Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KUŠNEROVÁ, Milena, Michal ŘEPKA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Roman DANEL, Ján KMEC a Zuzana PALKOVÁ. A new way of measuring the belt friction coefficient using a digital servomotor. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, Netherlands: Elsevier B.V., 2020, roč. 150, January 2020, s. nestránkováno. ISSN 0263-2241. doi:10.1016/j.measurement.2019.107100.
 2. 2019

 3. VALÍČEK, Jan, Andrej CZÁN, Marta HARNIČÁROVÁ, Michal ŠAJGALÍK, Milena KUŠNEROVÁ, Tatiana CZÁNOVÁ, Ivan KOPAL, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC a Marek ŠAFÁŘ. A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, Oxford, England: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 155, MAY, s. 343-359. ISSN 0020-7403. doi:10.1016/j.ijmecsci.2019.03.007.
 4. PANDA, Anton, Volodymyr NAHORNYI, Iveta PANDOVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ, Jan VALÍČEK a Ján KMEC. Development of the method for predicting the resource of mechanical systems. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Londýn: Springer London, 2019, roč. 105, 1-4, s. 1563-1571. ISSN 0268-3768. doi:10.1007/s00170-019-04252-6.
 5. GOMBÁR, Miroslav, Alena VAGANSKÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Andrej CZÁN a Ján KMEC. Experimental Analysis of the Influence of Factors Acting on the Layer Thickness Formed by Anodic Oxidation of Aluminium. Coatings, Basel, Switzerland: MDPI AG, 2019, roč. 9, č. 1, s. 1-21. ISSN 2079-6412.
 6. KMEC, Ján, Ján DOBROVIČ, Jan VÁCHAL, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Logistika materiálových toků a procesů v průmyslové výrobě. Pustá dolina, Slovensko: Bookman s.r.o., 2019. 185 s. vědecká monografie. ISBN 978-80-8165-378-0.
 7. KUŠNEROVÁ, Milena, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Zuzana PALKOVÁ, Zdenko TKÁČ, Anton PANDA, Ján KMEC a Ondrej LUKÁČ. Measurement of the Thermal Properties of Innovative Highly-Insulating Non-Structural Concretes. Defect and Diffusion Forum, Switzerland: TRANS TECH PUBLICATIONS, LTD, 2019, roč. 2019, č. 390, s. 41-52. ISSN 1662-9507.
 8. KŘÍŽ, Jiří a Ján KMEC. Operačný manažment. 1. vyd. Stalowa Wola, Poland: Fakulta podnikatelská VUT v Brne, Czech Republic, 2019. 245 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-83-63767-99-0.
 9. HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Ján KMEC, Zuzana PALKOVÁ, Ivan KOPAL, Ján KRMELA a Anton PANDA. Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials. Material Iwiss, Weinheim: Verlag GmbH, 2019, roč. 50, č. 5, s. nestránkováno. ISSN 0933-5137.
 10. KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Ján KMEC, Michal ŘEPKA, Roman DANEL, Anton PANDA a Zuzana PALKOVÁ. The Combined Relative Uncertainty of Measurement Results by Prototype Semi-Automated Calorimetric Chamber. MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, POLAND: DE GRUYTER POLAND, 2019, roč. 19, č. 2, s. 53-60. ISSN 1335-8871. doi:10.2478/msr-2019-0009.
 11. 2018

 12. KUŠNEROVÁ, Milena, Michal ŘEPKA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Roman DANEL, Ján KMEC a Zuzana PALKOVÁ. A New Method of Semi-automated Measurement of Shear Friction Coefficient. TEM Journal, Serbia: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science., 2018, roč. 7, č. 4, s. 924-932. ISSN 2217-8309.
 13. PUZYR, Ruslan, Tetiana HEIKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ a Ján KMEC. Experimental Study of the Process of Radial Rotation Profiling of Wheel Rims Resulting in Formation and Technological Flattening of the Corrugations. MANUFACTURING TECHNOLOGY, Ústí nad Labem: Univerzita JE Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, roč. 18, č. 1, s. 106-111. ISSN 1213-2489.
 14. DOBROVIČ, Ján, Jan VÁCHAL a Ján KMEC. Management of production processes. 1. vyd. Stalowa Wola, Poland: Wydawnictwo Sztafeta, 2018. 226 s. First edition. ISBN 978-83-63767-35-8.
 15. GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Ján DOBROVIČ a Radoslav SEMAN. Manažérske praktiky navrhovania produkčných procesov a výrobkov. 1. vyd. Stalowa Wola, Polsko: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2018. 153 s. Vědecká monografie / č. 15 810 9. ISBN 978-83-63767-78-5.
 16. KMEC, Ján, Monika KARKOVÁ a Ján MAJERNÍK. PLANNING MANUFACTURING PROCESSES OF SURFACE FORMING WITHIN INDUSTRY 4.0. MM Science Journal, Praha: MM Science Journal, 2018, neuveden, č. 12, s. 2680-2685. ISSN 1803-1269.
 17. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Filip KŮST, Petr BLÁHA, Václav ROTHBAUER a Tomáš KŮS. Tlačný rám pro spojení páky brzdového pedálu s posilovačem brzd. 2018. Patent. Číslo: 307340. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, České Budějovice 4. Datum registrace: 18. 4. 2017. Datum přijetí: 2. 5. 2018.
 18. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Filip KŮST, Petr BLÁHA, Václav ROTHBAUER a Tomáš KŮS. Ustavovací pouzdro pro odpružení lichobežníkové polonápravy automobilu s trubkovým rámem. 2018. Patent. Číslo: 307296. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, České Budějovice 4. Datum registrace: 24. 4. 2017. Datum přijetí: 4. 4. 2018.
 19. 2017

 20. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Michal HALAPPI. Analysis of influence dimensions of the gate on the homogeneity of the low weight castings made of silumin. Manufacturing technology, Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 4, s. 499-502. ISSN 1213-2489.
 21. KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK a Ján KMEC. ANALYSIS OF INFLUENCING THE MACROSTRUCTURE AND HARDNESS OF CASTING SURFACE LAYER BY CHANGING CONDITIONS OF CRYSTALLIZATION. MM Science Journal, Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 1910-1913. ISSN 1803-1269.
 22. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC a Monika KARKOVÁ. Analysis of the Impact of the Construction of a Gate on the Macroscopic Structure of a Casting and Its Influence on the Mechanical Properties of Castings. Manufacturing Technology, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2017, Vol. 17, No. 1, s. 62-65. ISSN 1213-2489.
 23. MAJERNÍK, Ján, Monika KARKOVÁ a Ján KMEC. Assessment of suitability of the design of gating system with the use of simulation software. Key Engineering Materials, Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, Neuveden, september 2017, s. 136-141. ISSN 1013-9826.
 24. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC a Monika KARKOVÁ. CRITICAL RUNNER LENGTH AS A CONSTRAINING FACTOR IN GATING SYSTEM DESIGN. MM Science Journal, Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 1929-1932. ISSN 1803-1269.
 25. KUČERKA, Daniel a Ján KMEC. Didaktické pracoviská – KD model. Edukacja – Technika – Informatyka, Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, roč. 21, č. 3, s. 112-117. ISSN 2080-9069.
 26. KMEC, Ján. EKONOMICKÉ ASPEKTY NÁKLADOV PRI DELENÍ VODNÝM LÚČOM. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 25-29. ISSN 1339-3189.
 27. KMEC, Ján a Daniel KUČERKA. IDENTIFIKÁCIA ŠTRUKTÚRY HYDROERÓZNEJ OPERÁCIE. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 16-23. ISSN 1339-3189.
 28. MAJERNÍK, Ján, Monika KARKOVÁ a Ján KMEC. Issue of design gate dimensions and experimental assessment of the suitability of analytical design. Key Engineering Materials, Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, Neuveden, september 2017, s. 142-148. ISSN 1013-9826.
 29. KAMPF, Rudolf, Vojtěch STEHEL, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Xiquan LIU, Bihan LI a Wei CUI. Logistics of production processes. 1st edition. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2017. 207 s. ISBN 978-80-7468-115-8.
 30. KUČERKA, Daniel a Ján KMEC. Modely odborného technického vzdelávania. Edukacja – Technika – Informatyka, Rzeszów: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, 2017, roč. 20, č. 2, s. 133-139. ISSN 2080-9069.
 31. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ a Martin PODAŘIL. Possibilities for Change of Thermoplastic Tensile Properties Using Admixture of Recyclable Material. Manufacturing technology, Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 5, s. 778-782. ISSN 1213-2489.
 32. VAGASKÁ, Alena, Miroslav GOMBÁR a Ján KMEC. The applicationod mathematical and statstical methods to determine the influence of anodizing time on the layer thickness. In Dagmar Szarková, Peter Letavaj, Daniela Richtáriková, Monika Prašílová. 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017 Proceedings. first edition. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1598-1604, 7 s. ISBN 978-80-227-4650-2.
 33. SYMONOVA, Anastasiya, Enrico FILIPPI, Ján KMEC, Ján MAJERNÍK a Monika KARKOVÁ. The mechanics of machining ultrafine-grained Ti-6Al-4Mo alloy processed severe plastic deformation. Manufacturing technology, Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 4, s. 586-591. ISSN 1213-2489.
 34. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Martin PODAŘIL. The use of simulation programmes for the structural analysis and engineering optimization of gating system structures for use with high pressure die casting technology. Manufacturing Technology, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2017, Vol. 17, No. 3, s. 343-347. ISSN 1213-2489.
 35. KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK, Ján KMEC a Kristýna PRUŠKOVÁ. Use of the water within the waterjet technology. In 17th internatonal multidisciplinary scienctific geoconference SGEM2017. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology, 2017. s. 285-292, 8 s. ISBN 978-619-7408-06-5.
 36. 2016

 37. STEJSKAL, Tomáš, Stefan VALENCIK, Ján KMEC, Daniel KUČERKA a L'uba BIČEJOVÁ. A Special Analysis of Significant Phenomena in Diagnostic Signal at Compressors Measurement. Key Engineering Materials, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Neuveden, č. 669, s. 373-381. ISSN 1013-9826. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.669.373.
 38. GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Miroslav BADIDA, Lýdia SOBOTOVÁ, Alena VAGASKÁ a A. BADIDOVÁ. ANALYSIS OF PHYSICAL FACTORS ON CHOSEN PROPERTIES OF ANODIC ALUMINA OXIDE (AAO) LAYERS AND ENVIRONMENT. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2016, roč. 55, č. 4, s. 799-802. ISSN 0543-5846.
 39. KUČERKA, Daniel, Ondrej STOPKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Assessing the Relationship of Mineability of Rocks and Machines for Earthwork. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 368-373, 6 s. ISSN 1877-7058.
 40. PODAŘIL, Martin, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ, Štefan HUSÁR, Jiří CECH, Marek VOCHOZKA a Jan VÁCHAL. Centrální pružící a tlumící jednotka přední vidlice bicyklu. 2016. Patent. Číslo: 305922. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, I.T.B. Bike s.r.o. České Budějovice. Datum registrace: 28. 11. 2014. Datum přijetí: 23. 3. 2016.
 41. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Ján KMEC, Jiří ČEJKA, Ladislav BARTUŠKA a Ondrej STOPKA. Evaluation of the Parameters Affecting the Cohesion of Fine Grained Soil. In Yilmaz I.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. neuveden: IOP Publishing Ltd., 2016. s. 1-4, 5 s. ISSN 1755-1307.
 42. KMEC, Ján, Slavko PAVLENKO a Luba BICEJOVA. Factors Influencing Hydroerosion Surface Topography. Key Engineering Materials, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Neuveden, č. 669, s. 187-196. ISSN 1013-9826. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.669.187.
 43. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
 44. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
 45. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST a Václav ROTHBAUER. Frames for Buggy. 2016.
 46. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST, Václav ROTHBAUER a Martin PODAŘIL. Frames for Buggy. 2016.
 47. STOPKA, Ondrej, Daniel KUČERKA, Rudolf KAMPF, Ján LIŽBETIN, Ladislav BARTUŠKA, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Viktorie WEISS. Heavy Machinery Required for the Proper Application of Geosynthetic Products in the Implementation of Transport Constructions. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 445-449, 5 s. ISSN 1877-7058.
 48. HRMO, Roman, Jana ŠKRABÁNKOVÁ, Daniel KUČERKA a Ján KMEC. Kľúčové kompetenie v technických a prírodovedeckých predmetoch. Wyzsa Szkola Menedzerska w W. Varšava: 1. vydanie, 2016. 322 s. Monografia. ISBN 978-83-7520-204-5.
 49. KMEC, Ján, Štefan VALENČÍK, Miroslav GOMBÁR, Monika KARKOVÁ a Alena VAGASKÁ. Logistic Approach of Building and Development of Production System. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 145-149. ISSN 0469-6255.
 50. KMEC, Ján, Štefan VALENČÍK, Miroslav GOMBÁR, Daniel KUČERKA a Alena VAGASKÁ. Logistics Risk Identification of New and Renovated Production Machines. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 150-155. ISSN 0469-6255.
 51. DOBROVIČ, Ján, Miroslav GOMBÁR a Ján KMEC. LOGISTIKA - Základy podnikovej logistiky. prvé. Slovensko: Bookman s.r.o., 2016. 155 s. ISBN 978-80-8165-192-2.
 52. VALENCIK, Stefan, Tomas STEJSKAL, Ján KMEC, Luba BICEJOVA a Miroslav GOMBÁR. Manufacturing Systems Building and Developing. Key Engineering Materials, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Neuveden, č. 669, s. 514-522. ISSN 1013-9826. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.669.514.
 53. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, Monika KARKOVÁ a Aena VAGASKÁ. Measurement of Noise during the Process of Cutting Materials by Water Jet. Manufacturing Technology, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2016, vol. 16, č. 2, s. 354-360. ISSN 1213-2489.
 54. HRUBÝ, Petr, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC a Pavla ŽIDKOVÁ. NÁVRH SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU. In MMK 2016 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V􀄋DECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1722-1730, 9 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 55. KMEC, Ján, Jan HABICH a Pavel NOUSEK. NÁVRH TESTOVACÍCH PARAMETRŮ PROGRAMOVÉHO MODULU SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM. In MMK 2016 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V􀄋DECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1791-1798, 8 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 56. GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Alena VAGASKÁ, Lydia SOBOTOVÁ a Miroslav BADIDA. Options surface treatment aluminum structural components. MM Science Journal, Praha: MM publishing Ltd., 2016, Neuveden, November, s. 1237-1238. ISSN 1803-1269.
 57. KARKOVÁ, Monika, Ján KMEC a Lýdia SOBOTOVÁ. POSSIBILITIES FOR CLASSIFICATION OF PHYSICAL FACTORS IN WATER JET TECHNOLOGY. In Zvyšovanie životnosti nástrojov a konštrukčných častí mechanizmov : vedecký recenzovaný zborník. 1. vydanie. Zvolen, Slovenská republika: Technická univerzita vo Zvolene, 2016. s. 59-66, 8 s. ISBN 978-80-228-2862-8.
 58. KMEC, Ján, Jakub GAUSE, Marcel GAUSE a Ondřej PODZIMEK. PROGRAMOVÝ MODUL PRO VÝPOČET UTAHOVACÍHO MOMENTU ŠROUBU. In MMK 2016 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V􀄋DECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1747-1756, 11 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 59. PODAŘIL, Martin, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ, Miloslav PILEČEK, Vladimír KOCOUREK, Milan TIMKO, Marek VOCHOZKA a Jan VÁCHAL. Rám jízdniho kola. 2016. Patent. Číslo: 305864. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, I.T.B. Bike s.r.o. České Budějovice. Datum registrace: 25. 9. 2014. Datum přijetí: 2. 3. 2016.
 60. VAGASKÁ, Alena, Peter MICHAL, Miroslav GOMBÁR, Erika FECHOVÁ a Ján KMEC. Simulation of technological process by usage neural networks and factorial design of experiments. MM Science Journal, MM Science Journal, 2016, Neuveden, September 2016, s. 999-1003. ISSN 1803-1269.
 61. VLČEK, Jozef, Roman BULKO, Ladislav BARTUŠKA a Ján KMEC. Soil Consolidation Parameters Derived from CPTu Probing. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016. s. 180-184, 5 s. ISSN 1877-7058.
 62. BADIDA, Miroslav, Lýdia SOBOTOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Daniel KUČERKA a Roman HRMO. The contribution to coating quality evaluation by statistical methods. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2016, roč. 55, č. 3, s. 445-448. ISSN 0543-5846.
 63. KARKOVÁ, Monika, Ján KMEC a Daniel KUČERKA. The Cycle of Abrasives in the Process of Cutting of Materials Abrasive Waterjet Technology within the Logistics Companies. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 140-144. ISSN 0469-6255.
 64. KOLÍNSKÝ, Jan a Ján KMEC. UŽITÍ APLIKACE EXCEL PŘI TVORBĚ PROGRAMOVÉHO MODULU PODPORUJÍCÍHO NÁVRH NALISOVANÉHO SPOJE NÁBOJE S HŘÍDELEM. In MMK 2016 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V􀄋DECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1785-1789, 5 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 65. 2015

 66. VAGASKÁ, Alena, Miroslav GOMBÁR, Peter MICHAL a Ján KMEC. Aplikácia matematicko-statistických metód pri stanovení kritickej teploty elektrolytu v procese anodickej oxidácie hliníka. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 738-747, 10 s. ISBN 978-80-227-4314-3.
 67. PODAŘIL, Martin, Ján KMEC a Daniel KUČERKA. Computer Aided Design Systém and its Acquisitions for the Professional Literacy of Students. Open Online Journal of Research and Education, Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015, Neuveden, č. 4, s. 189-193. ISSN 2313-1640.
 68. HRUBÝ, Petr, Ján KMEC, Daniel KUČERKA a Pavla ŽIDKOVÁ. Dimenzování svařovaných součástí rotujících členů mechanismů v pohonech strojů. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2592-2601, 10 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 69. SPIŠÁK, Emil, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Alena VAGASKÁ, Erika FECHOVÁ, Peter MICHAL, Ján PITEL a Daniel KUČERKA. Effect of the Electrolyte Temperature and the Current Density on a Layer Microhardness Generated by the Anodic Aluminium Oxidation. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, vol. 2015, březen, s. Nestránkováno. ISSN 1687-8434. doi:10.1155/2015/659846.
 70. SOBOTOVÁ, Lýdia, Miroslav BADIDA a Ján KMEC. Identicifation of Safety and Environmental Conditions for Water Jet Technology. Global’ne upravlinnja ta ekonomika, Černigiv: Černigivs’kyj nacional’nyj technologičnyj universytet, 2015, roč. 1, č. 1, s. 107-113. ISSN 2413-9823.
 71. KRIŠTOFIAKOVÁ, Lucia, Roman HRMO, Daniel KUČERKA a Ján KMEC. Laboratories and their advantage in practices. In Present Day Trends of Innovations 5 : sborník příspěvků. 1. vyd. Lomza: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2015. s. 262-273, 12 s. ISBN 978-83-60571-35-4.
 72. SPIŠÁK, Emil, Ján KMEC, Janka MAJERNÍKOVÁ, Daniel KUČERKA a Miroslav GOMBÁR. Materiály v súčasnej praxi. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 240 s. ISBN 978-80-7468-089-2.
 73. BADIDA, Miroslav, Miroslav GOMBÁR, Alica MAŠLEJOVÁ, Lýdia SOBOTOVÁ, Ján KMEC a Alena VAGASKÁ. Ocena jakości powłoki cynkowej metodami statystycznymi. Przemysl Chemiczny, Warszawa: Wydawnictvo SIGMA-NOT, 2015, roč. 94, č. 12, s. 2146-2149. ISSN 0033-2496.
 74. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Rudolf KAMPF, Soňa RUSNÁKOVÁ, Miroslav GOMBÁR a Jana DEPEŠOVÁ. Průmyslová Logistika ve strojírenství : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-088-5.
 75. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA a Soňa RUSNÁKOVÁ. Strojírenské technologie II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 267 s. ISBN 978-80-7468-081-6.
 76. HRMO, Roman, Soňa RUSNÁKOVÁ, Daniel KUČERKA a Ján KMEC. Technical experiment in tutorial - didactic tool develop technical skills. In Present Day Trends of Innovations 5 : sborník příspěvků. 1. vyd. Lomza: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2015. s. 274-277, 4 s. ISBN 978-83-60571-35-4.
 77. KMEC, Ján, Emil SPIŠÁK, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR a Martin PODAŘIL. Technológia vodný lúč. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 284 s. Monografie. ISBN 978-80-7468-090-8.
 78. KMEC, Ján, Emil SPIŠÁK, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR a Peter MICHAL. Technologies For Automotive. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 170 s. ISBN 978-80-7468-098-4.
 79. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Erika FECHOVÁ, Miroslav GOMBÁR a Ján KMEC. The Application of Predictive Model to Describe and Control Technological Process. In 2nd ICSMMS 2015. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 1571-1574, 5 s. ISSN 2375-8244.
 80. HRMO, Roman, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ, Mária VARGOVÁ, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Soňa RUSNÁKOVÁ a Emília BIZNÁROVÁ. The Research of the Engineering Pedagogy. In Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2015. 1. vyd. Neuveden: Neuveden, 2015. s. 503-507, 5 s. ISBN 978-1-4799-8706-1.
 81. SOBOTOVA, Lýdia, Miroslav BADIDA, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Daniel KUČERKA. The Simulation of the Electrolyte Temperature Effect on the Value Change of the Microhardness of Anodic Alumina Oxide Layers. 1. vyd. 2015.
 82. KUČERKA, Daniel, Ján KMEC, Roman HRMO, Monika KARKOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Tvorba učebních textů v odborném vzdělávání. In Quaere 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1181-1190, 10 s. ISBN 978-80-87952-10-8.
 83. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Emil SPIŠÁK a Daniel KUČERKA. Usage of Neural Network to Predict Aluminium Oxide Layer Thickness. Scientific World Journal, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, vol. 2015, únor, s. Nestránkováno. ISSN 2356-6140. doi:10.1155/2015/253568.
 84. 2014

 85. GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Alena VAGASKÁ, Erika FECHOVÁ a Peter MICHAL. Application of statistic methods at analysis of the process of aluminium nickel electroplating. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014. 1. vyd. Brno: University of Defence, Brno, 2014. s. 35-45, 11 s. ISBN 978-80-7231-978-7.
 86. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, Roman HRMO a L'uba BIČEJOVÁ. Delenie materiálov. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. 287 s. ISBN 978-80-553-1872-1.
 87. KMEC, Ján, Janka MAJERNÍKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Alena VAGASKÁ, emil SPIŠÁK a Felix STACHOWICZ. Experimental study of the physical factors' influence on microhardness of AAO layers generated on material's AW-1050A. Scopus, 2014, s. 160-166. ISSN 1335-1532. doi:10.12776/ams.v20i2.288.
 88. KLEPANCOVÁ, Michaela, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Terézia TEŠTÍKOVÁ. Chemie ve strojírenství : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7468-071-7.
 89. VAGASKÁ, Alena, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Peter MICHAL. Implementation of method and structure handling manipulation operations to hydroabrasive process. Applied Mechanics and Materials, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, Neuveden, č. 616, s. 35-43. ISSN 1660-9336. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.616.35.
 90. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, Soňa RUSNÁKOVÁ a Štefan HUSÁR. Kovové materiály pre výrobu automobilov. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 183 s. ISBN 978-80-7468-069-4.
 91. KMEC, Ján, Emil SPIŠÁK, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Roman HRMO, Miroslav GOMBÁR a L'uba BIČEJOVÁ. Materiály pre automobilový priemysel. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. 220 s. ISBN 978-80-553-1862-2.
 92. KMEC, Ján, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR a Peter MICHAL. Mathematical modelling and optimization of technological process using design of experiments methodology. Scopus, 2014, s. 61-68. ISSN 1660-9336. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.616.61.
 93. KMEC, Ján, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR, Emil SPIŠÁK, Petr MICHAL a Miroslav BADIDA. Modelling of the anodizing process of aluminum using neural networks. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014, art. 2014. s. 629-634, 6 s. ISBN 978-1-4799-3528-4.
 94. KMEC, Ján, Peter MICHAL, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR a Alexandr HOŠOVSKÝ. Monitoring of influence of significant parameters during anodizing of aluminium. 2014. doi:10.1109/SAMI.2014.6822447.
 95. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Emil SPIŠÁK a Miroslav BADIDA. Prediction of the effect of chemical composition of electrolyte on the thickness of anodic aluminium oxide layer. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, USA: North Atlantic University Union NAUN, 2014, vol. 8, č. 1, s. 152-155. ISSN 1998-0140.
 96. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol. 2014.
 97. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 98. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Martin TONCAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 99. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol. 2014.
 100. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Václav ŠTUDLAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 101. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 102. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 103. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 104. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol. 2014.
 105. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol. 2014.
 106. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 107. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC a Jiří CECH. Rámy jízdních kol. 2014.
 108. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol. 2014.
 109. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 110. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jakub HOLICKÝ. Rámy jízdních kol. 2014.
 111. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Martin TONCAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 112. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol. 2014.
 113. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Václav ŠTUDLAR. Rámy jízdních kol. 2014.
 114. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Tomáš SHÁNĚL. Rámy jízdních kol. 2014.
 115. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 116. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 117. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jan FORMÁNEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 118. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol. 2014.
 119. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol. 2014.
 120. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol. 2014.
 121. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC a Jiří CECH. Rámy jízdních kol. 2014.
 122. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA a Ján KMEC. Sendvičové kompozitní materiály v stavebním a dopravním průmyslu. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 3818-3825, 8 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
 123. KUČERKA, Daniel, Ján KMEC, Lýdia SOBOTOVÁ, Soňa RUSNÁKOVÁ, Roman HRMO, Milan TIMKO, Martin PODAŘIL, Štefan HUSÁR a Monika KUČERKOVÁ. Strojárska technológia I : 1. diel. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 135 s. ISBN 978-80-7468-058-8.
 124. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR, Miloslav PILEČEK, Roman HRMO, Martin PODAŘIL, L'uba BIČEJOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Strojárska technológia I : 2. diel. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 189 s. ISBN 978-80-7468-068-7.
 125. GOMBAR, M, L SOBOTOVA, M BADIDA a Ján KMEC. The comparison of possibilities at using of different electrolytes in the process of anodizing aluminum. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2014, č. 53, s. 47-50. ISSN 0543-5846.
 126. GOMBÁR, M, Ján KMEC, M BADIDA, L SOBOTOVÁ, A VAGASKÁ a P MICHAL. The simulation of the temperature effects on the microhardness of anodic alumina oxide layers. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2014, č. 53, s. 59-62. ISSN 0543-5846.
 127. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, L'uba BIČEJOVÁ, Sobotová LÝDIA, Ludmila OPEKAROVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Alena VAGASKÁ a Roman HRMO. Waterjet for Practice. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM - Verlag, 2014. 150 s. Edition of scientific and technicla literature. ISBN 978-3-942303-27-9.
 128. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC, Roman HRMO a Monika KUČERKOVÁ. Zastosowanie technologii nauczania w szkole średniej. In WYBRANE ZAGADNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I DOKSZTAŁCANIA. 1. vyd. Dabrowa Gornicza: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, 2014. s. 163-168, 6 s. ISBN 978-83-62897-99-5.
 129. 2013

 130. BADIDA, M, M GOMBÁR, L SOBOTOVÁ a Ján KMEC. Determination of electro less deposition by chemical nickeling. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2013, roč. 3, vol. 52, s. 341-344. ISSN 0543-5846.
 131. GOMBÁR, M, A VAGASKÁ, Ján KMEC a P MICHAL. Microhardness of the coatings created by anodic oxidation of aluminium. Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications, 2013, č. 308, s. 95-100. ISSN 1660-9336.
 132. BADIDA, M, M GOMBÁR, Ján KMEC, L SOBOTOVÁ, A VAGASKÁ a P MICHAL. Study of the influence of chemical composition of the electrolyte on microhardness of the layer formed by anodic oxidation of Aluminium. Chemicke Listy, Czech Society of Chemical Engineering, 2013, vol. 107, č. 12, s. 973-977. ISSN 0009-2770.
 133. 2012

 134. KMEC, Ján, Lýdia SOBOTOVÁ, Ján DOBROVIČ, L`uba BIČEJOVÁ a Miroslav GOMBÁR. Categories of Hydroerosion Factors. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM - Verlag, 2012. 153 s. ISBN 978-3-942303-11-8.
 135. 2009

 136. HLAVÁČ, L.M., I.M. HLAVÁČOVÁ, L. GEMBALOVÁ, J. KALIČINSKÝ, S. FABIAN, J MĚŠŤÁNEK, Ján KMEC a V. MÁDR. Experimental method for the investigation of the abrasive water jet cutting quality. Journal of Materials Processing Technology, Technische Universität Dortmund, 2009, roč. 20, č. 209. ISSN 0924-0136.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 4. 2020 02:32