HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Ivan KOPAL, Júlia LITECKÁ, Milan KADNÁR, Ján KMEC a Zuzana PALKOVÁ. Prediction of shortening and material grain size after extrusion using the ecap method. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020, roč. 400, č. 2020, s. 91-105. ISSN 1012-0386. doi:10.4028/www.scientific.net/DDF.400.91.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prediction of shortening and material grain size after extrusion using the ecap method
Název česky Predikce zkrácení a velikosti zrna materiálu po vytlačování metodou ecap
Autoři HARNIČÁROVÁ, Marta (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivan KOPAL (703 Slovensko), Júlia LITECKÁ (703 Slovensko), Milan KADNÁR (703 Slovensko), Ján KMEC (703 Slovensko, domácí) a Zuzana PALKOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Defect and Diffusion Forum, Switzerland, Trans Tech Publications Ltd, 2020, 1012-0386.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001738
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.400.91
Klíčová slova česky Metoda ECAP; velikost zrn; drsnost povrchu; struktura
Klíčová slova anglicky ECAP method; grain size; surface roughness; structure
Štítky HYD, RIV20, SCOPUS
Návaznosti LTC17051, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 14. 5. 2020 14:36.
Anotace
Equal channel angular pressing (ECAP) is a widespread severe plastic deformation (SPD) method to fabricate ultrafine-grained bulk materials. In the field of materials engineering, this method has already experienced rapid development over the past few decades. In this research, the authors sought to create a prediction of shortening and the material particle size after extrusion using ECAP. Behaviours of essential functions are analysed here on samples of pure copper Cu 99.9. It is the measurement and analytical processing of changes in the values of selected structural and mechanical parameters depending on the reduction of the structural granularity. Parameters such as deformation speed, deformation work and ECAP mechanical performance are also included in the results. The change in structure and mechanical parameters is also newly demonstrated by measuring the change in the velocity of the longitudinal ultrasound wave during the experimental passes. Based on the results obtained, new computational algorithms for Excel and Matlab were developed. The algorithms developed here contain many new findings, conclusions and derivations addressing the integrity of the surface with the inner structure of materials. Algorithms are very well-suited for obtaining results on different materials quickly, for predicting and checking measured values, and for designing optimal measurement technology parameters for the ECAP method.
Anotace česky
Úhlové lisování s rovným kanálem (ECAP) je široce rozšířená metoda těžké plastové deformace (SPD) pro výrobu ultrajemných zrnitých sypkých materiálů. V oblasti materiálového inženýrství tato metoda zaznamenala v posledních několika desetiletích rychlý rozvoj. V tomto výzkumu se autoři snažili vytvořit predikci zkrácení a velikosti částic materiálu po vytlačování pomocí ECAP. Chování základních funkcí se zde analyzuje na vzorcích čisté mědi Cu 99.9. Jedná se o měření a analytické zpracování změn hodnot vybraných strukturálních a mechanických parametrů v závislosti na snížení strukturální granularity. Do výsledků jsou také zahrnuty parametry, jako je rychlost deformace, deformační práce a mechanická výkonnost ECAP. Změna struktury a mechanických parametrů je také nově demonstrována měřením změny rychlosti podélné ultrazvukové vlny během experimentálních průchodů. Na základě získaných výsledků byly vyvinuty nové výpočetní algoritmy pro Excel a Matlab. Algoritmy vyvinuté zde obsahují mnoho nových nálezů, závěrů a derivací, které se zabývají integritou povrchu s vnitřní strukturou materiálů. Algoritmy jsou velmi vhodné pro rychlé získání výsledků na různých materiálech, pro predikci a kontrolu naměřených hodnot a pro návrh optimálních parametrů technologie měření pro metodu ECAP.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 09:07