URBAN, Jan. Human Resource Related Risks, Their Sources and Prevention. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. 1. vyd. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 6002-6008. ISBN 978-0-9998551-0-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Human Resource Related Risks, Their Sources and Prevention
Název česky Rizika související s lidskými zdroji, jejich zdroje a prevence
Autoři URBAN, Jan.
Vydání 1. vyd. Milan, Italy, Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, od s. 6002-6008, 7 s. 2018.
Nakladatel Internationa Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-9998551-0-2
UT WoS 000444067203022
Klíčová slova česky rizika v oblasti lidských zdrojů; řízení rizik; prevence rizik v oblasti lidských zdrojů
Klíčová slova anglicky human resource risks; risk management; human resource risks prevention
Štítky RLZ_a, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 2. 4. 2019 12:40.
Anotace
Human resource related risks can become a substantial part of business or company risks. Though often understood as “only” dangers of noncompliance with occupational safety requirements and/or employees’ health protection rules and regulation, they can have considerably broader and more profound impacts. The reason is that human errors including management failures can occur in any area of an enterprise’s activity and can thus significantly influence company´ ability to reach its goals. Understanding, identifying, analyzing, and preventing human resource risks is therefore a crucial part of enterprise risk management. Moreover, human resource risks and failures are often the cause of corporate problems and issues attributed to other factors. In spite of their importance, human resource related risks can usually be prevented with relatively low costs. The purpose of the article is to promote better understanding the substance and sources of corporate human resource risks, highlight their main types as well as their specific causes, and to examine the possibilities and tools of their prevention and/or elimination. Methodologically, it leans on literary review as well as case studies analyses which provided a basis for a classification of the main types of HR related risks including recommendations of adequate preventive steps and measures.
Anotace česky
Rizika související s lidskými zdroji se mohou stát podstatnou součástí podnikatelských nebo podnikových rizik. Přestože jsou často chápány jako "pouze" nebezpečí nedodržení požadavků na bezpečnost při práci a / nebo pravidel ochrany zdraví a zaměstnanců zaměstnanců, mohou mít podstatně širší a hlubší dopady. Důvodem je, že lidské chyby, včetně selhání řízení, se mohou vyskytnout v jakékoli oblasti činnosti podniku a mohou tak významně ovlivnit schopnost podniku dosáhnout svých cílů. Pochopení, identifikace, analýza a předcházení rizikům v oblasti lidských zdrojů je proto zásadní součástí řízení podnikových rizik. Rizika a neúspěchy v oblasti lidských zdrojů jsou často příčinou firemních problémů a problémů spojených s dalšími faktory. Navzdory jejich významu je obvykle možné předcházet rizikům spojeným s lidskými zdroji s relativně nízkými náklady. Cílem článku je podpořit lepší porozumění podstatě a zdrojům rizik firemních lidských zdrojů, zdůraznit jejich hlavní typy a jejich specifické příčiny a prověřit možnosti a nástroje jejich prevence a / nebo eliminace. Metodicky se opírá o literární rešerši a stejně tak i o analýzy případových studií, které poskytly základ pro klasifikaci hlavních typů rizik souvisejících s HR, včetně doporučení vhodných preventivních kroků a opatření.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
31st_IBIMA.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 20. 11. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Atributy
 
Clanek_-_doc._Urban_1_.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 19. 11. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., učo 21537
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 6. 2021 15:15