková, Radka (203 Česká republika, domácí) -- Pártlová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Urban, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Horák, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Bílek, Stanislav (203 Česká republika, domácí) -- Ruschak, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Švehlová, Lucie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: "Small and medium enterprises; rural area; financial management; strategic management and decision making; innovation potential; human resources of SME; legislation and administration of SME"

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 26. 4. 2021 10:40.
 3. 2020

 4. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Human Resource Management in SMEs in the Czech Republic – Specifics and Key Requirements. In Ing. Jakub Horák; Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.; Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. SHS Web of Confereces: Innovative Economic Symposium 2019 – Potencial of Eurasian Economic Union (IES2019). Volume 73. Les Ulis, France: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. 1-7. ISBN 978-2-7598-9094-1.
  URL
  Název česky: Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích v České republice - Specifika a klíčové požadavky
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Francie.
  Caha, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Urban, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: human resource; management; requirements; SMEs
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Změněno: 9. 6. 2021 14:36.
 5. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
  Název anglicky: Small and medium-sized enterprises in the Czech Republic - present and vision
  RIV/75081431:_____/20:00001779 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Straková, Jarmila (203 Česká republika, garant, domácí) -- Váchal, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Vochozka, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Caha, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Pártlová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Vaníčková, Radka (203 Česká republika, domácí) -- Kmecová, Iveta (703 Slovensko, domácí) -- Urban, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Bílek, Stanislav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: small and medium-sized-enterprises; rural areas; economics; finance and regulation of financial flows; strategic management; internal and external innovation activities; human resources; legislative-legal basis and administration

  Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 8. 7. 2020 09:57.
 6. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Personální řízení v malých a středních podnicích ve venkovském prostoru. 2020.
  Název anglicky: Personnel management in small and medium enterprises in rural areas
  čeština.
  Klíčová slova anglicky: Personnel management; personnel strategy; best practice of personnel management; sample personnel manual; specific personnel manual; personnel manual; personnel algorithm

  Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 17. 12. 2020 13:08.
 7. 2019

 8. URBAN, Jan. Corporate Governance Mechanisms: Their Strengths, Weaknesses and Complementarity. In Horák, J. Book Series: SHS Web Conferences, vol. 61.: Innovative Economic Symposium 2018 (IES2018): Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101028.
  Název česky: Mechanismy řízení podniků: jejich silné stránky, slabé stránky a komplementarita
  RIV/75081431:_____/19:00001524 Stať ve sborníku. angličtina. Francie.
  Urban, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: corporate governance; agency costs; public corporation; corporate performance
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 11. 6. 2019 10:12.
 9. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7468-140-0.
  Název česky: Příručka pro podnikatele
  Název anglicky: Handbook for entrepreneurs
  němčina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: business establishment; financing; registration; business; Czech Republic; Germany; handbook

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 13. 9. 2019 11:12.
 10. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 s. ISBN 978-80-7468-138-7.
  Název česky: Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí
  Název anglicky: Lexicon of entrepreneurial competences terms
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: lexicon; entrepreneurial competences; trilingual;

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 17. 7. 2019 09:38.
 11. Název anglicky: Small and medium-sized enterprises – present and vision
  RIV/75081431:_____/19:00001453 Uspořádání workshopu. čeština. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Váchal, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Caha, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Straková, Jarmila (203 Česká republika, domácí) -- Pártlová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Stellner, František (203 Česká republika, domácí) -- Vokoun, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Kmecová, Iveta (703 Slovensko, domácí) -- Vaníčková, Radka (203 Česká republika, domácí) -- Horák, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Machová, Veronika (203 Česká republika, domácí) -- Polanecký, Lukáš (203 Česká republika, domácí) -- Ruschak, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Urban, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Hašková, Simona (203 Česká republika, domácí) -- Švehlová, Lucie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: "Small and medium enterprises; rural area; financial management; strategic management and decision making; innovation potential; human resources of SME; legislation and administration of SME"

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 16. 4. 2020 13:33.
 12. URBAN, Jan. Manažerské mýty spojené s řízením lidí: rozšířené řídící iluze začínajících podnikatelů, které zbytečně snižují výkon organizace. In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 98-105. ISBN 978-80-7468-143-1.
  Název anglicky: Management Myths: Enhanced Management Illusions for Starting Entrepreneurs That Unnecessarily Reduce Organizational Performance
  čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 3. 12. 2019 15:41.
 13. Název anglicky: Stabilization and development of small and medium-sized enterprises in rural areas
  RIV/75081431:_____/19:00001451 Uspořádání konference. čeština. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Váchal, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Caha, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Straková, Jarmila (203 Česká republika, domácí) -- Pártlová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Kmecová, Iveta (703 Slovensko, domácí) -- Vaníčková, Radka (203 Česká republika, domácí) -- Horák, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Machová, Veronika (203 Česká republika, domácí) -- Polanecký, Lukáš (203 Česká republika, domácí) -- Ruschak, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Urban, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Hašková, Simona (203 Česká republika, domácí) -- Švehlová, Lucie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Small and medium enterprises; rural area; financial management; strategic management and decision making; innovation potential; human resources of SME; legislation and administration of SME

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 16. 4. 2020 13:33.
 14. 2018

 15. URBAN, Jan. Human Resource Related Risks, Their Sources and Prevention. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. 1. vyd. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 6002-6008. ISBN 978-0-9998551-0-2.
  Název česky: Rizika související s lidskými zdroji, jejich zdroje a prevence
  angličtina. Itálie.
  Klíčová slova anglicky: human resource risks; risk management; human resource risks prevention
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 2. 4. 2019 12:40.
 16. URBAN, Jan. Personální strategie podniku její východiska součástí a nástroje. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 38-47. ISSN 1214-4967.
  Název anglicky: Personnel Strategy: Its Starting Points, Components and Instruments
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: organizations management, business strategy, HR strategy, personal SWOT analysis, HR strategy tools, HR management

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 19. 12. 2018 09:19.
 17. URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, roč. 11, č. 39, s. 118-127. ISSN 1337-7493.
  Název česky: MOŽNOSTI A OMEZENÍ PŘIJETÍ ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERSKÝCH PŘÍSTUPŮ: OD "BEST PRACTICE" AŽ PO "BEST FIT"
  Název anglicky: POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”
  angličtina. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Enterprise management; Best Practice; Best Fit; Human Resources Management

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 2. 7. 2018 11:20.
 18. 2017

 19. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies. In Marek Jablońsłi. Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends. New York: Nova Science Publishers, 2017. s. 403-411. ISBN 978-1-5361-2682-2.
  Název česky: Etický kodex jako součást etického řízení v českých podnicích
  RIV/75081431:_____/17:00001095 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Ekonomie. angličtina. Spojené státy.
  Caha, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Urban, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: code of ethics; ethical management; Czech republic

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 2. 11. 2017 10:37.
 20. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as an Organizational Management Tool and its Use in the Czech Republic. first. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 112 s. ISBN 978-3-942303-50-7.
  Název česky: Etický kodex jako nástroj organizačního managementu a jeho využití v České republice
  RIV/75081431:_____/17:00001055 Odborná kniha. Ekonomie. angličtina. Německo.
  Caha, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Urban, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: code of Ethics; organizational management tool; Czech republic

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 21. 8. 2017 08:36.
 21. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 12-21. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: IMPORTANCE OF A CODE OF ETHICS IN A COMPANY
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Code of Ethics; Ethical management; Czech Republic

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 18. 4. 2018 08:26.
 22. URBAN, Jan a Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 48-55. ISSN 2464-7217.
  Název anglicky: EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE DEVELOPMENT
  Ekonomie. čeština. Bulharsko.
  Klíčová slova anglicky: employee development; training effectiveness; human resource management

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 18. 4. 2018 08:28.
 23. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. Etické řízení organizace. první vydání. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. 116 s. ISBN 978-3-942303-53-8.
  Název anglicky: Ethical management of the organization
  RIV/75081431:_____/17:00001076 Odborná kniha. Ekonomie. čeština. Německo.
  Caha, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Urban, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Ethical management; ethical code

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 9. 10. 2017 09:51.
 24. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL a Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 s. ISBN 978-3-942303-52-1.
  Název anglicky: Human resources management
  Ekonomie. čeština. Německo.
  Klíčová slova anglicky: Human resources management; personnel audit; remuneration of workers

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 20. 7. 2017 11:28.
 25. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. 157 s. ISBN 978-80-271-0227-3.
  Název anglicky: Motivation and remuneration of employees
  RIV/75081431:_____/17:00001023 Odborná kniha. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Urban, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: motivation of co-workers; non-financial motivation; financial motivation

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 3. 5. 2017 07:30.
 26. URBAN, Jan. Personnel risks and their prevention. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Trnava: The Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, 2017, roč. 5, č. 4, s. 207-214. ISSN 1339-5467.
  Název česky: Personální rizika a jejich prevence
  angličtina. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Personnel Risks; Risk Management; Personnel Risks Prevention; Enterprises; Employees

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:27.
 27. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 57-65. ISSN 2464-7217.
  Název anglicky: PREVALENCE OF CODE OF ETHICS IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC…………………………………………………………………………………..
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: prevalence; code of ethics; company; Czech Republic

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:42.
 28. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. THE IMPORTANCE AND PRECONDITIONS FOR AN EFFECTIVE CODE OF ETHICS AS A COMPANY MANAGEMENT TOOL IN THE GLOBAL ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 255-261. ISBN 978-80-8154-212-1.
  Název česky: Význam a předpoklady účinnosti etického kodexu jako nástroje etického řízení firmy v globálním prostředí
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: etický kodex; hodnocení; globální; účinnost etického řízení
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 11. 1. 2018 15:36.
 29. URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 121-127. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: MARKET AND NON-MARKET FACTORS OF WAGE DETERMINATION
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: market and non-market wage determination; wages differentiation; individual wages and labour productivity

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:01.
 30. CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 10-15. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: IN-HOUSE TRAINING, ITS ADVANTAGES AND PREVALENCE IN CZECH COMPANIES
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: corporate training; in-house; advantages; prevalence; Czech Republic

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 13:07.
Zobrazeno: 20. 6. 2021 14:34