KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Ján KMEC, Michal ŘEPKA, Roman DANEL, Anton PANDA a Zuzana PALKOVÁ. The Combined Relative Uncertainty of Measurement Results by Prototype Semi-Automated Calorimetric Chamber. MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. POLAND: DE GRUYTER POLAND, 2019, roč. 19, č. 2, s. 53-60. ISSN 1335-8871. doi:10.2478/msr-2019-0009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Combined Relative Uncertainty of Measurement Results by Prototype Semi-Automated Calorimetric Chamber
Název česky Kombinovaná relativní nejistota výsledků měření prototypovou poloautomatickou kalorimetrickou komorou
Autoři KUŠNEROVÁ, Milena (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Ján KMEC (703 Slovensko, domácí), Michal ŘEPKA (203 Česká republika, domácí), Roman DANEL (203 Česká republika, domácí), Anton PANDA (703 Slovensko) a Zuzana PALKOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, POLAND, DE GRUYTER POLAND, 2019, 1335-8871.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20303 Thermodynamics
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001548
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.2478/msr-2019-0009
UT WoS 000466984000003
Klíčová slova česky Kombinovaná relativní nejistota; krokové měření teploty; měrná tepelná kapacita; poloautomatická kalorimetrická komora
Klíčová slova anglicky "Combined relative uncertainty; step temperature measurement; specific thermal capacity; semi-automated calorimetric chamber "
Štítky ENE, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 22. 4. 2020 14:11.
Anotace
"The paper presents an evaluation of the combined relative uncertainty of the result of direct step temperature measurements aimed at evaluation of the indirect measurements of the specific thermal capacity of the heat insulating concrete by means of a pair of resistive cable thermometers fitted with Pt100 temperature sensors and integrated into a computer-controlled calorimetric chamber. In particular, it is a proposal of evaluation of the overall relative uncertainty of the measurement of partial temperatures measured in equidistant time steps, in a relatively wider time interval. In practice, the uncertainty of the result of step temperature measurements is most often declared only by the instrument uncertainty specified by the manufacturer. The exact evaluation of the result of the measurements of thermal and temperature material parameters measured by the calorimetric comparison method is required by the fact that the investigated samples are made of newly designed non-tabulated building materials and that the measurements are made by a prototype device."
Anotace česky
"Příspěvek prezentuje vyhodnocení kombinované relativní nejistoty výsledku přímého měření teplotních stupňů vyhodnocení nepřímých měření měrné tepelné kapacity tepelně izolačního betonu pomocí dvojice odporových kabelů teploměry vybavené teplotními čidly Pt100 a integrované do počítačově řízené kalorimetrické komory. Zejména to je návrh hodnocení celkové relativní nejistoty měření dílčích teplot měřených v ekvidistantních časových krocích, v relativně delší časový interval. V praxi je nejistota výsledku měření krokových teplot nejčastěji deklarována pouze pomocí nejistotu stanovenou výrobcem. Přesné vyhodnocení výsledku měření teploty a teploty Materiálové parametry měřené kalorimetrickou srovnávací metodou jsou vyžadovány tím, že zkoumané vzorky jsou vyrobeny nově konstruované nestrukturované stavební materiály a měření jsou prováděna prototypovým zařízením."
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 09:09